Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Sposób działania mechanizmu klastra energooszczędnego PL 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INTERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy GĄSIORSKI ADAM

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GĄSIORSKI ADAM

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395553 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy

System do prowadzenia reklamy audiowizualnej G09F27/00 G06Q30/00 H04L29/06 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni M4B SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395554 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery

Komputerowy system obsługi firmy przez chmurę G06Q10/00 H04L12/28 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SAAS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395555 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki Hochheim 2003-02-20

Numer_BUP 23/2011 Data publikacji BUP 2011-11-07

Data wydania 2003-02-20

Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30

Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HACKER ERWIN

Status sprawy ” Eppstein”

Symbol planu HACKER ERWIN

Numer prawa wyłącznego 217210 dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziesięć

Numer zgłoszenia 395556 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć

Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Numer_BUP 23/2011 Data publikacji BUP 2011-11-07

Data wydania 2003-02-20

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HACKER ERWIN

Status sprawy ” Eppstein”

Symbol planu HACKER ERWIN

Numer prawa wyłącznego 220844 dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści cztery

Numer zgłoszenia 395557 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem

Sposób działania mechanizmu klastra energooszczędnego PL 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni INTERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy GĄSIORSKI ADAM

Status sprawy ” PL”

Symbol planu GĄSIORSKI ADAM

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395553 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy

System do prowadzenia reklamy audiowizualnej G09F27/00 G06Q30/00 H04L29/06 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni M4B SPÓŁKA AKCYJNA

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395554 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery

Komputerowy system obsługi firmy przez chmurę G06Q10/00 H04L12/28 2011-07-06

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-06

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SAAS FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395555 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki Hochheim 2003-02-20

Numer_BUP 23/2011 Data publikacji BUP 2011-11-07

Data wydania 2003-02-20

Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30

Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HACKER ERWIN

Status sprawy ” Eppstein”

Symbol planu HACKER ERWIN

Numer prawa wyłącznego 217210 dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziesięć

Numer zgłoszenia 395556 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć

Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Numer_BUP 23/2011 Data publikacji BUP 2011-11-07

Data wydania 2003-02-20

Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29

Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów

Miasto twórcy HACKER ERWIN

Status sprawy ” Eppstein”

Symbol planu HACKER ERWIN

Numer prawa wyłącznego 220844 dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści cztery

Numer zgłoszenia 395557 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem

torby konferencyjne z nadrukiem sklep