Województwo pomorskie

Wielowarstwowy materiał opakowaniowy i sposób jego wytwarzania ŁAŃCUT 2004-10-15

Butelka B65D1/04 2004-10-15 Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18 Data wydania 2004-10-15 Numer WUP 07/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-07-31 Uprawnieni UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 202791 dwieście dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 370732 trzysta siedemdziesiąt tysięcy […]

Read More

Element mocujący dla kosza ochronnego silnika zaburtowego bd 2003-01-14

Narzędzie do osadzania ze środkami do kontroli operacji osadzania SOLFRONK ANTONIN 2003-01-16 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-01-16 Numer WUP 04/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-04-30 Uprawnieni głowica dla narzędzia do osadzania oraz sposób kontroli operacji osadzania Miasto twórcy MS GERÄTEBAU GMBH Status sprawy „ALBRECHITCE NAD VLATAVOU” Symbol planu MS GERÄTEBAU GMBH Numer prawa wyłącznego […]

Read More

Przekładnia rehabilitacyjna roweru B62M9/04 F16H9/00 2007-05-29

Telefon komórkowy z alkomatem H04M1/21 G01N33/497 2007-05-29 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-05-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni DOLEŻEK MAREK Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382527 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem Barwnik i sposób barwienia emalii PL 2007-05-29 […]

Read More

N-Podstawione pochodne pirolidyny jako inhibitory peptydazy dipeptydylowej IV SARABU RAMAKANTH 2002-10-18

Sposób wytwarzania poliestroli o budowie rozgałęzionej Pruszków 2004-10-07 Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18 Data wydania 2004-10-07 Numer WUP 06/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-06-30 Uprawnieni INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO Miasto twórcy PENCZEK PIOTR Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu PENCZEK PIOTR Numer prawa wyłącznego 202299 dwieście dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 370547 […]

Read More

Sposób wytwarzania amidów kwasów 2-chlorowcopirydynokarboksylowych Guaratingueta 2002-10-31

Nowe krystaliczne polimorficzne postaci chlorowodorku wenlafaksyny i sposoby ich wytwarzania Sunnyvale 2002-12-03 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WYETH Miasto twórcy HAN JUN Status sprawy „” Symbol planu HAN JUN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370552 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa Leczenie ostrej białaczki szpikowej związkami […]

Read More

Układ sterowania ręcznej prasy hydraulicznej Białystok 2007-05-22

Próbnik do oceny stanu procesu szlifowania PL 2007-05-21 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-21 Numer WUP 07/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-07-29 Uprawnieni UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH Miasto twórcy POLASIK ROBERT Status sprawy ” PL” Symbol planu POLASIK ROBERT Numer prawa wyłącznego 209083 dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 382473 trzysta […]

Read More

Sposób budowy skarpy z gruntu zbrojonego geosyntetykiem Chełmsko 2007-05-14

Wodomierz wirnikowy mokry G01F1/06 G01F15/14 2007-05-14 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-14 Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30 Uprawnieni FILA ANTONI POLSKA FABRYKA WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY FILA Miasto twórcy Czernin Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Czernin Numer prawa wyłącznego 209593 dwieście dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt […]

Read More

Sposób otrzymywania fluorosiloksanów Swarzędz 2009-09-01

Sposób otrzymywania fluorokarbofunkcyjnych alkoksysilanów Swarzędz 2009-09-01 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-01 Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29 Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Miasto twórcy MACIEJEWSKI HIERONIM Status sprawy ” Poznań” Symbol planu MACIEJEWSKI HIERONIM Numer prawa wyłącznego 217830 dwieście siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści Numer zgłoszenia 388929 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy […]

Read More

Podłogowy wymiennik ciepła E04F15/18 F24D5/10 2007-04-23

Rozprężny gwóźdź śródszpikowy Tarnowskie Góry 2007-04-23 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-23 Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31 Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA Miasto twórcy CIEPLAK JERZY Status sprawy ” Dąbrowa Górnicza” Symbol planu CIEPLAK JERZY Numer prawa wyłącznego 216219 dwieście szesnaście tysięcy dwieście dziewiętnaście Numer zgłoszenia 382247 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem […]

Read More

Podest ruchomy przemieszczający się przez przegrodę wodną B65G67/60 B65G67/00 B65B65/00 2009-08-19

Środek do zmniejszania masy ciała lub hamowania jej przyrostu Warszawa 2009-08-18 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET GDAŃSKI Miasto twórcy ŚWIRGIEL ARTUR HUGO Status sprawy ” Gdańsk” Symbol planu ŚWIRGIEL ARTUR HUGO Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388833 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy Zamek […]

Read More