Korektor dawkowania czynnika chłodniczego do parownika Sochaczew 2016-12-23

Korektor dawkowania czynnika chłodniczego do parownika Sochaczew 2016-12-23

Sposób zabezpieczania osób podróżujących pojazdem przed obrażeniami mogącymi powstać wskutek zdarzenia drogowego Laszczki 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza przewrócenia pojazdu na bok oraz urządzenie według tego sposobu

Miasto twórcy PUSTY TOMASZ

Status sprawy „PL”

Symbol planu PUSTY TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419951 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden

Rozdrabniacz do produktów przestrzennych z tworzyw polimerowych Rynarzewo 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

Miasto twórcy FLIZIKOWSKI JÓZEF

Status sprawy ” Bydgoszcz”

Symbol planu FLIZIKOWSKI JÓZEF

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419952 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa

Sposób ilościowego oznaczania karagenu w roztworach wodnych Iwano-Frankiwsk 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

Miasto twórcy LUCAS ANNA

Status sprawy ” Bydgoszcz”

Symbol planu LUCAS ANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419953 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy

Zespół ciśnieniowego przetwornika stopnia przegrzania czujnika chłodniczego Sochaczew 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KWIATKOWSKI PAWEŁ

Status sprawy ” Hornówek”

Symbol planu KWIATKOWSKI PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419954 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery

Korektor dawkowania czynnika chłodniczego do parownika Sochaczew 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-04-30

Uprawnieni EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KWIATKOWSKI PAWEŁ

Status sprawy ” Hornówek”

Symbol planu KWIATKOWSKI PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 231786 dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 419955 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć

Sposób zabezpieczania osób podróżujących pojazdem przed obrażeniami mogącymi powstać wskutek zdarzenia drogowego Laszczki 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zwłaszcza przewrócenia pojazdu na bok oraz urządzenie według tego sposobu

Miasto twórcy PUSTY TOMASZ

Status sprawy „PL”

Symbol planu PUSTY TOMASZ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419951 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden

Rozdrabniacz do produktów przestrzennych z tworzyw polimerowych Rynarzewo 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

Miasto twórcy FLIZIKOWSKI JÓZEF

Status sprawy ” Bydgoszcz”

Symbol planu FLIZIKOWSKI JÓZEF

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419952 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa

Sposób ilościowego oznaczania karagenu w roztworach wodnych Iwano-Frankiwsk 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY

Miasto twórcy LUCAS ANNA

Status sprawy ” Bydgoszcz”

Symbol planu LUCAS ANNA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419953 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy

Zespół ciśnieniowego przetwornika stopnia przegrzania czujnika chłodniczego Sochaczew 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KWIATKOWSKI PAWEŁ

Status sprawy ” Hornówek”

Symbol planu KWIATKOWSKI PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 419954 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery

Korektor dawkowania czynnika chłodniczego do parownika Sochaczew 2016-12-23

Numer_BUP 14/2018 Data publikacji BUP 2018-07-02

Data wydania 2016-12-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-04-30

Uprawnieni EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy KWIATKOWSKI PAWEŁ

Status sprawy ” Hornówek”

Symbol planu KWIATKOWSKI PAWEŁ

Numer prawa wyłącznego 231786 dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć

Numer zgłoszenia 419955 czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć

https://sklep.co-unity.eu/kategoria-produktu/oswietlenie-wewnetrzne-led/