Łatwotopliwy element szybkiego bezpiecznika dla ochrony instalacji niskiego prądu zakłóceniowego H01H85/10 2003-02-21

Łatwotopliwy element szybkiego bezpiecznika dla ochrony instalacji niskiego prądu zakłóceniowego H01H85/10 2003-02-21

Sposób wytwarzania mieszaniny izomerów (E) i (Z) ISATX247 JAYARAMAN SEETHARAMAN 2002-10-17

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-10-17

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni AURINIA PHARMACEUTICALS INC

Miasto twórcy YATSCOFF RANDALL W.

Status sprawy ” MAIR HANS-JURGEN”

Symbol planu YATSCOFF RANDALL W.

Numer prawa wyłącznego 210841 dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 370772 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa

Nowe pochodne 3-arylo-2 BRETECHE ANNE 2003-02-04

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 5-dihydroksy-1

Miasto twórcy Courbevoie

Status sprawy ” DUFLOS MURIEL”

Symbol planu Courbevoie

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370773 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy

System dystrybucji danych cyfrowych US 2002-12-18

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-12-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni IRDETO ACCESS B.V.

Miasto twórcy WAJS ANDREW AUGUSTINE

Status sprawy ” NL”

Symbol planu WAJS ANDREW AUGUSTINE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370774 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery

Lotion do skóry zawierający wodną dyspersję bardzo drobnych cząstek tytanu SUZUKI KAZUAKI 2002-11-01

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PHILD CO.

Miasto twórcy HIRATA YOSHIHIRO

Status sprawy „”

Symbol planu HIRATA YOSHIHIRO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370775 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć

Łatwotopliwy element szybkiego bezpiecznika dla ochrony instalacji niskiego prądu zakłóceniowego H01H85/10 2003-02-21

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-21

Numer WUP 12/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-12-31

Uprawnieni ETI ELEKTROELEMENT D.D.

Miasto twórcy Zagorje ob. Savi

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Zagorje ob. Savi

Numer prawa wyłącznego 200261 dwieście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370776 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć

Sposób wytwarzania mieszaniny izomerów (E) i (Z) ISATX247 JAYARAMAN SEETHARAMAN 2002-10-17

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-10-17

Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30

Uprawnieni AURINIA PHARMACEUTICALS INC

Miasto twórcy YATSCOFF RANDALL W.

Status sprawy ” MAIR HANS-JURGEN”

Symbol planu YATSCOFF RANDALL W.

Numer prawa wyłącznego 210841 dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden

Numer zgłoszenia 370772 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa

Nowe pochodne 3-arylo-2 BRETECHE ANNE 2003-02-04

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 5-dihydroksy-1

Miasto twórcy Courbevoie

Status sprawy ” DUFLOS MURIEL”

Symbol planu Courbevoie

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370773 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy

System dystrybucji danych cyfrowych US 2002-12-18

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-12-18

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni IRDETO ACCESS B.V.

Miasto twórcy WAJS ANDREW AUGUSTINE

Status sprawy ” NL”

Symbol planu WAJS ANDREW AUGUSTINE

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370774 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery

Lotion do skóry zawierający wodną dyspersję bardzo drobnych cząstek tytanu SUZUKI KAZUAKI 2002-11-01

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2002-11-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PHILD CO.

Miasto twórcy HIRATA YOSHIHIRO

Status sprawy „”

Symbol planu HIRATA YOSHIHIRO

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370775 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć

Łatwotopliwy element szybkiego bezpiecznika dla ochrony instalacji niskiego prądu zakłóceniowego H01H85/10 2003-02-21

Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30

Data wydania 2003-02-21

Numer WUP 12/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-12-31

Uprawnieni ETI ELEKTROELEMENT D.D.

Miasto twórcy Zagorje ob. Savi

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Zagorje ob. Savi

Numer prawa wyłącznego 200261 dwieście tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden

Numer zgłoszenia 370776 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć

żarówka 60w