Województwo warmińsko-mazurskie

Pierogi mrożone i sposób wytwarzania pierogów mrożonych PL 2004-08-06

Sposób wytwarzania dyspersji karboksylowych kopolimerów styrenowo-akrylowych SPORYSZ WANDA 2004-08-05 Numer_BUP 03/2006 Data publikacji BUP 2006-02-06 Data wydania 2004-08-05 Numer WUP 03/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-03-31 Uprawnieni INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW Miasto twórcy PL Status sprawy ” MIKOŁAJEWICZ PIOTR” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 201144 dwieście jeden tysięcy sto czterdzieści cztery Numer zgłoszenia 369436 trzysta […]

Read More

Okulary wraz z systemem sterowania relaksujące wzrok oraz zmniejszające ciśnienie śródgałkowe WRÓBEL RADOSŁAW 2011-05-16

Sposób modyfikacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej C08L95/00 2011-05-16 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-16 Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30 Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA Miasto twórcy Lublin Status sprawy „” Symbol planu Lublin Numer prawa wyłącznego 218591 dwieście osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 394880 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt Sposób […]

Read More

Sposób wytwarzania ciasta makaronowego oraz maszyna do wytwarzania ciasta makaronowego A23L7/109 A21D8/02 A21D2/36 A23L5/40 A21C11/00 2016-11-25

Uszczelnienie spoczynkowe z cieczą magnetyczną Kraków 2016-11-25 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-25 Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30 Uprawnieni zwłaszcza dla pokrywy zbiornika Miasto twórcy OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ Status sprawy ” Kraków” Symbol planu OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ Numer prawa wyłącznego 230524 dwieście trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia cztery Numer zgłoszenia 419601 czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset […]

Read More

Trójpolowy magnetyzer paliw C10G32/02 2006-05-04

Sposób i układ sterowania przemiennika częstotliwości z falownikiem prądu zasilającego maszynę indukcyjną dwustronnie zasilaną Kraków 2006-05-04 Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12 Data wydania 2006-05-04 Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29 Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA Miasto twórcy GRZEGORSKI JANUSZ Status sprawy ” Kraków” Symbol planu GRZEGORSKI JANUSZ Numer prawa wyłącznego 210737 dwieście dziesięć tysięcy […]

Read More

Mobilna stacja dezynfekcji i pompowania wody PL 2011-05-14

Sposób termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych PL 2011-05-13 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-13 Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31 Uprawnieni zwłaszcza z tworzyw sztucznych oraz instalacja do termicznego przekształcania odpadów poprodukcyjnych Miasto twórcy Bydgoszcz Status sprawy „BUJAK JANUSZ” Symbol planu Bydgoszcz Numer prawa wyłącznego 226711 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset jedenaście Numer zgłoszenia […]

Read More

Wyrób powlekany obejmujący powłokę osadzoną na podłożu szklanym oraz jego zastosowanie C03C17/36 2002-12-16

Estry kwasu fluorenokarboksylowego i ich zastosowanie POHL GERALD 2003-01-21 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2003-01-21 Numer WUP 07/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-07-29 Uprawnieni preparaty farmaceutyczne je zawierające Miasto twórcy DE Status sprawy ” PIEPER MICHAEL P.” Symbol planu DE Numer prawa wyłącznego 209037 dwieście dziewięć tysięcy trzydzieści siedem Numer zgłoszenia 369396 trzysta sześćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Odcinek rynnociągu przenośnika zgrzebłowego PL 2004-08-02

Chłodziarka z izolującą cieplnie obudową F25D11/02 F25D29/00 G05D23/19 2003-01-10 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2003-01-10 Numer WUP 03/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-03-31 Uprawnieni BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Miasto twórcy Leipheim Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Leipheim Numer prawa wyłącznego 201063 dwieście jeden tysięcy sześćdziesiąt […]

Read More

Źródło światła utworzone z diod LED ANDERSON MARIUSZ 2009-04-03

Zespół przenośnika  łańcuchowo-zgarniakowego i przenośnik zawierający taki zespół B65G19/24 2009-04-03 Numer_BUP 21/2009 Data publikacji BUP 2009-10-12 Data wydania 2009-04-03 Numer WUP 07/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-07-29 Uprawnieni Joy Global Underground Mining LLC Miasto twórcy Lucinda Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Lucinda Numer prawa wyłącznego 222217 dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemnaście Numer zgłoszenia 387693 trzysta […]

Read More

Sposób łączenia słupów bramek trakcyjnych z fundamentami palowymi Warszawa 2006-04-25

Lanca do wdmuchiwania proszków do ciekłych stopów metali Ruda Śląska 2006-04-25 Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29 Data wydania 2006-04-25 Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31 Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA Miasto twórcy SZAJNAR JAN Status sprawy ” Gliwice” Symbol planu SZAJNAR JAN Numer prawa wyłącznego 206465 dwieście sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 379525 trzysta siedemdziesiąt […]

Read More

Płyta rozpryskowa kadzi pośredniej Berea 2003-03-27

Dopochwowa kaniula jednorazowego użytku do równoczesnego podawania leków w różnych postaciach A61M3/00 2002-04-02 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-04-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Tosato Luciano Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369121 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden Reaktywny poliuretanowy zestaw […]

Read More