Województwo wielkopolskie

Zespół bezkontaktowego przeniesienia napędu WINIARSKI WOJCIECH 2015-01-30

Kompozycja buforująca do paliw gazowych ŁAPCZYŃSKA DARIA 2015-01-29 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-29 Numer WUP 12/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-12-31 Uprawnieni ciekłych i stałych Miasto twórcy Warka Status sprawy ” MAJCHER REMIGIUSZ” Symbol planu Warka Numer prawa wyłącznego 230816 dwieście trzydzieści tysięcy osiemset szesnaście Numer zgłoszenia 411101 czterysta jedenaście tysięcy sto jeden Chipsy […]

Read More

Skraplacz do układów chłodniczych ALMEIDA STHEFAN VERJAS DE 2002-11-05

Dyspergator działający jako bufor do kompozycji i podłoży do barwienia FR 2002-09-12 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-09-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni COATEX S.A.S. Miasto twórcy SUAU JEAN-MARC Status sprawy ” FR” Symbol planu SUAU JEAN-MARC Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369456 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć Wodna kompozycja […]

Read More

Sposób otrzymywania 1 KROMPIEC STANISŁAW 2015-01-29

Sposób i układ sterowania zasilaniem systemu oświetlenia zewnętrznego H02J3/14 F21S8/00 F21S9/03 H02J3/38 2015-01-30 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-30 Numer WUP 01/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-01-31 Uprawnieni ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA Miasto twórcy Katowice Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Katowice Numer prawa wyłącznego […]

Read More

Sposób spawania laserowego stalowych słupów zbieżnych w sposób ciągły z wykorzystaniem techniki przechwytywania B23K37/04 B23K26/26 E04H12/08 2009-04-10

Syntetyczny gen AU 1999-03-19 Numer_BUP 16/2001 Data publikacji BUP 2001-07-30 Data wydania 1999-03-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni kompozycja Miasto twórcy opóźniania lub w inny sposób zmniejszania ekspresji genu docelowego Status sprawy „GRAHAM MICHALE WAYNE” Symbol planu opóźniania lub w inny sposób zmniejszania ekspresji genu docelowego Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387775 trzysta osiemdziesiąt siedem […]

Read More

Nowa 7 Wrocław 2009-04-09

Poduszka pro fit A61H37/00 A61G7/07 A47G9/10 2009-04-09 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-09 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni TROJANOWSKI ANTONI Miasto twórcy Nysa Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Nysa Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387751 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden Mieszadło do płynów Góralice 2009-04-09 […]

Read More

Moduł grilla ogrodowego z podnoszonym paleniskiem BRZEŻAWSKI TADEUSZ 2011-05-12

Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego OSTACHOWSKI PAWEŁ 2011-05-11 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-11 Numer WUP 02/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-02-27 Uprawnieni zwłaszcza metalu Miasto twórcy KORBEL ANDRZEJ Status sprawy „Kraków” Symbol planu KORBEL ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 218911 dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset jedenaście Numer zgłoszenia 394839 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące […]

Read More

Sposób wytwarzania katalizatora do polimeryzacji olefin OKSMAN MARITA 2002-12-18

Urządzenie do oczyszczania gazów spalinowych SE 2002-11-25 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-11-25 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni STT EMTEC AB Miasto twórcy ERICSON URBAN Status sprawy ” SE” Symbol planu ERICSON URBAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369401 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden Nowe zastosowanie do leczenia choroby refluksowej przełyku […]

Read More

Stelaż zapasu kabla napowietrznego H02G1/02 G02B6/00 2015-01-24

Heteropolisacharyd jako metabolit Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Rt24.2 do zastosowania w pielęgnacji włosów oraz preparat na bazie tego heteropolisacharydu PL 2015-01-26 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-26 Numer WUP 09/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-09-29 Uprawnieni UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Miasto twórcy RACHWAŁ KAMILA Status sprawy ” PL” Symbol planu RACHWAŁ KAMILA Numer prawa wyłącznego 226792 […]

Read More

Automatyczny dozownik leków B65D83/04 A61J7/04 2015-01-23

Siłownia słoneczna z urządzeniem do akumulacji energii i jej odzysku F02G1/043 F24J2/04 2015-01-23 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-23 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MĄCZKA WACŁAW Miasto twórcy Lublin Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Lublin Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411036 czterysta jedenaście tysięcy trzydzieści sześć Siłownia fal […]

Read More

Sposób montażu wytwornicy pary i wytwornica pary zmontowana tym sposobem DE 2004-07-30

Zestaw elementów budowlanych E04C1/00 E04B2/08 2004-07-30 Numer_BUP 03/2006 Data publikacji BUP 2006-02-06 Data wydania 2004-07-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BRIJS MARC Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369353 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy Sposób zwiększania rozdzielczości i odtwarzania sygnałów po różnicowej […]

Read More