Mydło C11D9/04 C11D9/50 C11D17/00 A61Q19/10 2005-11-04

Mydło C11D9/04 C11D9/50 C11D17/00 A61Q19/10 2005-11-04

Sposób rekultywacji składowisk 2005-12-07

Numer_BUP 12/2007 Data publikacji BUP 2007-06-11

Data wydania 2005-12-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zbiorników i lagun osadów ściekowych

Miasto twórcy TYNENSKI ZBIGNIEW

Status sprawy ” „

Symbol planu TYNENSKI ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 377958 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem

Sposób i urządzenie do automatycznego przyjmowania dokumentów 2005-11-04

Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP 2007-05-14

Data wydania 2005-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza na nośniku papierowym lub podobnym

Miasto twórcy BAŁTRUSZEWICZ PIOTR

Status sprawy „PL”

Symbol planu BAŁTRUSZEWICZ PIOTR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 377959 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć

Zbiornik szczelny i izolowany cieplnie Versailles 2005-11-04

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2005-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zintegrowany ze strukturą nośną statku oraz konstrukcja pływająca

Miasto twórcy DHELLEMMES JACQUES

Status sprawy ” Le Havre”

Symbol planu DHELLEMMES JACQUES

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 377960 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

Hamulec hydrauliczny F16D57/00 F16D63/00 2005-11-04

Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP 2007-05-14

Data wydania 2005-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KRAŚNICKI JÓZEF ANDRZEJ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 377961 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Mydło C11D9/04 C11D9/50 C11D17/00 A61Q19/10 2005-11-04

Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP 2007-05-14

Data wydania 2005-11-04

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni Musialik Katarzyna

Miasto twórcy Dąbrowa Górnicza

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Dąbrowa Górnicza

Numer prawa wyłącznego 205977 dwieście pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 377962 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa

Sposób rekultywacji składowisk 2005-12-07

Numer_BUP 12/2007 Data publikacji BUP 2007-06-11

Data wydania 2005-12-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zbiorników i lagun osadów ściekowych

Miasto twórcy TYNENSKI ZBIGNIEW

Status sprawy ” „

Symbol planu TYNENSKI ZBIGNIEW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 377958 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem

Sposób i urządzenie do automatycznego przyjmowania dokumentów 2005-11-04

Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP 2007-05-14

Data wydania 2005-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza na nośniku papierowym lub podobnym

Miasto twórcy BAŁTRUSZEWICZ PIOTR

Status sprawy „PL”

Symbol planu BAŁTRUSZEWICZ PIOTR

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 377959 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć

Zbiornik szczelny i izolowany cieplnie Versailles 2005-11-04

Numer_BUP 10/2006 Data publikacji BUP 2006-05-15

Data wydania 2005-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zintegrowany ze strukturą nośną statku oraz konstrukcja pływająca

Miasto twórcy DHELLEMMES JACQUES

Status sprawy ” Le Havre”

Symbol planu DHELLEMMES JACQUES

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 377960 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt

Hamulec hydrauliczny F16D57/00 F16D63/00 2005-11-04

Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP 2007-05-14

Data wydania 2005-11-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KRAŚNICKI JÓZEF ANDRZEJ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 377961 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden

Mydło C11D9/04 C11D9/50 C11D17/00 A61Q19/10 2005-11-04

Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP 2007-05-14

Data wydania 2005-11-04

Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30

Uprawnieni Musialik Katarzyna

Miasto twórcy Dąbrowa Górnicza

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Dąbrowa Górnicza

Numer prawa wyłącznego 205977 dwieście pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 377962 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa

adwokat wrocław prawo karne