Województwo warmińsko-mazurskie

Udoskonalenia w urządzeniu sterującym dla układów zasilania i związane z tym urządzeniem GB 2002-10-03

Zawias do drzwi lub okien PL 2004-09-27 Numer_BUP 06/2005 Data publikacji BUP 2005-03-21 Data wydania 2004-09-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KUCHARSKA JANINA Miasto twórcy Chrzanów Status sprawy ” PL” Symbol planu Chrzanów Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370337 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem Układ do zdalnego sterowania i/lub kontroli urządzeń H04L12/00 2004-09-27 Numer_BUP […]

Read More

Materiał kompozytowy prasowany B32B25/08 B32B25/10 B32B7/02 B32B7/12 2011-07-14

Sposób zdobienia szklanych elementów Warzybok Tadeusz 2011-07-13 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza tafli szklanych Miasto twórcy POLIT ZBIGNIEW Status sprawy „C03C15/00 C03C23/00” Symbol planu POLIT ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395648 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem Sposób i urządzenie do uzyskiwania jednorodnej […]

Read More

Poliamidowe lub poliestrowe- i aluminiowe wielowarstwowe przewody rurowe do transferu płynów SEIDEL ULRICH 2002-10-24

Transformator H01F38/14 H01F38/18 2003-01-22 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-01-22 Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30 Uprawnieni Wobben Aloys Miasto twórcy Aurich Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Aurich Numer prawa wyłącznego 206305 dwieście sześć tysięcy trzysta pięć Numer zgłoszenia 370165 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt pięć Nowe związki benzotiazyny i benzotiadiazyny […]

Read More

Doustna kompozycja farmaceutyczna zawierająca kandesartan cyleksetylu oraz sposób jej wytwarzania Pelplin 2007-03-28

Sposób wykonania przyrządu do leczenia zeza oraz taki przyrząd PL 2007-03-27 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni LIPIŃSKI WŁODZIMIERZ Miasto twórcy Warszawa Status sprawy ” PL” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382076 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć Rdzeń dzielony kokili i sposób łączenia […]

Read More

Siewnik pneumatyczny HENECZKOWSKI MACIEJ 2015-03-25

Sposób wytwarzania odlewów z stopów lekkich zbrojonych strefowo elementami metalowymi w formie wtopek Gronek Zbigniew 2015-03-24 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-24 Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29 Uprawnieni zwłaszcza w formach piaskowych i trwałych Miasto twórcy THONII LOTHAR RUDOLF Status sprawy „B22D21/04 B22C9/04 C22C49/00 C22C49/04” Symbol planu THONII LOTHAR RUDOLF Numer prawa […]

Read More

Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze elektrolitu z dodatkiem surfaktantu Poznań 2009-06-26

Palnik gazowy F24C3/08 F23D14/00 2009-06-26 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-26 Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31 Uprawnieni DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Dzierżoniów Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Dzierżoniów Numer prawa wyłącznego 215595 dwieście piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 388396 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt […]

Read More

Zespół uziemienia wtyczki elektrycznej ZIELENDA ANDRZEJ 2007-03-10

Moduł kapilarny do destylacji membranowej Szczecin 2000-03-08 Numer_BUP 19/2001 Data publikacji BUP 2001-09-10 Data wydania 2000-03-08 Numer WUP 11/2007 Data_Publikacji_WUP 2007-11-30 Uprawnieni POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Miasto twórcy TOMASZEWSKA MARIA Status sprawy ” Szczecin” Symbol planu TOMASZEWSKA MARIA Numer prawa wyłącznego 195992 sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 381986 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset […]

Read More

Palnik do półspalania gazu ziemnego PL 2009-06-22

Instalacja zraszająca powietrzno-wodna Katowice 2009-06-22 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-22 Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30 Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG Miasto twórcy TARKOWSKI ARTUR Status sprawy ” Leszczyny” Symbol planu TARKOWSKI ARTUR Numer prawa wyłącznego 216860 dwieście szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt Numer zgłoszenia 388344 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery […]

Read More

Sposób wypełnienia jednościennych nanorurek węglowych chlorkiem srebra Szczecin 2007-03-09

Zrównoważona listwa 2007-03-08 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-03-08 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni uszczelniająca krawędź czołową w silniku Wankla Miasto twórcy SKROK BENEDYKT Status sprawy „F02B55/02 F02F11/00” Symbol planu SKROK BENEDYKT Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 381938 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem Elektroniczny system zabezpieczający samochody przed kradzieżą B60R25/00 […]

Read More

Sposób nieciągłej modulacji szerokości impulsów dla wielogałęziowego przekształtnika napięcia oraz modulator do stosowania tego sposobu Warszawa 2011-06-28

Maszyna wiercąca i ładująca otwory strzałowe Legnica 2011-06-27 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-27 Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30 Uprawnieni BIURO HANDLOWE RUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Miasto twórcy PRYCZYNICZ STANISŁAW Status sprawy ” Sobin” Symbol planu PRYCZYNICZ STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 217171 dwieście siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden Numer […]

Read More