Nawóz siarkowy oraz sposób wytwarzania nawozu siarkowego granulowanego Trześń 2006-08-25

Nawóz siarkowy oraz sposób wytwarzania nawozu siarkowego granulowanego Trześń 2006-08-25

Zestaw elementów do mocowania płyt osłonowych E04F13/08 E04F13/24 E04F19/06 2006-08-24

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-24

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni ATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 213869 dwieście trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 380485 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć

Mocujące złącze hakowe sportowego wózka dziecięcego B62B7/06 B62B9/10 2006-08-24

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Lan Red

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380486 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć

Kompozycja farmaceutyczna 1997-04-03

Numer_BUP 06/1999 Data publikacji BUP 1999-03-15

Data wydania 1997-04-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

Miasto twórcy SOHDA TAKASHI

Status sprawy ” bd”

Symbol planu SOHDA TAKASHI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380487 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem

Kształtownik cienkościenny Kamiński Jerzy 2006-08-25

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni oraz sposób wykonywania kształtownika cienkościennego

Miasto twórcy JAŻDŻEWSKI PIOTR

Status sprawy „E04H17/00 E04F11/18 B23P15/00 B21B1/00 B21B17/00”

Symbol planu JAŻDŻEWSKI PIOTR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380489 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć

Nawóz siarkowy oraz sposób wytwarzania nawozu siarkowego granulowanego Trześń 2006-08-25

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-25

Numer WUP 10/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-10-29

Uprawnieni ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy TURBIARZ HENRYK

Status sprawy ” Tarnobrzeg”

Symbol planu TURBIARZ HENRYK

Numer prawa wyłącznego 206943 dwieście sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy

Numer zgłoszenia 380490 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt

Zestaw elementów do mocowania płyt osłonowych E04F13/08 E04F13/24 E04F19/06 2006-08-24

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-24

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni ATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Kraków

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Kraków

Numer prawa wyłącznego 213869 dwieście trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 380485 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć

Mocujące złącze hakowe sportowego wózka dziecięcego B62B7/06 B62B9/10 2006-08-24

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-24

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni Lan Red

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380486 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć

Kompozycja farmaceutyczna 1997-04-03

Numer_BUP 06/1999 Data publikacji BUP 1999-03-15

Data wydania 1997-04-03

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

Miasto twórcy SOHDA TAKASHI

Status sprawy ” bd”

Symbol planu SOHDA TAKASHI

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380487 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem

Kształtownik cienkościenny Kamiński Jerzy 2006-08-25

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni oraz sposób wykonywania kształtownika cienkościennego

Miasto twórcy JAŻDŻEWSKI PIOTR

Status sprawy „E04H17/00 E04F11/18 B23P15/00 B21B1/00 B21B17/00”

Symbol planu JAŻDŻEWSKI PIOTR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 380489 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć

Nawóz siarkowy oraz sposób wytwarzania nawozu siarkowego granulowanego Trześń 2006-08-25

Numer_BUP 05/2008 Data publikacji BUP 2008-03-03

Data wydania 2006-08-25

Numer WUP 10/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-10-29

Uprawnieni ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy TURBIARZ HENRYK

Status sprawy ” Tarnobrzeg”

Symbol planu TURBIARZ HENRYK

Numer prawa wyłącznego 206943 dwieście sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy

Numer zgłoszenia 380490 trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt