Nowa 7 Wrocław 2009-04-09

Nowa 7 Wrocław 2009-04-09

Poduszka pro fit A61H37/00 A61G7/07 A47G9/10 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TROJANOWSKI ANTONI

Miasto twórcy Nysa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Nysa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387751 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden

Mieszadło do płynów Góralice 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy MASIUK STANISŁAW

Status sprawy ” Szczecin”

Symbol planu MASIUK STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 215201 dwieście piętnaście tysięcy dwieście jeden

Numer zgłoszenia 387752 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa

Mieszalnik do mieszania płynów Góralice 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy MASIUK STANISŁAW

Status sprawy ” Szczecin”

Symbol planu MASIUK STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 215784 dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 387753 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy

Nowa 7 Wrocław 2009-04-09

Numer_BUP 20/2009 Data publikacji BUP 2009-09-28

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 04/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-04-29

Uprawnieni 4′-di-O-allilo-8-prenylonaringenina oraz sposób jej otrzymywania

Miasto twórcy ANIOŁ MIROSŁAW

Status sprawy ” Meszna Opacka”

Symbol planu ANIOŁ MIROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 221495 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 387754 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery

Nowa 7 Wrocław 2009-04-09

Numer_BUP 20/2009 Data publikacji BUP 2009-09-28

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni 4′-di-O-allilo-5-O-metylo-8-prenylonaringenina oraz sposób jej otrzymywania

Miasto twórcy ANIOŁ MIROSŁAW

Status sprawy ” Meszna Opacka”

Symbol planu ANIOŁ MIROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 215118 dwieście piętnaście tysięcy sto osiemnaście

Numer zgłoszenia 387755 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć

Poduszka pro fit A61H37/00 A61G7/07 A47G9/10 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TROJANOWSKI ANTONI

Miasto twórcy Nysa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Nysa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 387751 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden

Mieszadło do płynów Góralice 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy MASIUK STANISŁAW

Status sprawy ” Szczecin”

Symbol planu MASIUK STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 215201 dwieście piętnaście tysięcy dwieście jeden

Numer zgłoszenia 387752 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa

Mieszalnik do mieszania płynów Góralice 2009-04-09

Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy MASIUK STANISŁAW

Status sprawy ” Szczecin”

Symbol planu MASIUK STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 215784 dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 387753 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy

Nowa 7 Wrocław 2009-04-09

Numer_BUP 20/2009 Data publikacji BUP 2009-09-28

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 04/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-04-29

Uprawnieni 4′-di-O-allilo-8-prenylonaringenina oraz sposób jej otrzymywania

Miasto twórcy ANIOŁ MIROSŁAW

Status sprawy ” Meszna Opacka”

Symbol planu ANIOŁ MIROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 221495 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 387754 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery

Nowa 7 Wrocław 2009-04-09

Numer_BUP 20/2009 Data publikacji BUP 2009-09-28

Data wydania 2009-04-09

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni 4′-di-O-allilo-5-O-metylo-8-prenylonaringenina oraz sposób jej otrzymywania

Miasto twórcy ANIOŁ MIROSŁAW

Status sprawy ” Meszna Opacka”

Symbol planu ANIOŁ MIROSŁAW

Numer prawa wyłącznego 215118 dwieście piętnaście tysięcy sto osiemnaście

Numer zgłoszenia 387755 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć