Nowe estry nukleozydów adenozynowych i kwasu karboksylowego ANDRZEJEWSKA MARIOLA 2004-05-19

Nowe estry nukleozydów adenozynowych i kwasu karboksylowego ANDRZEJEWSKA MARIOLA 2004-05-19

Nowa pochodna dipodstawionego fluorenu i sposób jej wytwarzania C07C51/08 C07C63/38 2004-05-19

Numer_BUP 24/2005 Data publikacji BUP 2005-11-28

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 201988 dwieście jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 368089 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć

Instalacja dźwigowa ze zderzakiem do tworzenia strefy ochronnej i sposób tworzenia strefy ochronnej CH 2004-05-19

Numer_BUP 24/2004 Data publikacji BUP 2004-11-29

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INVENTIO AG

Miasto twórcy KOCHER JOHANNES

Status sprawy ” CH”

Symbol planu KOCHER JOHANNES

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 368090 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt

Urządzenie do pomiaru średnicy sztabkowego przedmiotu Niewieczerzał Jan 2004-05-19

Numer_BUP 24/2004 Data publikacji BUP 2004-11-29

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza dla przemysłu tytoniowego

Miasto twórcy NOACK ANDREAS

Status sprawy „A24C5/00 A24C5/34 G01N33/00”

Symbol planu NOACK ANDREAS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 368091 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden

Sposób wykonania rękawiczek ochronnych z napowietrzaniem A41D19/00 2004-05-19

Numer_BUP 24/2005 Data publikacji BUP 2005-11-28

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP 11/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-11-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 209938 dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 368092 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa

Nowe estry nukleozydów adenozynowych i kwasu karboksylowego ANDRZEJEWSKA MARIOLA 2004-05-19

Numer_BUP 24/2005 Data publikacji BUP 2005-11-28

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP 04/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-04-30

Uprawnieni sposób ich otrzymywania oraz zawierająca je kompozycja farmaceutyczna

Miasto twórcy GRIEB PAWEŁ

Status sprawy ” KRYCZKA TOMASZ”

Symbol planu GRIEB PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 201571 dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 368093 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy

Nowa pochodna dipodstawionego fluorenu i sposób jej wytwarzania C07C51/08 C07C63/38 2004-05-19

Numer_BUP 24/2005 Data publikacji BUP 2005-11-28

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 201988 dwieście jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 368089 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć

Instalacja dźwigowa ze zderzakiem do tworzenia strefy ochronnej i sposób tworzenia strefy ochronnej CH 2004-05-19

Numer_BUP 24/2004 Data publikacji BUP 2004-11-29

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INVENTIO AG

Miasto twórcy KOCHER JOHANNES

Status sprawy ” CH”

Symbol planu KOCHER JOHANNES

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 368090 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt

Urządzenie do pomiaru średnicy sztabkowego przedmiotu Niewieczerzał Jan 2004-05-19

Numer_BUP 24/2004 Data publikacji BUP 2004-11-29

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza dla przemysłu tytoniowego

Miasto twórcy NOACK ANDREAS

Status sprawy „A24C5/00 A24C5/34 G01N33/00”

Symbol planu NOACK ANDREAS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 368091 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden

Sposób wykonania rękawiczek ochronnych z napowietrzaniem A41D19/00 2004-05-19

Numer_BUP 24/2005 Data publikacji BUP 2005-11-28

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP 11/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-11-30

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 209938 dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem

Numer zgłoszenia 368092 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa

Nowe estry nukleozydów adenozynowych i kwasu karboksylowego ANDRZEJEWSKA MARIOLA 2004-05-19

Numer_BUP 24/2005 Data publikacji BUP 2005-11-28

Data wydania 2004-05-19

Numer WUP 04/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-04-30

Uprawnieni sposób ich otrzymywania oraz zawierająca je kompozycja farmaceutyczna

Miasto twórcy GRIEB PAWEŁ

Status sprawy ” KRYCZKA TOMASZ”

Symbol planu GRIEB PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 201571 dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 368093 trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy

dobry adwokat wrocław sprawy karne