Województwo wielkopolskie

Preparat do kondycjonowania saletry amonowej C05C1/02 C05G3/00 2009-09-07

Chiralny acetoksyester dimetylocyklopropanu i sposób jego wytwarzania Tychy 2009-09-07 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-07 Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy GAJCY KAMILA Status sprawy ” Racibórz” Symbol planu GAJCY KAMILA Numer prawa wyłącznego 213057 dwieście trzynaście tysięcy pięćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 388971 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset […]

Read More

Butla do gazów F16J12/00 F16C13/04 2009-06-11

Sposób wytwarzania modyfikatora mieszalności polimerów Warszawa 2009-09-02 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-02 Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30 Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO Miasto twórcy LEGOCKA IZABELLA Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu LEGOCKA IZABELLA Numer prawa wyłącznego 211191 dwieście jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 388949 trzysta […]

Read More

Wskaźnik przekroczenia temperatury rozmrożenia dla zamrożonych produktów spożywczych A23L3/36 G01K11/06 B65D79/02 2004-09-30

Strzemię do łączenia krzyżujących się elementów górniczej korytkowej obudowy chodnikowej Jankowice 2004-09-29 Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03 Data wydania 2004-09-29 Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29 Uprawnieni WARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy ŚLIWA JAN Status sprawy ” Rybnik” Symbol planu ŚLIWA JAN Numer prawa wyłącznego 201863 dwieście jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy Numer […]

Read More

Ekstrudowane chrupki kukurydziane Wrocław 2007-04-25

Sposób wymiany łańcucha izolatorów na słupach odporowych linii najwyższych napięć i urządzenie do wymiany izolatorów Szynych 2007-04-25 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-25 Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30 Uprawnieni ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy KONIECZNY ZBIGNIEW Status sprawy ” Toruń” Symbol planu KONIECZNY ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego 216887 dwieście szesnaście tysięcy osiemset […]

Read More

Przecinarka zwłaszcza do cięcia materiałów trudnoskrawalnych Gdańsk 2009-08-24

System nadążnej regulacji mocy napędów przenośnika zgrzebłowego SOBOLEWSKI ARKADIUSZ 2009-08-24 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-24 Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31 Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG Miasto twórcy KULESZA KRZYSZTOF Status sprawy „Gliwice” Symbol planu KULESZA KRZYSZTOF Numer prawa wyłącznego 213833 dwieście trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy Numer zgłoszenia 388865 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Stal chromowa żarowytrzymała i sposób produkcji wyrobów żarowytrzymałych MARTINÁK JAN 2007-04-18

Stołek A47C3/20 A47C7/02 A47C9/00 2007-04-18 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-18 Numer WUP 10/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-10-31 Uprawnieni KULIK JEWGIENIJ Miasto twórcy Kraków Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Kraków Numer prawa wyłącznego 218260 dwieście osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt Numer zgłoszenia 382221 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden Sposób plastycznej przeróbki […]

Read More

Zakotwienie profilu BAŃCZYK JUSTYNA 2009-08-21

Podest do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami lokomocyjnymi Poznań 2009-08-21 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-21 Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31 Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA Miasto twórcy BUTLEWSKI MARCIN Status sprawy ” Poznań” Symbol planu BUTLEWSKI MARCIN Numer prawa wyłącznego 212967 dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 388850 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy […]

Read More

Sposób modyfikacji sterowania pozycjonerem anteny telewizji satelitarnej H01Q3/00 G05B19/00 2004-09-22

Dozownik doglebowy PL 2004-09-22 Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03 Data wydania 2004-09-22 Numer WUP 07/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-07-31 Uprawnieni MEPROZET KOŚCIAN SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy KLUPSZ JERZY Status sprawy ” PL” Symbol planu KLUPSZ JERZY Numer prawa wyłącznego 211946 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć Numer zgłoszenia 370237 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem Układ […]

Read More

Inhibitory proteaz rozszczepiających wiązanie za proliną GB 2002-10-23

Podnośnik rehabilitacyjny A63B23/00 2004-09-21 Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03 Data wydania 2004-09-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MEDEN-INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370216 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście Zestaw pojemników bagażowych Toruń 2004-09-21 Numer_BUP 07/2006 […]

Read More

2-guanidyno-4-heterocyklilochinazoliny 2002-11-21

Sposób poprawiania czystości czwartorzędowych wodorotlenków amoniowych na drodze elektrolizy w dwudziałowym ogniwie bd 2002-10-07 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-10-07 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni FLEXSYS B.V. Miasto twórcy BOERMAN GERRIT JAN Status sprawy ” Richfield” Symbol planu BOERMAN GERRIT JAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370170 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt […]

Read More