Województwo zachodniopomorskie

Urządzenie do odbioru sygnałów przesyłanych zgodnie z normą UIC na pojazdy Wiedeń 1989-02-15

Sposób wytwarzania koloidu ferromagnetycznego 1989-02-13 Numer_BUP 24/1989 Data publikacji BUP 1989-11-27 Data wydania 1989-02-13 Numer WUP 01/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-01-31 Uprawnieni LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE „ODCZYNNIKI CHEMICZNE” Miasto twórcy NOWAKOWSKI KAROL Status sprawy „” Symbol planu NOWAKOWSKI KAROL Numer prawa wyłącznego 152513 sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzynaście Numer zgłoszenia 277724 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia […]

Read More

Układ odpowietrzania w instalacjach ciepłej wody użytkowej F24D19/08 1997-04-23

Pokrywowe zamknięcie do otworów w ścianach E04H12/00 E06B5/00 F21V21/10 B65D51/00 1995-09-27 Numer_BUP 17/1997 Data publikacji BUP 1997-08-10 Data wydania 1995-09-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Widmer Robert Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319663 trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy Krosno kołowe z urządzeniem […]

Read More

Urządzenie do sortowania długich przedmiotów według ich długości NL 1989-02-20

Sposób otrzymywania bikarbonatu technicznego KRÓL-BOGOMILSKI JERZY 1989-02-20 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-02-20 Numer WUP 08/1993 Data_Publikacji_WUP 1993-08-31 Uprawnieni BORKOWSKI BOGDAN Miasto twórcy PL Status sprawy „Warszawa” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 161858 sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 277815 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście Hydrostatyczny mechanizm […]

Read More

Urządzenie do napełniania pojemników cieczami Balwierz Ryszard 1997-04-26

Kąpiel do zanurzeniowego fosforanowania powierzchni stalowych bd 1997-04-25 Numer_BUP 22/1998 Data publikacji BUP 1998-10-26 Data wydania 1997-04-25 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ Miasto twórcy MACHEJ JANINA Status sprawy „” Symbol planu MACHEJ JANINA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319704 trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset cztery Sposób wytwarzania klinkieru portlandzkiego bd 1997-04-25 Numer_BUP 22/1998 […]

Read More

Sposób regulacji natężenia przepływu niskociśnieniowego strumienia gazu lub dwufazowej mieszaniny gazowo-cieczowej a zwłaszcza mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku spalinowym F02M 1989-02-21

Układ sterowania zmianami napięcia w lampie rentgenowskiej 1989-02-18 Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20 Data wydania 1989-02-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ZAKŁADY TECHNIKI MEDYCZNEJ Miasto twórcy SKRZYPCZAK PIOTR Status sprawy „” Symbol planu SKRZYPCZAK PIOTR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277827 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem Sposób dokładnego pomiaru położenia powierzchni swobodnej […]

Read More

Turbina osiowa spalinowego turbozespołu ładującego CH 1997-04-28

Urządzenie cięgłowe dla przyczep B60T7/20 1997-04-28 Numer_BUP 23/1997 Data publikacji BUP 1997-11-10 Data wydania 1997-04-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319714 trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset czternaście Urządzenie ciągnące do przyczep B60T13/08 B60T7/20 1997-04-28 Numer_BUP […]

Read More

Ogumienie pojazdu Kamiński Zbigniew 1994-11-09

Krosno okrągłe z urządzeniem do kontroli nitek wątkowych D03D51/34 D03D37/00 1995-09-19 Numer_BUP 17/1997 Data publikacji BUP 1997-08-10 Data wydania 1995-09-19 Numer WUP 04/2000 Data_Publikacji_WUP 2000-04-28 Uprawnieni STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT MBH Miasto twórcy Wiedeń Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wiedeń Numer prawa wyłącznego 178320 sto siedemdziesiąt osiem […]

Read More

Sposób wytwarzania mączki paszowej z krwi zwierzęcej — 1989-01-18

Sposób wytwarzania nowych analogów nukleozydów dideoksydidehydrokarbocyklicznych St paul 1989-01-19 Numer_BUP 19/1989 Data publikacji BUP 1989-09-18 Data wydania 1989-01-19 Numer WUP 05/1994 Data_Publikacji_WUP 1994-05-31 Uprawnieni REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA Miasto twórcy HUA MEI Status sprawy ” Haidian district” Symbol planu HUA MEI Numer prawa wyłącznego 163814 sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście Numer zgłoszenia […]

Read More

Mieszanka do obróbki podłoży zawierających krzem C03C17/30 1995-09-25

Związki polipeptydowe zawierające D-2-alkilotryptofan wspomagające uwalnianie hormonu wzrostu oraz kompozycje farmaceutyczne je zawierające C07K14/60 C07K5/027 A61K38/25 A61K38/07 A61P5/06 1995-09-13 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-13 Numer WUP 08/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-08-31 Uprawnieni Deghenghi Romano Miasto twórcy St.cergue Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu St.cergue Numer prawa […]

Read More

Złączka hydrauliczna z gwintem F16L 1989-01-20

Stanowisko do symulowanego badania zespołu koła zębatego z dwiema zębatkami OSTACHOWICZ WIESŁAW 1989-01-20 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA Miasto twórcy STAWARZ JERZY Status sprawy ” PAŁŻEWICZ ANDRZEJ” Symbol planu STAWARZ JERZY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277302 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa Mechanizm […]

Read More