Kompozycja chemiczna do bibułowych testów ureazowych G01N31/22 G01N33/48 2011-07-04

Kompozycja chemiczna do bibułowych testów ureazowych G01N31/22 G01N33/48 2011-07-04

Programowalny układ do ciągłej oceny zużycia urządzeń G08C17/00 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 219859 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 395504 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery

Sposób otrzymywania wysokiej czystości bezwodnego renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) MACHELSKA GRAŻYNA 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30

Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

Miasto twórcy BENKE GRZEGORZ

Status sprawy ” WITMAN KRYSTYNA”

Symbol planu BENKE GRZEGORZ

Numer prawa wyłącznego 221902 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwa

Numer zgłoszenia 395505 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć

Kompozytowy ceramiczny przewodnik protonowy oraz sposób jego otrzymywania Kraków 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy GAJERSKI RYSZARD

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu GAJERSKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 220301 dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta jeden

Numer zgłoszenia 395506 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześć

Dysza zraszająca Zabrze 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 02/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-02-29

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy SEDLACZEK JANUSZ

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu SEDLACZEK JANUSZ

Numer prawa wyłącznego 221087 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 395507 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedem

Kompozycja chemiczna do bibułowych testów ureazowych G01N31/22 G01N33/48 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KLEINE BEATE SEMTEX AB

Miasto twórcy Góra Kalwaria

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Góra Kalwaria

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395508 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiem

Programowalny układ do ciągłej oceny zużycia urządzeń G08C17/00 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31

Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

Miasto twórcy Warszawa

Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone”

Symbol planu Warszawa

Numer prawa wyłącznego 219859 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć

Numer zgłoszenia 395504 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery

Sposób otrzymywania wysokiej czystości bezwodnego renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) MACHELSKA GRAŻYNA 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30

Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

Miasto twórcy BENKE GRZEGORZ

Status sprawy ” WITMAN KRYSTYNA”

Symbol planu BENKE GRZEGORZ

Numer prawa wyłącznego 221902 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwa

Numer zgłoszenia 395505 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięć

Kompozytowy ceramiczny przewodnik protonowy oraz sposób jego otrzymywania Kraków 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Miasto twórcy GAJERSKI RYSZARD

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu GAJERSKI RYSZARD

Numer prawa wyłącznego 220301 dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta jeden

Numer zgłoszenia 395506 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześć

Dysza zraszająca Zabrze 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP 02/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-02-29

Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Miasto twórcy SEDLACZEK JANUSZ

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu SEDLACZEK JANUSZ

Numer prawa wyłącznego 221087 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem

Numer zgłoszenia 395507 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedem

Kompozycja chemiczna do bibułowych testów ureazowych G01N31/22 G01N33/48 2011-07-04

Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07

Data wydania 2011-07-04

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni KLEINE BEATE SEMTEX AB

Miasto twórcy Góra Kalwaria

Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania”

Symbol planu Góra Kalwaria

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 395508 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiem

http://wiatrosolar.pl/turbiny-wiatrowe/