Mechanizm blokujący z rolką toczną do wewnętrznych drzwi przesuwnych szafy Kłobuck 2015-01-12

Mechanizm blokujący z rolką toczną do wewnętrznych drzwi przesuwnych szafy Kłobuck 2015-01-12

Zestaw mocujący maszt E02D27/42 E04H12/22 2013-09-30

Numer_BUP 08/2015 Data publikacji BUP 2015-04-13

Data wydania 2013-09-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MIKŁASZEWICZ WALDEMAR

Miasto twórcy Bielsko-Biała

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Bielsko-Biała

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 405484 czterysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery

Sprzęgacz ŁOŻAŃSKA ANNA 2013-09-30

Numer_BUP 08/2015 Data publikacji BUP 2015-04-13

Data wydania 2013-09-30

Numer WUP 02/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-02-28

Uprawnieni w szczególności do produkcji interferometrów odpornych na wysokie temperatury i interferometr odporny na wysokie temperatury

Miasto twórcy Zaczernie

Status sprawy ” DŁUBEK MICHAŁ”

Symbol planu Zaczernie

Numer prawa wyłącznego 224871 dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 405485 czterysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć

Urządzenie igły bezpiecznej PL 2013-09-30

Numer_BUP 08/2015 Data publikacji BUP 2015-04-13

Data wydania 2013-09-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni HTL-STREFA” SPÓŁKA AKCYJNA;Ozorków;PL;ROZWADOWSKI MARCIN, LESKOWICH VINCENT;Warszawa, Karpathos;PL, GR;Adamczyk Piotr;A61M5/46;;
405487;228717;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;04/2018;2018-04-30;Sposób wykonania i przemagnesowania ultracienkich komórek ferromagnetycznych tworzących macierz dwubitowych, czterostanowych komórek pamięci magnetycznej;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;BŁACHOWICZ TOMASZ, EHRMANN ANDREA;Gliwice, Niederzier;PL, DE;Borkowy Katarzyna;G11C11/16;Prawo wyłączne udzielone;
405488;223753;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;10/2016;2016-10-31;Sposób wyznaczania względnej wilgotności gazu;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;NOWAK MARIAN, MISTEWICZ KRYSTIAN;Katowice, Katowice;PL, PL;Borkowy Katarzyna;G01N21/17 G01N19/10 G01W1/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405489;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Układ zintegrowanej sieci rozproszonych źródeł energii;RABIEGA RYSZARD, RABIEGA ARNOLD;Zamość, Lublin;PL, PL;RABIEGA RYSZARD, RABIEGA ARNOLD;Zamość, Lublin;PL, PL;;H02J4/00 H02J7/34;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405490;;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;;;Sposób mineralizacji wody oraz system do mineralizacji wody;PAWLIKOWSKI MACIEJ, WDOWCZYK ŁUKASZ, PIETRASZ ANDRZEJ, KAMUSIŃSKI WŁADYSŁAW;Kraków, Miechów, Orzesze, Kraków;PL, PL, PL, PL;PAWLIKOWSKI MACIEJ, WDOWCZYK ŁUKASZ, PIETRASZ ANDRZEJ, KAMUSIŃSKI WŁADYSŁAW;Kraków, Miechów, Orzesze, Kraków;PL, PL, PL, PL;Grzesiczak Mariusz;C02F1/68 A23L1/304;;
405491;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Pochodne kwasu 7-karboksy-benzo[1,2,3]tiadiazolowego;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Poznań, Poznań;PL, PL;ŚMIGLAK MARCIN, POSPIESZNY HENRYK, MACIEJEWSKI HIERONIM, KUKAWKA RAFAŁ, LEWANDOWSKI PIOTR;Poznań, Poznań, Poznań, Poznań, Koszalin;PL, PL, PL, PL, PL;Urbańska-Łuczak Barbara;C07D285/14 A01N43/828;;
405492;230659;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;11/2018;2018-11-30;Środek do ochrony roślin;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Poznań, Poznań;PL, PL;ŚMIGLAK MARCIN, POSPIESZNY HENRYK, MACIEJEWSKI HIERONIM, KUKAWKA RAFAŁ, LEWANDOWSKI PIOTR;Poznań, Poznań, Poznań, Poznań, Koszalin;PL, PL, PL, PL, PL;Urbańska-Łuczak Barbara;A01N43/828 A01N33/12 A01P1/00;Prawo wyłączne udzielone;
405493;227374;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób grawitacyjnego opuszczania odhamowanej nadwagi w górniczych wyciągach szybowych napędzanych silnikiem prądu stałego;ELCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Tychy;PL;JELONEK MARCIN, JELONEK JAN;Tychy, Chorzów;PL, PL;Masierak Piotr;B66B1/32 H02P3/12;Prawo wyłączne udzielone;
405494;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Układ wymiany ładunku silnika dwusuwowego, działający pod wpływem energii gazów wylotowych;ROSIŃSKI WALENTY;Brodnica;PL;ROSIŃSKI WALENTY;Brodnica;PL;;F02B25/04 F01N5/04;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405495;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Ester metylowy kwasu 2-amino-2-(4-dihydroksyborylobenzylo)-3-metylobutanowego i sposób jego wytwarzania;UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU;Toruń;PL;SIÓDMIAK TOMASZ, ZIEGLER-BOROWSKA MARTA, MARSZAŁŁ MICHAŁ PIOTR;Wągrowiec, Toruń, Bydgoszcz;PL, PL, PL;;C07F5/02;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405496;219707;;2013-09-30;12/2014;2014-06-09;06/2015;2015-06-30;2-(2-butylideno-1,3,3-trimetylocykloheksylo) octan etylu o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania;UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU;Wrocław;PL;GLISZCZYŃSKA ANNA, DANCEWICZ KATARZYNA, GABRYŚ BEATA;Piotrków Trybunalski, Zielona Góra, Zielona Góra;PL, PL, PL;Olszewska Anna;C07C69/12 C07C67/00 A01N31/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405498;222684;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;08/2016;2016-08-31;Sposób realizacji docisku pakietu naprawczego i skleiny;INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH;Warszawa;PL;SAŁACIŃSKI MICHAŁ;Warszawa;PL;;B29C73/30 B29C73/00;Prawo wyłączne udzielone;
405499;227595;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;01/2018;2018-01-31;Sposób wytwarzania hydrożelu polimerowego z karboksymetylocelulozy;POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ROSIAK JANUSZ M., ULAŃSKI PIOTR, WACH RADOSŁAW A., ROKITA BOŻENA, BARTOSZEK NINA;Łódź, Łódź, Łódź, Łódź, Łódź, Majówka;PL, PL, PL, PL, PL, PL;WACH RADOSŁAW A., ROKITA BOŻENA, BARTOSZEK NINA, ULAŃSKI PIOTR, ROSIAK JANUSZ M.;Łódź, Łódź, Majówka, Łódź, Łódź;PL, PL, PL, PL, PL;Kaczur-Kaczyńska Ewa;C08J3/28 C08L1/26;Prawo wyłączne udzielone;
405502;;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;;;Sposób badania wytrzymałości konstrukcji lotniczej w zderzeniu z przeszkodą zamocowaną w sposób sztywny na podłożu;DŁUGOŁĘCKI JACEK;Gdańsk;PL;DŁUGOŁĘCKI JACEK;Gdańsk;PL;;G01M5/00 G01N3/30;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405503;221293;;2012-10-11;02/2014;2014-01-20;03/2016;2016-03-31;Test diagnostyczny na bazie amino modyfikowanego nanozłota sprzężonego z karboksy modyfikowanymi nukleotydami do identyfikacji lekooporności Enterococcus spp oraz sposób jego wytwarzania;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU;Wrocław, Toruń;PL, PL;PIĘTA PAWEŁ, DEPTUŁA ALEKSANDER, BOGIEL TOMASZ, DOBROCZYŃSKA JOANNA;Turek, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Żagań;PL, PL, PL, PL;Paprzycka Katarzyna;C12Q1/68 C12N1/20 C12R1/01;Prawo wyłączne udzielone;
405504;221294;;2012-10-11;02/2014;2014-01-20;03/2016;2016-03-31;Test diagnostyczny na bazie amino modyfikowanego nanozłota sprzężonego z karboksy modyfikowanymi nukleotydami do identyfikacji lekooporności Staphylococcus aureus oraz sposób jego wytwarzania;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU;Wrocław, Toruń;PL, PL;PIĘTA PAWEŁ, DEPTUŁA ALEKSANDER, BOGIEL TOMASZ, DOBROCZYŃSKA JOANNA;Turek, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Żagań;PL, PL, PL, PL;Paprzycka Katarzyna;C12Q1/14 C12Q1/68 C12R1/445 C12N1/20;Prawo wyłączne udzielone;
405505;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Zastosowanie pochodnej kwasu diaminodikarboksylowego jako inhibitora aktywności biologicznej IL-15 I IL-2;WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU POLSKIEJ FARMACJI I MEDYCYNY;Warszawa, Starogard Gdański;PL, PL;KOZIAK KATARZYNA, ŻYŻYŃSKA-GRANICA BARBARA, FILIPEK SŁAWOMIR, NIEWIECZERZAŁ SZYMON, TRZASKOWSKI BARTOSZ, ZEGROCKA-STENDEL OLIWIA, DUTKIEWICZ MAŁGORZATA, KRZECZYŃSKI PIOTR, KACZMAREK ELŻBIETA, WINIARSKA MAGDALENA;Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Łomianki, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Krzywdzińska Ewa;A61P35/02 A61K31/20 A61P19/02 A61P17/06 A61P29/00 A61P37/06 A61P35/00;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405506;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Zastosowanie pochodnej kwasu 7-aminocefalosporanowego jako inhibitora aktywności biologicznej IL-15 i IL-2;WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU POLSKIEJ FARMACJI I MEDYCYNY;Warszawa, Starogard Gdański;PL, PL;KOZIAK KATARZYNA, ŻYŻYŃSKA-GRANICA BARBARA, FILIPEK SŁAWOMIR, NIEWIECZERZAŁ SZYMON, TRZASKOWSKI BARTOSZ, ZEGROCKA-STENDEL OLIWIA, DUTKIEWICZ MAŁGORZATA, KRZECZYŃSKI PIOTR, KACZMAREK ELŻBIETA, WINIARSKA MAGDALENA;Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Łomianki, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Krzywdzińska Ewa;A61P29/00 A61P37/06 A61P35/00 A61P35/02 A61K31/546 A61P19/02 A61P17/06;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405507;;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;;;Pochodne S-metyloestru kwasu 7-karboksybenzo[1,2,3]tiadiazolowego;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Poznań, Poznań;PL, PL;ŚMIGLAK MARCIN, POSPIESZNY HENRYK, MACIEJEWSKI HIERONIM, KUKAWKA RAFAŁ, LEWANDOWSKI PIOTR;Poznań, Poznań, Poznań, Poznań, Koszalin;PL, PL, PL, PL, PL;Urbańska-Łuczak Barbara;C07D285/14 A01N43/828;;
405508;223449;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;10/2016;2016-10-31;Sposób wytwarzania dodatku paszowego białkowo-energetycznego dla bydła mlecznego i mięsnego;INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO;Jastrzębiec, Warszawa, Jabłonna, Warszawa;PL, PL, PL, PL;MICEK PIOTR, KOWALSKI ZYGMUNT MACIEJ, OPRZĄDEK JOLANTA;Zelków, Kraków, Warszawianka;PL, PL, PL;Padée Grażyna;A23K1/20 A23K1/14;Prawo wyłączne udzielone;
405509;231217;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;02/2019;2019-02-28;Środek do ochrony roślin;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Poznań, Poznań;PL, PL;ŚMIGLAK MARCIN, POSPIESZNY HENRYK, MACIEJEWSKI HIERONIM, KUKAWKA RAFAŁ, LEWANDOWSKI PIOTR;Poznań, Poznań, Poznań, Poznań, Koszalin;PL, PL, PL, PL, PL;Urbańska-Łuczak Barbara;C07D285/14 A01N43/828 A01P1/00;Prawo wyłączne udzielone;
405510;;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;;;Elektroniczny wyłącznik instalacyjny;BNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Sosnowiec;PL;BĄK PIOTR, WYBRAŃCZYK DOMINIK, KOCOBOLSKI ROBERT, ZARÓD MICHAŁ, GOŁĘBIOWSKI HUBERT;Ruda Śląska, Tychy, Sosnowiec, Katowice, Sosnowiec;PL, PL, PL, PL, PL;Masierak Piotr;H01H23/02 H01H23/24 H04L12/40;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405511;;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;;;Strunobetonowa żerdź wirowana z uziemieniem;WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA;Ostrów Wielkopolski;PL;NAPIERAŁA MARCIN;Ostrów Wielkopolski;PL;Kowalewska Joanna Walkiewicz Sebastian;E04H12/16 E04H12/12 H02G13/00;;
405512;225146;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;System implantów do stabilizacji międzykolcowej kręgosłupa;SZYDLIK PIOTR PRAKTYKA LEKARSKA ESPINE;Białystok;PL;SZYDLIK PIOTR PAWEŁ;Białystok;PL;;A61F2/44 A61B17/70;Prawo wyłączne udzielone;
405513;226877;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;09/2017;2017-09-29;Składany pojazd rowerowy;BRODZIŃSKI WITOLD;Warszawa;PL;BRODZIŃSKI WITOLD;Warszawa;PL;Tomaszewska Grażyna;B62K15/00;Prawo wyłączne udzielone;
405514;;;2011-01-25;15/2014;2014-07-21;;;Urządzenie do optycznej tomografii koherencyjnej z tłumieniem plamkowania oraz sposób generowania obrazu w optycznej tomografii koherencyjnej z tłumieniem plamkowania;CANON OPHTHALMIC TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Wrocław;PL;SZKULMOWSKI MACIEJ, GORCZYŃSKA IWONA, SZLAG DANIEL, WOJTKOWSKI MACIEJ, KOWALCZYK ANDRZEJ;Toruń, Tuchola, Toruń, Toruń, Toruń;PL, PL, PL, PL, PL;Bury Marek;A61B3/12 A61B5/00 G01N21/47 G02B27/48;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405515;222117;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;06/2016;2016-06-30;Sposób usuwania zamarzniętej /zamarzającej pokrywy opadów atmosferycznych z powierzchni modułów fotowoltaicznych i układ do realizacji tego sposobu;MAYBATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Warszawa;PL;ŁOŚ ANDRZEJ, TARANEK KRZYSZTOF, ZYSIŃSKI BARTŁOMIEJ;Warszawa, Duchnice, Warszawa;PL, PL, PL;Teofilak Robert;H01L31/024;Prawo wyłączne udzielone;
405516;222685;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;08/2016;2016-08-31;Przewód z tworzywa polimerowego;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;KLEPKA TOMASZ, NOWICKI MACIEJ;Lublin, Lublin;PL, PL;Milczek Tomasz;B32B27/00 F16L11/22 C08J5/10;Prawo wyłączne udzielone;
405517;222686;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;08/2016;2016-08-31;Głowica wytłaczarska;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;KLEPKA TOMASZ, NOWICKI MACIEJ;Lublin, Lublin;PL, PL;Milczek Tomasz;B29C47/20 B29C47/90;Prawo wyłączne udzielone;
405518;224559;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;01/2017;2017-01-31;Urządzenie do formowania brykietów;AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE;Kraków;PL;JANEWICZ ANDRZEJ, KOSTURKIEWICZ BOGDAN;Kraków, Bochnia;PL, PL;Staniszewska Agnieszka;B28B3/14 B30B11/18;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405519;227800;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;01/2018;2018-01-31;Urządzenie do wykrywania i sygnalizowania stanu pojawienia się wody na powierzchniach, zwłaszcza na powierzchniach podłóg pomieszczeń;FIBAR GROUP SPÓŁKA AKCYJNA;Poznań;PL;FIEDLER MACIEJ, ARCICHOWSKI BARTŁOMIEJ;Poznań, Poznań;PL, PL;Cybulka Anna;G01N27/00;Prawo wyłączne udzielone;
405520;222778;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;09/2016;2016-09-30;Podajnik transportujący pompy ślimakowej stosowanej zwłaszcza w agregatach tynkarskich;ISK ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Lublin;PL;PALUCH ANDRZEJ;Lublin;PL;Tarała Magdalena;E04F21/06 B28C5/34 B01F7/08;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405521;230369;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;10/2018;2018-10-31;Warstwowa powłoka walcowa;POLITECHNIKA POZNAŃSKA;Poznań;PL;MAGNUCKI KRZYSZTOF, MAGNUCKA-BLANDZI EWA;Tuczno, Poznań;PL, PL;Walkowiak Marcin;B32B3/28 B32B15/01 B32B15/04 B32B15/095;Prawo wyłączne udzielone;
405522;224560;;2013-10-03;06/2014;2014-03-17;01/2017;2017-01-31;Test diagnostyczny do detekcji białka gp120 wirusa HIV-1;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA;Wrocław;PL;SIEŃCZYK MARCIN, ŁUPICKA-SŁOWIK AGNIESZKA, GRZYWA RENATA, WALCZAK MACIEJ, BOBREK KAMILA, GAWEŁ ANDRZEJ, BOIVIN STEPHANE, BURCHACKA EWA;Wrocław, Milicz, Wrocław, Wrocław, Łaziska Górne, Wrocław, Hamburg, Wrocław;PL, PL, PL, PL, PL, PL, DE, PL;Paprzycka Katarzyna;G01N33/569 C07K16/02 C07K16/10;Prawo wyłączne udzielone;
405523;224802;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Sposób walcowania wierteł krętych;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;BULZAK TOMASZ, TOMCZAK JANUSZ, PATER ZBIGNIEW;Zastów Karczmiski, Lublin, Turka;PL, PL, PL;Milczek Tomasz;B21B27/02 B21H3/10 B23P15/32;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405524;224803;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;BULZAK TOMASZ, TOMCZAK JANUSZ, PATER ZBIGNIEW;Zastów Karczmiski, Lublin, Turka;PL, PL, PL;Milczek Tomasz;B21H3/06;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405525;225709;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;05/2017;2017-05-31;Opakowanie zbiorcze dla opakowań jednostkowych, zwłaszcza płaskich torebek;TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Dziećmierowo;PL;KUMOCH JAKUB MAREK;Śrem;PL;Piątkowska Elżbieta;B65D5/42 B65D71/40;Prawo wyłączne udzielone;
405527;228719;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;04/2018;2018-04-30;Skrzydło z okładziną i profil ramy do skrzydła z okładziną;OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Ochmanów;PL;BAŁA MARCIN;Kraków;PL;Górska Anna Hudy Ludwik;E06B3/72 E06B3/22;Prawo wyłączne udzielone;
405528;;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;;;Profil ramy i rama skrzydła;OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Ochmanów;PL;BAŁA MARCIN;Kraków;PL;Górska Anna;E06B3/72 E06B3/22;;
405529;;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;;;Narzędzie do cięcia drewna, zwłaszcza piła taśmowa;KURASIAK TOMASZ PRETA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE;Swarzędz;PL;KURASIAK TOMASZ;Swarzędz;PL;Cybulka Anna;B23D61/12 B27B33/06;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405530;;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;;;Nowe((4-podstawione)tiazol-2-ylo)hydrazonometylo-N,N-bis(2-chloroetylo)aniliny i sposób ich wytwarzania;UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU;Toruń;PL;ŁĄCZKOWSKI KRZYSZTOF Z., MISIURA KONRAD;Bydgoszcz, Łódź;PL, PL;Ćwikliński Grzegorz;C07D277/50 C07D417/04 A61K31/426 A61P35/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405531;224804;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;BULZAK TOMASZ, TOMCZAK JANUSZ, PATER ZBIGNIEW;Zastów Karczmiski, Lublin, Turka;PL, PL, PL;Milczek Tomasz;B21H3/06;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405532;;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;;;Farba termochromowa nieodwracalna i sposób jej wytwarzania;GŁOWIŃSKI JÓZEF PLAST-FARB;Toruń;PL;GŁOWIŃSKI JÓZEF, PRZYBYLIŃSKI STANISŁAW;Toruń, Wąbrzeźno;PL, PL;Rawa Jarosław;C09D11/02 C08K3/00;;
405533;230078;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;09/2018;2018-09-28;Wielofunkcyjny świetlik tunelowy;FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Nowy Sącz;PL;SIEDLARZ JÓZEF, MUCHA ŁUKASZ;Ptaszkowa, Grybów;PL, PL;;E04D13/03;Prawo wyłączne udzielone;
405534;225654;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;05/2017;2017-05-31;Sposób identyfikacji przeszkód i sygnalizacji wspomagający poruszającą się osobę niewidomą;KRUPA EWA, KRUPA TOMASZ;Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski;PL, PL;KRZYSZTOFIK TOMASZ JAN, GÓRZYŃSKI PAWEŁ PIOTR, PAŁASZ ZBIGNIEW, SMYCZEK KRZYSZTOF STANISŁAW;Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie Zdrój, Drogomyśl;PL, PL, PL, PL;Błaszczyk Monika;A61H3/06 G08B3/00;Prawo wyłączne udzielone;
405535;;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;;;Nowe związki 3-(N-alkilomorfolinio)-2-hydroksy-1-propanosulfoniany oraz sposób ich otrzymywania;UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU;Poznań;PL;WIECZOREK DARIA, STASZAK KATARZYNA;Poznań, Poznań;PL, PL;Majchrzak Janina;C07D295/088 C11D1/92;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405536;226777;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;09/2017;2017-09-29;Samowyładowczy wagon towarowy;IWANOWSKI JERZY;Zielona Góra;PL;IWANOWSKI JERZY;Zielona Góra;PL;;B61D7/08 B61D7/18;Prawo wyłączne udzielone;
405537;;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;;;Sposób eliminacji frettingu i trybokorozji na powierzchni części maszyn (w tym osi kolejowych) bezpośrednio współpracujących ze sobą;BUCHHOLZ ANDRZEJ;Szczecin;PL;BUCHHOLZ ANDRZEJ, SUWALSKI RYSZARD, GUMNY WIESŁAW;Szczecin, Poznań, Kozie Góry;PL, PL, PL;;C25D3/04;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405538;;2012-10-04;2013-10-04;08/2014;2014-04-14;;;System kodowania elektronicznych obrączek dla gołębi pocztowych, zabezpieczający obrączki przed ich fałszowaniem;RÜTER ECKHARD;Minden;DE;RÜTER ECKHARD;Minden;DE;Czabajski Jacek;G07C1/26 A01K35/00 G06F12/14;;
405539;222779;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;09/2016;2016-09-30;Mechanizm dodatkowego docisku wewnątrz form do odlewania pod ciśnieniem dla odlewów z metali lekkich;MAGNA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI SPÓŁKA AKCYJNA;Kędzierzyn-Koźle;PL;STEINBAUER KARL;Kędzierzyn-Koźle;PL;Hołyst Anna;B22D18/04 B22D27/09;Prawo wyłączne udzielone;
405540;223580;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;10/2016;2016-10-31;Sposób otrzymywania ksantohumolu o wysokiej czystości;AXEN BIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Sopot;PL;GAGOŚ MARIUSZ;Lublin;PL;Pabijan-Zawadzka Agnieszka;C07C45/78 C07C49/835 C07C49/84 C12C3/10;Prawo wyłączne udzielone;
405541;222687;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;08/2016;2016-08-31;Płaszcz walca – krystalizatora do ciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów;AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE;Kraków;PL;MAMALA ANDRZEJ, KNYCH TADEUSZ, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, KIESIEWICZ GRZEGORZ, ŚCIEŻOR WOJCIECH, KAWECKI ARTUR, SMYRAK BEATA;Kraków, Kraków, Kraków, Kraków, Kraków, Kraków, Bulowice;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Górska Anna;B22D11/06 C22C29/00 B21B27/02;Prawo wyłączne udzielone;
405542;;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;;;Sposób wytwarzania multiwitaminowego suplementu diety;GURI VITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA;Kostrzyn Nad Odrą;PL;WASYLEWICZ JACEK, HEROD KRZYSZTOF;Warszawa, Kraków;PL, PL;Woźniak Joanna;A23L33/12 A23L33/15 A23L33/16 A23L33/17 A23L33/28;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405543;224561;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;01/2017;2017-01-31;Podstawa ramienia narzędzia;WILCZEWSKI MARIUSZ;Dolany;PL;WILCZEWSKI MARIUSZ;Dolany;PL;Walkowiak Marcin;B23Q3/08 B23Q1/40 F16B47/00 B25B11/00 B23K37/02 B23D35/00 B25H1/10;Prawo wyłączne udzielone;
405544;231542;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;03/2019;2019-03-29;Okładzina izolacyjna i sposób wytwarzania okładziny izolacyjnej;ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA;Warszawa;PL;KWAŚNIEWSKI RAFAŁ, LICAU PRZEMYSŁAW, AJDUKIEWICZ JAROSŁAW, PIECZONKA TOMASZ, GARMAN KRZYSZTOF ŁUKASZ;Niemcz, Toruń, Gliwice, Tychy, Obrowo;PL, PL, PL, PL, PL;Rawa Jarosław;E02D31/02 E02D17/20 E04B1/62 E02B3/12 E04F13/076;Prawo wyłączne udzielone;
405545;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Trzymadło do gąbek kuchennych;PERCZAK JAROSŁAW;Częstochowa;PL;PERCZAK JAROSŁAW;Częstochowa;PL;;A47J43/28 A47L17/04;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405546;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Osłonka higieniczna;MARZEWSKI ROBERT;Ełk;PL;MARZEWSKI ROBERT;Ełk;PL;;B65B11/00 B65D75/00;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405547;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Fotel rozkładany z niezależnym oparciem;DOWNHILL TRADING LTD.;Larnaca;CY;BRUNSTAD ANDERS;Poznań;PL;Łuczak Jerzy;A47C1/034 A47C7/50;Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej;
405548;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Turbina regulacyjna;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;KRZYŚLAK PIOTR, CHMIELNIAK TADEUSZ;Bydgoszcz, Gliwice;PL, PL;Borkowy Katarzyna;F01D17/00 F01K7/00 F01K13/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405549;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Sposób otrzymywania heterozłączy wytwarzanych w kryształach półprzewodnikowych składających się z atomów należących do grupy V, VI oraz VII układu okresowego oraz heterozłącza;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;NOWAK MARIAN, TOROŃ BARTŁOMIEJ;Katowice, Siemianowice Śląskie;PL, PL;Borkowy Katarzyna;H01L21/00 H01L21/477 H01L21/268 H01L21/34;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405550;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Sposób stopowania laserowego podłoża z aluminium i stopów aluminium cząstkami ceramicznymi;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;JANICKI DAMIAN, TAŃSKI TOMASZ, LABISZ KRZYSZTOF, PAKIEŁA WOJCIECH, LISIECKI ALEKSANDER;Zabrze, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Gliwice;PL, PL, PL, PL, PL;Borkowy Katarzyna;B23K26/34 C23C4/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405551;225221;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;03/2017;2017-03-31;Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację;UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY;Bydgoszcz;PL;KUCYBAŁA ZDZISŁAW, PYSZKA ILONA;Bydgoszcz, Bydgoszcz;PL, PL;Jankowski Piotr;C08F2/48 C08K5/3465;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405552;231395;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;02/2019;2019-02-28;Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw gazowych, ciekłych i stałych;SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, SZCZEPANIAK STANISŁAW, SZCZEPANIAK ELWIRA, SZCZEPANIAK DOMINIKA, SZCZEPANIAK MONIKA, KAMIŃSKI PAWEŁ;Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce;PL, PL, PL, PL, PL, PL;SZCZEPANIAK STANISŁAW, SZCZEPANIAK ELWIRA, SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, SZCZEPANIAK DOMINIKA, SZCZEPANIAK MONIKA, KAMIŃSKI PAWEŁ;Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Basa Grażyna;C10L10/00 C10L1/188;Prawo wyłączne udzielone;
405553;223447;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;10/2016;2016-10-31;Sposób otrzymywania w skali przemysłowej polieterów o budowie gwiaździstej oraz ich zastosowanie;UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, CHŁAPEK KORNELIA PAMAR;Katowice, Jastrzębie Zdrój;PL, PL;PAWELAK MARIAN, SWINAREW ANDRZEJ, GOLBA SYLWIA, GABOR JADWIGA, ŁĘŻNIAK MARTA, FLAK TOMASZ;Pszczyna, Mysłowice, Jaworzno, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Będzin;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Grzesiczak Mariusz;C08G65/08 C08G65/28 C08J3/20;Prawo wyłączne udzielone;
405555;231396;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;02/2019;2019-02-28;Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw gazowych, ciekłych i stałych;SZCZEPANIAK STANISŁAW, SZCZEPANIAK ELWIRA, SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, SZCZEPANIAK DOMINIKA, SZCZEPANIAK MONIKA, KIEŁCZEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ;Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Nowy Dwór Mazowiecki;PL, PL, PL, PL, PL, PL;SZCZEPANIAK STANISŁAW, SZCZEPANIAK ELWIRA, SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, SZCZEPANIAK DOMINIKA, SZCZEPANIAK MONIKA, KIEŁCZEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ;Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Nowy Dwór Mazowiecki;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Basa Grażyna;C10L10/00 C10L1/188;Prawo wyłączne udzielone;
405556;225147;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Zespół obkurczający do nagrzewania i obkurczania folii termokurczliwej tunelu obkurczającego;MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA;Białystok;PL;SZUSTA JAROSŁAW;Białystok;PL;Bełz Anna;B65G5/00;Prawo wyłączne udzielone;
405557;222128;2011-04-07;2011-08-16;10/2014;2014-05-12;06/2016;2016-06-30;Kocioł wieżowy z oddzielnym kanałem kominowym i z regulowanym przepływem;Sanghai Boiler Works, Ltd.;Shanghai;CN;YAO DANHUA, ZHU YUFENG;Shanghai, Shanghai;CN, CN;Chlebicka Lidia Łazewski Marek;F22B37/40 F22G7/12 F22G5/04;Prawo wyłączne udzielone;
405558;224305;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;12/2016;2016-12-30;Ładunek kumulacyjny;WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO;Wrocław;PL;LUDAS MICHAŁ, CZUBATY ŁUKASZ, ŚLIWIŃSKI JANUSZ, WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ, JUŹWIAK PIOTR;Wrocław, Białystok, Wrocław, Wrocław, Wrocław;PL, PL, PL, PL, PL;;F42B1/02;Prawo wyłączne udzielone;
405560;230239;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;10/2018;2018-10-31;Sposób i urządzenie do regulacji równomierności grubości taśmy przędzalniczej;POLITECHNIKA ŁÓDZKA;Łódź;PL;IDZIK MAREK;Łódź;PL;;D01H5/42 D01G9/16;Prawo wyłączne udzielone;
405561;224108;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;11/2016;2016-11-30;Paralaktyczny dalmierz laserowy;GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA;Katowice;PL;MOTYKA ZBIGNIEW;Katowice;PL;;G01C3/08 G01S17/10;Prawo wyłączne udzielone;
405562;222438;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Sposób obróbki powierzchni kształtek betonowych;XELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Warszawa;PL;KAPSA GRZEGORZ;Wrocław;PL;Masłowski Andrzej;B28B11/08 B28D1/30;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405563;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Pojazd mechaniczny;POLITECHNIKA GDAŃSKA;Gdańsk;PL;JASIŃSKI RYSZARD;Gdańsk;PL;Popławski Czesław;B60K6/00 B60K6/12;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405564;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Bezprzewodowy słupek systemu powiadamiania alarmowego GSM;PISZKIEWICZ JAROSŁAW;Warszawa;PL;PISZKIEWICZ JAROSŁAW;Warszawa;PL;;H04M1/02 H04W84/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405565;224805;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Układ kontroli podporności sekcji obudowy górniczej, zwłaszcza wielostojakowej;ELGÓR + HANSEN SPÓŁKA AKCYJNA;Chorzów;PL;BAZAN ŁUKASZ, DIEDERICHS RYSZARD, GAJDA WOJCIECH, PTAK KRZYSZTOF, ZYCH KRZYSZTOF;Bytom, Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Mysłowice;PL, PL, PL, PL, PL;Caban Włodzimierz;E21D15/46 E21F17/18 G01L15/00;Prawo wyłączne udzielone;
405566;226483;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;07/2017;2017-07-31;Tłocznia ścieków, zwłaszcza komunalnych;HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA;Grudziądz;PL;JANCZAK MARCIN, FURMAŃSKI ROBERT, PREDEL SEBASTIAN;Grudziądz, Grudziądz, Grudziądz;PL, PL, PL;Rawa Jarosław;E03F5/22;Prawo wyłączne udzielone;
405568;223796;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;11/2016;2016-11-30;Nowe fluorokarbofunkcyjne polisiloksany i sposób ich otrzymywania;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;MACIEJEWSKI HIERONIM, KARASIEWICZ JOANNA;Poznań, Komorniki;PL, PL;;C08G77/24 C08G77/18 C08G77/08 C08G77/385 C08F283/12;Prawo wyłączne udzielone;
405569;231924;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;;2019-04-30;Rozkładana kanapa z zestawem mechanizmów;FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Lisi Ogon;PL;PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH;Łochowice, Brzoza;PL, PL;;A47C17/13 A47C17/207;Prawo wyłączne udzielone;
405570;225635;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;05/2017;2017-05-31;Łącznik kolumny nośnej bagażnika samochodowego dla rowerów;GUGAŁO LESZEK;Kraków;PL;GUGAŁO LESZEK;Kraków;PL;Magońska Alina;B60R9/10 B60R9/06;Prawo wyłączne udzielone;
405571;;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;;;Sposób i iglica dławiąca do regulacji wydajności strumienicy gazowej, zwłaszcza do regulacji przepływu w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych;INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA;Gdańsk, Gdańsk;PL, PL;BUTRYMOWICZ DARIUSZ JÓZEF, KARWACKI JAROSŁAW, LACKOWSKI MARCIN, PRZYBYLIŃSKI TOMASZ, ŚMIERCIEW KAMIL;Gdynia, Gdańsk, Rumia, Gdańsk, Gdańsk;PL, PL, PL, PL, PL;;F04F5/48 F25B1/06;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405572;225613;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;04/2017;2017-04-28;Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;BARTKOWIAK ARTUR, TARNOWIECKA-KUCA ALICJA, HREBIEŃ-FILISIŃSKA AGNIESZKA, ŻYWICKI SEBASTIAN, ROGALEWSKA MARTA, KRAWCZYŃSKA WIOLETTA, DĄBROWSKI WALDEMAR, BOGUSŁAWSKA-WĄS ELŻBIETA, BEDNARCZYK-DRĄG AGNIESZKA, ROZNOWSKA MAGDALENA, DOMISZEWSKI ZDZISŁAW, BIENKIEWICZ GRZEGORZ;Szczecin, Stargard Szczeciński, Szczecin, Przecław, Szczecin, Przylep, Szczecin, Szczecin, Dobra, Szczecin, Szczecin, Szczecin;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;A23P10/30 A23L5/00 A23L27/00 A23L33/00 A23L3/46;Prawo wyłączne udzielone;
405573;228833;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;05/2018;2018-05-30;Ciasto na pieczywo mieszane oraz sposób wytwarzania pieczywa mieszanego;NYK MONIKA, CEBULA MARIUSZ, NYK PATRYCJA;Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie;PL, PL, PL;NYK MONIKA, CEBULA MARIUSZ, NYK PATRYCJA;Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie;PL, PL, PL;Filipek-Marzec Magdalena;A21D2/36 A21D8/00;Prawo wyłączne udzielone;
405574;229454;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;07/2018;2018-07-31;Ceownik wieloczłonowy;SIELSKI KAZIMIERZ;Karczew;PL;SIELSKI KAZIMIERZ;Karczew;PL;;H02G3/04;Prawo wyłączne udzielone;
405575;225614;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;04/2017;2017-04-28;Prozdrowotny produkt spożywczy;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;BARTKOWIAK ARTUR, TARNOWIECKA-KUCA ALICJA, HREBIEŃ-FILISIŃSKA AGNIESZKA, ŻYWICKI SEBASTIAN, ROGALEWSKA MARTA, KRAWCZYŃSKA WIOLETTA, DĄBROWSKI WALDEMAR, BOGUSŁAWSKA-WĄS ELŻBIETA, ROZNOWSKA MAGDALENA, BIENKIEWICZ GRZEGORZ, DOMISZEWSKI ZDZISŁAW, BEDNARCZYK-DRĄG AGNIESZKA;Szczecin, Stargard Szczeciński, Szczecin, Przecław, Szczecin, Szczecin, Szczecin, Dobra, Szczecin, Przylep, Szczecin, Szczecin;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;A23L5/00 A23L27/00 A23L33/00 A23P10/30;Prawo wyłączne udzielone;
405576;226165;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;06/2017;2017-06-30;Oktakis[(3-(tiiran-2-ylometoksy)propylo)dimetylosiloksy]oktasileskwioksan oraz sposób jego otrzymywania;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;DUTKIEWICZ MICHAŁ, SZOŁYGA MARIUSZ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Poznań, Koszalin, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;;C07F7/21 C08K5/549;Prawo wyłączne udzielone;
405577;222439;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Sposób modyfikacji żywic epoksydowych utwardzanych bezwodnikami kwasów karboksylowych;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;DUTKIEWICZ MICHAŁ, SZOŁYGA MARIUSZ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Poznań, Koszalin, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;Majchrzak Janina;C08G59/42 C08L63/00 C08K5/45 C08K5/548;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405578;222440;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Sposób modyfikacji żywic epoksydowych utwardzanych bezwodnikami kwasów karboksylowych;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;SZOŁYGA MARIUSZ, DUTKIEWICZ MICHAŁ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Koszalin, Poznań, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;Majchrzak Janina;C08G59/42 C08L63/00 C08K5/45 C08K5/548;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405579;227001;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;10/2017;2017-10-31;Zaczep do wycieraczki, zwłaszcza samochodowej, pióro wycieraczki obejmujące taki zaczep oraz zespół wycieraczki samochodowej;VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Skawina;PL;MALEC MICHAŁ, SZEWCZYK ANDRZEJ, WIELGUS GRZEGORZ;Majdan Stary, Kraków, Kraków;PL, PL, PL;Sielewiesiuk Jakub;B60S1/40;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405580;227002;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;10/2017;2017-10-31;Zaczep do wycieraczki, zwłaszcza samochodowej, pióro wycieraczki obejmujące taki zaczep oraz zespół wycieraczki samochodowej;VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Skawina;PL;MALEC MICHAŁ, SZEWCZYK ANDRZEJ, WIELGUS GRZEGORZ;Majdan Stary, Kraków, Kraków;PL, PL, PL;Grabowska Małgorzata Sielewiesiuk Jakub;B60S1/40;Prawo wyłączne udzielone;
405584;222441;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe oraz sposób ich otrzymywania;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;SZOŁYGA MARIUSZ, DUTKIEWICZ MICHAŁ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Koszalin, Poznań, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;Majchrzak Janina;C08G77/14 C08G77/06 C08G77/16 C08G77/20 C08G77/24;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405585;;;2013-10-09;20/2014;2014-09-29;;;Sposób wytwarzania nanoproszku renu przez termiczny rozkład plazmowy nadrenianu amonu i urządzenie do prowadzenia tego sposobu;INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF CHEMTECH;Gliwice, Warszawa;PL, PL;WOCH MIECZYSŁAW, LIS MARCIN, KOŁACZ DARIUSZ, ŚMIESZEK ZBIGNIEW, KAMIŃSKA MAŁGORZATA, STASZEWSKI MARIUSZ, JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF;Gliwice, Gliwice, Gliwice, Gliwice, Gliwice, Gliwice, Warszawa;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;;B22F9/14 B22F9/22 C22B4/00 C22B61/00;;
405586;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Sposób wytwarzania tafli szklanej o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i tafla szklana wytwarzana tym sposobem;DOROS TEODORA D.A. GLASS;Rzeszów;PL;DOROS WIESŁAW, DOROS TEODORA, SZCZEPANIK WALDEMAR;Rzeszów, Rzeszów, Kraków;PL, PL, PL;Warzybok Tadeusz;C03C19/00 C03C17/00 C03C15/00 B44C5/04;;
405587;222442;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe oraz sposób ich otrzymywania;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;SZOŁYGA MARIUSZ, DUTKIEWICZ MICHAŁ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Koszalin, Poznań, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;Majchrzak Janina;C08G77/12 C08G77/14 C08G77/06;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405588;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Sposób wytwarzania powłok antyrefleksyjnych na podłożu szklanym o ulepszonych właściwościach czyszczących;D.A. GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Rogoźnica;PL;DOROS WIESŁAW, DOROS TEODORA, SZCZEPANIK WALDEMAR;Rzeszów, Rzeszów, Kraków;PL, PL, PL;Chrzanowska Małgorzata;C03C15/00 C03C17/25 C03C17/28 G02B1/11;;
405589;229801;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;08/2018;2018-08-31;Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego biodieslem B100;POLITECHNIKA ŁÓDZKA;Łódź;PL;MARCHUT-MIKOŁAJCZYK OLGA, WIECZOREK DOROTA, ANTCZAK TADEUSZ;Łódź, Łódź, Łódź;PL, PL, PL;;C02F3/34 C02F3/02 C02F101/32 C12N1/16 C12R1/72;;
405590;224109;;2013-10-09;21/2014;2014-10-13;11/2016;2016-11-30;Przyrząd do trakcji kręgosłupa;HODUŃ ANDRZEJ;Warszawa;PL;HODUŃ ANDRZEJ;Warszawa;PL;;A61H1/02 A63B23/02 A63G9/02;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405591;226899;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;09/2017;2017-09-29;Urządzenie do pomiaru stabilności magazynowania asfaltów modyfikowanych polimerami, gumą lub mieszaniną modyfikatorów;POLITECHNIKA WARSZAWSKA;Warszawa;PL;KRÓL JAN, RADZISZEWSKI PIOTR, KOWALSKI KAROL, SARNOWSKI MICHAŁ, PIŁAT JERZY, CZAJKOWSKI PAWEŁ;Warszawa, Wólka Przedmiescie, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Rypin;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Woźnicki Jerzy;G01N33/42 G01N1/16;Prawo wyłączne udzielone;
405592;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Monolit polietylenowy;WRZESIŃSKI ARTUR;Nowe Grobice;PL;WRZESIŃSKI ARTUR;Nowe Grobice;PL;;B29C47/06 B32B27/32 B32B15/08 E04B7/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405593;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Środek do higieny skóry twarzy;SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA;Mirków;PL;SADŁEK JAROSŁAW, SADŁEK WOJCIECH;Wrocław, Wrocław;PL, PL;;A61K36/53 A61K36/78 A61K36/537 A61K36/886 A61K36/534 A61K36/73 A61K36/23 A61P17/00 A61K36/888 A61K36/66 A61K36/282 A61K36/18 A61K36/515 A61K36/484 A61K36/68 A61K36/12 A61K36/38 A61K47/06 A61P33/14 A61K36/539 A61K36/185 A61K36/76 A61K36/28 A61K36/896 A61K36/8994;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405594;;2011-01-19;2012-01-19;10/2014;2014-05-12;;;Wysokociśnieniowa wielostopniowa pompa odśrodkowa do szczelinowania rezerwuarów węglowodorów;Nexen Inc.;Calgary;CA;PETTIGREW DANA, LIMANOWKA WOJCIECH, VUKADIN ZORAN;Airdrie, Sherwood Park, Edmonton;CA, CA, CA;Pankowski Jacek;F04D1/06 F04D29/16 F04D29/44 E21B43/26;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405595;;2010-12-22;2011-12-16;10/2014;2014-05-12;;;Sposób wysokociśnieniowego szczelinowania węglowodorów na żądanie oraz związany z tym proces;Nexen Inc.;Calgary;CA;PETTIGREW DANA;Airdrie;CA;Pankowski Jacek;E21B43/26 E21B43/30;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405596;224562;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;01/2017;2017-01-31;Układ kompensacji drgań oraz układ przekształtnika rezonansowego bezstykowego przekazu energii;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;KALISIAK STANISŁAW, MARCINEK MARCIN, HOŁUB MARCIN, PAŁKA RYSZARD;Szczecin, Szczecin, Szczecin, Szczecin;PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;H02M5/293 H02M5/10;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405597;227407;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób unieruchamiania respirabilnych włókien azbestowych;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;LIPECKA SYLWIA, MAKOWSKA KATARZYNA, URBANIAK WŁODZIMIERZ;Poznań, Skoki, Poznań;PL, PL, PL;;A62D3/30 A62D101/41 B09C1/08 B09C1/02;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405598;228438;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;03/2018;2018-03-30;Elastyczny pojemnik wielokomorowy do żywienia pozajelitowego oraz sposób wykonania mieszaniny do żywienia pozajelitowego w elastycznym pojemniku wielokomorowym do żywienia pozajelitowego;KŁĘK STANISŁAW, PIĘTKA MAGDALENA;Kraków, Kraków;PL, PL;KŁĘK STANISŁAW, PIĘTKA MAGDALENA;Kraków, Kraków;PL, PL;Krężel Damian;A61J1/10;Prawo wyłączne udzielone;
405599;227408;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób usuwania respirabilnych włókien azbestowych z wody lub ścieków;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;LIPECKA SYLWIA, MAKOWSKA KATARZYNA, URBANIAK WŁODZIMIERZ;Poznań, Skoki, Poznań;PL, PL, PL;;A62D3/30 A62D101/41 C02F1/54;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405600;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Sposób oczyszczania barwników zawierających związek barwny w postaci metalokompleksów typu 1:2 z grupami sulfonowymi;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY;Poznań, Bydgoszcz;PL, PL;WASILEWSKA AGNIESZKA, MAĆKOWSKA EWA, WITT KATARZYNA, URBANIAK WŁODZIMIERZ;Bydgoszcz, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poznań;PL, PL, PL, PL;;C09B45/28;;
405601;231914;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;2019-04-30;Sposób termicznego przekształcania odpadów organicznych oraz układ do termicznego przekształcania odpadów organicznych;BĄK TADEUSZ;Warka;PL;BĄK TADEUSZ, WYSOCKI ZYGMUNT, WYSOCKI MICHAŁ;Warka, Kraków, Kraków;PL, PL, PL;Pawłowski Adam;F23G5/027 C10J3/20;Prawo wyłączne udzielone;
405602;227190;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Urządzenie do fotobiomodulacji krwi podczas krążenia pozaustrojowego;WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU;Wrocław;PL;WALSKI TOMASZ, KOMOROWSKA MAŁGORZATA, GRZESZCZUK-KUĆ KAROLINA, GAŁECKA KATARZYNA, OLESZKO ADAM;Ozimek, Wrocław, Wrocław, Wrocław, Opole;PL, PL, PL, PL, PL;;A61M1/16 A61M1/10 A61M1/36;Prawo wyłączne udzielone;
405603;222745;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;09/2016;2016-09-30;Napęd wspomagający;LISOWICZ DANIEL;Łosie;PL;LISOWICZ DANIEL;Łosie;PL;Tarko Tadeusz;B62C1/02 F16H55/52;Prawo wyłączne udzielone;
405604;;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;;;Urządzenie do usuwania zapachu z muszli klozetowej;KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE;Nowy Bedoń;PL;KORDYL GRZEGORZ;Nowy Bedoń;PL;Szuta Jan;E03D9/052;;
405605;;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;;;Sprzęgło magnetyczne do zastosowań w miniaturowym hydrogeneratorze energii elektrycznej;POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA;Białystok;PL;KACZYŃSKI ROMAN, HOŚCIŁO BOGUSŁAW;Niewodnica Kościelna, Białystok;PL, PL;;H02K49/10;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405606;;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;;;Metoda doboru oferty na podstawie wirtualnego modelu sylwetki użytkownika;ZGOBA LESZEK, MAJEWSKI PRZEMYSŁAW;Rawicz, Świnoujście;PL, PL;ZGOBA LESZEK, MAJEWSKI PRZEMYSŁAW;Rawicz, Świnoujście;PL, PL;;H04L12/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405607;228449;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;03/2018;2018-03-30;Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin;UNIWERSYTET GDAŃSKI, INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA;Gdańsk, Sękocin Stary;PL, PL;SKRZECZ IWONA, SIERPIŃSKA ALICJA, SZEWCZYK BOGUSŁAW, RĄBALSKI ŁUKASZ, KREJMER MARTYNA;Warszawa, Podkowa Leśna, Gdańsk, Świdwin, Gdańsk;PL, PL, PL, PL, PL;Matyka Małgorzata;C12N7/00 A01N63/00;Prawo wyłączne udzielone;
405608;225517;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;04/2017;2017-04-28;System wykrywania przedmiotów w terenie otwartym;PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP;Warszawa;PL;GOSZCZYŃSKI TADEUSZ;Warszawa;PL;;G08B25/00;Prawo wyłączne udzielone;
405609;222127;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;06/2016;2016-06-30;Układ napędowy ramion manipulatora robota mobilnego;PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP;Warszawa;PL;KRAKÓWKA TOMASZ;Warszawa;PL;Biskup Witold;B25J18/00 F16H1/16 B25J15/00;Prawo wyłączne udzielone;
405610;226023;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;06/2017;2017-06-30;Sterownik elektroniczny oraz jego zastosowanie;TERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Czaple;PL;ROHDE TOMASZ;Gdańsk;PL;Czub Teresa;F24H9/20;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405611;;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;;;Głębokie otwory wiertnicze, źródłem energii geotermicznej;KOZŁOWSKI RYSZARD HENRYK;Kraków;PL;KOZŁOWSKI RYSZARD HENRYK;Kraków;PL;;F03G4/02 F01K25/10;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405612;229017;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;05/2018;2018-05-30;Sposób i układ do wyznaczania wartości korekty kąta wyprzedzenia zapłonu lub kąta wtrysku na podstawie wartości kąta już ustalonej  w wariatorze, podczas pracy silnika spalinowego zasilanego alternatywnym paliwem gazowym LPG/CNG;AC SPÓŁKA AKCYJNA;Białystok;PL;ZALESKO MACIEJ;Janów;PL;Nowakowski Janusz;F02P5/145 F02D41/30 F02D19/08;Prawo wyłączne udzielone;
405613;;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;;;Układ szeregowego połączenia kondensatora i cewki w układach podwyższonej częstotliwości;INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI;Warszawa;PL;MORADEWICZ ARTUR JAN;Warszawa;PL;Tomaszewska Grażyna;H01F27/40 H05K1/18;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405614;227375;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób periodycznego frakcjonowania ekstraktów roślinnych;INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH;Puławy;PL;RÓJ EDWARD, KOZŁOWSKI KAZIMIERZ, NAKONIECZNA IZABELA, JAŃCZAK RAFAŁ;Puławy, Puławy, Końskowola, Żyrzyn;PL, PL, PL, PL;;B01D11/00 A61K36/00;Prawo wyłączne udzielone;
405615;227376;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób ciągłego frakcjonowania ekstraktów roślinnych;INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH;Puławy;PL;NAKONIECZNA IZABELA, JAŃCZAK RAFAŁ, RÓJ EDWARD, KOZŁOWSKI KAZIMIERZ;Końskowola, Żyrzyn, Puławy, Puławy;PL, PL, PL, PL;;B01D11/02 A61K36/00;Prawo wyłączne udzielone;
405616;;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;;;Filtr do okapów wentylacyjnych;PLASTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA;Lubasz;PL;PILAWSKA KATARZYNA, KORDY LESZEK;Czarnków, Czarnków;PL, PL;;B01D45/08 F24C15/20;;
405617;;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;;;Sposób i układ do monitorowania stanu technicznego i szczelności den zbiorników magazynowych, zwłaszcza grupy zbiorników z wykorzystaniem emisji akustycznej (AE), jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się produktów naftowych i/lub chemicznych do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych;POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI;Kraków;PL;SCHMIDT JERZY, LACKNER GERALD, BARAN IRENEUSZ, NOWAK MAREK;Kraków, Maria Enzersdorf, Kraków, Kraków;PL, PL, PL, AT;Wściubiak Łukasz;G01N29/14;;
405618;225737;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;05/2017;2017-05-31;Profil przekładki dystansowej wielokomorowej do szyb zespolonych oraz sposób wytwarzania profilu przekładki dystansowej wielokomorowej do szyb zespolonych;METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Częstochowa;PL;CHWALBA WŁODZIMIERZ, MEHR MICHAŁ;Częstochowa, Częstochowa;PL, PL;Korbela Anna;E06B3/663 E06B3/667;Prawo wyłączne udzielone;
405619;;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;;;Gondola wózka dziecięcego;PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE RETRUS ANDRZEJ DŁUGOSZ I ILONA DŁUGOSZ SPÓŁKA JAWNA;Częstochowa;PL;DŁUGOSZ ANDRZEJ;Częstochowa;PL;Korbela Anna;B62B9/10;;
405620;223797;;2013-10-12;09/2015;2015-04-27;11/2016;2016-11-30;Urządzenie do pozycjonowania głowy do zabiegu radioterapii;DZIKOWSKI ARTUR PIOTR, STANLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Pólko, Poznań;PL, PL;DZIKOWSKI ARTUR PIOTR, KARLIŃSKI STANISŁAW;Pólko, Poznań;PL, PL;Bełz Anna;A61B19/00 A61B6/04;Prawo wyłączne udzielone;
405621;226528;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;08/2017;2017-08-31;Układ gruntowego powietrznego wymiennika ciepła;MUCHA ZENON, NOWAK-MUCHA RENATA;Chruszczobród, Chruszczobród;PL, PL;MUCHA ZENON, NOWAK-MUCHA RENATA;Chruszczobród, Chruszczobród;PL, PL;Grzesiczak Mariusz;F24J3/08 F28C3/00 F24F5/00;Prawo wyłączne udzielone;
405622;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Sposób otrzymywania polimerowego nośnika katalizatorów kompleksowych oraz sposób otrzymywania katalizatora kompleksowego heterogenizowanego na tym nośniku;POLITECHNIKA ŁÓDZKA;Łódź;PL;BĄCZEK NATALIA, STRZELEC KRZYSZTOF;Łódź, Brzeziny;PL, PL;Kaczur-Kaczyńska Ewa;B01J32/00 B01J31/06 B01J23/42 B01J23/44;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405623;223575;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;10/2016;2016-10-31;Sposób otrzymywania szklano-polimerowego nośnika katalizatorów kompleksowych;POLITECHNIKA ŁÓDZKA;Łódź;PL;BĄCZEK NATALIA, STRZELEC KRZYSZTOF;Łódź, Brzeziny;PL, PL;;B01J32/00;Prawo wyłączne udzielone;
405624;225178;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;02/2017;2017-02-28;Sposób wytwarzania koloidalnego roztworu srebra oraz zastosowanie tego  roztworu;POLITECHNIKA ŁÓDZKA, HEMITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Łódź, Warszawa;PL, PL;MATYJAS-ZGONDEK EDYTA, RYBICKI EDWARD, KOŁODZIEJCZYK MAREK, BINDER WŁODZIMIERZ;Łódź, Łódź, Łódź, Skierniewice;PL, PL, PL, PL;;C01G5/00 C22B11/00 C23C30/00 A61L15/46 A61L15/18 A61F13/15;Prawo wyłączne udzielone;
405625;226303;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;07/2017;2017-07-31;Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;ZALESKI KAZIMIERZ, MATUSZAK JAKUB;Lublin, Świdnik;PL, PL;Milczek Tomasz;G01B5/10;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405626;225218;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;03/2017;2017-03-31;Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;PEŁCZYŃSKI TADEUSZ, LENIK KLAUDIUSZ, PEŁCZYŃSKI RYSZARD;Warszawa, Lublin, Warszawa;PL, PL, PL;Milczek Tomasz;B01D53/62 C25B3/04;Prawo wyłączne udzielone;
405627;225588;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;04/2017;2017-04-28;Platforma, zwłaszcza sadownicza;KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK;Warka;PL;KRÓLIK WIESŁAW;Warka;PL;Więckowska-Lazanowicz Grażyna;A01D46/20 A01D46/00 B66F11/00;Prawo wyłączne udzielone;
405628;225589;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;04/2017;2017-04-28;Platforma sadownicza;KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK;Warka;PL;KRÓLIK WIESŁAW;Warka;PL;Więckowska-Lazanowicz Grażyna;A01D46/20 A01D46/00 B66F11/00;Prawo wyłączne udzielone;
405629;222443;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;07/2016;2016-07-29;Sposób otrzymywania katalizatorów oksyalkilenowania;INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA;Kędzierzyn-Koźle;PL;LUKOSEK MAREK, KOSNO JACEK, NARANIECKI BRONISŁAW, WAĆKOWSKI JANUSZ, TOMIK ZBIGNIEW, FISZER RENATA;Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Fiszer Renata;B01J31/04;Prawo wyłączne udzielone;
405630;230401;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;10/2018;2018-10-31;System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami stałymi i ruchomymi;ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA;Zaczernie;PL;CYCOŃ DAWID, DRATWA DOMINIK;Rzeszów, Kraków;PL, PL;Warzybok Tadeusz;E04F10/08 F24F13/14 H01L31/042;Prawo wyłączne udzielone;
405631;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Zasilacz dynamiczny;BEYOND. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Poznań;PL;GRZYBOWSKI MICHAŁ;Poznań;PL;Łuczak Jerzy;F01B23/00 F01B23/10;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405632;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Sekwencyjny rozrząd silnika spalinowego czterosuwowego;SKOCZEK JANUSZ;Bydgoszcz;PL;SKOCZEK JANUSZ;Bydgoszcz;PL;;F01L1/34;;
405633;225148;;2013-10-14;14/2014;2014-07-07;02/2017;2017-02-28;Głowica dozująca materiały sypkie;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA;Wrocław;PL;NIEDŹWIECKI ŁUKASZ, MĄCZKA TADEUSZ, OSTROPOLSKI WIESŁAW;Jawor, Wrocław, Wrocław;PL, PL, PL;Meissner Anna;F23K3/02;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405635;224563;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;01/2017;2017-01-31;Urządzenie do wyznaczania momentu siły reakcji stopy w osi stawu skokowego;UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, MAKSYMOWICZ WOJCIECH, ŚMIEJA MICHAŁ, NITKIEWICZ SZYMON;Olsztyn, Olsztyn, Olsztyn, Jaroty;PL, PL, PL, PL;MAKSYMOWICZ WOJCIECH, ŚMIEJA MICHAŁ, NITKIEWICZ SZYMON;Olsztyn, Olsztyn, Jaroty;PL, PL, PL;Raniszewska Izabella;A61B5/11 A61B5/22;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405636;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;System trójpodziału e-handlowego-TRITRADE;SWANCAR CEZARY;Dzierżoniów;PL;SWANCAR CEZARY;Dzierżoniów;PL;;H04L12/00;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405637;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Generator energii elektrycznej zasilany ciepłem powietrza;MUSIAŁ TOMASZ;Kielce;PL;MUSIAŁ TOMASZ;Kielce;PL;;F03G7/10;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405638;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Sposób usuwania powłoki miedzi z podłoża stalowego;PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Rzeszów, Gliwice;PL, PL;KWOLEK KAZIMIERZ, KOCÓJ-TOPOROWSKA MONIKA, DEPA MARTA, HAJDUK KRZYSZTOF, NAWRAT GINTER, SIMKA WOJCIECH, NIEUŻYŁA ŁUKASZ, GONET MACIEJ, KRZĄKAŁA AGNIESZKA, RAGA KRZYSZTOF;Markowa, Rzeszów, Rzeszów, Rzeszów, Katowice, Katowice, Jaworzno, Bytom, Ruda Śląska, Rzeszów;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Danowski Rafał;C23F1/34 C23G1/14;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405639;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Sposób pomiaru i urządzenie do pomiaru mocy wydatkowanej przez rowerzystę w trakcie jazdy;MARCHEWCZYK MATEUSZ;Kraków;PL;MARCHEWCZYK MATEUSZ;Kraków;PL;Rogowski Andrzej;G01P3/489 B62J99/00 G01L3/24 G01C22/00 G01C19/00 G01P3/487;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405640;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Linia technologiczna do cięcia wzdłużnego oraz sposób cięcia wzdłużnego blach metalowych w kręgach;BH STEEL – ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Katowice;PL;ADAMIEC ANDRZEJ, HAŁASIK PIOTR;Sosnowiec, Sosnowiec;PL, PL;;B23D19/06 B26D7/27 B21B15/00 B21D53/14;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405641;226008;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;06/2017;2017-06-30;Urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa;AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE;Kraków;PL;KWAŚNIEWSKI JERZY;Kraków;PL;Klisowski Robert;A61H1/00 A61H1/02;Prawo wyłączne udzielone;
405642;222424;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;07/2016;2016-07-29;Sposób ciągłego oddzielania substancji polimerowych od materiału metalowego ze zużytych opon i formowania frakcji metalowej oraz linia do ciągłego oddzielania substancji polimerowych od składnika metalowego i formowania frakcji metalowej;WAGNER THOMAS;Bautzen;DE;WAGNER THOMAS;Bautzen;DE;Witek Andrzej;B29B17/02 B09B3/00 C08J11/12 C10B53/07;Prawo wyłączne udzielone;
405643;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Stelaż do mopa;STEFANIAK MAREK MIKRO SYSTEM;Piaseczno;PL;STEFANIAK MAREK;Piaseczno;PL;Malewska Ewa;A47L13/00 A47L13/254;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405644;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Rozkładany kontener;WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA;Czernica;PL;MINIACH CZESŁAW, BIESZCZAD RAFAŁ, ZATOŃSKI ROMAN, DZIEKOŃSKI ZBIGNIEW, ŁUCZAK PRZEMYSŁAW;Czernica, Czernica, Czernica, Czernica, Czernica;PL, PL, PL, PL, PL;Masierak Piotr;E04B1/348 E04B1/343 B65D88/52 E04H1/12;;
405645;223851;;2013-10-14;12/2014;2014-06-09;11/2016;2016-11-30;Trenażer wielozadaniowy;DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW;Karwodrza;PL;DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW;Karwodrza;PL;Bartula Michał;A63B69/18 A63B23/00;Prawo wyłączne udzielone;
405646;;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;;;Mechanizm regulujący przebieg ruchu obrotowego, sposób regulacji przebiegu ruchu obrotowego oraz zębate koło wychwytowe;CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK;Warszawa;PL;GRYGORCZUK JERZY, JARZYNKA STANISŁAW, TOKARZ MARTA WIKTORIA;Warszawa, Warszawa, Warszawa;PL, PL, PL;Bury Marek;F16H27/02;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405647;226771;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;09/2017;2017-09-29;Sposób wzmocnienia spękanych elementów drewnianych;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;GIL ZOFIA;Szczecin;PL;Zawadzka Renata;E04G23/02;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405648;;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;;;Sposób diagnozowania raka watrobowokomórkowego, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania zmiany chorobowej w obrębie wątroby, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatności pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierający takie markery zestaw diagnostyczny;WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY;Warszawa;PL;JAŻDŻEWSKI KRYSTIAN, DYMECKA KINGA, WÓJCICKA ANNA, KUBIAK ANNA, GIERLIKOWSKI WOJCIECH, MACIĄG MONIKA, KOLANOWSKA MONIKA, CZAJKA AGNIESZKA, KOTLAREK MARTA, ŚIERNIAK MICHAŁ;Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Żebrowska-Kucharzyk Agnieszka;C12Q1/68;;
405649;;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;;;Wielowarstwowa tapeta panelowa oraz sposób jej wytwarzania;KOBYLARZ KRZYSZTOF ABIO;Tarnów;PL;KOBYLARZ KRZYSZTOF;Tarnów;PL;Górska Anna;B32B21/14 B31B13/00 B27D1/00 B44C5/04;;
405650;223431;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;10/2016;2016-10-31;Sposób łączenia płytek z materiałów polimerowych, zwłaszcza o wysokim module Younga oraz układ mikroprzepływowy wykonany tym sposobem;INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK;Warszawa;PL;SZYMBORSKI TOMASZ, JANKOWSKI PAWEŁ, GARSTECKI PIOTR;Dębina, Mińsk Mazowiecki, Warszawa;PL, PL, PL;Piekarz Renata;B01J19/24 B01L3/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405651;223432;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;10/2016;2016-10-31;Reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia reakcji chemicznych;INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK;Warszawa;PL;SZYMBORSKI TOMASZ, JANKOWSKI PAWEŁ, GARSTECKI PIOTR;Dębina, Mińsk Mazowiecki, Warszawa;PL, PL, PL;Piekarz Renata;B01J19/24 B01L3/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405652;222780;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;09/2016;2016-09-30;Włókno z blokadą elastyczności, sposób jego wytwarzania oraz siatka dla wzdłużnych produktów spożywczych, zwłaszcza wędliniarskich;NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Piekary Śląskie;PL;KACZMARCZYK JACEK, OLEKSZYK MICHAŁ;Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry;PL, PL;Łukaszyk Szymon;D02G3/32 D02G3/36 A22C13/00;Prawo wyłączne udzielone;
405653;224900;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;02/2017;2017-02-28;Układ powiązania zestawów kół wózka samosterującego;WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Świdnica;PL;PIOTROWSKI JERZY, MATEJ JAN;Warszawa, Warszawa;PL, PL;Bartula-Toch Marta;B61F5/38;Prawo wyłączne udzielone;
405654;;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;;;Sposób wykorzystania obejściowych pyłów bypassowych oraz ubocznych produktów spalania do produkcji spoiw hydrauliczno-pucolanowego, spoiwo hydrauliczno-pucolanowe oraz aktywacja spoiwa hydrauliczno-pucolanowego i zastosowanie spoiwa hydrauliczno-pucolanowego;KMIOTEK BARTŁOMIEJ, MARCINIEC RADOSŁAW, RUCIŃSKI JACEK;Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Kraków;PL, PL, PL;KMIOTEK BARTŁOMIEJ, MARCINIEC RADOSŁAW, RUCIŃSKI JACEK;Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Kraków;PL, PL, PL;;C04B18/16 C04B18/08 C04B28/00 B09B3/00;;
405655;226403;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;07/2017;2017-07-31;Metoda dozowania, homogenizacji i aktywacji nano cząstek srebra, złota, miedzi, palladu, platyny i innych niewymienionych oraz rozdrabianie i homogenizacja pasz, karm, odżywek, suplementów diety oraz błonnika dla zwierząt przy wykorzystaniu młyna elektromagnetycznego;RUCIŃSKI JACEK, KMIOTEK BARTŁOMIEJ;Kraków, Dąbrowa Górnicza;PL, PL;RUCIŃSKI JACEK, KMIOTEK BARTŁOMIEJ;Kraków, Dąbrowa Górnicza;PL, PL;;B02C17/00 B02C17/16 A23K10/40 A23K10/30 A23L3/358;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405656;228355;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;03/2018;2018-03-30;Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową cytostatykiem z grupy oksazofosforyn i antybiotykiem z grupy antracyklin u pacjentów z inwazyjnym przewodowym rakiem gruczołu piersiowego (IDC);PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Wrocław;PL;SIEW HWA ONG, DZIĘGIEL PIOTR, PUŁA BARTOSZ, OLBROMSKI MATEUSZ, AMBICKA ALEKSANDRA, GOMUŁKIEWICZ AGNIESZKA, RYŚ JANUSZ, PODHORSKA-OKOŁÓW MARZENA;Wrocław, Kraków, Singapur, Wrocław, Wrocław, Wieruszów, Pyskowice, Dzierżoniów;PL, PL, SG, PL, PL, PL, PL, PL;Rożkowicz Anna;C12Q1/68 A61P35/00;Prawo wyłączne udzielone;
405657;226655;;2013-10-16;18/2014;2014-09-01;08/2017;2017-08-31;Sposób i układ diagnostyki uszkodzeń łączników dwupoziomowego falownika napięcia;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA;Wrocław;PL;SOBAŃSKI PIOTR, ORŁOWSKA-KOWALSKA TERESA;Pieszyce, Wrocław;PL, PL;Paprzycka Katarzyna;G01R31/34 G01R31/26;Prawo wyłączne udzielone;
405658;225321;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;03/2017;2017-03-31;Obudowa przekładni mechanicznej;DUAL SYSTEM A. KRAJEWSKI, W. NIEKRASZEWICZ, A. NOWICKI SPÓŁKA JAWNA;Zielona Góra;PL;NOWICKI ADAM, NIEKRASZEWICZ WALDEMAR, KRAJEWSKI ARTUR;Zielona Góra, Łężyca, Zielona Góra;PL, PL, PL;;F16H57/02;Prawo wyłączne udzielone;
405659;;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;;;Sposób wytwarzania bezzgniotowego dna sitowego do wymienników ciepła;MALCZYSZYN KRYSTYNA MALTEX KR;Boguszów Gorce;PL;MALCZYSZYN KRYSTYNA;Boguszów Gorce;PL;;F28F9/02 B23H1/00 B21D39/06 F16L41/00;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405660;;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;;;Turbina przekładniowa;KWAŚNIEWSKI FELIKS;Końskie;PL;KWAŚNIEWSKI FELIKS;Końskie;PL;;F16H1/16;;
405661;229190;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;06/2018;2018-06-29;Nowy szczep bakterii Paenibacillus polymyxa DCF oraz sposób wyselekcjonowania szczepu bakterii Paenibacillus polymyxa DCF;CZERNOMYSY-FUROWICZ DANUTA;Suliborek;PL;CZERNOMYSY-FUROWICZ DANUTA;Suliborek;PL;Kachnic Tadeusz;C12N1/20 C12R1/12 A01N63/00 A01P1/00 A01P3/00;Prawo wyłączne udzielone;
405662;222688;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;08/2016;2016-08-31;Sposób końcowego montażu i pakowania pojemników z tworzyw sztucznych;ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA;Sopot;PL;ORLIKOWSKI JERZY;Sopot;PL;Prościński Jan;B65B65/00 B65B59/00 B65B21/00;Prawo wyłączne udzielone;
405663;;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;;;Orteza kończyny dolnej oraz sposób kontroli ucisku ortezy na kończynę;MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Łódź;PL;BACZYŃSKI TADEUSZ;Aleksandrów Łódzki;PL;Rumpel Alicja;A61F5/01;;
405664;;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;;;Mebel rozkładany do siedzenia i leżenia;MUCHA JAN FABRYKA MEBLI UNIMEBEL;Ostrzeszów;PL;MUCHA DANIEL;Ostrzeszów;PL;Cybulka Anna;A47C17/13;;
405665;225263;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;03/2017;2017-03-31;Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego na energię elektryczną;AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE;Kraków;PL;KRUPA STANISŁAW, SAPIŃSKI BOGDAN;Kraków, Kraków;PL, PL;;H02K21/30;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405666;225528;;2013-10-17;15/2014;2014-07-21;04/2017;2017-04-28;Urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA;Wrocław;PL;DUDZIŃSKI PIOTR, STEFANOW DAMIAN;Wrocław, Wrocław;PL, PL;Meissner Anna;G01N3/24 G01N33/24;Prawo wyłączne udzielone;
405667;222712;;2013-10-17;12/2014;2014-06-09;08/2016;2016-08-31;Kwas 2-(2-butylideno-1,3,3-trimetylocykloheksylo)octowy o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania;UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU;Wrocław;PL;GLISZCZYŃSKA ANNA, DANCEWICZ KATARZYNA, GABRYŚ BEATA;Piotrków Trybunalski, Zielona Góra, Zielona Góra;PL, PL, PL;Olszewska Anna;C07C57/26 C07C51/09;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405668;224225;;2013-10-17;15/2014;2014-07-21;11/2016;2016-11-30;(S,E)-4-(4′-izopropylofenylo)-but-3-en-2-ol oraz (R,E)-4-(4′-izopropylofenylo)-but-3-en-2-ol oraz sposób ich otrzymywania;UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU;Wrocław;PL;GŁADKOWSKI WITOLD, SKROBISZEWSKI ANDRZEJ, MAZUR MARCELINA;Wrocław, Złoczew, Rybnik;PL, PL, PL;Olszewska Anna;C07C33/30 C12P41/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405669;224901;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;02/2017;2017-02-28;Sposób diagnozowania drgań wzbudzanych niewywagą w maszynach elektrycznych z magnesami trwałymi;INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL;Katowice;PL;BARAŃSKI MARCIN, GLINKA TADEUSZ;Czeladź, Gliwice;PL, PL;;G01H17/00 G01M99/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405670;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Olej emulgujący do obróbki metali na bazie oksyetylatów cardanolu;INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Radom;PL;ROGOŚ ELŻBIETA, URBAŃSKI ANDRZEJ;Radom, Radom;PL, PL;Rumpel Alicja;C10M129/10 C10M173/00;;
405671;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Zbiornik podziemny;ABATECH KOZAK TRZYNA SPÓŁKA JAWNA;Kraków;PL;TRZYNA JANUSZ;Kraków;PL;Suskiewicz Agnieszka;B65G5/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405672;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Sposób wytwarzania heparyny drobnocząsteczkowej oraz heparyna o różnych podstawnikach;HEROPOLITAŃSKI RYSZARD;Warszawa;PL;HEROPOLITAŃSKI RYSZARD;Warszawa;PL;;A61K31/727 C08B37/10;;
405673;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Preparat antykorozyjny w szczególności do ochrony antykorozyjnej stali i żeliwa w układach wodnych;INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Radom;PL;ROGOŚ ELŻBIETA, URBAŃSKI ANDRZEJ;Radom, Radom;PL, PL;Rumpel Alicja;C23F11/08 C09K15/04;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405674;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Preparat antykorozyjny w szczególności do ochrony antykorozyjnej stali, żeliwa oraz miedzi w układach wodnych;INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Radom;PL;ROGOŚ ELŻBIETA, URBAŃSKI ANDRZEJ;Radom, Radom;PL, PL;Rumpel Alicja;C23F11/08 C23F11/10 C09K15/04;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405675;228458;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;03/2018;2018-03-30;Płyta betonowa do okładzin izolujących i tłumiących dźwięki;VINDEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Warszawa;PL;BRULIŃSKI MARIUSZ;Warszawa;PL;Bocheńska Joanna;E04F13/075 E04F13/077 E04F15/20 E04B1/90 E04C2/26;Prawo wyłączne udzielone;
405676;221986;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;06/2016;2016-06-30;Urządzenie przechyłowe koleby pilarki tarczowej;REMA SPÓŁKA AKCYJNA;Reszel;PL;PIKAŁA TOMASZ;Reszel;PL;Pawłowski Adam;B27B5/20 B23D47/02;Prawo wyłączne udzielone;
405677;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Sposób przetwarzania włókien lnianych w celu intensyfikacji właściwości antybakteryjnych przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadów do celów kosmetycznych, medycznych i tekstylnych;HABILEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Gdańsk;PL;CAJDLER MACIEJ;Jelenia Góra;PL;;D01C1/00 D01C1/02 D01C1/04;Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej;
405678;222425;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;07/2016;2016-07-29;Sposób otrzymywania pochodnych benzimidazolu o aktywności herbicydowej i fungicydowej;POLITECHNIKA WARSZAWSKA;Warszawa;PL;OCHAL ZBIGNIEW, KALIŃSKA ANNA;Nowa Iwiczna, Warszawa;PL, PL;Padée Grażyna;C07D235/08 C07D235/10 C07D235/12 C07D235/18 A01N43/52;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405679;232139;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;;2019-05-31;Mieszadło, zwłaszcza do mieszania mediów o różnej gęstości i lepkości;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;STORY GRZEGORZ, KONOPACKI MACIEJ, KORDAS MARIAN, RAKOCZY RAFAŁ;Nowogard, Szczecin, Góralice, Szczecin;PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;B01F7/18;Prawo wyłączne udzielone;
405680;232140;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;;2019-05-31;Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania cieczy o różnej gęstości i lepkości;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;STORY GRZEGORZ, KONOPACKI MACIEJ, KORDAS MARIAN, RAKOCZY RAFAŁ;Nowogard, Szczecin, Góralice, Szczecin;PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;B01F7/18;Prawo wyłączne udzielone;
405682;224872;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;02/2017;2017-02-28;Zamek drzwi zbiornika ciśnieniowego;REMIX SPÓŁKA AKCYJNA;Świebodzin;PL;ŁUKASZEK DAMIAN, FAŁEK ZBIGNIEW, BANYŚ KAZIMIERZ;Żywiec, Oława, Wrocław;PL, PL, PL;Kozłowska Regina;F16J13/10 F16J13/12;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405683;223798;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;11/2016;2016-11-30;Trokar ostrotępy z sondą zamrażającą do zamrażania tkanek oraz zastosowanie trokara ostrotępego do zamrażania tkanek;WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY;Warszawa;PL;STRULAK ŁUKASZ;Warszawa;PL;Witek Rafał;A61F7/12 A61B18/02;Prawo wyłączne udzielone;
405684;;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;;;Sposób wytwarzania cylindrycznych opakowań z tworzywa sztucznego z polem etykietowym oraz cylindryczne opakowanie z tworzywa sztucznego z polem etykietowym;ADAMCZEWSKI MAREK;Szczecin;PL;ADAMCZEWSKI MAREK;Szczecin;PL;Pawłowski Adam;B29C45/26;Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej;
405685;;;2013-10-18

Miasto twórcy KOŁODZIEJCZAK MILENA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KOŁODZIEJCZAK MILENA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 405486 czterysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć

Pieczywo zawierające komponent w postaci rozdrobnionego miąższu dyni i sposób wytwarzania pieczywa zawierającego komponent w postaci rozdrobnionego miąższu dyni KOŁODZIEJCZAK MILENA 2015-01-12

Numer_BUP 15/2016 Data publikacji BUP 2016-07-18

Data wydania 2015-01-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BARTKOWIAK ROMAN

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Wolkowo”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 410912 czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście

Mechanizm blokujący z rolką toczną do wewnętrznych drzwi przesuwnych szafy Kłobuck 2015-01-12

Numer_BUP 15/2016 Data publikacji BUP 2016-07-18

Data wydania 2015-01-12

Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE K. ORZEŁEK

Miasto twórcy ORZEŁEK KRZYSZTOF

Status sprawy „PL”

Symbol planu ORZEŁEK KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 227991 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 410913 czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzynaście

Zestaw mocujący maszt E02D27/42 E04H12/22 2013-09-30

Numer_BUP 08/2015 Data publikacji BUP 2015-04-13

Data wydania 2013-09-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni MIKŁASZEWICZ WALDEMAR

Miasto twórcy Bielsko-Biała

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej”

Symbol planu Bielsko-Biała

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 405484 czterysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery

Sprzęgacz ŁOŻAŃSKA ANNA 2013-09-30

Numer_BUP 08/2015 Data publikacji BUP 2015-04-13

Data wydania 2013-09-30

Numer WUP 02/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-02-28

Uprawnieni w szczególności do produkcji interferometrów odpornych na wysokie temperatury i interferometr odporny na wysokie temperatury

Miasto twórcy Zaczernie

Status sprawy ” DŁUBEK MICHAŁ”

Symbol planu Zaczernie

Numer prawa wyłącznego 224871 dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 405485 czterysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć

Urządzenie igły bezpiecznej PL 2013-09-30

Numer_BUP 08/2015 Data publikacji BUP 2015-04-13

Data wydania 2013-09-30

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni HTL-STREFA” SPÓŁKA AKCYJNA;Ozorków;PL;ROZWADOWSKI MARCIN, LESKOWICH VINCENT;Warszawa, Karpathos;PL, GR;Adamczyk Piotr;A61M5/46;;
405487;228717;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;04/2018;2018-04-30;Sposób wykonania i przemagnesowania ultracienkich komórek ferromagnetycznych tworzących macierz dwubitowych, czterostanowych komórek pamięci magnetycznej;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;BŁACHOWICZ TOMASZ, EHRMANN ANDREA;Gliwice, Niederzier;PL, DE;Borkowy Katarzyna;G11C11/16;Prawo wyłączne udzielone;
405488;223753;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;10/2016;2016-10-31;Sposób wyznaczania względnej wilgotności gazu;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;NOWAK MARIAN, MISTEWICZ KRYSTIAN;Katowice, Katowice;PL, PL;Borkowy Katarzyna;G01N21/17 G01N19/10 G01W1/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405489;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Układ zintegrowanej sieci rozproszonych źródeł energii;RABIEGA RYSZARD, RABIEGA ARNOLD;Zamość, Lublin;PL, PL;RABIEGA RYSZARD, RABIEGA ARNOLD;Zamość, Lublin;PL, PL;;H02J4/00 H02J7/34;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405490;;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;;;Sposób mineralizacji wody oraz system do mineralizacji wody;PAWLIKOWSKI MACIEJ, WDOWCZYK ŁUKASZ, PIETRASZ ANDRZEJ, KAMUSIŃSKI WŁADYSŁAW;Kraków, Miechów, Orzesze, Kraków;PL, PL, PL, PL;PAWLIKOWSKI MACIEJ, WDOWCZYK ŁUKASZ, PIETRASZ ANDRZEJ, KAMUSIŃSKI WŁADYSŁAW;Kraków, Miechów, Orzesze, Kraków;PL, PL, PL, PL;Grzesiczak Mariusz;C02F1/68 A23L1/304;;
405491;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Pochodne kwasu 7-karboksy-benzo[1,2,3]tiadiazolowego;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Poznań, Poznań;PL, PL;ŚMIGLAK MARCIN, POSPIESZNY HENRYK, MACIEJEWSKI HIERONIM, KUKAWKA RAFAŁ, LEWANDOWSKI PIOTR;Poznań, Poznań, Poznań, Poznań, Koszalin;PL, PL, PL, PL, PL;Urbańska-Łuczak Barbara;C07D285/14 A01N43/828;;
405492;230659;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;11/2018;2018-11-30;Środek do ochrony roślin;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Poznań, Poznań;PL, PL;ŚMIGLAK MARCIN, POSPIESZNY HENRYK, MACIEJEWSKI HIERONIM, KUKAWKA RAFAŁ, LEWANDOWSKI PIOTR;Poznań, Poznań, Poznań, Poznań, Koszalin;PL, PL, PL, PL, PL;Urbańska-Łuczak Barbara;A01N43/828 A01N33/12 A01P1/00;Prawo wyłączne udzielone;
405493;227374;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób grawitacyjnego opuszczania odhamowanej nadwagi w górniczych wyciągach szybowych napędzanych silnikiem prądu stałego;ELCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Tychy;PL;JELONEK MARCIN, JELONEK JAN;Tychy, Chorzów;PL, PL;Masierak Piotr;B66B1/32 H02P3/12;Prawo wyłączne udzielone;
405494;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Układ wymiany ładunku silnika dwusuwowego, działający pod wpływem energii gazów wylotowych;ROSIŃSKI WALENTY;Brodnica;PL;ROSIŃSKI WALENTY;Brodnica;PL;;F02B25/04 F01N5/04;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405495;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Ester metylowy kwasu 2-amino-2-(4-dihydroksyborylobenzylo)-3-metylobutanowego i sposób jego wytwarzania;UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU;Toruń;PL;SIÓDMIAK TOMASZ, ZIEGLER-BOROWSKA MARTA, MARSZAŁŁ MICHAŁ PIOTR;Wągrowiec, Toruń, Bydgoszcz;PL, PL, PL;;C07F5/02;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405496;219707;;2013-09-30;12/2014;2014-06-09;06/2015;2015-06-30;2-(2-butylideno-1,3,3-trimetylocykloheksylo) octan etylu o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania;UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU;Wrocław;PL;GLISZCZYŃSKA ANNA, DANCEWICZ KATARZYNA, GABRYŚ BEATA;Piotrków Trybunalski, Zielona Góra, Zielona Góra;PL, PL, PL;Olszewska Anna;C07C69/12 C07C67/00 A01N31/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405498;222684;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;08/2016;2016-08-31;Sposób realizacji docisku pakietu naprawczego i skleiny;INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH;Warszawa;PL;SAŁACIŃSKI MICHAŁ;Warszawa;PL;;B29C73/30 B29C73/00;Prawo wyłączne udzielone;
405499;227595;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;01/2018;2018-01-31;Sposób wytwarzania hydrożelu polimerowego z karboksymetylocelulozy;POLITECHNIKA ŁÓDZKA, ROSIAK JANUSZ M., ULAŃSKI PIOTR, WACH RADOSŁAW A., ROKITA BOŻENA, BARTOSZEK NINA;Łódź, Łódź, Łódź, Łódź, Łódź, Majówka;PL, PL, PL, PL, PL, PL;WACH RADOSŁAW A., ROKITA BOŻENA, BARTOSZEK NINA, ULAŃSKI PIOTR, ROSIAK JANUSZ M.;Łódź, Łódź, Majówka, Łódź, Łódź;PL, PL, PL, PL, PL;Kaczur-Kaczyńska Ewa;C08J3/28 C08L1/26;Prawo wyłączne udzielone;
405502;;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;;;Sposób badania wytrzymałości konstrukcji lotniczej w zderzeniu z przeszkodą zamocowaną w sposób sztywny na podłożu;DŁUGOŁĘCKI JACEK;Gdańsk;PL;DŁUGOŁĘCKI JACEK;Gdańsk;PL;;G01M5/00 G01N3/30;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405503;221293;;2012-10-11;02/2014;2014-01-20;03/2016;2016-03-31;Test diagnostyczny na bazie amino modyfikowanego nanozłota sprzężonego z karboksy modyfikowanymi nukleotydami do identyfikacji lekooporności Enterococcus spp oraz sposób jego wytwarzania;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU;Wrocław, Toruń;PL, PL;PIĘTA PAWEŁ, DEPTUŁA ALEKSANDER, BOGIEL TOMASZ, DOBROCZYŃSKA JOANNA;Turek, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Żagań;PL, PL, PL, PL;Paprzycka Katarzyna;C12Q1/68 C12N1/20 C12R1/01;Prawo wyłączne udzielone;
405504;221294;;2012-10-11;02/2014;2014-01-20;03/2016;2016-03-31;Test diagnostyczny na bazie amino modyfikowanego nanozłota sprzężonego z karboksy modyfikowanymi nukleotydami do identyfikacji lekooporności Staphylococcus aureus oraz sposób jego wytwarzania;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU;Wrocław, Toruń;PL, PL;PIĘTA PAWEŁ, DEPTUŁA ALEKSANDER, BOGIEL TOMASZ, DOBROCZYŃSKA JOANNA;Turek, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Żagań;PL, PL, PL, PL;Paprzycka Katarzyna;C12Q1/14 C12Q1/68 C12R1/445 C12N1/20;Prawo wyłączne udzielone;
405505;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Zastosowanie pochodnej kwasu diaminodikarboksylowego jako inhibitora aktywności biologicznej IL-15 I IL-2;WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU POLSKIEJ FARMACJI I MEDYCYNY;Warszawa, Starogard Gdański;PL, PL;KOZIAK KATARZYNA, ŻYŻYŃSKA-GRANICA BARBARA, FILIPEK SŁAWOMIR, NIEWIECZERZAŁ SZYMON, TRZASKOWSKI BARTOSZ, ZEGROCKA-STENDEL OLIWIA, DUTKIEWICZ MAŁGORZATA, KRZECZYŃSKI PIOTR, KACZMAREK ELŻBIETA, WINIARSKA MAGDALENA;Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Łomianki, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Krzywdzińska Ewa;A61P35/02 A61K31/20 A61P19/02 A61P17/06 A61P29/00 A61P37/06 A61P35/00;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405506;;;2013-09-30;08/2015;2015-04-13;;;Zastosowanie pochodnej kwasu 7-aminocefalosporanowego jako inhibitora aktywności biologicznej IL-15 i IL-2;WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU POLSKIEJ FARMACJI I MEDYCYNY;Warszawa, Starogard Gdański;PL, PL;KOZIAK KATARZYNA, ŻYŻYŃSKA-GRANICA BARBARA, FILIPEK SŁAWOMIR, NIEWIECZERZAŁ SZYMON, TRZASKOWSKI BARTOSZ, ZEGROCKA-STENDEL OLIWIA, DUTKIEWICZ MAŁGORZATA, KRZECZYŃSKI PIOTR, KACZMAREK ELŻBIETA, WINIARSKA MAGDALENA;Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Łomianki, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Krzywdzińska Ewa;A61P29/00 A61P37/06 A61P35/00 A61P35/02 A61K31/546 A61P19/02 A61P17/06;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405507;;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;;;Pochodne S-metyloestru kwasu 7-karboksybenzo[1,2,3]tiadiazolowego;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Poznań, Poznań;PL, PL;ŚMIGLAK MARCIN, POSPIESZNY HENRYK, MACIEJEWSKI HIERONIM, KUKAWKA RAFAŁ, LEWANDOWSKI PIOTR;Poznań, Poznań, Poznań, Poznań, Koszalin;PL, PL, PL, PL, PL;Urbańska-Łuczak Barbara;C07D285/14 A01N43/828;;
405508;223449;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;10/2016;2016-10-31;Sposób wytwarzania dodatku paszowego białkowo-energetycznego dla bydła mlecznego i mięsnego;INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO;Jastrzębiec, Warszawa, Jabłonna, Warszawa;PL, PL, PL, PL;MICEK PIOTR, KOWALSKI ZYGMUNT MACIEJ, OPRZĄDEK JOLANTA;Zelków, Kraków, Warszawianka;PL, PL, PL;Padée Grażyna;A23K1/20 A23K1/14;Prawo wyłączne udzielone;
405509;231217;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;02/2019;2019-02-28;Środek do ochrony roślin;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Poznań, Poznań;PL, PL;ŚMIGLAK MARCIN, POSPIESZNY HENRYK, MACIEJEWSKI HIERONIM, KUKAWKA RAFAŁ, LEWANDOWSKI PIOTR;Poznań, Poznań, Poznań, Poznań, Koszalin;PL, PL, PL, PL, PL;Urbańska-Łuczak Barbara;C07D285/14 A01N43/828 A01P1/00;Prawo wyłączne udzielone;
405510;;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;;;Elektroniczny wyłącznik instalacyjny;BNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Sosnowiec;PL;BĄK PIOTR, WYBRAŃCZYK DOMINIK, KOCOBOLSKI ROBERT, ZARÓD MICHAŁ, GOŁĘBIOWSKI HUBERT;Ruda Śląska, Tychy, Sosnowiec, Katowice, Sosnowiec;PL, PL, PL, PL, PL;Masierak Piotr;H01H23/02 H01H23/24 H04L12/40;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405511;;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;;;Strunobetonowa żerdź wirowana z uziemieniem;WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA;Ostrów Wielkopolski;PL;NAPIERAŁA MARCIN;Ostrów Wielkopolski;PL;Kowalewska Joanna Walkiewicz Sebastian;E04H12/16 E04H12/12 H02G13/00;;
405512;225146;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;System implantów do stabilizacji międzykolcowej kręgosłupa;SZYDLIK PIOTR PRAKTYKA LEKARSKA ESPINE;Białystok;PL;SZYDLIK PIOTR PAWEŁ;Białystok;PL;;A61F2/44 A61B17/70;Prawo wyłączne udzielone;
405513;226877;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;09/2017;2017-09-29;Składany pojazd rowerowy;BRODZIŃSKI WITOLD;Warszawa;PL;BRODZIŃSKI WITOLD;Warszawa;PL;Tomaszewska Grażyna;B62K15/00;Prawo wyłączne udzielone;
405514;;;2011-01-25;15/2014;2014-07-21;;;Urządzenie do optycznej tomografii koherencyjnej z tłumieniem plamkowania oraz sposób generowania obrazu w optycznej tomografii koherencyjnej z tłumieniem plamkowania;CANON OPHTHALMIC TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Wrocław;PL;SZKULMOWSKI MACIEJ, GORCZYŃSKA IWONA, SZLAG DANIEL, WOJTKOWSKI MACIEJ, KOWALCZYK ANDRZEJ;Toruń, Tuchola, Toruń, Toruń, Toruń;PL, PL, PL, PL, PL;Bury Marek;A61B3/12 A61B5/00 G01N21/47 G02B27/48;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405515;222117;;2013-10-01;08/2015;2015-04-13;06/2016;2016-06-30;Sposób usuwania zamarzniętej /zamarzającej pokrywy opadów atmosferycznych z powierzchni modułów fotowoltaicznych i układ do realizacji tego sposobu;MAYBATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Warszawa;PL;ŁOŚ ANDRZEJ, TARANEK KRZYSZTOF, ZYSIŃSKI BARTŁOMIEJ;Warszawa, Duchnice, Warszawa;PL, PL, PL;Teofilak Robert;H01L31/024;Prawo wyłączne udzielone;
405516;222685;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;08/2016;2016-08-31;Przewód z tworzywa polimerowego;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;KLEPKA TOMASZ, NOWICKI MACIEJ;Lublin, Lublin;PL, PL;Milczek Tomasz;B32B27/00 F16L11/22 C08J5/10;Prawo wyłączne udzielone;
405517;222686;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;08/2016;2016-08-31;Głowica wytłaczarska;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;KLEPKA TOMASZ, NOWICKI MACIEJ;Lublin, Lublin;PL, PL;Milczek Tomasz;B29C47/20 B29C47/90;Prawo wyłączne udzielone;
405518;224559;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;01/2017;2017-01-31;Urządzenie do formowania brykietów;AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE;Kraków;PL;JANEWICZ ANDRZEJ, KOSTURKIEWICZ BOGDAN;Kraków, Bochnia;PL, PL;Staniszewska Agnieszka;B28B3/14 B30B11/18;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405519;227800;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;01/2018;2018-01-31;Urządzenie do wykrywania i sygnalizowania stanu pojawienia się wody na powierzchniach, zwłaszcza na powierzchniach podłóg pomieszczeń;FIBAR GROUP SPÓŁKA AKCYJNA;Poznań;PL;FIEDLER MACIEJ, ARCICHOWSKI BARTŁOMIEJ;Poznań, Poznań;PL, PL;Cybulka Anna;G01N27/00;Prawo wyłączne udzielone;
405520;222778;;2013-10-02;08/2015;2015-04-13;09/2016;2016-09-30;Podajnik transportujący pompy ślimakowej stosowanej zwłaszcza w agregatach tynkarskich;ISK ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Lublin;PL;PALUCH ANDRZEJ;Lublin;PL;Tarała Magdalena;E04F21/06 B28C5/34 B01F7/08;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405521;230369;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;10/2018;2018-10-31;Warstwowa powłoka walcowa;POLITECHNIKA POZNAŃSKA;Poznań;PL;MAGNUCKI KRZYSZTOF, MAGNUCKA-BLANDZI EWA;Tuczno, Poznań;PL, PL;Walkowiak Marcin;B32B3/28 B32B15/01 B32B15/04 B32B15/095;Prawo wyłączne udzielone;
405522;224560;;2013-10-03;06/2014;2014-03-17;01/2017;2017-01-31;Test diagnostyczny do detekcji białka gp120 wirusa HIV-1;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA;Wrocław;PL;SIEŃCZYK MARCIN, ŁUPICKA-SŁOWIK AGNIESZKA, GRZYWA RENATA, WALCZAK MACIEJ, BOBREK KAMILA, GAWEŁ ANDRZEJ, BOIVIN STEPHANE, BURCHACKA EWA;Wrocław, Milicz, Wrocław, Wrocław, Łaziska Górne, Wrocław, Hamburg, Wrocław;PL, PL, PL, PL, PL, PL, DE, PL;Paprzycka Katarzyna;G01N33/569 C07K16/02 C07K16/10;Prawo wyłączne udzielone;
405523;224802;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Sposób walcowania wierteł krętych;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;BULZAK TOMASZ, TOMCZAK JANUSZ, PATER ZBIGNIEW;Zastów Karczmiski, Lublin, Turka;PL, PL, PL;Milczek Tomasz;B21B27/02 B21H3/10 B23P15/32;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405524;224803;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;BULZAK TOMASZ, TOMCZAK JANUSZ, PATER ZBIGNIEW;Zastów Karczmiski, Lublin, Turka;PL, PL, PL;Milczek Tomasz;B21H3/06;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405525;225709;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;05/2017;2017-05-31;Opakowanie zbiorcze dla opakowań jednostkowych, zwłaszcza płaskich torebek;TFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Dziećmierowo;PL;KUMOCH JAKUB MAREK;Śrem;PL;Piątkowska Elżbieta;B65D5/42 B65D71/40;Prawo wyłączne udzielone;
405527;228719;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;04/2018;2018-04-30;Skrzydło z okładziną i profil ramy do skrzydła z okładziną;OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Ochmanów;PL;BAŁA MARCIN;Kraków;PL;Górska Anna Hudy Ludwik;E06B3/72 E06B3/22;Prawo wyłączne udzielone;
405528;;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;;;Profil ramy i rama skrzydła;OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Ochmanów;PL;BAŁA MARCIN;Kraków;PL;Górska Anna;E06B3/72 E06B3/22;;
405529;;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;;;Narzędzie do cięcia drewna, zwłaszcza piła taśmowa;KURASIAK TOMASZ PRETA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE;Swarzędz;PL;KURASIAK TOMASZ;Swarzędz;PL;Cybulka Anna;B23D61/12 B27B33/06;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405530;;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;;;Nowe((4-podstawione)tiazol-2-ylo)hydrazonometylo-N,N-bis(2-chloroetylo)aniliny i sposób ich wytwarzania;UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU;Toruń;PL;ŁĄCZKOWSKI KRZYSZTOF Z., MISIURA KONRAD;Bydgoszcz, Łódź;PL, PL;Ćwikliński Grzegorz;C07D277/50 C07D417/04 A61K31/426 A61P35/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405531;224804;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;BULZAK TOMASZ, TOMCZAK JANUSZ, PATER ZBIGNIEW;Zastów Karczmiski, Lublin, Turka;PL, PL, PL;Milczek Tomasz;B21H3/06;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405532;;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;;;Farba termochromowa nieodwracalna i sposób jej wytwarzania;GŁOWIŃSKI JÓZEF PLAST-FARB;Toruń;PL;GŁOWIŃSKI JÓZEF, PRZYBYLIŃSKI STANISŁAW;Toruń, Wąbrzeźno;PL, PL;Rawa Jarosław;C09D11/02 C08K3/00;;
405533;230078;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;09/2018;2018-09-28;Wielofunkcyjny świetlik tunelowy;FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Nowy Sącz;PL;SIEDLARZ JÓZEF, MUCHA ŁUKASZ;Ptaszkowa, Grybów;PL, PL;;E04D13/03;Prawo wyłączne udzielone;
405534;225654;;2013-10-03;08/2015;2015-04-13;05/2017;2017-05-31;Sposób identyfikacji przeszkód i sygnalizacji wspomagający poruszającą się osobę niewidomą;KRUPA EWA, KRUPA TOMASZ;Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski;PL, PL;KRZYSZTOFIK TOMASZ JAN, GÓRZYŃSKI PAWEŁ PIOTR, PAŁASZ ZBIGNIEW, SMYCZEK KRZYSZTOF STANISŁAW;Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie Zdrój, Jastrzębie Zdrój, Drogomyśl;PL, PL, PL, PL;Błaszczyk Monika;A61H3/06 G08B3/00;Prawo wyłączne udzielone;
405535;;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;;;Nowe związki 3-(N-alkilomorfolinio)-2-hydroksy-1-propanosulfoniany oraz sposób ich otrzymywania;UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU;Poznań;PL;WIECZOREK DARIA, STASZAK KATARZYNA;Poznań, Poznań;PL, PL;Majchrzak Janina;C07D295/088 C11D1/92;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405536;226777;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;09/2017;2017-09-29;Samowyładowczy wagon towarowy;IWANOWSKI JERZY;Zielona Góra;PL;IWANOWSKI JERZY;Zielona Góra;PL;;B61D7/08 B61D7/18;Prawo wyłączne udzielone;
405537;;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;;;Sposób eliminacji frettingu i trybokorozji na powierzchni części maszyn (w tym osi kolejowych) bezpośrednio współpracujących ze sobą;BUCHHOLZ ANDRZEJ;Szczecin;PL;BUCHHOLZ ANDRZEJ, SUWALSKI RYSZARD, GUMNY WIESŁAW;Szczecin, Poznań, Kozie Góry;PL, PL, PL;;C25D3/04;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405538;;2012-10-04;2013-10-04;08/2014;2014-04-14;;;System kodowania elektronicznych obrączek dla gołębi pocztowych, zabezpieczający obrączki przed ich fałszowaniem;RÜTER ECKHARD;Minden;DE;RÜTER ECKHARD;Minden;DE;Czabajski Jacek;G07C1/26 A01K35/00 G06F12/14;;
405539;222779;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;09/2016;2016-09-30;Mechanizm dodatkowego docisku wewnątrz form do odlewania pod ciśnieniem dla odlewów z metali lekkich;MAGNA NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI SPÓŁKA AKCYJNA;Kędzierzyn-Koźle;PL;STEINBAUER KARL;Kędzierzyn-Koźle;PL;Hołyst Anna;B22D18/04 B22D27/09;Prawo wyłączne udzielone;
405540;223580;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;10/2016;2016-10-31;Sposób otrzymywania ksantohumolu o wysokiej czystości;AXEN BIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Sopot;PL;GAGOŚ MARIUSZ;Lublin;PL;Pabijan-Zawadzka Agnieszka;C07C45/78 C07C49/835 C07C49/84 C12C3/10;Prawo wyłączne udzielone;
405541;222687;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;08/2016;2016-08-31;Płaszcz walca – krystalizatora do ciągłego odlewania metali nieżelaznych i ich stopów;AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE;Kraków;PL;MAMALA ANDRZEJ, KNYCH TADEUSZ, KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, KIESIEWICZ GRZEGORZ, ŚCIEŻOR WOJCIECH, KAWECKI ARTUR, SMYRAK BEATA;Kraków, Kraków, Kraków, Kraków, Kraków, Kraków, Bulowice;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Górska Anna;B22D11/06 C22C29/00 B21B27/02;Prawo wyłączne udzielone;
405542;;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;;;Sposób wytwarzania multiwitaminowego suplementu diety;GURI VITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA;Kostrzyn Nad Odrą;PL;WASYLEWICZ JACEK, HEROD KRZYSZTOF;Warszawa, Kraków;PL, PL;Woźniak Joanna;A23L33/12 A23L33/15 A23L33/16 A23L33/17 A23L33/28;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405543;224561;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;01/2017;2017-01-31;Podstawa ramienia narzędzia;WILCZEWSKI MARIUSZ;Dolany;PL;WILCZEWSKI MARIUSZ;Dolany;PL;Walkowiak Marcin;B23Q3/08 B23Q1/40 F16B47/00 B25B11/00 B23K37/02 B23D35/00 B25H1/10;Prawo wyłączne udzielone;
405544;231542;;2013-10-04;08/2015;2015-04-13;03/2019;2019-03-29;Okładzina izolacyjna i sposób wytwarzania okładziny izolacyjnej;ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA;Warszawa;PL;KWAŚNIEWSKI RAFAŁ, LICAU PRZEMYSŁAW, AJDUKIEWICZ JAROSŁAW, PIECZONKA TOMASZ, GARMAN KRZYSZTOF ŁUKASZ;Niemcz, Toruń, Gliwice, Tychy, Obrowo;PL, PL, PL, PL, PL;Rawa Jarosław;E02D31/02 E02D17/20 E04B1/62 E02B3/12 E04F13/076;Prawo wyłączne udzielone;
405545;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Trzymadło do gąbek kuchennych;PERCZAK JAROSŁAW;Częstochowa;PL;PERCZAK JAROSŁAW;Częstochowa;PL;;A47J43/28 A47L17/04;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405546;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Osłonka higieniczna;MARZEWSKI ROBERT;Ełk;PL;MARZEWSKI ROBERT;Ełk;PL;;B65B11/00 B65D75/00;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405547;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Fotel rozkładany z niezależnym oparciem;DOWNHILL TRADING LTD.;Larnaca;CY;BRUNSTAD ANDERS;Poznań;PL;Łuczak Jerzy;A47C1/034 A47C7/50;Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej;
405548;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Turbina regulacyjna;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;KRZYŚLAK PIOTR, CHMIELNIAK TADEUSZ;Bydgoszcz, Gliwice;PL, PL;Borkowy Katarzyna;F01D17/00 F01K7/00 F01K13/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405549;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Sposób otrzymywania heterozłączy wytwarzanych w kryształach półprzewodnikowych składających się z atomów należących do grupy V, VI oraz VII układu okresowego oraz heterozłącza;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;NOWAK MARIAN, TOROŃ BARTŁOMIEJ;Katowice, Siemianowice Śląskie;PL, PL;Borkowy Katarzyna;H01L21/00 H01L21/477 H01L21/268 H01L21/34;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405550;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Sposób stopowania laserowego podłoża z aluminium i stopów aluminium cząstkami ceramicznymi;POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Gliwice;PL;JANICKI DAMIAN, TAŃSKI TOMASZ, LABISZ KRZYSZTOF, PAKIEŁA WOJCIECH, LISIECKI ALEKSANDER;Zabrze, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Gliwice;PL, PL, PL, PL, PL;Borkowy Katarzyna;B23K26/34 C23C4/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405551;225221;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;03/2017;2017-03-31;Kompozycja fotoinicjująca polimeryzację;UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY;Bydgoszcz;PL;KUCYBAŁA ZDZISŁAW, PYSZKA ILONA;Bydgoszcz, Bydgoszcz;PL, PL;Jankowski Piotr;C08F2/48 C08K5/3465;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405552;231395;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;02/2019;2019-02-28;Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw gazowych, ciekłych i stałych;SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, SZCZEPANIAK STANISŁAW, SZCZEPANIAK ELWIRA, SZCZEPANIAK DOMINIKA, SZCZEPANIAK MONIKA, KAMIŃSKI PAWEŁ;Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce;PL, PL, PL, PL, PL, PL;SZCZEPANIAK STANISŁAW, SZCZEPANIAK ELWIRA, SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, SZCZEPANIAK DOMINIKA, SZCZEPANIAK MONIKA, KAMIŃSKI PAWEŁ;Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Basa Grażyna;C10L10/00 C10L1/188;Prawo wyłączne udzielone;
405553;223447;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;10/2016;2016-10-31;Sposób otrzymywania w skali przemysłowej polieterów o budowie gwiaździstej oraz ich zastosowanie;UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, CHŁAPEK KORNELIA PAMAR;Katowice, Jastrzębie Zdrój;PL, PL;PAWELAK MARIAN, SWINAREW ANDRZEJ, GOLBA SYLWIA, GABOR JADWIGA, ŁĘŻNIAK MARTA, FLAK TOMASZ;Pszczyna, Mysłowice, Jaworzno, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Będzin;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Grzesiczak Mariusz;C08G65/08 C08G65/28 C08J3/20;Prawo wyłączne udzielone;
405555;231396;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;02/2019;2019-02-28;Ekologiczny uwodniony dodatek do paliw gazowych, ciekłych i stałych;SZCZEPANIAK STANISŁAW, SZCZEPANIAK ELWIRA, SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, SZCZEPANIAK DOMINIKA, SZCZEPANIAK MONIKA, KIEŁCZEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ;Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Nowy Dwór Mazowiecki;PL, PL, PL, PL, PL, PL;SZCZEPANIAK STANISŁAW, SZCZEPANIAK ELWIRA, SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, SZCZEPANIAK DOMINIKA, SZCZEPANIAK MONIKA, KIEŁCZEWSKI ANDRZEJ GRZEGORZ;Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Kielce, Nowy Dwór Mazowiecki;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Basa Grażyna;C10L10/00 C10L1/188;Prawo wyłączne udzielone;
405556;225147;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Zespół obkurczający do nagrzewania i obkurczania folii termokurczliwej tunelu obkurczającego;MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA;Białystok;PL;SZUSTA JAROSŁAW;Białystok;PL;Bełz Anna;B65G5/00;Prawo wyłączne udzielone;
405557;222128;2011-04-07;2011-08-16;10/2014;2014-05-12;06/2016;2016-06-30;Kocioł wieżowy z oddzielnym kanałem kominowym i z regulowanym przepływem;Sanghai Boiler Works, Ltd.;Shanghai;CN;YAO DANHUA, ZHU YUFENG;Shanghai, Shanghai;CN, CN;Chlebicka Lidia Łazewski Marek;F22B37/40 F22G7/12 F22G5/04;Prawo wyłączne udzielone;
405558;224305;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;12/2016;2016-12-30;Ładunek kumulacyjny;WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO;Wrocław;PL;LUDAS MICHAŁ, CZUBATY ŁUKASZ, ŚLIWIŃSKI JANUSZ, WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ, JUŹWIAK PIOTR;Wrocław, Białystok, Wrocław, Wrocław, Wrocław;PL, PL, PL, PL, PL;;F42B1/02;Prawo wyłączne udzielone;
405560;230239;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;10/2018;2018-10-31;Sposób i urządzenie do regulacji równomierności grubości taśmy przędzalniczej;POLITECHNIKA ŁÓDZKA;Łódź;PL;IDZIK MAREK;Łódź;PL;;D01H5/42 D01G9/16;Prawo wyłączne udzielone;
405561;224108;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;11/2016;2016-11-30;Paralaktyczny dalmierz laserowy;GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA;Katowice;PL;MOTYKA ZBIGNIEW;Katowice;PL;;G01C3/08 G01S17/10;Prawo wyłączne udzielone;
405562;222438;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Sposób obróbki powierzchni kształtek betonowych;XELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Warszawa;PL;KAPSA GRZEGORZ;Wrocław;PL;Masłowski Andrzej;B28B11/08 B28D1/30;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405563;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Pojazd mechaniczny;POLITECHNIKA GDAŃSKA;Gdańsk;PL;JASIŃSKI RYSZARD;Gdańsk;PL;Popławski Czesław;B60K6/00 B60K6/12;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405564;;;2013-10-07;08/2015;2015-04-13;;;Bezprzewodowy słupek systemu powiadamiania alarmowego GSM;PISZKIEWICZ JAROSŁAW;Warszawa;PL;PISZKIEWICZ JAROSŁAW;Warszawa;PL;;H04M1/02 H04W84/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405565;224805;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;02/2017;2017-02-28;Układ kontroli podporności sekcji obudowy górniczej, zwłaszcza wielostojakowej;ELGÓR + HANSEN SPÓŁKA AKCYJNA;Chorzów;PL;BAZAN ŁUKASZ, DIEDERICHS RYSZARD, GAJDA WOJCIECH, PTAK KRZYSZTOF, ZYCH KRZYSZTOF;Bytom, Katowice, Sosnowiec, Chorzów, Mysłowice;PL, PL, PL, PL, PL;Caban Włodzimierz;E21D15/46 E21F17/18 G01L15/00;Prawo wyłączne udzielone;
405566;226483;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;07/2017;2017-07-31;Tłocznia ścieków, zwłaszcza komunalnych;HYDRO-VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA;Grudziądz;PL;JANCZAK MARCIN, FURMAŃSKI ROBERT, PREDEL SEBASTIAN;Grudziądz, Grudziądz, Grudziądz;PL, PL, PL;Rawa Jarosław;E03F5/22;Prawo wyłączne udzielone;
405568;223796;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;11/2016;2016-11-30;Nowe fluorokarbofunkcyjne polisiloksany i sposób ich otrzymywania;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;MACIEJEWSKI HIERONIM, KARASIEWICZ JOANNA;Poznań, Komorniki;PL, PL;;C08G77/24 C08G77/18 C08G77/08 C08G77/385 C08F283/12;Prawo wyłączne udzielone;
405569;231924;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;;2019-04-30;Rozkładana kanapa z zestawem mechanizmów;FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Lisi Ogon;PL;PAWŁOWSKI IRENEUSZ, HOFFMANN WOJCIECH;Łochowice, Brzoza;PL, PL;;A47C17/13 A47C17/207;Prawo wyłączne udzielone;
405570;225635;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;05/2017;2017-05-31;Łącznik kolumny nośnej bagażnika samochodowego dla rowerów;GUGAŁO LESZEK;Kraków;PL;GUGAŁO LESZEK;Kraków;PL;Magońska Alina;B60R9/10 B60R9/06;Prawo wyłączne udzielone;
405571;;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;;;Sposób i iglica dławiąca do regulacji wydajności strumienicy gazowej, zwłaszcza do regulacji przepływu w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych;INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA;Gdańsk, Gdańsk;PL, PL;BUTRYMOWICZ DARIUSZ JÓZEF, KARWACKI JAROSŁAW, LACKOWSKI MARCIN, PRZYBYLIŃSKI TOMASZ, ŚMIERCIEW KAMIL;Gdynia, Gdańsk, Rumia, Gdańsk, Gdańsk;PL, PL, PL, PL, PL;;F04F5/48 F25B1/06;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405572;225613;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;04/2017;2017-04-28;Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;BARTKOWIAK ARTUR, TARNOWIECKA-KUCA ALICJA, HREBIEŃ-FILISIŃSKA AGNIESZKA, ŻYWICKI SEBASTIAN, ROGALEWSKA MARTA, KRAWCZYŃSKA WIOLETTA, DĄBROWSKI WALDEMAR, BOGUSŁAWSKA-WĄS ELŻBIETA, BEDNARCZYK-DRĄG AGNIESZKA, ROZNOWSKA MAGDALENA, DOMISZEWSKI ZDZISŁAW, BIENKIEWICZ GRZEGORZ;Szczecin, Stargard Szczeciński, Szczecin, Przecław, Szczecin, Przylep, Szczecin, Szczecin, Dobra, Szczecin, Szczecin, Szczecin;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;A23P10/30 A23L5/00 A23L27/00 A23L33/00 A23L3/46;Prawo wyłączne udzielone;
405573;228833;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;05/2018;2018-05-30;Ciasto na pieczywo mieszane oraz sposób wytwarzania pieczywa mieszanego;NYK MONIKA, CEBULA MARIUSZ, NYK PATRYCJA;Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie;PL, PL, PL;NYK MONIKA, CEBULA MARIUSZ, NYK PATRYCJA;Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie;PL, PL, PL;Filipek-Marzec Magdalena;A21D2/36 A21D8/00;Prawo wyłączne udzielone;
405574;229454;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;07/2018;2018-07-31;Ceownik wieloczłonowy;SIELSKI KAZIMIERZ;Karczew;PL;SIELSKI KAZIMIERZ;Karczew;PL;;H02G3/04;Prawo wyłączne udzielone;
405575;225614;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;04/2017;2017-04-28;Prozdrowotny produkt spożywczy;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;BARTKOWIAK ARTUR, TARNOWIECKA-KUCA ALICJA, HREBIEŃ-FILISIŃSKA AGNIESZKA, ŻYWICKI SEBASTIAN, ROGALEWSKA MARTA, KRAWCZYŃSKA WIOLETTA, DĄBROWSKI WALDEMAR, BOGUSŁAWSKA-WĄS ELŻBIETA, ROZNOWSKA MAGDALENA, BIENKIEWICZ GRZEGORZ, DOMISZEWSKI ZDZISŁAW, BEDNARCZYK-DRĄG AGNIESZKA;Szczecin, Stargard Szczeciński, Szczecin, Przecław, Szczecin, Szczecin, Szczecin, Dobra, Szczecin, Przylep, Szczecin, Szczecin;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;A23L5/00 A23L27/00 A23L33/00 A23P10/30;Prawo wyłączne udzielone;
405576;226165;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;06/2017;2017-06-30;Oktakis[(3-(tiiran-2-ylometoksy)propylo)dimetylosiloksy]oktasileskwioksan oraz sposób jego otrzymywania;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;DUTKIEWICZ MICHAŁ, SZOŁYGA MARIUSZ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Poznań, Koszalin, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;;C07F7/21 C08K5/549;Prawo wyłączne udzielone;
405577;222439;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Sposób modyfikacji żywic epoksydowych utwardzanych bezwodnikami kwasów karboksylowych;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;DUTKIEWICZ MICHAŁ, SZOŁYGA MARIUSZ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Poznań, Koszalin, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;Majchrzak Janina;C08G59/42 C08L63/00 C08K5/45 C08K5/548;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405578;222440;;2013-10-08;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Sposób modyfikacji żywic epoksydowych utwardzanych bezwodnikami kwasów karboksylowych;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;SZOŁYGA MARIUSZ, DUTKIEWICZ MICHAŁ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Koszalin, Poznań, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;Majchrzak Janina;C08G59/42 C08L63/00 C08K5/45 C08K5/548;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405579;227001;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;10/2017;2017-10-31;Zaczep do wycieraczki, zwłaszcza samochodowej, pióro wycieraczki obejmujące taki zaczep oraz zespół wycieraczki samochodowej;VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Skawina;PL;MALEC MICHAŁ, SZEWCZYK ANDRZEJ, WIELGUS GRZEGORZ;Majdan Stary, Kraków, Kraków;PL, PL, PL;Sielewiesiuk Jakub;B60S1/40;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405580;227002;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;10/2017;2017-10-31;Zaczep do wycieraczki, zwłaszcza samochodowej, pióro wycieraczki obejmujące taki zaczep oraz zespół wycieraczki samochodowej;VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Skawina;PL;MALEC MICHAŁ, SZEWCZYK ANDRZEJ, WIELGUS GRZEGORZ;Majdan Stary, Kraków, Kraków;PL, PL, PL;Grabowska Małgorzata Sielewiesiuk Jakub;B60S1/40;Prawo wyłączne udzielone;
405584;222441;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe oraz sposób ich otrzymywania;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;SZOŁYGA MARIUSZ, DUTKIEWICZ MICHAŁ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Koszalin, Poznań, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;Majchrzak Janina;C08G77/14 C08G77/06 C08G77/16 C08G77/20 C08G77/24;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405585;;;2013-10-09;20/2014;2014-09-29;;;Sposób wytwarzania nanoproszku renu przez termiczny rozkład plazmowy nadrenianu amonu i urządzenie do prowadzenia tego sposobu;INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF CHEMTECH;Gliwice, Warszawa;PL, PL;WOCH MIECZYSŁAW, LIS MARCIN, KOŁACZ DARIUSZ, ŚMIESZEK ZBIGNIEW, KAMIŃSKA MAŁGORZATA, STASZEWSKI MARIUSZ, JANUSZKIEWICZ KRZYSZTOF;Gliwice, Gliwice, Gliwice, Gliwice, Gliwice, Gliwice, Warszawa;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;;B22F9/14 B22F9/22 C22B4/00 C22B61/00;;
405586;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Sposób wytwarzania tafli szklanej o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i tafla szklana wytwarzana tym sposobem;DOROS TEODORA D.A. GLASS;Rzeszów;PL;DOROS WIESŁAW, DOROS TEODORA, SZCZEPANIK WALDEMAR;Rzeszów, Rzeszów, Kraków;PL, PL, PL;Warzybok Tadeusz;C03C19/00 C03C17/00 C03C15/00 B44C5/04;;
405587;222442;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;07/2016;2016-07-29;Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe oraz sposób ich otrzymywania;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;SZOŁYGA MARIUSZ, DUTKIEWICZ MICHAŁ, MACIEJEWSKI HIERONIM, MARCINIEC BOGDAN;Koszalin, Poznań, Poznań, Swarzędz;PL, PL, PL, PL;Majchrzak Janina;C08G77/12 C08G77/14 C08G77/06;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405588;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Sposób wytwarzania powłok antyrefleksyjnych na podłożu szklanym o ulepszonych właściwościach czyszczących;D.A. GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Rogoźnica;PL;DOROS WIESŁAW, DOROS TEODORA, SZCZEPANIK WALDEMAR;Rzeszów, Rzeszów, Kraków;PL, PL, PL;Chrzanowska Małgorzata;C03C15/00 C03C17/25 C03C17/28 G02B1/11;;
405589;229801;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;08/2018;2018-08-31;Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego biodieslem B100;POLITECHNIKA ŁÓDZKA;Łódź;PL;MARCHUT-MIKOŁAJCZYK OLGA, WIECZOREK DOROTA, ANTCZAK TADEUSZ;Łódź, Łódź, Łódź;PL, PL, PL;;C02F3/34 C02F3/02 C02F101/32 C12N1/16 C12R1/72;;
405590;224109;;2013-10-09;21/2014;2014-10-13;11/2016;2016-11-30;Przyrząd do trakcji kręgosłupa;HODUŃ ANDRZEJ;Warszawa;PL;HODUŃ ANDRZEJ;Warszawa;PL;;A61H1/02 A63B23/02 A63G9/02;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405591;226899;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;09/2017;2017-09-29;Urządzenie do pomiaru stabilności magazynowania asfaltów modyfikowanych polimerami, gumą lub mieszaniną modyfikatorów;POLITECHNIKA WARSZAWSKA;Warszawa;PL;KRÓL JAN, RADZISZEWSKI PIOTR, KOWALSKI KAROL, SARNOWSKI MICHAŁ, PIŁAT JERZY, CZAJKOWSKI PAWEŁ;Warszawa, Wólka Przedmiescie, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Rypin;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Woźnicki Jerzy;G01N33/42 G01N1/16;Prawo wyłączne udzielone;
405592;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Monolit polietylenowy;WRZESIŃSKI ARTUR;Nowe Grobice;PL;WRZESIŃSKI ARTUR;Nowe Grobice;PL;;B29C47/06 B32B27/32 B32B15/08 E04B7/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405593;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Środek do higieny skóry twarzy;SUPROBION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA;Mirków;PL;SADŁEK JAROSŁAW, SADŁEK WOJCIECH;Wrocław, Wrocław;PL, PL;;A61K36/53 A61K36/78 A61K36/537 A61K36/886 A61K36/534 A61K36/73 A61K36/23 A61P17/00 A61K36/888 A61K36/66 A61K36/282 A61K36/18 A61K36/515 A61K36/484 A61K36/68 A61K36/12 A61K36/38 A61K47/06 A61P33/14 A61K36/539 A61K36/185 A61K36/76 A61K36/28 A61K36/896 A61K36/8994;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405594;;2011-01-19;2012-01-19;10/2014;2014-05-12;;;Wysokociśnieniowa wielostopniowa pompa odśrodkowa do szczelinowania rezerwuarów węglowodorów;Nexen Inc.;Calgary;CA;PETTIGREW DANA, LIMANOWKA WOJCIECH, VUKADIN ZORAN;Airdrie, Sherwood Park, Edmonton;CA, CA, CA;Pankowski Jacek;F04D1/06 F04D29/16 F04D29/44 E21B43/26;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405595;;2010-12-22;2011-12-16;10/2014;2014-05-12;;;Sposób wysokociśnieniowego szczelinowania węglowodorów na żądanie oraz związany z tym proces;Nexen Inc.;Calgary;CA;PETTIGREW DANA;Airdrie;CA;Pankowski Jacek;E21B43/26 E21B43/30;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405596;224562;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;01/2017;2017-01-31;Układ kompensacji drgań oraz układ przekształtnika rezonansowego bezstykowego przekazu energii;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;KALISIAK STANISŁAW, MARCINEK MARCIN, HOŁUB MARCIN, PAŁKA RYSZARD;Szczecin, Szczecin, Szczecin, Szczecin;PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;H02M5/293 H02M5/10;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405597;227407;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób unieruchamiania respirabilnych włókien azbestowych;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;LIPECKA SYLWIA, MAKOWSKA KATARZYNA, URBANIAK WŁODZIMIERZ;Poznań, Skoki, Poznań;PL, PL, PL;;A62D3/30 A62D101/41 B09C1/08 B09C1/02;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405598;228438;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;03/2018;2018-03-30;Elastyczny pojemnik wielokomorowy do żywienia pozajelitowego oraz sposób wykonania mieszaniny do żywienia pozajelitowego w elastycznym pojemniku wielokomorowym do żywienia pozajelitowego;KŁĘK STANISŁAW, PIĘTKA MAGDALENA;Kraków, Kraków;PL, PL;KŁĘK STANISŁAW, PIĘTKA MAGDALENA;Kraków, Kraków;PL, PL;Krężel Damian;A61J1/10;Prawo wyłączne udzielone;
405599;227408;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób usuwania respirabilnych włókien azbestowych z wody lub ścieków;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU;Poznań;PL;LIPECKA SYLWIA, MAKOWSKA KATARZYNA, URBANIAK WŁODZIMIERZ;Poznań, Skoki, Poznań;PL, PL, PL;;A62D3/30 A62D101/41 C02F1/54;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405600;;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;;Sposób oczyszczania barwników zawierających związek barwny w postaci metalokompleksów typu 1:2 z grupami sulfonowymi;FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY;Poznań, Bydgoszcz;PL, PL;WASILEWSKA AGNIESZKA, MAĆKOWSKA EWA, WITT KATARZYNA, URBANIAK WŁODZIMIERZ;Bydgoszcz, Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poznań;PL, PL, PL, PL;;C09B45/28;;
405601;231914;;2013-10-09;08/2015;2015-04-13;;2019-04-30;Sposób termicznego przekształcania odpadów organicznych oraz układ do termicznego przekształcania odpadów organicznych;BĄK TADEUSZ;Warka;PL;BĄK TADEUSZ, WYSOCKI ZYGMUNT, WYSOCKI MICHAŁ;Warka, Kraków, Kraków;PL, PL, PL;Pawłowski Adam;F23G5/027 C10J3/20;Prawo wyłączne udzielone;
405602;227190;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Urządzenie do fotobiomodulacji krwi podczas krążenia pozaustrojowego;WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU;Wrocław;PL;WALSKI TOMASZ, KOMOROWSKA MAŁGORZATA, GRZESZCZUK-KUĆ KAROLINA, GAŁECKA KATARZYNA, OLESZKO ADAM;Ozimek, Wrocław, Wrocław, Wrocław, Opole;PL, PL, PL, PL, PL;;A61M1/16 A61M1/10 A61M1/36;Prawo wyłączne udzielone;
405603;222745;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;09/2016;2016-09-30;Napęd wspomagający;LISOWICZ DANIEL;Łosie;PL;LISOWICZ DANIEL;Łosie;PL;Tarko Tadeusz;B62C1/02 F16H55/52;Prawo wyłączne udzielone;
405604;;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;;;Urządzenie do usuwania zapachu z muszli klozetowej;KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE;Nowy Bedoń;PL;KORDYL GRZEGORZ;Nowy Bedoń;PL;Szuta Jan;E03D9/052;;
405605;;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;;;Sprzęgło magnetyczne do zastosowań w miniaturowym hydrogeneratorze energii elektrycznej;POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA;Białystok;PL;KACZYŃSKI ROMAN, HOŚCIŁO BOGUSŁAW;Niewodnica Kościelna, Białystok;PL, PL;;H02K49/10;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405606;;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;;;Metoda doboru oferty na podstawie wirtualnego modelu sylwetki użytkownika;ZGOBA LESZEK, MAJEWSKI PRZEMYSŁAW;Rawicz, Świnoujście;PL, PL;ZGOBA LESZEK, MAJEWSKI PRZEMYSŁAW;Rawicz, Świnoujście;PL, PL;;H04L12/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405607;228449;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;03/2018;2018-03-30;Wyselekcjonowany szczep bakulowirusa LdMNPV-PL do zastosowań w produktach ochrony roślin;UNIWERSYTET GDAŃSKI, INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA;Gdańsk, Sękocin Stary;PL, PL;SKRZECZ IWONA, SIERPIŃSKA ALICJA, SZEWCZYK BOGUSŁAW, RĄBALSKI ŁUKASZ, KREJMER MARTYNA;Warszawa, Podkowa Leśna, Gdańsk, Świdwin, Gdańsk;PL, PL, PL, PL, PL;Matyka Małgorzata;C12N7/00 A01N63/00;Prawo wyłączne udzielone;
405608;225517;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;04/2017;2017-04-28;System wykrywania przedmiotów w terenie otwartym;PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP;Warszawa;PL;GOSZCZYŃSKI TADEUSZ;Warszawa;PL;;G08B25/00;Prawo wyłączne udzielone;
405609;222127;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;06/2016;2016-06-30;Układ napędowy ramion manipulatora robota mobilnego;PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP;Warszawa;PL;KRAKÓWKA TOMASZ;Warszawa;PL;Biskup Witold;B25J18/00 F16H1/16 B25J15/00;Prawo wyłączne udzielone;
405610;226023;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;06/2017;2017-06-30;Sterownik elektroniczny oraz jego zastosowanie;TERMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Czaple;PL;ROHDE TOMASZ;Gdańsk;PL;Czub Teresa;F24H9/20;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405611;;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;;;Głębokie otwory wiertnicze, źródłem energii geotermicznej;KOZŁOWSKI RYSZARD HENRYK;Kraków;PL;KOZŁOWSKI RYSZARD HENRYK;Kraków;PL;;F03G4/02 F01K25/10;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405612;229017;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;05/2018;2018-05-30;Sposób i układ do wyznaczania wartości korekty kąta wyprzedzenia zapłonu lub kąta wtrysku na podstawie wartości kąta już ustalonej  w wariatorze, podczas pracy silnika spalinowego zasilanego alternatywnym paliwem gazowym LPG/CNG;AC SPÓŁKA AKCYJNA;Białystok;PL;ZALESKO MACIEJ;Janów;PL;Nowakowski Janusz;F02P5/145 F02D41/30 F02D19/08;Prawo wyłączne udzielone;
405613;;;2013-10-10;08/2015;2015-04-13;;;Układ szeregowego połączenia kondensatora i cewki w układach podwyższonej częstotliwości;INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI;Warszawa;PL;MORADEWICZ ARTUR JAN;Warszawa;PL;Tomaszewska Grażyna;H01F27/40 H05K1/18;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405614;227375;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób periodycznego frakcjonowania ekstraktów roślinnych;INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH;Puławy;PL;RÓJ EDWARD, KOZŁOWSKI KAZIMIERZ, NAKONIECZNA IZABELA, JAŃCZAK RAFAŁ;Puławy, Puławy, Końskowola, Żyrzyn;PL, PL, PL, PL;;B01D11/00 A61K36/00;Prawo wyłączne udzielone;
405615;227376;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;11/2017;2017-11-30;Sposób ciągłego frakcjonowania ekstraktów roślinnych;INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH;Puławy;PL;NAKONIECZNA IZABELA, JAŃCZAK RAFAŁ, RÓJ EDWARD, KOZŁOWSKI KAZIMIERZ;Końskowola, Żyrzyn, Puławy, Puławy;PL, PL, PL, PL;;B01D11/02 A61K36/00;Prawo wyłączne udzielone;
405616;;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;;;Filtr do okapów wentylacyjnych;PLASTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA;Lubasz;PL;PILAWSKA KATARZYNA, KORDY LESZEK;Czarnków, Czarnków;PL, PL;;B01D45/08 F24C15/20;;
405617;;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;;;Sposób i układ do monitorowania stanu technicznego i szczelności den zbiorników magazynowych, zwłaszcza grupy zbiorników z wykorzystaniem emisji akustycznej (AE), jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się produktów naftowych i/lub chemicznych do gruntu oraz wód gruntowych i powierzchniowych;POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI;Kraków;PL;SCHMIDT JERZY, LACKNER GERALD, BARAN IRENEUSZ, NOWAK MAREK;Kraków, Maria Enzersdorf, Kraków, Kraków;PL, PL, PL, AT;Wściubiak Łukasz;G01N29/14;;
405618;225737;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;05/2017;2017-05-31;Profil przekładki dystansowej wielokomorowej do szyb zespolonych oraz sposób wytwarzania profilu przekładki dystansowej wielokomorowej do szyb zespolonych;METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Częstochowa;PL;CHWALBA WŁODZIMIERZ, MEHR MICHAŁ;Częstochowa, Częstochowa;PL, PL;Korbela Anna;E06B3/663 E06B3/667;Prawo wyłączne udzielone;
405619;;;2013-10-11;08/2015;2015-04-13;;;Gondola wózka dziecięcego;PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE RETRUS ANDRZEJ DŁUGOSZ I ILONA DŁUGOSZ SPÓŁKA JAWNA;Częstochowa;PL;DŁUGOSZ ANDRZEJ;Częstochowa;PL;Korbela Anna;B62B9/10;;
405620;223797;;2013-10-12;09/2015;2015-04-27;11/2016;2016-11-30;Urządzenie do pozycjonowania głowy do zabiegu radioterapii;DZIKOWSKI ARTUR PIOTR, STANLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Pólko, Poznań;PL, PL;DZIKOWSKI ARTUR PIOTR, KARLIŃSKI STANISŁAW;Pólko, Poznań;PL, PL;Bełz Anna;A61B19/00 A61B6/04;Prawo wyłączne udzielone;
405621;226528;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;08/2017;2017-08-31;Układ gruntowego powietrznego wymiennika ciepła;MUCHA ZENON, NOWAK-MUCHA RENATA;Chruszczobród, Chruszczobród;PL, PL;MUCHA ZENON, NOWAK-MUCHA RENATA;Chruszczobród, Chruszczobród;PL, PL;Grzesiczak Mariusz;F24J3/08 F28C3/00 F24F5/00;Prawo wyłączne udzielone;
405622;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Sposób otrzymywania polimerowego nośnika katalizatorów kompleksowych oraz sposób otrzymywania katalizatora kompleksowego heterogenizowanego na tym nośniku;POLITECHNIKA ŁÓDZKA;Łódź;PL;BĄCZEK NATALIA, STRZELEC KRZYSZTOF;Łódź, Brzeziny;PL, PL;Kaczur-Kaczyńska Ewa;B01J32/00 B01J31/06 B01J23/42 B01J23/44;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405623;223575;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;10/2016;2016-10-31;Sposób otrzymywania szklano-polimerowego nośnika katalizatorów kompleksowych;POLITECHNIKA ŁÓDZKA;Łódź;PL;BĄCZEK NATALIA, STRZELEC KRZYSZTOF;Łódź, Brzeziny;PL, PL;;B01J32/00;Prawo wyłączne udzielone;
405624;225178;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;02/2017;2017-02-28;Sposób wytwarzania koloidalnego roztworu srebra oraz zastosowanie tego  roztworu;POLITECHNIKA ŁÓDZKA, HEMITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Łódź, Warszawa;PL, PL;MATYJAS-ZGONDEK EDYTA, RYBICKI EDWARD, KOŁODZIEJCZYK MAREK, BINDER WŁODZIMIERZ;Łódź, Łódź, Łódź, Skierniewice;PL, PL, PL, PL;;C01G5/00 C22B11/00 C23C30/00 A61L15/46 A61L15/18 A61F13/15;Prawo wyłączne udzielone;
405625;226303;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;07/2017;2017-07-31;Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;ZALESKI KAZIMIERZ, MATUSZAK JAKUB;Lublin, Świdnik;PL, PL;Milczek Tomasz;G01B5/10;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405626;225218;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;03/2017;2017-03-31;Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery;POLITECHNIKA LUBELSKA;Lublin;PL;PEŁCZYŃSKI TADEUSZ, LENIK KLAUDIUSZ, PEŁCZYŃSKI RYSZARD;Warszawa, Lublin, Warszawa;PL, PL, PL;Milczek Tomasz;B01D53/62 C25B3/04;Prawo wyłączne udzielone;
405627;225588;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;04/2017;2017-04-28;Platforma, zwłaszcza sadownicza;KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK;Warka;PL;KRÓLIK WIESŁAW;Warka;PL;Więckowska-Lazanowicz Grażyna;A01D46/20 A01D46/00 B66F11/00;Prawo wyłączne udzielone;
405628;225589;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;04/2017;2017-04-28;Platforma sadownicza;KRÓLIK WIESŁAW KRÓLIK;Warka;PL;KRÓLIK WIESŁAW;Warka;PL;Więckowska-Lazanowicz Grażyna;A01D46/20 A01D46/00 B66F11/00;Prawo wyłączne udzielone;
405629;222443;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;07/2016;2016-07-29;Sposób otrzymywania katalizatorów oksyalkilenowania;INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA;Kędzierzyn-Koźle;PL;LUKOSEK MAREK, KOSNO JACEK, NARANIECKI BRONISŁAW, WAĆKOWSKI JANUSZ, TOMIK ZBIGNIEW, FISZER RENATA;Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle, Kędzierzyn-Koźle;PL, PL, PL, PL, PL, PL;Fiszer Renata;B01J31/04;Prawo wyłączne udzielone;
405630;230401;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;10/2018;2018-10-31;System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami stałymi i ruchomymi;ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA;Zaczernie;PL;CYCOŃ DAWID, DRATWA DOMINIK;Rzeszów, Kraków;PL, PL;Warzybok Tadeusz;E04F10/08 F24F13/14 H01L31/042;Prawo wyłączne udzielone;
405631;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Zasilacz dynamiczny;BEYOND. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Poznań;PL;GRZYBOWSKI MICHAŁ;Poznań;PL;Łuczak Jerzy;F01B23/00 F01B23/10;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405632;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Sekwencyjny rozrząd silnika spalinowego czterosuwowego;SKOCZEK JANUSZ;Bydgoszcz;PL;SKOCZEK JANUSZ;Bydgoszcz;PL;;F01L1/34;;
405633;225148;;2013-10-14;14/2014;2014-07-07;02/2017;2017-02-28;Głowica dozująca materiały sypkie;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA;Wrocław;PL;NIEDŹWIECKI ŁUKASZ, MĄCZKA TADEUSZ, OSTROPOLSKI WIESŁAW;Jawor, Wrocław, Wrocław;PL, PL, PL;Meissner Anna;F23K3/02;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405635;224563;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;01/2017;2017-01-31;Urządzenie do wyznaczania momentu siły reakcji stopy w osi stawu skokowego;UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, MAKSYMOWICZ WOJCIECH, ŚMIEJA MICHAŁ, NITKIEWICZ SZYMON;Olsztyn, Olsztyn, Olsztyn, Jaroty;PL, PL, PL, PL;MAKSYMOWICZ WOJCIECH, ŚMIEJA MICHAŁ, NITKIEWICZ SZYMON;Olsztyn, Olsztyn, Jaroty;PL, PL, PL;Raniszewska Izabella;A61B5/11 A61B5/22;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405636;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;System trójpodziału e-handlowego-TRITRADE;SWANCAR CEZARY;Dzierżoniów;PL;SWANCAR CEZARY;Dzierżoniów;PL;;H04L12/00;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405637;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Generator energii elektrycznej zasilany ciepłem powietrza;MUSIAŁ TOMASZ;Kielce;PL;MUSIAŁ TOMASZ;Kielce;PL;;F03G7/10;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405638;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Sposób usuwania powłoki miedzi z podłoża stalowego;PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, POLITECHNIKA ŚLĄSKA;Rzeszów, Gliwice;PL, PL;KWOLEK KAZIMIERZ, KOCÓJ-TOPOROWSKA MONIKA, DEPA MARTA, HAJDUK KRZYSZTOF, NAWRAT GINTER, SIMKA WOJCIECH, NIEUŻYŁA ŁUKASZ, GONET MACIEJ, KRZĄKAŁA AGNIESZKA, RAGA KRZYSZTOF;Markowa, Rzeszów, Rzeszów, Rzeszów, Katowice, Katowice, Jaworzno, Bytom, Ruda Śląska, Rzeszów;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Danowski Rafał;C23F1/34 C23G1/14;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405639;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Sposób pomiaru i urządzenie do pomiaru mocy wydatkowanej przez rowerzystę w trakcie jazdy;MARCHEWCZYK MATEUSZ;Kraków;PL;MARCHEWCZYK MATEUSZ;Kraków;PL;Rogowski Andrzej;G01P3/489 B62J99/00 G01L3/24 G01C22/00 G01C19/00 G01P3/487;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405640;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Linia technologiczna do cięcia wzdłużnego oraz sposób cięcia wzdłużnego blach metalowych w kręgach;BH STEEL – ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Katowice;PL;ADAMIEC ANDRZEJ, HAŁASIK PIOTR;Sosnowiec, Sosnowiec;PL, PL;;B23D19/06 B26D7/27 B21B15/00 B21D53/14;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405641;226008;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;06/2017;2017-06-30;Urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa;AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE;Kraków;PL;KWAŚNIEWSKI JERZY;Kraków;PL;Klisowski Robert;A61H1/00 A61H1/02;Prawo wyłączne udzielone;
405642;222424;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;07/2016;2016-07-29;Sposób ciągłego oddzielania substancji polimerowych od materiału metalowego ze zużytych opon i formowania frakcji metalowej oraz linia do ciągłego oddzielania substancji polimerowych od składnika metalowego i formowania frakcji metalowej;WAGNER THOMAS;Bautzen;DE;WAGNER THOMAS;Bautzen;DE;Witek Andrzej;B29B17/02 B09B3/00 C08J11/12 C10B53/07;Prawo wyłączne udzielone;
405643;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Stelaż do mopa;STEFANIAK MAREK MIKRO SYSTEM;Piaseczno;PL;STEFANIAK MAREK;Piaseczno;PL;Malewska Ewa;A47L13/00 A47L13/254;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405644;;;2013-10-14;09/2015;2015-04-27;;;Rozkładany kontener;WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA;Czernica;PL;MINIACH CZESŁAW, BIESZCZAD RAFAŁ, ZATOŃSKI ROMAN, DZIEKOŃSKI ZBIGNIEW, ŁUCZAK PRZEMYSŁAW;Czernica, Czernica, Czernica, Czernica, Czernica;PL, PL, PL, PL, PL;Masierak Piotr;E04B1/348 E04B1/343 B65D88/52 E04H1/12;;
405645;223851;;2013-10-14;12/2014;2014-06-09;11/2016;2016-11-30;Trenażer wielozadaniowy;DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW;Karwodrza;PL;DĄBCZYŃSKI ZDZISŁAW;Karwodrza;PL;Bartula Michał;A63B69/18 A63B23/00;Prawo wyłączne udzielone;
405646;;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;;;Mechanizm regulujący przebieg ruchu obrotowego, sposób regulacji przebiegu ruchu obrotowego oraz zębate koło wychwytowe;CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK;Warszawa;PL;GRYGORCZUK JERZY, JARZYNKA STANISŁAW, TOKARZ MARTA WIKTORIA;Warszawa, Warszawa, Warszawa;PL, PL, PL;Bury Marek;F16H27/02;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405647;226771;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;09/2017;2017-09-29;Sposób wzmocnienia spękanych elementów drewnianych;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;GIL ZOFIA;Szczecin;PL;Zawadzka Renata;E04G23/02;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405648;;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;;;Sposób diagnozowania raka watrobowokomórkowego, zastosowanie markera mikroRNA do diagnozowania zmiany chorobowej w obrębie wątroby, oceny stopnia zaawansowania choroby oraz oceny podatności pacjenta i/lub choroby na zaproponowane leczenie oraz zawierający takie markery zestaw diagnostyczny;WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY;Warszawa;PL;JAŻDŻEWSKI KRYSTIAN, DYMECKA KINGA, WÓJCICKA ANNA, KUBIAK ANNA, GIERLIKOWSKI WOJCIECH, MACIĄG MONIKA, KOLANOWSKA MONIKA, CZAJKA AGNIESZKA, KOTLAREK MARTA, ŚIERNIAK MICHAŁ;Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa, Warszawa;PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL, PL;Żebrowska-Kucharzyk Agnieszka;C12Q1/68;;
405649;;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;;;Wielowarstwowa tapeta panelowa oraz sposób jej wytwarzania;KOBYLARZ KRZYSZTOF ABIO;Tarnów;PL;KOBYLARZ KRZYSZTOF;Tarnów;PL;Górska Anna;B32B21/14 B31B13/00 B27D1/00 B44C5/04;;
405650;223431;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;10/2016;2016-10-31;Sposób łączenia płytek z materiałów polimerowych, zwłaszcza o wysokim module Younga oraz układ mikroprzepływowy wykonany tym sposobem;INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK;Warszawa;PL;SZYMBORSKI TOMASZ, JANKOWSKI PAWEŁ, GARSTECKI PIOTR;Dębina, Mińsk Mazowiecki, Warszawa;PL, PL, PL;Piekarz Renata;B01J19/24 B01L3/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405651;223432;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;10/2016;2016-10-31;Reaktor mikroprzepływowy zwłaszcza do prowadzenia reakcji chemicznych;INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK;Warszawa;PL;SZYMBORSKI TOMASZ, JANKOWSKI PAWEŁ, GARSTECKI PIOTR;Dębina, Mińsk Mazowiecki, Warszawa;PL, PL, PL;Piekarz Renata;B01J19/24 B01L3/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405652;222780;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;09/2016;2016-09-30;Włókno z blokadą elastyczności, sposób jego wytwarzania oraz siatka dla wzdłużnych produktów spożywczych, zwłaszcza wędliniarskich;NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Piekary Śląskie;PL;KACZMARCZYK JACEK, OLEKSZYK MICHAŁ;Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry;PL, PL;Łukaszyk Szymon;D02G3/32 D02G3/36 A22C13/00;Prawo wyłączne udzielone;
405653;224900;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;02/2017;2017-02-28;Układ powiązania zestawów kół wózka samosterującego;WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Świdnica;PL;PIOTROWSKI JERZY, MATEJ JAN;Warszawa, Warszawa;PL, PL;Bartula-Toch Marta;B61F5/38;Prawo wyłączne udzielone;
405654;;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;;;Sposób wykorzystania obejściowych pyłów bypassowych oraz ubocznych produktów spalania do produkcji spoiw hydrauliczno-pucolanowego, spoiwo hydrauliczno-pucolanowe oraz aktywacja spoiwa hydrauliczno-pucolanowego i zastosowanie spoiwa hydrauliczno-pucolanowego;KMIOTEK BARTŁOMIEJ, MARCINIEC RADOSŁAW, RUCIŃSKI JACEK;Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Kraków;PL, PL, PL;KMIOTEK BARTŁOMIEJ, MARCINIEC RADOSŁAW, RUCIŃSKI JACEK;Dąbrowa Górnicza, Wojkowice, Kraków;PL, PL, PL;;C04B18/16 C04B18/08 C04B28/00 B09B3/00;;
405655;226403;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;07/2017;2017-07-31;Metoda dozowania, homogenizacji i aktywacji nano cząstek srebra, złota, miedzi, palladu, platyny i innych niewymienionych oraz rozdrabianie i homogenizacja pasz, karm, odżywek, suplementów diety oraz błonnika dla zwierząt przy wykorzystaniu młyna elektromagnetycznego;RUCIŃSKI JACEK, KMIOTEK BARTŁOMIEJ;Kraków, Dąbrowa Górnicza;PL, PL;RUCIŃSKI JACEK, KMIOTEK BARTŁOMIEJ;Kraków, Dąbrowa Górnicza;PL, PL;;B02C17/00 B02C17/16 A23K10/40 A23K10/30 A23L3/358;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405656;228355;;2013-10-15;09/2015;2015-04-27;03/2018;2018-03-30;Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową cytostatykiem z grupy oksazofosforyn i antybiotykiem z grupy antracyklin u pacjentów z inwazyjnym przewodowym rakiem gruczołu piersiowego (IDC);PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Wrocław;PL;SIEW HWA ONG, DZIĘGIEL PIOTR, PUŁA BARTOSZ, OLBROMSKI MATEUSZ, AMBICKA ALEKSANDRA, GOMUŁKIEWICZ AGNIESZKA, RYŚ JANUSZ, PODHORSKA-OKOŁÓW MARZENA;Wrocław, Kraków, Singapur, Wrocław, Wrocław, Wieruszów, Pyskowice, Dzierżoniów;PL, PL, SG, PL, PL, PL, PL, PL;Rożkowicz Anna;C12Q1/68 A61P35/00;Prawo wyłączne udzielone;
405657;226655;;2013-10-16;18/2014;2014-09-01;08/2017;2017-08-31;Sposób i układ diagnostyki uszkodzeń łączników dwupoziomowego falownika napięcia;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA;Wrocław;PL;SOBAŃSKI PIOTR, ORŁOWSKA-KOWALSKA TERESA;Pieszyce, Wrocław;PL, PL;Paprzycka Katarzyna;G01R31/34 G01R31/26;Prawo wyłączne udzielone;
405658;225321;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;03/2017;2017-03-31;Obudowa przekładni mechanicznej;DUAL SYSTEM A. KRAJEWSKI, W. NIEKRASZEWICZ, A. NOWICKI SPÓŁKA JAWNA;Zielona Góra;PL;NOWICKI ADAM, NIEKRASZEWICZ WALDEMAR, KRAJEWSKI ARTUR;Zielona Góra, Łężyca, Zielona Góra;PL, PL, PL;;F16H57/02;Prawo wyłączne udzielone;
405659;;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;;;Sposób wytwarzania bezzgniotowego dna sitowego do wymienników ciepła;MALCZYSZYN KRYSTYNA MALTEX KR;Boguszów Gorce;PL;MALCZYSZYN KRYSTYNA;Boguszów Gorce;PL;;F28F9/02 B23H1/00 B21D39/06 F16L41/00;Decyzja o umorzeniu postępowania;
405660;;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;;;Turbina przekładniowa;KWAŚNIEWSKI FELIKS;Końskie;PL;KWAŚNIEWSKI FELIKS;Końskie;PL;;F16H1/16;;
405661;229190;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;06/2018;2018-06-29;Nowy szczep bakterii Paenibacillus polymyxa DCF oraz sposób wyselekcjonowania szczepu bakterii Paenibacillus polymyxa DCF;CZERNOMYSY-FUROWICZ DANUTA;Suliborek;PL;CZERNOMYSY-FUROWICZ DANUTA;Suliborek;PL;Kachnic Tadeusz;C12N1/20 C12R1/12 A01N63/00 A01P1/00 A01P3/00;Prawo wyłączne udzielone;
405662;222688;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;08/2016;2016-08-31;Sposób końcowego montażu i pakowania pojemników z tworzyw sztucznych;ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA;Sopot;PL;ORLIKOWSKI JERZY;Sopot;PL;Prościński Jan;B65B65/00 B65B59/00 B65B21/00;Prawo wyłączne udzielone;
405663;;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;;;Orteza kończyny dolnej oraz sposób kontroli ucisku ortezy na kończynę;MDH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Łódź;PL;BACZYŃSKI TADEUSZ;Aleksandrów Łódzki;PL;Rumpel Alicja;A61F5/01;;
405664;;;2013-10-16;09/2015;2015-04-27;;;Mebel rozkładany do siedzenia i leżenia;MUCHA JAN FABRYKA MEBLI UNIMEBEL;Ostrzeszów;PL;MUCHA DANIEL;Ostrzeszów;PL;Cybulka Anna;A47C17/13;;
405665;225263;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;03/2017;2017-03-31;Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego na energię elektryczną;AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE;Kraków;PL;KRUPA STANISŁAW, SAPIŃSKI BOGDAN;Kraków, Kraków;PL, PL;;H02K21/30;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405666;225528;;2013-10-17;15/2014;2014-07-21;04/2017;2017-04-28;Urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych;POLITECHNIKA WROCŁAWSKA;Wrocław;PL;DUDZIŃSKI PIOTR, STEFANOW DAMIAN;Wrocław, Wrocław;PL, PL;Meissner Anna;G01N3/24 G01N33/24;Prawo wyłączne udzielone;
405667;222712;;2013-10-17;12/2014;2014-06-09;08/2016;2016-08-31;Kwas 2-(2-butylideno-1,3,3-trimetylocykloheksylo)octowy o aktywności antyfidantnej oraz sposób jego otrzymywania;UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU;Wrocław;PL;GLISZCZYŃSKA ANNA, DANCEWICZ KATARZYNA, GABRYŚ BEATA;Piotrków Trybunalski, Zielona Góra, Zielona Góra;PL, PL, PL;Olszewska Anna;C07C57/26 C07C51/09;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405668;224225;;2013-10-17;15/2014;2014-07-21;11/2016;2016-11-30;(S,E)-4-(4′-izopropylofenylo)-but-3-en-2-ol oraz (R,E)-4-(4′-izopropylofenylo)-but-3-en-2-ol oraz sposób ich otrzymywania;UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU;Wrocław;PL;GŁADKOWSKI WITOLD, SKROBISZEWSKI ANDRZEJ, MAZUR MARCELINA;Wrocław, Złoczew, Rybnik;PL, PL, PL;Olszewska Anna;C07C33/30 C12P41/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405669;224901;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;02/2017;2017-02-28;Sposób diagnozowania drgań wzbudzanych niewywagą w maszynach elektrycznych z magnesami trwałymi;INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL;Katowice;PL;BARAŃSKI MARCIN, GLINKA TADEUSZ;Czeladź, Gliwice;PL, PL;;G01H17/00 G01M99/00;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405670;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Olej emulgujący do obróbki metali na bazie oksyetylatów cardanolu;INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Radom;PL;ROGOŚ ELŻBIETA, URBAŃSKI ANDRZEJ;Radom, Radom;PL, PL;Rumpel Alicja;C10M129/10 C10M173/00;;
405671;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Zbiornik podziemny;ABATECH KOZAK TRZYNA SPÓŁKA JAWNA;Kraków;PL;TRZYNA JANUSZ;Kraków;PL;Suskiewicz Agnieszka;B65G5/00;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405672;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Sposób wytwarzania heparyny drobnocząsteczkowej oraz heparyna o różnych podstawnikach;HEROPOLITAŃSKI RYSZARD;Warszawa;PL;HEROPOLITAŃSKI RYSZARD;Warszawa;PL;;A61K31/727 C08B37/10;;
405673;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Preparat antykorozyjny w szczególności do ochrony antykorozyjnej stali i żeliwa w układach wodnych;INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Radom;PL;ROGOŚ ELŻBIETA, URBAŃSKI ANDRZEJ;Radom, Radom;PL, PL;Rumpel Alicja;C23F11/08 C09K15/04;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405674;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Preparat antykorozyjny w szczególności do ochrony antykorozyjnej stali, żeliwa oraz miedzi w układach wodnych;INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY;Radom;PL;ROGOŚ ELŻBIETA, URBAŃSKI ANDRZEJ;Radom, Radom;PL, PL;Rumpel Alicja;C23F11/08 C23F11/10 C09K15/04;Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego;
405675;228458;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;03/2018;2018-03-30;Płyta betonowa do okładzin izolujących i tłumiących dźwięki;VINDEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Warszawa;PL;BRULIŃSKI MARIUSZ;Warszawa;PL;Bocheńska Joanna;E04F13/075 E04F13/077 E04F15/20 E04B1/90 E04C2/26;Prawo wyłączne udzielone;
405676;221986;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;06/2016;2016-06-30;Urządzenie przechyłowe koleby pilarki tarczowej;REMA SPÓŁKA AKCYJNA;Reszel;PL;PIKAŁA TOMASZ;Reszel;PL;Pawłowski Adam;B27B5/20 B23D47/02;Prawo wyłączne udzielone;
405677;;;2013-10-17;09/2015;2015-04-27;;;Sposób przetwarzania włókien lnianych w celu intensyfikacji właściwości antybakteryjnych przy jednoczesnym zagospodarowaniu odpadów do celów kosmetycznych, medycznych i tekstylnych;HABILEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Gdańsk;PL;CAJDLER MACIEJ;Jelenia Góra;PL;;D01C1/00 D01C1/02 D01C1/04;Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej;
405678;222425;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;07/2016;2016-07-29;Sposób otrzymywania pochodnych benzimidazolu o aktywności herbicydowej i fungicydowej;POLITECHNIKA WARSZAWSKA;Warszawa;PL;OCHAL ZBIGNIEW, KALIŃSKA ANNA;Nowa Iwiczna, Warszawa;PL, PL;Padée Grażyna;C07D235/08 C07D235/10 C07D235/12 C07D235/18 A01N43/52;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405679;232139;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;;2019-05-31;Mieszadło, zwłaszcza do mieszania mediów o różnej gęstości i lepkości;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;STORY GRZEGORZ, KONOPACKI MACIEJ, KORDAS MARIAN, RAKOCZY RAFAŁ;Nowogard, Szczecin, Góralice, Szczecin;PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;B01F7/18;Prawo wyłączne udzielone;
405680;232140;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;;2019-05-31;Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania cieczy o różnej gęstości i lepkości;ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE;Szczecin;PL;STORY GRZEGORZ, KONOPACKI MACIEJ, KORDAS MARIAN, RAKOCZY RAFAŁ;Nowogard, Szczecin, Góralice, Szczecin;PL, PL, PL, PL;Zawadzka Renata;B01F7/18;Prawo wyłączne udzielone;
405682;224872;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;02/2017;2017-02-28;Zamek drzwi zbiornika ciśnieniowego;REMIX SPÓŁKA AKCYJNA;Świebodzin;PL;ŁUKASZEK DAMIAN, FAŁEK ZBIGNIEW, BANYŚ KAZIMIERZ;Żywiec, Oława, Wrocław;PL, PL, PL;Kozłowska Regina;F16J13/10 F16J13/12;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę);
405683;223798;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;11/2016;2016-11-30;Trokar ostrotępy z sondą zamrażającą do zamrażania tkanek oraz zastosowanie trokara ostrotępego do zamrażania tkanek;WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY;Warszawa;PL;STRULAK ŁUKASZ;Warszawa;PL;Witek Rafał;A61F7/12 A61B18/02;Prawo wyłączne udzielone;
405684;;;2013-10-18;09/2015;2015-04-27;;;Sposób wytwarzania cylindrycznych opakowań z tworzywa sztucznego z polem etykietowym oraz cylindryczne opakowanie z tworzywa sztucznego z polem etykietowym;ADAMCZEWSKI MAREK;Szczecin;PL;ADAMCZEWSKI MAREK;Szczecin;PL;Pawłowski Adam;B29C45/26;Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej;
405685;;;2013-10-18

Miasto twórcy KOŁODZIEJCZAK MILENA

Status sprawy ” PL”

Symbol planu KOŁODZIEJCZAK MILENA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 405486 czterysta pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć

Pieczywo zawierające komponent w postaci rozdrobnionego miąższu dyni i sposób wytwarzania pieczywa zawierającego komponent w postaci rozdrobnionego miąższu dyni KOŁODZIEJCZAK MILENA 2015-01-12

Numer_BUP 15/2016 Data publikacji BUP 2016-07-18

Data wydania 2015-01-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni BARTKOWIAK ROMAN

Miasto twórcy PL

Status sprawy „Wolkowo”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 410912 czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście

Mechanizm blokujący z rolką toczną do wewnętrznych drzwi przesuwnych szafy Kłobuck 2015-01-12

Numer_BUP 15/2016 Data publikacji BUP 2016-07-18

Data wydania 2015-01-12

Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28

Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE K. ORZEŁEK

Miasto twórcy ORZEŁEK KRZYSZTOF

Status sprawy „PL”

Symbol planu ORZEŁEK KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 227991 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 410913 czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzynaście

podział majątku wrocław