Mocowanie ceramicznej tulei ślizgowej zwłaszcza do łożysk ślizgowych F16C17/00 F16C33/08 F16C33/04 2009-05-20

Mocowanie ceramicznej tulei ślizgowej zwłaszcza do łożysk ślizgowych F16C17/00 F16C33/08 F16C33/04 2009-05-20

Kompozycja farmaceutyczna zawierająca 8-[3-aminopiperydyn-1-ylo]-ksantyny ECKHARDT MATTHIAS 2003-08-18

Numer_BUP 15/2009 Data publikacji BUP 2009-07-20

Data wydania 2003-08-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposób jej wytwarzania

Miasto twórcy DE

Status sprawy ” MARK MICHAEL”

Symbol planu DE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388077 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania polimetalicznych azotanów PUŁACZEWSKI GRZEGORZ 2009-05-20

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-20

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy ŚWITLUK WIKTOR

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu ŚWITLUK WIKTOR

Numer prawa wyłącznego 210559 dwieście dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388078 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem

Sposób wytwarzania bromojodosrebrowych emulsji światłoczułych MICHALAK EWA 2009-05-20

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-20

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni zawierających heksagonalne kryształy płaskie

Miasto twórcy DYONIZY AGNIESZKA

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu DYONIZY AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 212801 dwieście dwanaście tysięcy osiemset jeden

Numer zgłoszenia 388079 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć

Sposób wytwarzania bromojodosrebrowych emulsji światłoczułych MICHALAK EWA 2009-05-20

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-20

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni zawierających trygonalne kryształy płaskie

Miasto twórcy DYONIZY AGNIESZKA

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu DYONIZY AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 212797 dwieście dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388080 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt

Mocowanie ceramicznej tulei ślizgowej zwłaszcza do łożysk ślizgowych F16C17/00 F16C33/08 F16C33/04 2009-05-20

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-20

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy Gdańsk

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Gdańsk

Numer prawa wyłącznego 213964 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 388081 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden

Kompozycja farmaceutyczna zawierająca 8-[3-aminopiperydyn-1-ylo]-ksantyny ECKHARDT MATTHIAS 2003-08-18

Numer_BUP 15/2009 Data publikacji BUP 2009-07-20

Data wydania 2003-08-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sposób jej wytwarzania

Miasto twórcy DE

Status sprawy ” MARK MICHAEL”

Symbol planu DE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388077 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt siedem

Sposób wytwarzania polimetalicznych azotanów PUŁACZEWSKI GRZEGORZ 2009-05-20

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-20

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy ŚWITLUK WIKTOR

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu ŚWITLUK WIKTOR

Numer prawa wyłącznego 210559 dwieście dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 388078 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem

Sposób wytwarzania bromojodosrebrowych emulsji światłoczułych MICHALAK EWA 2009-05-20

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-20

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni zawierających heksagonalne kryształy płaskie

Miasto twórcy DYONIZY AGNIESZKA

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu DYONIZY AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 212801 dwieście dwanaście tysięcy osiemset jeden

Numer zgłoszenia 388079 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć

Sposób wytwarzania bromojodosrebrowych emulsji światłoczułych MICHALAK EWA 2009-05-20

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-20

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni zawierających trygonalne kryształy płaskie

Miasto twórcy DYONIZY AGNIESZKA

Status sprawy „Wrocław”

Symbol planu DYONIZY AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 212797 dwieście dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 388080 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt

Mocowanie ceramicznej tulei ślizgowej zwłaszcza do łożysk ślizgowych F16C17/00 F16C33/08 F16C33/04 2009-05-20

Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22

Data wydania 2009-05-20

Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA

Miasto twórcy Gdańsk

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Gdańsk

Numer prawa wyłącznego 213964 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 388081 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden