Kompozycje pirolo [2 WITTER DAVID J. 1999-06-01

Kompozycje pirolo [2 WITTER DAVID J. 1999-06-01

Sposób otrzymywania tytanowego zeolitu o strukturze MWW Szczecin 2009-05-25

Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06

Data wydania 2009-05-25

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy WRÓBLEWSKA AGNIESZKA

Status sprawy ” Witnica”

Symbol planu WRÓBLEWSKA AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 210609 dwieście dziesięć tysięcy sześćset dziewięć

Numer zgłoszenia 388110 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć

Jednostka świetlna Własienko Józef 2009-05-25

Numer_BUP 25/2009 Data publikacji BUP 2009-12-07

Data wydania 2009-05-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sygnalizator i urządzenie sygnalizacji świetlnej

Miasto twórcy ROSSKOPF MANFRED

Status sprawy „G08G1/095 G01S17/36”

Symbol planu ROSSKOPF MANFRED

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388112 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście

Urządzenie do optoelektronicznego pomiaru stężenia metanu RAMOWSKI ADAM 2009-05-26

Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06

Data wydania 2009-05-26

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Miasto twórcy BOCHENEK WOJCIECH

Status sprawy „Katowice”

Symbol planu BOCHENEK WOJCIECH

Numer prawa wyłącznego 211615 dwieście jedenaście tysięcy sześćset piętnaście

Numer zgłoszenia 388113 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzynaście

Sposób wytwarzania wieloskładnikowego batonu kulinarnego A23P1/08 A23P1/10 A23L1/05 2009-05-26

Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06

Data wydania 2009-05-26

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni BOROWCZAK STANISŁAW FIRMA KONSULTINGOWO-HANDLOWA BS

Miasto twórcy Stary Wiśnicz

Status sprawy „”

Symbol planu Stary Wiśnicz

Numer prawa wyłącznego 216765 dwieście szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 388114 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście

Kompozycje pirolo [2 WITTER DAVID J. 1999-06-01

Numer_BUP 06/2002 Data publikacji BUP 2002-03-11

Data wydania 1999-06-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 3d] pirymidynowe i ich zastosowanie

Miasto twórcy US

Status sprawy „New City”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388115 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto piętnaście

Sposób otrzymywania tytanowego zeolitu o strukturze MWW Szczecin 2009-05-25

Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06

Data wydania 2009-05-25

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Miasto twórcy WRÓBLEWSKA AGNIESZKA

Status sprawy ” Witnica”

Symbol planu WRÓBLEWSKA AGNIESZKA

Numer prawa wyłącznego 210609 dwieście dziesięć tysięcy sześćset dziewięć

Numer zgłoszenia 388110 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć

Jednostka świetlna Własienko Józef 2009-05-25

Numer_BUP 25/2009 Data publikacji BUP 2009-12-07

Data wydania 2009-05-25

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni sygnalizator i urządzenie sygnalizacji świetlnej

Miasto twórcy ROSSKOPF MANFRED

Status sprawy „G08G1/095 G01S17/36”

Symbol planu ROSSKOPF MANFRED

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388112 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście

Urządzenie do optoelektronicznego pomiaru stężenia metanu RAMOWSKI ADAM 2009-05-26

Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06

Data wydania 2009-05-26

Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29

Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Miasto twórcy BOCHENEK WOJCIECH

Status sprawy „Katowice”

Symbol planu BOCHENEK WOJCIECH

Numer prawa wyłącznego 211615 dwieście jedenaście tysięcy sześćset piętnaście

Numer zgłoszenia 388113 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzynaście

Sposób wytwarzania wieloskładnikowego batonu kulinarnego A23P1/08 A23P1/10 A23L1/05 2009-05-26

Numer_BUP 25/2010 Data publikacji BUP 2010-12-06

Data wydania 2009-05-26

Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30

Uprawnieni BOROWCZAK STANISŁAW FIRMA KONSULTINGOWO-HANDLOWA BS

Miasto twórcy Stary Wiśnicz

Status sprawy „”

Symbol planu Stary Wiśnicz

Numer prawa wyłącznego 216765 dwieście szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 388114 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście

Kompozycje pirolo [2 WITTER DAVID J. 1999-06-01

Numer_BUP 06/2002 Data publikacji BUP 2002-03-11

Data wydania 1999-06-01

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 3d] pirymidynowe i ich zastosowanie

Miasto twórcy US

Status sprawy „New City”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 388115 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sto piętnaście

moskitiery poznań