Mieszanka fosforanowa dla przetwórstwa mięsnego Gliwice 2004-10-15

Mieszanka fosforanowa dla przetwórstwa mięsnego Gliwice 2004-10-15

Sposób dekorowania elementów zdobniczych C23D5/00 A43C11/24 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni IMIELSKA MARIA-PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PEGAZ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370720 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia

Strop gęstożebrowy Katowice 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni kasetonowy

Miasto twórcy KAMIŃSKI RADOSŁAW

Status sprawy ” Katowice”

Symbol planu KAMIŃSKI RADOSŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370722 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa

Sposób otrzymywania amidoamin ZDUNEK ARTUR 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP 05/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-05-30

Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA

Miasto twórcy POSKROBKO JAN

Status sprawy ” FISZER RENATA”

Symbol planu POSKROBKO JAN

Numer prawa wyłącznego 197906 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć

Numer zgłoszenia 370723 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia trzy

Ciasto na chleb żytni o przedłużonej przydatności do jego spożycia KAŁAMARZ STANISŁAW 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni oraz sposób wytwarzania chleba żytniego o przedłużonej przydatności do jego spożycia

Miasto twórcy Przeworsk

Status sprawy ” KAŁAMARZ ARKADIUSZ”

Symbol planu Przeworsk

Numer prawa wyłącznego 212476 dwieście dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 370724 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia cztery

Mieszanka fosforanowa dla przetwórstwa mięsnego Gliwice 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy FOLEK STANISŁAW

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu FOLEK STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 210218 dwieście dziesięć tysięcy dwieście osiemnaście

Numer zgłoszenia 370725 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć

Sposób dekorowania elementów zdobniczych C23D5/00 A43C11/24 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni IMIELSKA MARIA-PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PEGAZ

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370720 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia

Strop gęstożebrowy Katowice 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni kasetonowy

Miasto twórcy KAMIŃSKI RADOSŁAW

Status sprawy ” Katowice”

Symbol planu KAMIŃSKI RADOSŁAW

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370722 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa

Sposób otrzymywania amidoamin ZDUNEK ARTUR 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP 05/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-05-30

Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA

Miasto twórcy POSKROBKO JAN

Status sprawy ” FISZER RENATA”

Symbol planu POSKROBKO JAN

Numer prawa wyłącznego 197906 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć

Numer zgłoszenia 370723 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia trzy

Ciasto na chleb żytni o przedłużonej przydatności do jego spożycia KAŁAMARZ STANISŁAW 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31

Uprawnieni oraz sposób wytwarzania chleba żytniego o przedłużonej przydatności do jego spożycia

Miasto twórcy Przeworsk

Status sprawy ” KAŁAMARZ ARKADIUSZ”

Symbol planu Przeworsk

Numer prawa wyłącznego 212476 dwieście dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 370724 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia cztery

Mieszanka fosforanowa dla przetwórstwa mięsnego Gliwice 2004-10-15

Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18

Data wydania 2004-10-15

Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30

Uprawnieni INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

Miasto twórcy FOLEK STANISŁAW

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu FOLEK STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 210218 dwieście dziesięć tysięcy dwieście osiemnaście

Numer zgłoszenia 370725 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć

https://velago.pl/oferta/ogrodzenia-sztachetowe