Województwo pomorskie

Przyrząd do ćwiczeń czynnych kończyn górnych u osób po mastektomii. A63B23/12 A63B23/16 A63B23/14 2015-03-23

Liniowy układ opuszczania przednich kół pojazdu gąsienicowego KRZYSTAŁA EDYTA 2015-03-23 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-23 Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28 Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA Miasto twórcy CZAPLA TOMASZ Status sprawy ” STRĄCZYŃSKI MACIEJ” Symbol planu CZAPLA TOMASZ Numer prawa wyłącznego 227995 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 411717 czterysta […]

Read More

Kompozytowy słup świetlny Wrocław 2015-03-24

Wysokokątowa antyferroelektryczna mieszanina wykazująca bezpośrednie przejście z fazy antyferroelektrycznej do fazy izotropowej PIECEK WIKTOR 2015-03-23 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-23 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO Miasto twórcy DRZEWIŃSKI WITOLD Status sprawy ” JAROSZEWICZ LESZEK” Symbol planu DRZEWIŃSKI WITOLD Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411723 czterysta […]

Read More

Palnik do spalania gazu niskokalorycznego PL 2009-06-29

Sposób izolacji kompleksu peptydów i białek serwatkowych Wrocław 2009-06-29 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-29 Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30 Uprawnieni GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy WILUSZ TADEUSZ Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu WILUSZ TADEUSZ Numer prawa wyłącznego 218708 dwieście osiemnaście tysięcy siedemset osiem Numer zgłoszenia 388407 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Zestaw do błyskawicznego przygotowywania nadającej się do rozsmarowywania emulsji Vlaardingen 2002-11-25

Doustna ciekła kompozycja zawierająca gwajafenezynę i zastosowanie tej kompozycji MULLET BENOIT MAURICE 2002-09-27 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-09-27 Numer WUP 09/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-09-30 Uprawnieni THE PROCTER & GAMBLE COMPANY Miasto twórcy HAYES JERRY WILLIAM II Status sprawy ” DE LA HARPE SHANE MICHAEL” Symbol planu HAYES JERRY WILLIAM II Numer prawa […]

Read More

Pojazd z dodatkowym napędem akumulatorowym oraz sposób sterowania takim pojazdem TRENNER ANDREAS 2003-02-03

Lecznicze związki chinolonowe o właściwościach antagonisty 5-HT PIERSON EDWARD 2002-11-01 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-01 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ASTRAZANECA AB Miasto twórcy DAVENPORT TIMOTHY Status sprawy ” SOHN DANIEL” Symbol planu DAVENPORT TIMOTHY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370073 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy Piranony użyteczne jako inhibitory ATM […]

Read More

Światłowód fotoniczny do przenoszenia wiązki światła spolaryzowanej radialnie i sposób wytwarzania takiego światłowodu STĘPNIEWSKI GRZEGORZ 2015-03-25

Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi pojazdu gąsienicowego przy realizacji obrotu wahacza KRZYSTAŁA EDYTA 2015-03-23 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-23 Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28 Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA Miasto twórcy CZAPLA TOMASZ Status sprawy ” STRĄCZYŃSKI MACIEJ” Symbol planu CZAPLA TOMASZ Numer prawa wyłącznego 227994 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery […]

Read More

Naczepa drogowa zestawu do transportu bimodalnego B61G5/02 B62D53/06 2004-09-10

Sposób wytwarzania S-(-)-1-(2-naftylo)etanolu Osola 2004-09-10 Numer_BUP 05/2005 Data publikacji BUP 2005-03-07 Data wydania 2004-09-10 Numer WUP 04/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-04-30 Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Miasto twórcy DMOCHOWSKA-GŁADYSZ JADWIGA Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu DMOCHOWSKA-GŁADYSZ JADWIGA Numer prawa wyłącznego 197575 sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 370008 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiem Sposób […]

Read More

Układ mocująco-wentylacyjny zbiornika toroidalnego Gorlice 2007-03-07

Układ napędowy spalinowo-parowy F02G3/02 F02G5/00 F02B37/10 2007-03-06 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-03-06 Numer WUP 07/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-07-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 211902 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset dwa Numer zgłoszenia 381922 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Sposób odtwarzania kąta położenia wirnika na podstawie informacji z enkodera absolutnego BISKUP TOMASZ 2015-03-16

Zespół do montażu urządzeń audiowizualnych F16M13/00 H05K7/00 2015-03-16 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Piotrowice Status sprawy „” Symbol planu Piotrowice Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411611 czterysta jedenaście tysięcy sześćset jedenaście Urządzenie wiatrowe do napowietrzania zbiorników wodnych i rzek […]

Read More

Krem kosmetyczny A61K8/23 A61K8/34 A61K8/36 A61K8/9789 A61Q19/10 2017-01-13

Platforma przyczepy towarowej Wierzchowisko 2017-01-12 Numer_BUP 20/2017 Data publikacji BUP 2017-09-25 Data wydania 2017-01-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni LADRA PIOTR Miasto twórcy POSIADAŁA BOGDAN Status sprawy ” Wąchock” Symbol planu POSIADAŁA BOGDAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 420173 czterysta dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt trzy Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary […]

Read More