Województwo śląskie

Sposób wykonywania izolacji termicznej w wyrobiskach górniczych BISKUPSKA LILIANNA 2007-05-07

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-05-04 Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31 Uprawnieni SZCZEPANIAK STANISŁAW Miasto twórcy PL Status sprawy „Kielce” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 217298 dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 382366 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć Sposób otrzymywania wybłyszczacza […]

Read More

Związki hamujące wydzielanie cytokin zapalnych 2002-09-20

Połączenie cylindrycznego zamka i klucza Kuczyńska Teresa 2003-01-17 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-01-17 Numer WUP 10/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-10-29 Uprawnieni zamek cylindryczny i łopatka klucza Miasto twórcy WIDÉN BO Status sprawy „E05B27/00 E05B19/00” Symbol planu WIDÉN BO Numer prawa wyłącznego 206987 dwieście sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 370411 trzysta siedemdziesiąt […]

Read More

Związki pochodne kwasu karboksylowego i leki zawierające te związki jako składnik aktywny Shimamoto 2002-11-11

Nowe pochodne podwójnych czwartorzędowych soli związków biheteroaromatycznych zawierających układ tiazolo[3 WYSOCKI WALDEMAR 2004-09-30 Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03 Data wydania 2004-09-30 Numer WUP 06/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-06-30 Uprawnieni 2-a]pirydyny i pirydo[2 Miasto twórcy PL Status sprawy ” OLENDER EWA” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 202173 dwieście dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 370401 […]

Read More

Mieszadło statyczne dwukanałowe symetryczne B01F5/06 B01F15/02 2009-08-28

Tektura falista i sposób jej wytwarzania B32B3/28 B31F1/28 2009-08-28 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-08-28 Numer WUP 02/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-02-28 Uprawnieni UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy Kórnik Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Kórnik Numer prawa wyłącznego 215984 dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 388901 trzysta osiemdziesiąt osiem […]

Read More

Urządzenie do animacji obrazu G09F13/32 G09F19/12 2007-04-23

Zespół zaworowy dla pojemnika Warszawa 2007-04-20 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-20 Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29 Uprawnieni BIAŁCZAK KRZYSZTOF BIAŁCZAK EWA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH MIARKA SPÓŁKA CYWILNA Miasto twórcy DUNIN-SZPOTAŃSKI MARIUSZ Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu DUNIN-SZPOTAŃSKI MARIUSZ Numer prawa wyłącznego 210735 dwieście dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć Numer […]

Read More

System ekspresji gospodarza i sposób wytwarzania heteromerycznego kompleksu US 2002-09-20

Mechanizm formujący pęczki przędzy D03D39/02 D05C15/18 2001-05-08 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2001-05-08 Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31 Uprawnieni ULSTER CARPET MILLS (HOLDINGS) LIMITED Miasto twórcy Sunderland Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Sunderland Numer prawa wyłącznego 206443 dwieście sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy Numer […]

Read More

Maszyna hydrauliczna wielotłoczkowa osiowa ze sterowaniem elektrycznym F04B1/12 2009-08-18

Sposób wytwarzania granulatu z biomasy z wykorzystaniem naturalnego lepiszcza oraz instalacja do wytwarzania granulatu z biomasy z wykorzystaniem naturalnego lepiszcza PL 2009-09-21 Numer_BUP 07/2011 Data publikacji BUP 2011-03-28 Data wydania 2009-09-21 Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29 Uprawnieni ENERBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy WYSOCKI JAROSŁAW Status sprawy ” PL” Symbol planu WYSOCKI JAROSŁAW Numer […]

Read More

Pochodna fenetanoloaminy PROCOPIOU PANAYIOTIS ALEXANDROU 2002-09-11

Struktura chłonna i wyrób chłonny zawierający strukturę chłonną A61F13/535 2002-12-10 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-12-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SCA HYGIENE PRODUCTS AB Miasto twórcy Göteborg Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Göteborg Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370272 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa Cząsteczka […]

Read More

Zespół zaworowy Warszawa 2011-07-15

Sposób otrzymywania pianek poliuretanowych SIENKIEWICZ MACIEJ 2011-07-15 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-15 Numer WUP 03/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-03-31 Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA Miasto twórcy STELMASIK ANDRZEJ Status sprawy „Gdańsk” Symbol planu STELMASIK ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 219172 dwieście dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 395664 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery […]

Read More

Urządzenie do elektrochromatografii planarnej w układzie zamkniętym Lublin 2009-08-05

Spoiwo cementowo-wapienne Warszawa 2009-08-04 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-04 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy GARBACZ ANDRZEJ Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu GARBACZ ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 214598 dwieście czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 388719 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście Modułowa mobilna wieża […]

Read More