Kompozycja farmaceutyczna zawierająca sole alkiloamonowe kwasów 2-arylopropionowych do pozajelitowego stosowania i sposób otrzymywania kompozycji L’aquila 1996-12-23

Kompozycja farmaceutyczna zawierająca sole alkiloamonowe kwasów 2-arylopropionowych do pozajelitowego stosowania i sposób otrzymywania kompozycji L’aquila 1996-12-23

Wieloskładnikowa jednostkowa musująca postać dawkowana zawierająca inhibitor pompy protonowej A61K31/4439 A61K9/46 A61P1/04 1996-12-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ASTRA AKTIEBOLAG

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322161 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden

Materiał ochronny z laminatu włókninowego D04H13/00 1996-02-23

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-02-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322162 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa

Związek stanowiący hydroksyetyloaminosulfonamid bis-aminokwasu FRESKOS JOHN N. 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP 02/2003 Data_Publikacji_WUP 2003-02-28

Uprawnieni kompozycja zawierająca ten związek

Miasto twórcy US

Status sprawy ” VAZQUEZ MICHAEL L.”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego 185108 sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiem

Numer zgłoszenia 322163 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy

Oddechowe urządzenie ochronne i sposób wytwarzania oddechowego urządzenia ochronnego KRUEGER DENNIS L. 1996-03-08

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-08

Numer WUP 12/2000 Data_Publikacji_WUP 2000-12-29

Uprawnieni MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY

Miasto twórcy BRYANT JOHN W.

Status sprawy ” DYRUD JAMES F.”

Symbol planu BRYANT JOHN W.

Numer prawa wyłącznego 180154 sto osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 322164 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery

Kompozycja farmaceutyczna zawierająca sole alkiloamonowe kwasów 2-arylopropionowych do pozajelitowego stosowania i sposób otrzymywania kompozycji L’aquila 1996-12-23

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-23

Numer WUP 05/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-05-31

Uprawnieni Dompé farmaceutici s.p.a.

Miasto twórcy BOLTRI LUIGI

Status sprawy ” Milano”

Symbol planu BOLTRI LUIGI

Numer prawa wyłącznego 187170 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 322165 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć

Wieloskładnikowa jednostkowa musująca postać dawkowana zawierająca inhibitor pompy protonowej A61K31/4439 A61K9/46 A61P1/04 1996-12-20

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-20

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni ASTRA AKTIEBOLAG

Miasto twórcy

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322161 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden

Materiał ochronny z laminatu włókninowego D04H13/00 1996-02-23

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-02-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 322162 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa

Związek stanowiący hydroksyetyloaminosulfonamid bis-aminokwasu FRESKOS JOHN N. 1996-03-07

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-07

Numer WUP 02/2003 Data_Publikacji_WUP 2003-02-28

Uprawnieni kompozycja zawierająca ten związek

Miasto twórcy US

Status sprawy ” VAZQUEZ MICHAEL L.”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego 185108 sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto osiem

Numer zgłoszenia 322163 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy

Oddechowe urządzenie ochronne i sposób wytwarzania oddechowego urządzenia ochronnego KRUEGER DENNIS L. 1996-03-08

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-03-08

Numer WUP 12/2000 Data_Publikacji_WUP 2000-12-29

Uprawnieni MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY

Miasto twórcy BRYANT JOHN W.

Status sprawy ” DYRUD JAMES F.”

Symbol planu BRYANT JOHN W.

Numer prawa wyłącznego 180154 sto osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt cztery

Numer zgłoszenia 322164 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery

Kompozycja farmaceutyczna zawierająca sole alkiloamonowe kwasów 2-arylopropionowych do pozajelitowego stosowania i sposób otrzymywania kompozycji L’aquila 1996-12-23

Numer_BUP 02/1998 Data publikacji BUP 1998-01-19

Data wydania 1996-12-23

Numer WUP 05/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-05-31

Uprawnieni Dompé farmaceutici s.p.a.

Miasto twórcy BOLTRI LUIGI

Status sprawy ” Milano”

Symbol planu BOLTRI LUIGI

Numer prawa wyłącznego 187170 sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt

Numer zgłoszenia 322165 trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć

pościel dla dzieci do łóżeczka cosycott.pl/komplet-poscieli-do-lozeczka