Kompozycja tuszu do drukarek atramentowych obejmująca płynny tusz i płynny utrwalacz kwasowy ANDERSON RICHARD 2005-10-12

Kompozycja tuszu do drukarek atramentowych obejmująca płynny tusz i płynny utrwalacz kwasowy ANDERSON RICHARD 2005-10-12

Urządzenie do wyznaczania stopnia anizotropii oporu przepływu powietrza w złożu materiału ziarnistego Lublin 2007-05-10

Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24

Data wydania 2007-05-10

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK

Miasto twórcy MOLENDA MAREK

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu MOLENDA MAREK

Numer prawa wyłącznego 210639 dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 382396 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć

Sposób tabletkowania na ciepło przy użyciu niskich sił kompresji SAWICKI WIESŁAW STANISŁAW 2007-05-10

Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24

Data wydania 2007-05-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „GDAŃSK”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382397 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem

Sposób znakowania wymiennych pojemników z zapasem środka drukującego w urządzeniach drukujących i urządzenie do znakowania Boise 2005-09-22

Numer_BUP 18/2007 Data publikacji BUP 2007-09-03

Data wydania 2005-09-22

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY

Miasto twórcy PHILLIPS QUINTIN T.

Status sprawy ” Boise”

Symbol planu PHILLIPS QUINTIN T.

Numer prawa wyłącznego 211094 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 382398 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem

Struktura do wykrywania wycieków 2005-09-19

Numer_BUP 18/2007 Data publikacji BUP 2007-09-03

Data wydania 2005-09-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY

Miasto twórcy DEVRIES MARK A.

Status sprawy ” „

Symbol planu DEVRIES MARK A.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382399 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć

Kompozycja tuszu do drukarek atramentowych obejmująca płynny tusz i płynny utrwalacz kwasowy ANDERSON RICHARD 2005-10-12

Numer_BUP 18/2007 Data publikacji BUP 2007-09-03

Data wydania 2005-10-12

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY

Miasto twórcy PRASAD KESHAVA A.

Status sprawy „San Diego”

Symbol planu PRASAD KESHAVA A.

Numer prawa wyłącznego 209350 dwieście dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 382400 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta

Urządzenie do wyznaczania stopnia anizotropii oporu przepływu powietrza w złożu materiału ziarnistego Lublin 2007-05-10

Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24

Data wydania 2007-05-10

Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29

Uprawnieni INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK

Miasto twórcy MOLENDA MAREK

Status sprawy ” Lublin”

Symbol planu MOLENDA MAREK

Numer prawa wyłącznego 210639 dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć

Numer zgłoszenia 382396 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć

Sposób tabletkowania na ciepło przy użyciu niskich sił kompresji SAWICKI WIESŁAW STANISŁAW 2007-05-10

Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24

Data wydania 2007-05-10

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy PL

Status sprawy „GDAŃSK”

Symbol planu PL

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382397 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem

Sposób znakowania wymiennych pojemników z zapasem środka drukującego w urządzeniach drukujących i urządzenie do znakowania Boise 2005-09-22

Numer_BUP 18/2007 Data publikacji BUP 2007-09-03

Data wydania 2005-09-22

Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30

Uprawnieni HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY

Miasto twórcy PHILLIPS QUINTIN T.

Status sprawy ” Boise”

Symbol planu PHILLIPS QUINTIN T.

Numer prawa wyłącznego 211094 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 382398 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem

Struktura do wykrywania wycieków 2005-09-19

Numer_BUP 18/2007 Data publikacji BUP 2007-09-03

Data wydania 2005-09-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY

Miasto twórcy DEVRIES MARK A.

Status sprawy ” „

Symbol planu DEVRIES MARK A.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382399 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć

Kompozycja tuszu do drukarek atramentowych obejmująca płynny tusz i płynny utrwalacz kwasowy ANDERSON RICHARD 2005-10-12

Numer_BUP 18/2007 Data publikacji BUP 2007-09-03

Data wydania 2005-10-12

Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31

Uprawnieni HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY

Miasto twórcy PRASAD KESHAVA A.

Status sprawy „San Diego”

Symbol planu PRASAD KESHAVA A.

Numer prawa wyłącznego 209350 dwieście dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt

Numer zgłoszenia 382400 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta

tkanina wodoodporna drukowana