Województwo warmińsko-mazurskie

Siewnik pneumatyczny HENECZKOWSKI MACIEJ 2015-03-25

Sposób wytwarzania odlewów z stopów lekkich zbrojonych strefowo elementami metalowymi w formie wtopek Gronek Zbigniew 2015-03-24 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-24 Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29 Uprawnieni zwłaszcza w formach piaskowych i trwałych Miasto twórcy THONII LOTHAR RUDOLF Status sprawy „B22D21/04 B22C9/04 C22C49/00 C22C49/04” Symbol planu THONII LOTHAR RUDOLF Numer prawa […]

Read More

Kondensator elektrochemiczny operujący w roztworze elektrolitu z dodatkiem surfaktantu Poznań 2009-06-26

Palnik gazowy F24C3/08 F23D14/00 2009-06-26 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-26 Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31 Uprawnieni DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Dzierżoniów Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Dzierżoniów Numer prawa wyłącznego 215595 dwieście piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 388396 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt […]

Read More

Zespół uziemienia wtyczki elektrycznej ZIELENDA ANDRZEJ 2007-03-10

Moduł kapilarny do destylacji membranowej Szczecin 2000-03-08 Numer_BUP 19/2001 Data publikacji BUP 2001-09-10 Data wydania 2000-03-08 Numer WUP 11/2007 Data_Publikacji_WUP 2007-11-30 Uprawnieni POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Miasto twórcy TOMASZEWSKA MARIA Status sprawy ” Szczecin” Symbol planu TOMASZEWSKA MARIA Numer prawa wyłącznego 195992 sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 381986 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset […]

Read More

Palnik do półspalania gazu ziemnego PL 2009-06-22

Instalacja zraszająca powietrzno-wodna Katowice 2009-06-22 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-22 Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30 Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG Miasto twórcy TARKOWSKI ARTUR Status sprawy ” Leszczyny” Symbol planu TARKOWSKI ARTUR Numer prawa wyłącznego 216860 dwieście szesnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt Numer zgłoszenia 388344 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści cztery […]

Read More

Sposób nieciągłej modulacji szerokości impulsów dla wielogałęziowego przekształtnika napięcia oraz modulator do stosowania tego sposobu Warszawa 2011-06-28

Maszyna wiercąca i ładująca otwory strzałowe Legnica 2011-06-27 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-27 Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30 Uprawnieni BIURO HANDLOWE RUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Miasto twórcy PRYCZYNICZ STANISŁAW Status sprawy ” Sobin” Symbol planu PRYCZYNICZ STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 217171 dwieście siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden Numer […]

Read More

Sposób wypełnienia jednościennych nanorurek węglowych chlorkiem srebra Szczecin 2007-03-09

Zrównoważona listwa 2007-03-08 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-03-08 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni uszczelniająca krawędź czołową w silniku Wankla Miasto twórcy SKROK BENEDYKT Status sprawy „F02B55/02 F02F11/00” Symbol planu SKROK BENEDYKT Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 381938 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem Elektroniczny system zabezpieczający samochody przed kradzieżą B60R25/00 […]

Read More

Przyrząd do repozycji guzowatości kości piszczelowej zwłaszcza u zwierząt Białystok 2015-03-17

Urządzenie do podnoszenia osoby siedzącej na wózku inwalidzkim A61G5/10 A61G5/14 2015-03-17 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-17 Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30 Uprawnieni KORDYL GRZEGORZ GK INNOWACJE Miasto twórcy Nowy Bedoń Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Nowy Bedoń Numer prawa wyłącznego 230673 dwieście trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy Numer zgłoszenia […]

Read More

Przekładnia boczna mechanizmu posuwu kombajnu Leszczyny 2011-06-22

Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie półokrągłym PL 2011-06-22 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-22 Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31 Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA Miasto twórcy DZIUBIŃSKA ANNA Status sprawy ” PL” Symbol planu DZIUBIŃSKA ANNA Numer prawa wyłącznego 215505 dwieście piętnaście tysięcy pięćset pięć Numer […]

Read More

Chłodziwo emulsyjne do obróbki skrawaniem oraz sposób wytwarzania chłodziwa emulsyjnego do obróbki skrawaniem C10M173/00 C10M161/00 2017-01-10

Szelki bezpieczeństwa Korbela Anna 2017-01-09 Numer_BUP 15/2018 Data publikacji BUP 2018-07-16 Data wydania 2017-01-09 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza do wózka dziecięcego Miasto twórcy KAROŃ JANUSZ Status sprawy „B60R22/10 B60N2/26” Symbol planu KAROŃ JANUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 420134 czterysta dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści cztery Kompozycja kosmetyczna A61K8/02 A61K8/67 A61K8/92 A61K8/9767 A61K8/9789 A61Q19/10 […]

Read More

Technologia montażu podłogi podświetlanej ekranami LCD lub plazmowymi E04F15/00 2006-12-12

Nowe poli(3-alkilotiofeny) z ugrupowaniem winylowo-naftalenowym oraz sposób ich wytwarzania Ciechocinek 2006-12-12 Numer_BUP 13/2008 Data publikacji BUP 2008-06-23 Data wydania 2006-12-12 Numer WUP 06/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-06-30 Uprawnieni UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Miasto twórcy ANDRYSZEWSKI TOMASZ Status sprawy ” Raciążek” Symbol planu ANDRYSZEWSKI TOMASZ Numer prawa wyłącznego 208915 dwieście osiem tysięcy dziewięćset piętnaście Numer zgłoszenia 381272 […]

Read More