Nowe barwne pirydyniowe ciecze jonowe oraz sposób otrzymywania nowych barwnych pirydyniowych cieczy jonowych Swarzędz 2007-03-20

Nowe barwne pirydyniowe ciecze jonowe oraz sposób otrzymywania nowych barwnych pirydyniowych cieczy jonowych Swarzędz 2007-03-20

Gra stołowa wzorowana na grze w piłkę nożną oraz sposób prowadzenia gry stołowej wzorowanej na grze w piłkę nożną A63F7/06 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZADORA PIOTR ZENON

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382018 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście

Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem benzotriazolowym oraz sposób wytwarzania czwartorzędowych soli amoniowych z anionem benzotriazolowym PL 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy WALKIEWICZ FILIP

Status sprawy ” PL”

Symbol planu WALKIEWICZ FILIP

Numer prawa wyłącznego 214258 dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382019 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście

Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem 5-metylobenzotriazolowym oraz sposób wytwarzania czwartorzędowych soli amoniowych z anionem 5-metylobenzotriazolowym PL 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy WALKIEWICZ FILIP

Status sprawy ” PL”

Symbol planu WALKIEWICZ FILIP

Numer prawa wyłącznego 214257 dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382020 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia

Merocyjaninowy receptor jonów Cu 2 PL 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Co 2

Miasto twórcy Fe 2 i Fe 3

Status sprawy „CEGIELSKI ROMAN”

Symbol planu Fe 2 i Fe 3

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382021 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia jeden

Nowe barwne pirydyniowe ciecze jonowe oraz sposób otrzymywania nowych barwnych pirydyniowych cieczy jonowych Swarzędz 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy WASIŃSKI KRZYSZTOF

Status sprawy ” Konarzewo”

Symbol planu WASIŃSKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 212553 dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 382022 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dwa

Gra stołowa wzorowana na grze w piłkę nożną oraz sposób prowadzenia gry stołowej wzorowanej na grze w piłkę nożną A63F7/06 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZADORA PIOTR ZENON

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382018 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście

Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem benzotriazolowym oraz sposób wytwarzania czwartorzędowych soli amoniowych z anionem benzotriazolowym PL 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy WALKIEWICZ FILIP

Status sprawy ” PL”

Symbol planu WALKIEWICZ FILIP

Numer prawa wyłącznego 214258 dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 382019 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście

Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem 5-metylobenzotriazolowym oraz sposób wytwarzania czwartorzędowych soli amoniowych z anionem 5-metylobenzotriazolowym PL 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP 07/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-07-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy WALKIEWICZ FILIP

Status sprawy ” PL”

Symbol planu WALKIEWICZ FILIP

Numer prawa wyłącznego 214257 dwieście czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 382020 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia

Merocyjaninowy receptor jonów Cu 2 PL 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Co 2

Miasto twórcy Fe 2 i Fe 3

Status sprawy „CEGIELSKI ROMAN”

Symbol planu Fe 2 i Fe 3

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382021 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia jeden

Nowe barwne pirydyniowe ciecze jonowe oraz sposób otrzymywania nowych barwnych pirydyniowych cieczy jonowych Swarzędz 2007-03-20

Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29

Data wydania 2007-03-20

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy WASIŃSKI KRZYSZTOF

Status sprawy ” Konarzewo”

Symbol planu WASIŃSKI KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 212553 dwieście dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 382022 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dwa

klimatyzacja pieczarkarni