Membrana dachowa co najmniej dwuwarstwowa E04D3/35 E04D5/10 E04C2/296 E04D13/16 B32B7/02 E04D1/36 2016-12-22

Membrana dachowa co najmniej dwuwarstwowa E04D3/35 E04D5/10 E04C2/296 E04D13/16 B32B7/02 E04D1/36 2016-12-22

Zespół napędowy narzędzia endoskopowego Kraków 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP 02/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-02-28

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy KARPIEL GRZEGORZ

Status sprawy ” Zielonki”

Symbol planu KARPIEL GRZEGORZ

Numer prawa wyłącznego 231283 dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 419941 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden

Swobodnie programowalny sterownik do sterowania układem ciepłownictwa oraz układ sterowania układem ciepłownictwa PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DWORZECKI RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DWORZECKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419942 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa

Proteza z rdzeniem chitozanowym do regeneracji nerwów i sposób jej wytwarzania WŁASZCZUK ADAM 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” LEWIN-KOWALIK JOANNA”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419943 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy

Sposób wytwarzania światłowodu aktywnego oraz światłowód aktywny KASZTELANIC RAFAŁ 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Miasto twórcy PYSZ DARIUSZ

Status sprawy ” STĘPIEŃ RYSZARD”

Symbol planu PYSZ DARIUSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419944 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery

Membrana dachowa co najmniej dwuwarstwowa E04D3/35 E04D5/10 E04C2/296 E04D13/16 B32B7/02 E04D1/36 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MDM NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Lubsza

Status sprawy „”

Symbol planu Lubsza

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419945 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć

Zespół napędowy narzędzia endoskopowego Kraków 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP 02/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-02-28

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy KARPIEL GRZEGORZ

Status sprawy ” Zielonki”

Symbol planu KARPIEL GRZEGORZ

Numer prawa wyłącznego 231283 dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 419941 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden

Swobodnie programowalny sterownik do sterowania układem ciepłownictwa oraz układ sterowania układem ciepłownictwa PL 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EL-PIAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy DWORZECKI RYSZARD

Status sprawy ” PL”

Symbol planu DWORZECKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419942 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa

Proteza z rdzeniem chitozanowym do regeneracji nerwów i sposób jej wytwarzania WŁASZCZUK ADAM 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

Miasto twórcy PL

Status sprawy ” LEWIN-KOWALIK JOANNA”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419943 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy

Sposób wytwarzania światłowodu aktywnego oraz światłowód aktywny KASZTELANIC RAFAŁ 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Miasto twórcy PYSZ DARIUSZ

Status sprawy ” STĘPIEŃ RYSZARD”

Symbol planu PYSZ DARIUSZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419944 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery

Membrana dachowa co najmniej dwuwarstwowa E04D3/35 E04D5/10 E04C2/296 E04D13/16 B32B7/02 E04D1/36 2016-12-22

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-22

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MDM NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Lubsza

Status sprawy „”

Symbol planu Lubsza

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419945 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć

podkolanówki przeciwżylakowe męskie