Nowe heterocyklicznie podstawione imidazolochinoksalinony HOFMANN HANS PETER 1995-09-19

Nowe heterocyklicznie podstawione imidazolochinoksalinony HOFMANN HANS PETER 1995-09-19

Zespół klocków do układania A63H33/08 1995-09-28

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-28

Numer WUP 05/2000 Data_Publikacji_WUP 2000-05-31

Uprawnieni LEGO A/S

Miasto twórcy Nykobing Falster

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Nykobing Falster

Numer prawa wyłącznego 178501 sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden

Numer zgłoszenia 319402 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dwa

Urządzenie i sposób badania amortyzatorów pojazdów G01M17/04 1995-09-11

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Müller Roland

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319403 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy

Wszczepialne kształtki do wprowadzania substancji czynnych do roślin 1995-09-04

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH

Miasto twórcy KLOCZKO MAŁGORZATA

Status sprawy ” Neuwied”

Symbol planu KLOCZKO MAŁGORZATA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319404 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta cztery

Pochodne chinoksaliny użyteczne w terapii bd 1995-09-08

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A.

Miasto twórcy MOWBRAY CHARLES ERIC

Status sprawy ” bd”

Symbol planu MOWBRAY CHARLES ERIC

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319405 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta pięć

Nowe heterocyklicznie podstawione imidazolochinoksalinony HOFMANN HANS PETER 1995-09-19

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ich wytwarzanie oraz ich zastosowanie

Miasto twórcy TREIBER HANS-JÖRG

Status sprawy „bd”

Symbol planu TREIBER HANS-JÖRG

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319406 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta sześć

Zespół klocków do układania A63H33/08 1995-09-28

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-28

Numer WUP 05/2000 Data_Publikacji_WUP 2000-05-31

Uprawnieni LEGO A/S

Miasto twórcy Nykobing Falster

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Nykobing Falster

Numer prawa wyłącznego 178501 sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden

Numer zgłoszenia 319402 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dwa

Urządzenie i sposób badania amortyzatorów pojazdów G01M17/04 1995-09-11

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Müller Roland

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319403 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzy

Wszczepialne kształtki do wprowadzania substancji czynnych do roślin 1995-09-04

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GMBH

Miasto twórcy KLOCZKO MAŁGORZATA

Status sprawy ” Neuwied”

Symbol planu KLOCZKO MAŁGORZATA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319404 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta cztery

Pochodne chinoksaliny użyteczne w terapii bd 1995-09-08

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PFIZER RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A.

Miasto twórcy MOWBRAY CHARLES ERIC

Status sprawy ” bd”

Symbol planu MOWBRAY CHARLES ERIC

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319405 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta pięć

Nowe heterocyklicznie podstawione imidazolochinoksalinony HOFMANN HANS PETER 1995-09-19

Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04

Data wydania 1995-09-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ich wytwarzanie oraz ich zastosowanie

Miasto twórcy TREIBER HANS-JÖRG

Status sprawy „bd”

Symbol planu TREIBER HANS-JÖRG

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 319406 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta sześć

remont mieszkania warszawa