Województwo zachodniopomorskie

Nowe barwne pirydyniowe ciecze jonowe oraz sposób otrzymywania nowych barwnych pirydyniowych cieczy jonowych Swarzędz 2007-03-20

Gra stołowa wzorowana na grze w piłkę nożną oraz sposób prowadzenia gry stołowej wzorowanej na grze w piłkę nożną A63F7/06 2007-03-20 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ZADORA PIOTR ZENON Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia […]

Read More

Modyfikowane spoiwo wapienne GĄSIOROWSKI SŁAWOMIR 2009-06-29

Sposób utylizacji pierza PL 2009-06-26 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-26 Numer WUP 08/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-08-31 Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH Miasto twórcy KALEMBASA STANISŁAW Status sprawy ” PL” Symbol planu KALEMBASA STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 212169 dwieście dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 388402 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwa […]

Read More

Mebel do siedzenia przekształcalny w mebel do leżenia A47C17/13 2004-09-15

Układ kanału powietrznego w lodówce RODRIGUEZ JUNIOR ROGERIO 2003-02-18 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-02-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MULTIBRAS S.A. ELEKTRODOMESTICOS Miasto twórcy AMARAL CLAITON EMILIO DO Status sprawy ” IZUI EDSON LUIZ” Symbol planu AMARAL CLAITON EMILIO DO Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370088 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt osiem […]

Read More

Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Lublin 2008-09-08

Układ zawieszenia pługa zgarniającego E01H5/06 2011-07-04 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-04 Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31 Uprawnieni SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Białystok Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Białystok Numer prawa wyłącznego 216182 dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 395516 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset […]

Read More

Sposób kontroli stanu polaryzacji światła oraz układ do jego realizacji VLADIMIROVICH YASHCHUK VALERIY 2015-03-21

Sposób wytwarzania mieszaniny do doszczelniania zrobów i wyrobisk górniczych z wykorzystaniem lotnych ubocznych produktów spalania z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych GOGOLA KRZYSZTOF 2015-03-19 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-19 Numer WUP 05/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-05-31 Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Miasto twórcy PL Status sprawy ” ŚWINDER HENRYK” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego […]

Read More

Urządzenie oświetleniowe F21S8/00 F21V17/00 F21V29/00 F21Y101/02 2015-03-18

Elektromechaniczny zamek zwłaszcza do szafek depozytowych PL 2015-03-17 Numer_BUP 04/2016 Data publikacji BUP 2016-02-15 Data wydania 2015-03-17 Numer WUP 10/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-10-31 Uprawnieni ZAKŁAD PRODUKCJI AUTOMATYKI SIECIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy BIAŁY ANDRZEJ Status sprawy ” PL” Symbol planu BIAŁY ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 227012 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwanaście Numer zgłoszenia 411629 czterysta jedenaście […]

Read More

Sposób wytwarzania S-(-)-1-(1-naftylo)etanolu Osola 2004-09-10

Filtr modyfikujący CRAIG DONALD B. 2003-01-08 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-01-08 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PECHINEY ELECTROMETALLURGIE Miasto twórcy FR Status sprawy ” AUBREY LEONARD S.” Symbol planu FR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370003 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzy Sposób i urządzenie do wytwarzania chleba OKAIZUMI HIROYUKI 2003-04-25 Numer_BUP 10/2005 […]

Read More

Układ akumulatora indeksów próbek przeznaczony dla cyfrowego oscylatora harmonicznego PL 2011-06-24

Środek do wypełniania zwłaszcza otworowych wymienników ciepła KOTWICA ŁUKASZ 2011-06-24 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Miasto twórcy STRYCZEK STANISŁAW Status sprawy „Kraków” Symbol planu STRYCZEK STANISŁAW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395428 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem […]

Read More

Przegroda ognioodporna zwłaszcza kurtyna rolowana Moskwa 2017-01-12

Sposób określania wartości poziomej radialnej wektora przyspieszenia drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań Wrocław 2017-01-11 Numer_BUP 15/2018 Data publikacji BUP 2018-07-16 Data wydania 2017-01-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-05-31 Uprawnieni POLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO Miasto twórcy CHRZAN BARBARA Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu CHRZAN BARBARA Numer prawa wyłącznego 232099 dwieście trzydzieści dwa […]

Read More

Sposób kucia półfabrykatu Lublin 2011-06-22

Miniaturowe źródło plazmy jarzeniowej H05H1/40 2011-06-22 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-22 Numer WUP 10/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-10-31 Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA Miasto twórcy Poznań Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Poznań Numer prawa wyłącznego 223686 dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 395402 trzysta […]

Read More