Narzędzie do podnoszenia pokryw włazów studzienek Konin 2011-05-16

Narzędzie do podnoszenia pokryw włazów studzienek Konin 2011-05-16

Kulowy popychacz obrotowy Łódź 2011-05-14

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-14

Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy PODSIEDLIK WŁADYSŁAW

Status sprawy ” Łódź”

Symbol planu PODSIEDLIK WŁADYSŁAW

Numer prawa wyłącznego 219557 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 394865 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć

Panel oświetleniowy LED PL 2011-05-16

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LARS CO. K. ŁAGUTKO

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Chodanionek Andrzej”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394866 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć

Modułowa podpora wnęk ścianowych oraz sekcja podporowa KOZEK BOLESŁAW 2011-05-16

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-16

Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31

Uprawnieni LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” MASIAKIEWICZ MIROSŁAW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 219158 dwieście dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 394867 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem

Siłownik hydrauliczny KIPCZAK PIOTR 2011-05-16

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-16

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni zwłaszcza dla obudów górniczych

Miasto twórcy KOCYBIK SEBASTIAN

Status sprawy ” JANY KRYSTIAN”

Symbol planu KOCYBIK SEBASTIAN

Numer prawa wyłącznego 217435 dwieście siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 394868 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem

Narzędzie do podnoszenia pokryw włazów studzienek Konin 2011-05-16

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni VKM INWEST SPÓŁKA JAWNA WOŹNIAK I WSPÓLNICY

Miasto twórcy BAZARNIK RYSZARD

Status sprawy ” Słupca”

Symbol planu BAZARNIK RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394869 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć

Kulowy popychacz obrotowy Łódź 2011-05-14

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-14

Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Miasto twórcy PODSIEDLIK WŁADYSŁAW

Status sprawy ” Łódź”

Symbol planu PODSIEDLIK WŁADYSŁAW

Numer prawa wyłącznego 219557 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 394865 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć

Panel oświetleniowy LED PL 2011-05-16

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LARS CO. K. ŁAGUTKO

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Chodanionek Andrzej”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394866 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć

Modułowa podpora wnęk ścianowych oraz sekcja podporowa KOZEK BOLESŁAW 2011-05-16

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-16

Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31

Uprawnieni LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” MASIAKIEWICZ MIROSŁAW”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 219158 dwieście dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem

Numer zgłoszenia 394867 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem

Siłownik hydrauliczny KIPCZAK PIOTR 2011-05-16

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-16

Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31

Uprawnieni zwłaszcza dla obudów górniczych

Miasto twórcy KOCYBIK SEBASTIAN

Status sprawy ” JANY KRYSTIAN”

Symbol planu KOCYBIK SEBASTIAN

Numer prawa wyłącznego 217435 dwieście siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć

Numer zgłoszenia 394868 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem

Narzędzie do podnoszenia pokryw włazów studzienek Konin 2011-05-16

Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19

Data wydania 2011-05-16

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni VKM INWEST SPÓŁKA JAWNA WOŹNIAK I WSPÓLNICY

Miasto twórcy BAZARNIK RYSZARD

Status sprawy ” Słupca”

Symbol planu BAZARNIK RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 394869 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć