Modyfikowane spoiwo wapienne GĄSIOROWSKI SŁAWOMIR 2009-06-29

Modyfikowane spoiwo wapienne GĄSIOROWSKI SŁAWOMIR 2009-06-29

Sposób utylizacji pierza PL 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 08/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-08-31

Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

Miasto twórcy KALEMBASA STANISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KALEMBASA STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 212169 dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388402 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa

Wektorowa cząsteczka wirusopodobna NASKALSKA ANTONINA 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31

Uprawnieni sposób jej wytwarzania

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 222497 dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388403 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy

Sposoby odzyskiwania argonu F25J3/00 2007-12-13

Numer_BUP 25/2009 Data publikacji BUP 2009-12-07

Data wydania 2007-12-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LINDE INC.

Miasto twórcy Hillsborough

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Hillsborough

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388404 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery

Samonośny ustrój budowlany E04B1/32 E04H1/00 2009-06-29

Numer_BUP 02/2010 Data publikacji BUP 2010-01-18

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31

Uprawnieni PACURA IWONA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA M-3

Miasto twórcy Brzesko

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Brzesko

Numer prawa wyłącznego 219964 dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 388405 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięć

Modyfikowane spoiwo wapienne GĄSIOROWSKI SŁAWOMIR 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPNIENNICZEGO

Miasto twórcy ŁUKOWSKI PAWEŁ

Status sprawy ” KAŁAMARZ CZESŁAW”

Symbol planu ŁUKOWSKI PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388406 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć

Sposób utylizacji pierza PL 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 08/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-08-31

Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

Miasto twórcy KALEMBASA STANISŁAW

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KALEMBASA STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 212169 dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388402 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa

Wektorowa cząsteczka wirusopodobna NASKALSKA ANTONINA 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31

Uprawnieni sposób jej wytwarzania

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Warszawa”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego 222497 dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388403 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy

Sposoby odzyskiwania argonu F25J3/00 2007-12-13

Numer_BUP 25/2009 Data publikacji BUP 2009-12-07

Data wydania 2007-12-13

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni LINDE INC.

Miasto twórcy Hillsborough

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Hillsborough

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388404 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery

Samonośny ustrój budowlany E04B1/32 E04H1/00 2009-06-29

Numer_BUP 02/2010 Data publikacji BUP 2010-01-18

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31

Uprawnieni PACURA IWONA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA M-3

Miasto twórcy Brzesko

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Brzesko

Numer prawa wyłącznego 219964 dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 388405 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięć

Modyfikowane spoiwo wapienne GĄSIOROWSKI SŁAWOMIR 2009-06-29

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-29

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU WAPNIENNICZEGO

Miasto twórcy ŁUKOWSKI PAWEŁ

Status sprawy ” KAŁAMARZ CZESŁAW”

Symbol planu ŁUKOWSKI PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388406 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć

wynajem busów pleszew