Województwo świętokrzyskie

Układ do elektroporacji komórek w przepływie C12M1/42 C12N13/00 C12N15/01 C12N15/87 2007-06-14

Podkład absorpcyjny odpowiedni do pakowania żywności i sposób wytwarzania podkładu absorpcyjnego odpowiedniego do pakowania żywności B65B25/08 B32B27/12 2007-06-14 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-14 Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29 Uprawnieni MACKIEWICZ ALEKSANDER Miasto twórcy Korfowe Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Korfowe Numer prawa wyłącznego 220943 dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści […]

Read More

Imidazochinoliny podstawione tioeterem bd 2002-06-07

Pochodne chinazolinonowe i ich zastosowanie jako agonistów CB 2003-02-05 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-02-05 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NOVARTIS AG Miasto twórcy HART TERANCE WILLIAM Status sprawy ” LONDYN” Symbol planu HART TERANCE WILLIAM Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370657 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem Sposób wytwarzania inhibitorów reduktazy […]

Read More

Wyrób chłonny jednorazowego użytku z mankietem barierowym na nogi i uelastycznionym mankietem zewnętrznym na nogi A61F13/15 A61F13/494 2002-12-09

Łańcuch ogniwowy F16G13/02 B65G19/20 2004-10-11 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2004-10-11 Numer WUP 01/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-01-29 Uprawnieni J.D.Theile GmbH & Co. KG Miasto twórcy Dortmund Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Dortmund Numer prawa wyłącznego 204382 dwieście cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 370622 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa […]

Read More

Kocioł żeliwny JAREK MICHAŁ 2007-06-01

Sposób korygowania przebiegu prądu wtórnego zakłóconego przez nasycenie przekładnika prądowego i urządzenie elektryczne do realizacji tego sposobu 2007-05-31 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-05-31 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Siemens Aktiengesellschaft Miasto twórcy SCHIEL LUDWIG Status sprawy ” bd” Symbol planu SCHIEL LUDWIG Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382552 trzysta osiemdziesiąt dwa […]

Read More

Kasetowy wzbudnik drgań B06B1/04 2007-05-24

Rozjazd torowy kolei dwuszynowej PL 2007-05-24 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-05-24 Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31 Uprawnieni FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy CZUBAJ TOMASZ Status sprawy ” PL” Symbol planu CZUBAJ TOMASZ Numer prawa wyłącznego 215421 dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden Numer zgłoszenia 382491 trzysta osiemdziesiąt dwa […]

Read More

Stabilny preparat z ekstraktu imbirowego i sposób jego wytwarzania Andernach 2002-11-23

Środek farmaceutyczny Malewska Ewa 2002-04-10 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-04-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni jego zastosowanie oraz sposób jego wytwarzania Miasto twórcy POPP MICHAEL A. Status sprawy „A61K36/185 A61K33/06 A61K9/28 A61P19/10” Symbol planu POPP MICHAEL A. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370446 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć Inhibitory dehydrogenazy […]

Read More

Grubowarstwowy elektrochemiczny detektor gazu o zróżnicowanym potencjale G01N27/12 G01N33/00 2007-05-02

Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną Kraków 2007-05-02 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-05-02 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA Miasto twórcy RYCHLICKI STANISŁAW Status sprawy ” Kraków” Symbol planu RYCHLICKI STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 212724 dwieście dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery Numer zgłoszenia 382349 trzysta […]

Read More

Postać leku i sposób jej wytwarzania BLESING INGRID 2003-01-30

Elektryczna szczoteczka do zębów 2003-01-30 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-01-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Miasto twórcy AHN KYOUNGEUN Status sprawy „” Symbol planu AHN KYOUNGEUN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370421 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden Kompozycje do tkanin do opon i sposoby ich wytwarzania RIM PETER […]

Read More

Sposób wytwarzania ciemnych żywic węglowodorowych z oleju popirolitycznego BISKUPIAK HENRYK 2007-04-30

Zamek wpuszczany Warszawa 2007-04-30 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-04-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni METALPLAST-CZĘSTOCHOWA SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy MĄCZKA JERZY Status sprawy ” Częstochowa” Symbol planu MĄCZKA JERZY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382334 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery Magazynek z automatycznym podajnikiem PL 2007-04-30 Numer_BUP 23/2008 Data […]

Read More

Wielofunkcyjna sonda do pomiaru temperatury topu i parametrów dmuchu w dyszy pieca hutniczego Gliwice 2007-04-27

Sposób wytwarzania S-(-)-6-chloro-1 DMOCHOWSKA-GŁADYSZ JADWIGA 2007-04-27 Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15 Data wydania 2007-04-27 Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28 Uprawnieni 2 Miasto twórcy Wrocław Status sprawy ” ŚWIZDOR ALINA” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 207817 dwieście siedem tysięcy osiemset siedemnaście Numer zgłoszenia 382313 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzynaście Sposób wytwarzania S-(-)-7-metoksy-1 DMOCHOWSKA-GŁADYSZ […]

Read More