Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze elektrolitu z dodatkiem surfaktantu Poznań 2009-06-26

Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze elektrolitu z dodatkiem surfaktantu Poznań 2009-06-26

Palnik gazowy F24C3/08 F23D14/00 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Dzierżoniów

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Dzierżoniów

Numer prawa wyłącznego 215595 dwieście piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 388396 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć

Płyta grzewcza gazowa F24C3/08 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Dzierżoniów

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Dzierżoniów

Numer prawa wyłącznego 215062 dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 388397 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem

Zespół sterowania płytą gazową F24C3/12 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Dzierżoniów

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Dzierżoniów

Numer prawa wyłącznego 215063 dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 388398 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem

Koloid niejonowego srebra i sposób jego wytwarzania B22F9/24 C25C5/00 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni NANO-TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388399 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć

Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze elektrolitu z dodatkiem surfaktantu Poznań 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy FIC KRZYSZTOF

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu FIC KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 213083 dwieście trzynaście tysięcy osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 388401 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden

Palnik gazowy F24C3/08 F23D14/00 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31

Uprawnieni DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Dzierżoniów

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Dzierżoniów

Numer prawa wyłącznego 215595 dwieście piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 388396 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć

Płyta grzewcza gazowa F24C3/08 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Dzierżoniów

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Dzierżoniów

Numer prawa wyłącznego 215062 dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa

Numer zgłoszenia 388397 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem

Zespół sterowania płytą gazową F24C3/12 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31

Uprawnieni DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Dzierżoniów

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Dzierżoniów

Numer prawa wyłącznego 215063 dwieście piętnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 388398 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem

Koloid niejonowego srebra i sposób jego wytwarzania B22F9/24 C25C5/00 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni NANO-TECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388399 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć

Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze elektrolitu z dodatkiem surfaktantu Poznań 2009-06-26

Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03

Data wydania 2009-06-26

Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31

Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Miasto twórcy FIC KRZYSZTOF

Status sprawy ” Poznań”

Symbol planu FIC KRZYSZTOF

Numer prawa wyłącznego 213083 dwieście trzynaście tysięcy osiemdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 388401 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden

plafon