Województwo śląskie

Sposób weryfikacji ważności cyfrowych adnotacji ofrankowania MEIER GUNTHER 2002-06-28

Sposób wytwarzania wodnych dyspersji karboksylowych kopolimerów styrenowo-akrylowych SPORYSZ WANDA 2004-08-06 Numer_BUP 04/2006 Data publikacji BUP 2006-02-20 Data wydania 2004-08-06 Numer WUP 03/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-03-31 Uprawnieni INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW Miasto twórcy PL Status sprawy ” MIKOŁAJEWICZ PIOTR” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 201145 dwieście jeden tysięcy sto czterdzieści pięć Numer zgłoszenia 369441 […]

Read More

Taśma do przenośników rurowych PL 2011-05-16

Wózek inwalidzki A61G5/04 A61G5/10 B60K26/02 2011-05-16 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 394875 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć Przyrząd do […]

Read More

Symulator oddechu i akcji serca ORZEŁ-TATARCZUK EMANUELA 2016-11-23

System do eksploatacji ujęć infiltracyjnych oraz sposób eksploatacji ujęć infiltracyjnych E03B3/00 E03B3/40 E03B3/11 E03B1/00 2016-11-24 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni OŚCIK PAWEŁ Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419587 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem Zestaw starterów do […]

Read More

Podnośnik płynowy MAREK JACEK 2006-04-28

Sposób urządzenie i zestaw do załadunku otworów strzelniczych PL 2006-04-28 Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29 Data wydania 2006-04-28 Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30 Uprawnieni LENA WILKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PODOLECKI RAJMUND Status sprawy ” PL” Symbol planu PODOLECKI RAJMUND Numer prawa wyłącznego 206315 dwieście sześć tysięcy trzysta piętnaście Numer zgłoszenia 379571 […]

Read More

Sposób i urządzenie do uzyskiwania błon podskorupowych jaj poddanych uprzednio obróbce termicznej CIAPAŁA BOGUSŁAW 2016-11-24

Kondensator elektrochemiczny pracujący w elektrolicie z cieczą jonową Poznań 2016-11-21 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA Miasto twórcy BUJEWSKA PAULINA Status sprawy ” Piechcin” Symbol planu BUJEWSKA PAULINA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419568 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem Sposób oceny zdolności powłokotwórczych emulsji […]

Read More

Silnik cieplny CZAK-ŻUKOWSKA IZABELA 2015-01-23

Pocisk Gdańsk 2015-01-23 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-23 Numer WUP 05/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-05-31 Uprawnieni zwłaszcza do amunicji snajperskiej Miasto twórcy EJSMONT JERZY Status sprawy „PL” Symbol planu EJSMONT JERZY Numer prawa wyłącznego 225689 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 411041 czterysta jedenaście tysięcy czterdzieści jeden Sposób wyznaczania minimalnej […]

Read More

Sposób produkcji odkuwek PL 2009-04-03

Sposób wytwarzania nawozu sypkiego AGRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2009-04-03 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-03 Numer WUP 09/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-09-28 Uprawnieni stanowiącego schelatowany metal Miasto twórcy miedzi Status sprawy „Olkusz” Symbol planu miedzi Numer prawa wyłącznego 212335 dwieście dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć Numer zgłoszenia 387703 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset […]

Read More

Jednostka związku aktywnego nietrwałego w środowisku kwaśnym DIETRICH RANGO 1998-12-08

Niesedatywny agonista Ó-2 CHOW KEN 2004-08-20 Numer_BUP 21/2006 Data publikacji BUP 2006-10-16 Data wydania 2004-08-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 1-(2 Miasto twórcy INC. Status sprawy ” HEIDELBAUGH TODD M.” Symbol planu INC. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 379561 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden Urządzenie przewodu oddechowego z maską krtani wyposażone w płytkę […]

Read More

Układ blokujący silnik zwłaszcza hydrauliczny F15B15/26 F15B20/00 F15B13/01 F04B49/10 F04C28/28 2016-11-22

Topnik do cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów żelaza MALARA SZYMON 2016-11-22 Numer_BUP 12/2017 Data publikacji BUP 2017-06-05 Data wydania 2016-11-22 Numer WUP 01/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-01-31 Uprawnieni INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH Miasto twórcy PL Status sprawy ” CUDOWSKI ADAM” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 227728 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem Numer zgłoszenia 419542 czterysta […]

Read More

Cyklon współbieżny do odpylania gazów B04C5/06 B01D45/16 2011-05-05

Kompozycja reaktywnych żywic Szczecin 2011-05-06 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-06 Numer WUP 04/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-04-30 Uprawnieni sposób otrzymywania kompozycji reaktywnych żywic oraz materiał epoksydowo-izocyjanianowy Miasto twórcy PILAWKA RYSZARD Status sprawy ” Szczecin” Symbol planu PILAWKA RYSZARD Numer prawa wyłącznego 219382 dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 394781 trzysta dziewięćdziesiąt […]

Read More