Województwo świętokrzyskie

Przekładnia zębata wielopoziomowa F16H3/00 F16H1/06 2004-09-16

Szalowanie słupowe E04G13/02 E04G17/00 2002-11-29 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MAX FRANK GMBH & CO.KG Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370119 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dziewiętnaście Sposób i urządzenie do wytwarzania produktów z surowców […]

Read More

Osadnik gnilny E03F11/00 C02F3/28 E03F5/10 2009-07-02

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV PL 2009-07-01 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-07-01 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO Miasto twórcy ROKICKI GABRIEL Status sprawy ” PL” Symbol planu ROKICKI GABRIEL Numer prawa wyłącznego 214561 dwieście czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden […]

Read More

Nowe hydroksylowe pochodne trans-stilbenu KUCIŃSKA MAŁGORZATA 2015-03-23

Wektor niewirusowy do wprowadzania kwasów nukleinowych do komórek PL 2015-03-26 Numer_BUP 21/2016 Data publikacji BUP 2016-10-10 Data wydania 2015-03-26 Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31 Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Miasto twórcy PIETRALIK ZUZANNA Status sprawy ” PL” Symbol planu PIETRALIK ZUZANNA Numer prawa wyłącznego 226673 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy Numer […]

Read More

Urządzenie do spalania i zgazowania paliw stałych Częstochowa 2015-03-20

Sposób wytwarzania proszku stopowego ren-kobalt z renianu (VII) heksaaminakobaltu (III) PL 2015-03-19 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-19 Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31 Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO Miasto twórcy Gliwice Status sprawy ” PL” Symbol planu Gliwice Numer prawa wyłącznego 229727 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem Numer […]

Read More

Kalkografia zastosowana do realizacji kalkografik oraz do realizacji plansz filmu animowanego B44C1/00 2006-09-06

Sposób wytwarzania aktywowanych sorbentów wapniowych PL 2007-03-13 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-03-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ENERGOMAR-NORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy MAŚLANKA JACEK Status sprawy ” PL” Symbol planu MAŚLANKA JACEK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 381965 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć Sposób rozwiązywania konfliktów w […]

Read More

Cis-dichloro-[3-metylo-1-(2-pirydynylo)-1H-chromeno [4 Łódź 2007-03-14

Kalkografia artystyczna metodą elementów połączonych tj. metodą szablonową i odręczną B44C1/00 2006-09-11 Numer_BUP 06/2008 Data publikacji BUP 2008-03-17 Data wydania 2006-09-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MICHALCZYK EDWARD Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 381970 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt Kalkografika artystyczna metodą […]

Read More

Kompozycje polietylenu wysokiej gęstości o obniżonej palności Knurów 2011-06-30

Sposób wytwarzania elastycznej maty piaskowej i elastyczna mata piaskowa Nowa Wieś Grodziska 2011-06-30 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-30 Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30 Uprawnieni GROCHOLSKI SEBASTIAN Miasto twórcy JAŚLAR ZYGMUNT Status sprawy ” Nowa Wieś Grodziska” Symbol planu JAŚLAR ZYGMUNT Numer prawa wyłącznego 220455 dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć Numer […]

Read More

Mobilny zestaw dla pojazdu z napędem elektrycznym PL 2009-06-22

Układ diagnostyczny pojazdu z napędem elektrycznym PL 2009-06-22 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ŁEBKOWSKI ANDRZEJ Miasto twórcy KOZNOWSKI WOJCIECH Status sprawy ” PL” Symbol planu KOZNOWSKI WOJCIECH Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388350 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt Sposób wykonywania podporowo-kotwiowej obudowy wyrobisk chodnikowych Wieszawa […]

Read More

Związki amidoalkilopiperazynylowe do leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego MIODOŃSKI ANDRZEJ 2011-06-29

Sposób odwadniania ciekłych odpadów poprodukcyjnych B09B3/00 C02F11/14 2011-06-29 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MICHALSKI PAWEŁ Miasto twórcy Kępno Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Kępno Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395464 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery Wyposażenie wnętrza lokali gastronomicznych […]

Read More

Wózek środkowy zestawu szynowego do transportu bimodalnego B61G5/02 B61D3/18 B61F3/12 2004-09-10

Naczepa drogowa zestawu do transportu bimodalnego B61G5/02 B62D53/06 2004-09-10 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-10 Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31 Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR Miasto twórcy Poznań Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Poznań Numer prawa wyłącznego 202635 dwieście dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć […]

Read More