Województwo zachodniopomorskie

Sposób otrzymywania perindoprilu i jego farmaceutycznie dopuszczalnych soli oraz związek przejściowy Autretot 2004-07-29

Układ dostarczania stopionego metalu MIZUNO HITOSHI 2005-07-20 Numer_BUP 22/2006 Data publikacji BUP 2006-10-30 Data wydania 2005-07-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni kontener i pojazd Miasto twórcy JP Status sprawy „” Symbol planu JP Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 379621 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden Niskonapięciowy przewód elektryczny z warstwą izolacyjną zawierającą poliolefinę z […]

Read More

Magnetoelastyczny czujnik siły G01L1/12 2006-05-04

Proteza dłoni Wrocław 2006-05-04 Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12 Data wydania 2006-05-04 Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy BAŁCHANOWSKI JACEK Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu BAŁCHANOWSKI JACEK Numer prawa wyłącznego 212468 dwieście dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 379607 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedem Sposób formowania infiltracyjnych […]

Read More

Przemysłowy hełm ochronny o podwyższonej odporności na promieniowanie cieplne oraz sposób wytwarzania hełmu ochronnego o podwyższonej odporności na promieniowanie cieplne PL 2016-11-21

Rowerowy hamulec bezpieczeństwa PL 2016-11-22 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy TROJNACKI MACIEJ Status sprawy ” PL” Symbol planu TROJNACKI MACIEJ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419563 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy Sposób określania wodochłonności błonnikowych suplementów pieczywa […]

Read More

Diodowy oświetlacz do wzrostu roślin A01G7/00 H05B37/00 H01L33/02 2015-01-22

Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej PL 2015-01-22 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-22 Numer WUP 11/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-11-30 Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA Miasto twórcy ŁAGÓD GRZEGORZ Status sprawy ” PL” Symbol planu ŁAGÓD GRZEGORZ Numer prawa wyłącznego 227223 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy Numer zgłoszenia 411025 czterysta jedenaście tysięcy dwadzieścia […]

Read More

Korpus fotela pojazdu komunikacji zbiorowej B60N2/44 B60N2/58 2011-05-04

Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego oraz okno z tworzywa sztucznego E06B3/673 E06B3/96 E06B7/23 2011-05-05 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-05 Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31 Uprawnieni EGC SEED CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Łódź Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Łódź Numer prawa wyłącznego 219235 dwieście dziewiętnaście tysięcy […]

Read More

Sposób rozdziału produktów procesu hydroodsiarczania ciężkiej pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej PL 2015-01-19

Okno dachowe lub wyłaz dachowy ze skrzydłem rozwieranym na zewnątrz z zespołem mocującym górny element osłonowy PL 2015-01-19 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-19 Numer WUP 04/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-04-30 Uprawnieni FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy STOKŁOSA ŁUKASZ Status sprawy ” PL” Symbol planu STOKŁOSA ŁUKASZ Numer prawa wyłącznego 228671 […]

Read More

Zestaw do realizacji ruchu posuwisto-zwrotnego PL 2009-03-31

Przesyp zasilający taśmociąg B65G47/52 2009-03-31 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-03-31 Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29 Uprawnieni KUŹMA JÓZEF Miasto twórcy Brzeszcze Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Brzeszcze Numer prawa wyłącznego 217793 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 387655 trzysta osiemdziesiąt siedem […]

Read More

Metoda odtwarzania konfiguracji urządzenia komputerowego z kopii zapasowej G06F15/00 2016-11-16

Układ hamujący ruch łopat wirnika nośnego wiropłatów Nasielsk 2016-11-15 Numer_BUP 11/2018 Data publikacji BUP 2018-05-21 Data wydania 2016-11-15 Numer WUP 12/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-12-31 Uprawnieni DERNBACH ALOJZY KOMPOL SPÓŁKA CYWILNA Miasto twórcy Chmielewo Status sprawy „PL” Symbol planu Chmielewo Numer prawa wyłącznego 230901 dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset jeden Numer zgłoszenia 419468 czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt […]

Read More

Urządzenie do pomiaru ładunków elektrostatycznych w ciekłych dielektrykach Surmiak Wiesława 2011-04-26

Wirnik silnika synchronicznego z magnesami trwałymi PL 2011-04-26 Numer_BUP 22/2011 Data publikacji BUP 2011-10-24 Data wydania 2011-04-26 Numer WUP 12/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-12-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy ZAWILAK JAN Status sprawy ” PL” Symbol planu ZAWILAK JAN Numer prawa wyłącznego 218489 dwieście osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 394666 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset […]

Read More

Kompozycja farmaceutyczna zawierająca agonistę adenozyny A1/A2 i inhibitor wymiany jonów sodowych z wodorowymi 2002-11-01

Rura szpulkowa B65H75/18 2002-09-25 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-09-25 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KUNSTSTOFF-SPRITZGUSSWERK ING. KLAUS BURK GMBH Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369070 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt Sposób wytwarzania powłok KRALL STEFAN 2002-11-21 Numer_BUP 08/2005 Data […]

Read More