Województwo wielkopolskie

Sposób wykonywania i ozdabiania elementów dekoracyjnych PL 2004-09-16

Urządzenie do zadawania momentu skręcającego do rdzenia pierścieniowego przetwornika magnetosprężystego Warszawa 2004-09-16 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-16 Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy BIEŃKOWSKI ADAM Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu BIEŃKOWSKI ADAM Numer prawa wyłącznego 206556 dwieście sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 370124 trzysta […]

Read More

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym PŁOCHARZ PAWEŁ W. 2011-07-05

Taca piszczelowa do endoprotezy kolanowej Białystok 2011-07-05 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-05 Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29 Uprawnieni DESZCZYŃSKI JAROSŁAW DJ DYNASTAB Miasto twórcy BOROWSKI JÓZEF Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu BOROWSKI JÓZEF Numer prawa wyłącznego 219580 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt Numer zgłoszenia 395531 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset […]

Read More

Sposób otrzymywania bimetalicznego drutu z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich i zespół do otrzymywania bimetalicznego pręta z metali do wytwarzania wyrobów jubilerskich B22D19/00 B22D11/00 B22D23/04 2011-07-05

Sposób określania parametrów zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza TRIP i DP WENQI ZHANG 2011-07-05 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-05 Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29 Uprawnieni INSTYTUT SPAWALNICTWA Miasto twórcy ŁOMOZIK MIROSŁAW Status sprawy „Gliwice” Symbol planu ŁOMOZIK MIROSŁAW Numer prawa wyłącznego 217709 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dziewięć Numer zgłoszenia 395526 […]

Read More

Sposób zliczania trafień w grze poprzez umieszczenie tarcz z czujnikiem na pojazdach 2009-06-26

Preparat leczniczy i sposób jego wytwarzania Warszawa 2009-06-25 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-25 Numer WUP 07/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-07-31 Uprawnieni WŁODARCZYK-KIERCZYŃSKA MAGDALENA MARIA Miasto twórcy GROCHOLSKI TOMASZ Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu GROCHOLSKI TOMASZ Numer prawa wyłącznego 226342 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa Numer zgłoszenia 388391 trzysta osiemdziesiąt osiem […]

Read More

Symulator ruchu pojazdu Pawłowski Adam 2015-03-23

Magnetometr optyczny VLADIMIROVICH YASHCHUK VALERIY 2015-03-21 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-21 Numer WUP 12/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-12-29 Uprawnieni UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Miasto twórcy WŁODARCZYK PRZEMYSŁAW Status sprawy „Kraków” Symbol planu WŁODARCZYK PRZEMYSŁAW Numer prawa wyłącznego 227524 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery Numer zgłoszenia 411654 czterysta jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery Podpórka […]

Read More

Sposób odwadniania surowego węgla brunatnego i/lub torfu C10F5/00 C10L9/00 2011-06-29

Sposób formowania strefy wytwarzania fazy ciekłej węglowodorów w strefach ich wydobycia nieefektywnego UA 2011-06-28 Numer_BUP 01/2012 Data publikacji BUP 2012-01-02 Data wydania 2011-06-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MARYANSKYI TARAS BOHDANOVYCH Miasto twórcy Mariupol Status sprawy ” UA” Symbol planu Mariupol Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395459 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć Stacja […]

Read More

Ostrze wstawiane narzędzia GOUDEMOND IAIN PATRICK 2003-02-20

Laserowy przetwornik prędkości PL 2004-09-10 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT INNOWACYJNO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy KOWALSKI HENRYK Status sprawy ” PL” Symbol planu KOWALSKI HENRYK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370023 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia trzy Sposób konfekcjonowania zestawu kilku składników lub kilkuskładnikowych […]

Read More

Detergentowa kompozycja w postaci proszku oraz rozpuszczalny w wodzie pojemnik zawierający tę kompozycję Montvale 2002-10-10

Sposób wytwarzania aminonitryli C07C253/30 B01J31/02 2002-10-02 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-10-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369993 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy Element […]

Read More

Sposób prowadzenia fermentacji etanolowej nastawów wysokocukrowych PL 2007-03-05

Sposób walcowania kątowników PAWLIK RYSZARD 2006-12-18 Numer_BUP 17/2007 Data publikacji BUP 2007-08-20 Data wydania 2006-12-18 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy WIECZOREK MIROSŁAW Status sprawy ” RENIECKI ANDRZEJ” Symbol planu WIECZOREK MIROSŁAW Numer prawa wyłącznego 212651 dwieście dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 381314 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy […]

Read More

Opakowanie jednorazowe do produktów spożywczych PL 2011-06-24

Sposób realizacji płatności bezgotówkowych przy wykorzystaniu maszyny cyfrowej PL 2011-06-28 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PART 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy KALBARCZYK ARTUR Status sprawy ” PL” Symbol planu KALBARCZYK ARTUR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395413 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście Elektroniczna […]

Read More