Mieszane kompozycje herbicydowe A01N43/40 A01N39/04 A01N39/02 A01N25/12 A01N25/02 1996-03-08

Mieszane kompozycje herbicydowe A01N43/40 A01N39/04 A01N39/02 A01N25/12 A01N25/02 1996-03-08

Przezroczysty element budowlany Hofheim 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP 09/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-09-30

Uprawnieni składający się z co najmniej dwóch równolegle usytuowanych szyb z przezroczystego materiału

Miasto twórcy ZIMMERMANN ANDREAS

Status sprawy „DE”

Symbol planu ZIMMERMANN ANDREAS

Numer prawa wyłącznego 184220 sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia

Numer zgłoszenia 322166 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć

Sposób ulepszania efektu obniżania oporu hydraulicznego w układzie przepływowym na bazie wody SE 1996-03-05

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-05

Numer WUP 03/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-03-30

Uprawnieni AKZO NOBEL N.V.

Miasto twórcy HARWIGSSON IAN

Status sprawy ” SE”

Symbol planu HARWIGSSON IAN

Numer prawa wyłącznego 180716 sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście

Numer zgłoszenia 322167 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem

Zacisk do przestawnego pionowo oparcia dla pleców A47C7/40 1996-11-22

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-11-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIFA SITZFABRIK GMBH

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322168 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem

Związek sulfonyloalkanoiloaminohydroksyetyloaminosulfonamidowy i kompozycja farmaceutyczna SIKORSKI JAMES A. 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP 09/2003 Data_Publikacji_WUP 2003-09-30

Uprawnieni G.D.SEARLE & CO.

Miasto twórcy DECRESCENZO GARY A.

Status sprawy ” DEVADAS BALEKUDRU”

Symbol planu DECRESCENZO GARY A.

Numer prawa wyłącznego 186059 sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 322169 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć

Mieszane kompozycje herbicydowe A01N43/40 A01N39/04 A01N39/02 A01N25/12 A01N25/02 1996-03-08

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni DOW AGROSCIENCES LLC.

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322170 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt

Przezroczysty element budowlany Hofheim 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP 09/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-09-30

Uprawnieni składający się z co najmniej dwóch równolegle usytuowanych szyb z przezroczystego materiału

Miasto twórcy ZIMMERMANN ANDREAS

Status sprawy „DE”

Symbol planu ZIMMERMANN ANDREAS

Numer prawa wyłącznego 184220 sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia

Numer zgłoszenia 322166 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć

Sposób ulepszania efektu obniżania oporu hydraulicznego w układzie przepływowym na bazie wody SE 1996-03-05

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-05

Numer WUP 03/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-03-30

Uprawnieni AKZO NOBEL N.V.

Miasto twórcy HARWIGSSON IAN

Status sprawy ” SE”

Symbol planu HARWIGSSON IAN

Numer prawa wyłącznego 180716 sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście

Numer zgłoszenia 322167 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem

Zacisk do przestawnego pionowo oparcia dla pleców A47C7/40 1996-11-22

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-11-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SIFA SITZFABRIK GMBH

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322168 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem

Związek sulfonyloalkanoiloaminohydroksyetyloaminosulfonamidowy i kompozycja farmaceutyczna SIKORSKI JAMES A. 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP 09/2003 Data_Publikacji_WUP 2003-09-30

Uprawnieni G.D.SEARLE & CO.

Miasto twórcy DECRESCENZO GARY A.

Status sprawy ” DEVADAS BALEKUDRU”

Symbol planu DECRESCENZO GARY A.

Numer prawa wyłącznego 186059 sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 322169 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć

Mieszane kompozycje herbicydowe A01N43/40 A01N39/04 A01N39/02 A01N25/12 A01N25/02 1996-03-08

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-08

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni DOW AGROSCIENCES LLC.

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322170 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt

szafki basenowe