Kompozycja farmaceutyczna Pietruszyńska-Dajewska Elżbieta 2002-11-05

Kompozycja farmaceutyczna Pietruszyńska-Dajewska Elżbieta 2002-11-05

Antagonisty receptora wazopresyny na bazie mostkowej dwucyklicznej [1 MARYANOFF BRUCE E. 2002-10-11

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-10-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 4] benzodwuazepiny pochodzenia aminokwasowego

Miasto twórcy US

Status sprawy „Landsdale”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370114 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście

Rozrusznik elektryczny z ogranicznikiem amortyzującym do napędowego zespołu rozrusznika F02N15/06 2003-02-28

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2003-02-28

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370115 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto piętnaście

Sposób pakowania papierosów i opakowanie dla papierosów DE 2003-02-19

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2003-02-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SCHMERMUND VERPACKUNGSTECHNIK GMBH

Miasto twórcy SAKOWSKI JÜRGEN

Status sprawy ” DE”

Symbol planu SAKOWSKI JÜRGEN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370116 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto szesnaście

Pieluchomajtki Lindome 2003-02-07

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2003-02-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Miasto twórcy LINNÉR CATARINA

Status sprawy ” Göteborg”

Symbol planu LINNÉR CATARINA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370117 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście

Kompozycja farmaceutyczna Pietruszyńska-Dajewska Elżbieta 2002-11-05

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-11-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zawierająca polipeptydy czynnika VII i polipeptydy PAI-1

Miasto twórcy ROJKJAER RASMUS

Status sprawy „A61K38/36 A61K38/57 A61P7/04”

Symbol planu ROJKJAER RASMUS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370118 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście

Antagonisty receptora wazopresyny na bazie mostkowej dwucyklicznej [1 MARYANOFF BRUCE E. 2002-10-11

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-10-11

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni 4] benzodwuazepiny pochodzenia aminokwasowego

Miasto twórcy US

Status sprawy „Landsdale”

Symbol planu US

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370114 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście

Rozrusznik elektryczny z ogranicznikiem amortyzującym do napędowego zespołu rozrusznika F02N15/06 2003-02-28

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2003-02-28

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370115 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto piętnaście

Sposób pakowania papierosów i opakowanie dla papierosów DE 2003-02-19

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2003-02-19

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SCHMERMUND VERPACKUNGSTECHNIK GMBH

Miasto twórcy SAKOWSKI JÜRGEN

Status sprawy ” DE”

Symbol planu SAKOWSKI JÜRGEN

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370116 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto szesnaście

Pieluchomajtki Lindome 2003-02-07

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2003-02-07

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Miasto twórcy LINNÉR CATARINA

Status sprawy ” Göteborg”

Symbol planu LINNÉR CATARINA

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370117 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście

Kompozycja farmaceutyczna Pietruszyńska-Dajewska Elżbieta 2002-11-05

Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16

Data wydania 2002-11-05

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni zawierająca polipeptydy czynnika VII i polipeptydy PAI-1

Miasto twórcy ROJKJAER RASMUS

Status sprawy „A61K38/36 A61K38/57 A61P7/04”

Symbol planu ROJKJAER RASMUS

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 370118 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście

klimatyzacja do mieszkania warszawa