Województwo zachodniopomorskie

Sposób wytwarzania mączki paszowej z krwi zwierzęcej — 1989-01-18

Sposób wytwarzania nowych analogów nukleozydów dideoksydidehydrokarbocyklicznych St paul 1989-01-19 Numer_BUP 19/1989 Data publikacji BUP 1989-09-18 Data wydania 1989-01-19 Numer WUP 05/1994 Data_Publikacji_WUP 1994-05-31 Uprawnieni REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA Miasto twórcy HUA MEI Status sprawy ” Haidian district” Symbol planu HUA MEI Numer prawa wyłącznego 163814 sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście Numer zgłoszenia […]

Read More

Mieszanka do obróbki podłoży zawierających krzem C03C17/30 1995-09-25

Związki polipeptydowe zawierające D-2-alkilotryptofan wspomagające uwalnianie hormonu wzrostu oraz kompozycje farmaceutyczne je zawierające C07K14/60 C07K5/027 A61K38/25 A61K38/07 A61P5/06 1995-09-13 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-13 Numer WUP 08/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-08-31 Uprawnieni Deghenghi Romano Miasto twórcy St.cergue Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu St.cergue Numer prawa […]

Read More

Złączka hydrauliczna z gwintem F16L 1989-01-20

Stanowisko do symulowanego badania zespołu koła zębatego z dwiema zębatkami OSTACHOWICZ WIESŁAW 1989-01-20 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA Miasto twórcy STAWARZ JERZY Status sprawy ” PAŁŻEWICZ ANDRZEJ” Symbol planu STAWARZ JERZY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277302 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa Mechanizm […]

Read More

Zespół klocków do układania A63H33/08 1995-09-28

Kształtownik przyłączowy ościeża otworu okiennego lub drzwiowego E06B3/28 1997-04-09 Numer_BUP 21/1997 Data publikacji BUP 1997-10-13 Data wydania 1997-04-09 Numer WUP 12/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-12-31 Uprawnieni GIMA Gipser-und Malerbedarf GmbH u.Co. Gross-und Einzelhandels KG Miasto twórcy Herrieden Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Herrieden Numer prawa wyłącznego 182415 sto osiemdziesiąt […]

Read More

Układ do przyspieszenia pracy komputerowego systemu zbierania i przetwarzania danych G06F15/74 1989-01-26

Układ do pomiarów napięcia kontaktowego metodą kondensatora dynamicznego G01R19/18 1989-01-26 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1989-01-26 Numer WUP 04/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-04-30 Uprawnieni UNIWERSYTET ŁÓDZKI Miasto twórcy Łódź Status sprawy „Prawo wyłączne wygasło po okresie” Symbol planu Łódź Numer prawa wyłącznego 153372 sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 277377 dwieście […]

Read More

Antena do odbioru sygnałów radiowych w pojeździe GB 1995-09-28

Granulki do bielenia Göteborg 1995-08-24 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-08-24 Numer WUP 12/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-12-31 Uprawnieni kompozycja bieląca i kompozycja detergentowa Miasto twórcy LAGNEMO HANS Status sprawy ” Torslanda” Symbol planu LAGNEMO HANS Numer prawa wyłącznego 182340 sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści Numer zgłoszenia 319432 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści […]

Read More

Głowica do korekcyjnego honowania wewnętrznych powierzchni cylindrycznych PL 1989-01-24

Głowica do honowania wewnętrznych powierzchni cylindrycznych B24B33/08 B24D7/06 1989-01-24 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1989-01-24 Numer WUP 04/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-04-30 Uprawnieni POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. I. ŁUKASIEWICZA Miasto twórcy bd Status sprawy „Prawo wyłączne wygasło po okresie” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego 153322 sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa Numer zgłoszenia […]

Read More

Klamra zaciskowa F16L33/02 1997-04-19

N-[(4-metylo- lub 2 Kraków 1997-04-18 Numer_BUP 22/1998 Data publikacji BUP 1998-10-26 Data wydania 1997-04-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 6-dimetylofenoksy)-etylo]-aminoalkanole oraz N-[(4-metylo- lub 2 Miasto twórcy PL Status sprawy ” Kraków” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319557 trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem Symulacyjny diagnostyczno-treningowy miernik szybkości ruchów Prościński Jan 1997-04-18 Numer_BUP […]

Read More

Urządzenie do stabilizacji pozycji pacjenta PL 2008-09-29

Sposób pomiaru pola elektrostatycznego i urządzenie do pomiaru pola elektrostatycznego Wrocław 2008-09-29 Numer_BUP 08/2010 Data publikacji BUP 2010-04-12 Data wydania 2008-09-29 Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy ROZWALKA KRZYSZTOF Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu ROZWALKA KRZYSZTOF Numer prawa wyłącznego 213153 dwieście trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 386166 trzysta […]

Read More

Sposób wytwarzania korbowodu kutego Hautes Rivieres 1997-03-28

Sposób zabezpieczania przewodu wentylacyjnego przed agresywnym działaniem spalin gazu ziemnego Warszawa 1997-03-26 Numer_BUP 20/1998 Data publikacji BUP 1998-09-28 Data wydania 1997-03-26 Numer WUP 05/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-05-31 Uprawnieni INST-KOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;Rzaszów-Załęże k/Elewatora;PL;KAWKA MAREK, MACIOŁEK ZYGMUNT, STAWIŃSKI JAN;Rzeszów, Rzeszów, Błażowa;PL, PL, PL;Warzybok Tadeusz;F24F13/02 E04F17/02 E04F17/04;Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę); 319197;183160;;1997-03-26;20/1998;1998-09-28;05/2002;2002-05-31;Sposób zabezpieczania […]

Read More