Województwo warmińsko-mazurskie

Pochodna benzo(g)chinoliny Bazylea 2003-03-06

Sposoby wytwarzania podstawionych bicyklicznych pochodnych do leczenia nieprawidłowego wzrostu komórek C07D401/12 C07F5/02 C07C235/04 2002-10-03 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-10-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PFIZER PRODUCTS INC. Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370911 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset […]

Read More

Polimerowe koniugaty leków przeciwnowotworowych i kompozycja farmaceutyczna JELÍNKOVÁ MARKÉTA 2002-12-20

[1 ERDELEN CHRISTOPH 2002-11-27 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 2]- oksazyno- 3 Miasto twórcy DE Status sprawy „Monheim” Symbol planu DE Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370715 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście Dozownik ciekłej aktywnej substancji do WC muszli E03D9/03 2002-10-21 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP […]

Read More

Poliolefinowa przedmieszka do wytwarzania odpornych na uderzenie wyrobów poliolefinowych TAKENOUCHI HIROSHI 2003-03-06

Kopolimery szczepione w preparatach kosmetycznych 2003-02-04 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-02-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BASF AKTIENGESELLSCHAFT Miasto twórcy JAHNEL WOLFGANG Status sprawy „” Symbol planu JAHNEL WOLFGANG Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370667 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem Kompozytowe materiały z cementu z dodatkiem włókien bd 2002-02-22 Numer_BUP […]

Read More

Płynna kompozycja polipeptydów modyfikowanego czynnika VII Allerod 2002-12-20

Płynna kompozycja polipeptydów czynnika VII Allerod 2002-12-20 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NOVO NORDISK HEALTH CARE AG Miasto twórcy JENSEN MICHAEL BECH Status sprawy ” Virum” Symbol planu JENSEN MICHAEL BECH Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370652 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa Kompozytowy układ dźwiękoszczelny […]

Read More

Materiał fosforescencyjny PL 2004-10-11

Układ sygnalizatora ruchu Zajączkowski Wojciech 2004-10-11 Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18 Data wydania 2004-10-11 Numer WUP 12/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-12-31 Uprawnieni zwłaszcza ozdobnych krat Miasto twórcy POTOMSKA-GŁYDZIAK IRENA Status sprawy „B61L29/28” Symbol planu POTOMSKA-GŁYDZIAK IRENA Numer prawa wyłącznego 200174 dwieście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 370602 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwa Gazyfikator biomasy-kuchenka turystyczna […]

Read More

Sonda do pomiarów parametrów elektrycznych materiałów i struktur półprzewodnikowych PL 2007-05-30

Urządzenie do odgławiania ryb PL 2007-05-30 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-05-30 Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31 Uprawnieni MORSKI INSTYTUT RYBACKI -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Miasto twórcy KOSMOWSKI MARIUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu KOSMOWSKI MARIUSZ Numer prawa wyłącznego 213010 dwieście trzynaście tysięcy dziesięć Numer zgłoszenia 382537 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset […]

Read More

Przyrząd do wycinania próbek G01N33/02 G01N1/04 2007-05-17

Urządzenie do nieodwracalnego wskazania przekroczenia górnej zadanej temperatury zamrożonych produktów WILKOWSKI PAWEŁ 2007-05-17 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-17 Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30 Uprawnieni CHILLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy GRZYBKOWSKI WACŁAW Status sprawy ” KLUCZYK MAŁGORZATA” Symbol planu GRZYBKOWSKI WACŁAW Numer prawa wyłącznego 213668 dwieście trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt […]

Read More

Osłonka środków spożywczych o szorstkiej i charakteryzującej się naturalnym wyglądem powierzchni Wiesbaden 2003-02-24

Sposób modelowania płytek ceramicznych B28B11/00 2003-02-13 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-02-13 Numer WUP 03/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-03-31 Uprawnieni BREVETTI 2000 S.r.l. Miasto twórcy Faenza Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Faenza Numer prawa wyłącznego 201278 dwieście jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 370487 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem Preparat […]

Read More

Sposób uszlachetniania metalu i stopu trudnotopliwego poprzez laserowe formowanie i topienie 2003-01-22

Czynniki A MARINELLI FLAVIA 2002-10-04 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-10-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni B Miasto twórcy King of Prussia Status sprawy ” LOSI DANIELE” Symbol planu King of Prussia Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370451 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden Preparat doustny o natychmiastowym uwalnianiu i sposób jego […]

Read More

Udoskonalenia w urządzeniu sterującym dla układów zasilania i związane z tym urządzeniem GB 2002-10-03

Zawias do drzwi lub okien PL 2004-09-27 Numer_BUP 06/2005 Data publikacji BUP 2005-03-21 Data wydania 2004-09-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KUCHARSKA JANINA Miasto twórcy Chrzanów Status sprawy ” PL” Symbol planu Chrzanów Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370337 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem Układ do zdalnego sterowania i/lub kontroli urządzeń H04L12/00 2004-09-27 Numer_BUP […]

Read More