Województwo wielkopolskie

Naparstek elektryczny H01R 1989-01-02

Sposób uszczelniania i wzmacniania gruntów bd 1989-01-02 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO BUDOWNICTWA Miasto twórcy DOBRZYŃSKA MARZENA Status sprawy ” „ Symbol planu DOBRZYŃSKA MARZENA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277022 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa Ściana osłonowa E04B 1989-01-02 Numer_BUP […]

Read More

Komora spalania z gniazdem ósemkowym w głowicy 1989-01-16

Sposób napełniania ziarnem zbiorników magazynowych — 1989-01-16 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT AGROFIZYKI PAN Miasto twórcy MOLENDA MAREK Status sprawy ” –„ Symbol planu MOLENDA MAREK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277224 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery Rozpylacz leków proszkowych — 1989-01-16 Numer_BUP […]

Read More

Przekładnia obiegowo-wahliwa F16H1/40 1989-01-17

Sposób wytwarzania 3-[pirydylo-3]-1H — 1989-01-18 Numer_BUP 17/1989 Data publikacji BUP 1989-08-21 Data wydania 1989-01-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 3H-pirolo-[1 Miasto twórcy FR Status sprawy „POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska 73 00-712 Warszawa” Symbol planu FR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277239 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć Kompozycja elastoplastyczna […]

Read More

Bezpieczny układ iloczynu logicznego PL 1989-01-04

Część filtrowa otworu wydobywczego siarki Tarnobrzeg 1989-01-04 Numer_BUP 16/1989 Data publikacji BUP 1989-08-07 Data wydania 1989-01-04 Numer WUP 12/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-12-31 Uprawnieni OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU SIARKOWEGO „SIARKOPOL” Miasto twórcy BURZYŃSKI WALDEMAR Status sprawy ” Tarnobrzeg” Symbol planu BURZYŃSKI WALDEMAR Numer prawa wyłącznego 159307 sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedem Numer zgłoszenia 277071 dwieście siedemdziesiąt siedem […]

Read More

Sposób pomiaru mocy elektrycznej biernej G01R21/133 2008-09-29

Sposób i przyrząd polowy do wytwarzania sygnału błędu Berlin 2008-09-26 Numer_BUP 07/2010 Data publikacji BUP 2010-03-29 Data wydania 2008-09-26 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Miasto twórcy SCHIEL LUDWIG Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu SCHIEL LUDWIG Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 386161 trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden Narzędzie do nanoszenia warstwy […]

Read More

Spluwaczka i sposób jej spłukiwania — 1989-01-06

Pneumatyczny układ wspomagania sterowania prasą cierną PL 1989-01-06 Numer_BUP 14/1990 Data publikacji BUP 1990-07-09 Data wydania 1989-01-06 Numer WUP 07/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-07-31 Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA Miasto twórcy MAŚLANKA TEODOR Status sprawy ” PL” Symbol planu MAŚLANKA TEODOR Numer prawa wyłącznego 157976 sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 277104 dwieście […]

Read More

Stała farmaceutyczna postać dawkowania zawierająca kodeinę West Ryde 1995-09-14

Kompozycja czyszcząca Villers-l’Eveque 1994-11-18 Numer_BUP 15/1997 Data publikacji BUP 1997-07-21 Data wydania 1994-11-18 Numer WUP 10/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-10-31 Uprawnieni COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Miasto twórcy MAHIEU MARIANNE Status sprawy ” Ferrieres” Symbol planu MAHIEU MARIANNE Numer prawa wyłącznego 182047 sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem Numer zgłoszenia 319156 trzysta dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć Nowe białka wiążące […]

Read More

Komora spalania z gniazdem ósemkowym w głowicy 1989-01-16

Sposób napełniania ziarnem zbiorników magazynowych — 1989-01-16 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT AGROFIZYKI PAN Miasto twórcy MOLENDA MAREK Status sprawy ” –„ Symbol planu MOLENDA MAREK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277224 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery Rozpylacz leków proszkowych — 1989-01-16 Numer_BUP […]

Read More

Błystka wędkarska A01K85/12 1997-04-02

Jednorazowe urządzenie do analizy cieczy fizjologicznej G01N33/52 A61B10/00 C12Q1/28 1995-09-19 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Chaffringeon Bernard Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 319280 trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt Sposób wytwarzania zeolitu typu erionitu-offretytu w […]

Read More

Sposób przygotowania i laminowania dwoin ze skór naturalnych BRZOZOWSKI JAN 1989-01-16

Pompa wirowo-strumieniowa F04F5/02 F04D9/06 1989-01-16 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-16 Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 158829 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć Numer zgłoszenia 277229 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More