Nowe postacie krystaliczne meloksikamu i sposoby ich wytarzania i przekształcania 2002-11-19

Nowe postacie krystaliczne meloksikamu i sposoby ich wytarzania i przekształcania 2002-11-19

Zespół zaworu NL 2002-12-12

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-12-12

Numer WUP 05/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-05-30

Uprawnieni zespół obejmujący zespół zaworu i element łączący

Miasto twórcy NL

Status sprawy „Balińska Ewa”

Symbol planu NL

Numer prawa wyłącznego 198160 sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt

Numer zgłoszenia 370431 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden

Wytwarzanie N-metylo-3-hydroksy-3-(2-tienylo)propyloaminy poprzez nowe KRIMMER HANS-PETER 2003-01-30

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zawierające grupy karbaminianowe pochodne tiofenu jako związki pośrednie

Miasto twórcy ALMENA PEREA JUAN JOSE

Status sprawy ” REICHERT DIETMAR”

Symbol planu ALMENA PEREA JUAN JOSE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370432 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa

Sposób i układ do transmisji sygnałów do węzłów w układzie MOURIDSEN ERIK BUNDSBAEK 2002-01-03

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-01-03

Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31

Uprawnieni HOMECONTROL A/S

Miasto twórcy DK

Status sprawy ” SOERENSEN HENNING”

Symbol planu DK

Numer prawa wyłącznego 206523 dwieście sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy

Numer zgłoszenia 370433 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści trzy

Zastosowanie ketoprofenu LIZCANO GARCIA JAVIER 2002-12-11

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-12-11

Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31

Uprawnieni LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE

Miasto twórcy HOMEDES BEGUER JOSEP

Status sprawy „Barcelona”

Symbol planu HOMEDES BEGUER JOSEP

Numer prawa wyłącznego 219130 dwieście dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści

Numer zgłoszenia 370434 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery

Nowe postacie krystaliczne meloksikamu i sposoby ich wytarzania i przekształcania 2002-11-19

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ESTEVE QUIMICA

Miasto twórcy COPPI LAURA

Status sprawy ” „

Symbol planu COPPI LAURA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370435 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć

Zespół zaworu NL 2002-12-12

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-12-12

Numer WUP 05/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-05-30

Uprawnieni zespół obejmujący zespół zaworu i element łączący

Miasto twórcy NL

Status sprawy „Balińska Ewa”

Symbol planu NL

Numer prawa wyłącznego 198160 sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt

Numer zgłoszenia 370431 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden

Wytwarzanie N-metylo-3-hydroksy-3-(2-tienylo)propyloaminy poprzez nowe KRIMMER HANS-PETER 2003-01-30

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-01-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zawierające grupy karbaminianowe pochodne tiofenu jako związki pośrednie

Miasto twórcy ALMENA PEREA JUAN JOSE

Status sprawy ” REICHERT DIETMAR”

Symbol planu ALMENA PEREA JUAN JOSE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370432 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa

Sposób i układ do transmisji sygnałów do węzłów w układzie MOURIDSEN ERIK BUNDSBAEK 2002-01-03

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-01-03

Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31

Uprawnieni HOMECONTROL A/S

Miasto twórcy DK

Status sprawy ” SOERENSEN HENNING”

Symbol planu DK

Numer prawa wyłącznego 206523 dwieście sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy

Numer zgłoszenia 370433 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści trzy

Zastosowanie ketoprofenu LIZCANO GARCIA JAVIER 2002-12-11

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-12-11

Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31

Uprawnieni LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE

Miasto twórcy HOMEDES BEGUER JOSEP

Status sprawy „Barcelona”

Symbol planu HOMEDES BEGUER JOSEP

Numer prawa wyłącznego 219130 dwieście dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści

Numer zgłoszenia 370434 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści cztery

Nowe postacie krystaliczne meloksikamu i sposoby ich wytarzania i przekształcania 2002-11-19

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ESTEVE QUIMICA

Miasto twórcy COPPI LAURA

Status sprawy ” „

Symbol planu COPPI LAURA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370435 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć

pomoc drogowa s5