Kompozycja farmaceutyczna US 2002-09-26

Kompozycja farmaceutyczna US 2002-09-26

Doukładowe podawanie niektórych oksazolidynonów US 2002-09-11

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-09-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni np. linezolidu

Miasto twórcy US

Status sprawy „Sulima Zofia”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370033 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści trzy

Spoiwa wrażliwe na ciśnienie zawierające czwartorzędowe amoniowe grupy funkcyjne bd 2002-12-05

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-12-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni wyroby i sposoby

Miasto twórcy LUCAST DONALD H.

Status sprawy „US”

Symbol planu LUCAST DONALD H.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370034 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści cztery

Sposób destylacji alkalicznego produktu kaprolaktamowego pod zmniejszonym ciśnieniem MOSTERT EELCO 2002-08-23

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-08-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni DSM IP ASSETS B.V.

Miasto twórcy BINDELS JOSEPH JOHANNES GERARDUS

Status sprawy „Sittard”

Symbol planu BINDELS JOSEPH JOHANNES GERARDUS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370035 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści pięć

Proces otrzymywania tofizopamu i nowych związków przejściowych Pér 2002-12-12

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-12-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Miasto twórcy SIMIG GYULA

Status sprawy ” Budapeszt”

Symbol planu SIMIG GYULA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370036 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć

Kompozycja farmaceutyczna US 2002-09-26

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-09-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PHARMACIA AB

Miasto twórcy ANDERSSON PER-OLOF

Status sprawy ” US”

Symbol planu ANDERSSON PER-OLOF

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370037 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem

Doukładowe podawanie niektórych oksazolidynonów US 2002-09-11

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-09-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni np. linezolidu

Miasto twórcy US

Status sprawy „Sulima Zofia”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370033 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści trzy

Spoiwa wrażliwe na ciśnienie zawierające czwartorzędowe amoniowe grupy funkcyjne bd 2002-12-05

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-12-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni wyroby i sposoby

Miasto twórcy LUCAST DONALD H.

Status sprawy „US”

Symbol planu LUCAST DONALD H.

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370034 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści cztery

Sposób destylacji alkalicznego produktu kaprolaktamowego pod zmniejszonym ciśnieniem MOSTERT EELCO 2002-08-23

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-08-23

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni DSM IP ASSETS B.V.

Miasto twórcy BINDELS JOSEPH JOHANNES GERARDUS

Status sprawy „Sittard”

Symbol planu BINDELS JOSEPH JOHANNES GERARDUS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370035 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści pięć

Proces otrzymywania tofizopamu i nowych związków przejściowych Pér 2002-12-12

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-12-12

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Miasto twórcy SIMIG GYULA

Status sprawy ” Budapeszt”

Symbol planu SIMIG GYULA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370036 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć

Kompozycja farmaceutyczna US 2002-09-26

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-09-26

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni PHARMACIA AB

Miasto twórcy ANDERSSON PER-OLOF

Status sprawy ” US”

Symbol planu ANDERSSON PER-OLOF

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370037 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści siedem

https://kompresyjni.pl/pl/content/23-podkolanowki-medyczne-uciskowe-1-klasa-kompresji