Województwo podlaskie

Sposób wytwarzania wyrobu cukierniczego A23G1/54 A23G3/02 A23G3/20 A23G3/36 2009-08-27

Sposób na zdalną obsługę graczy LOTTO poprzez Internet i system do realizacji tego sposobu G06Q30/00 2009-08-27 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ABRAMOWICZ ZBIGNIEW Miasto twórcy Poznań Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Poznań Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388891 trzysta osiemdziesiąt osiem […]

Read More

Sposoby stabilizowania prędkości obrotowej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu 2007-04-24

Urządzenie do wspomagania rehabilitacji ruchowej PL 2007-04-23 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-23 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy PILAT ZBIGNIEW Status sprawy ” PL” Symbol planu PILAT ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego 212834 dwieście dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery Numer zgłoszenia 382258 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Blacha ze stopu aluminium i folia ze stopu aluminium B21B3/00 C22C21/02 C22F1/04 2009-08-26

Zespół mocowania kompaktowego panela świetlnego LED F21V21/00 F21V21/10 F21V21/112 F21V21/116 2009-08-24 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-24 Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31 Uprawnieni NYK BOGUSŁAW Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 216165 dwieście szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć […]

Read More

Układ do uruchamiania drzwi pojazdu Sulechów 2004-09-27

Zastosowanie pochodnych 2-amino-4-heteroaryloetylotiazoliny jako inhibitorów indukcyjnej syntazy NO Gif sur Yvette 2002-11-07 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-07 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni AVENTIS PHARMA S.A. Miasto twórcy BIGOT ANTONY Status sprawy ” Massy” Symbol planu BIGOT ANTONY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370322 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa Sposób zaklejania […]

Read More

Urządzenie do diagnostyki i leczenia chorób odbytu PL 2009-08-21

Aparat sprzęgowy do łączenia naczep drogowych na wózku szynowym Poznań 2009-08-20 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-20 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR Miasto twórcy MERKISZ JERZY Status sprawy ” Poznań” Symbol planu MERKISZ JERZY Numer prawa wyłącznego 214594 dwieście czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 388845 […]

Read More

Sposób wytwarzania nanokapsułek Tarnowskie Góry 2007-04-18

Fotochromowe Wrocław 2007-04-17 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-17 Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31 Uprawnieni polimerowe filmy hybrydowe oraz sposób wytwarzania fotochromowych Miasto twórcy PL Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 210340 dwieście dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści Numer zgłoszenia 382216 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście szesnaście Środek insulinowy […]

Read More

Sposób i układ do wytwarzania napełniacza sadzowo-mineralnego ze zużytych opon oraz napełniacz sadzowo-mineralny C10G1/10 C10L5/48 2009-08-12

Kompozycja nanomarkera oraz jej zastosowanie Lubliniec 2009-08-11 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-11 Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31 Uprawnieni UNIVECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy NYK MARCIN Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu NYK MARCIN Numer prawa wyłącznego 220030 dwieście dwadzieścia tysięcy trzydzieści Numer zgłoszenia 388780 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset […]

Read More

Układ sygnalizowania kierowcy o mimowolnym naciskaniu na pedał sprzęgła B60T7/00 B60W50/08 2011-07-18

Kompozycje stereoizomerycznego triwinylocykloheksanu i sposoby ich wytwarzania Yorktown Heights 2011-07-15 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-15 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Momentive Performance Materials Inc. Miasto twórcy KHARE VIVEK Status sprawy ” Bangalore” Symbol planu KHARE VIVEK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395669 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć Sposób wytwarzania […]

Read More

Autonomiczny tester oraz sposób testowania występowania znamion selekcji naturalnej w badanym genie H03K19/20 G06F9/04 C12N15/00 2009-08-10

Sposób wytwarzania materiałów termoizolacyjnych z wykorzystaniem pyłów mineralnych i poprzemysłowych surowców odpadowych w postaci pylistej Wrocław 2009-08-10 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO Miasto twórcy STRĘK WIESŁAW Status sprawy ” Wieluń” Symbol planu STRĘK WIESŁAW Numer prawa wyłącznego […]

Read More

Cykliczne pochodne indolu i heteroindolu BAASNER SILKE 2002-08-27

Podparty obrotowo podzespół dla przyrządu podnośnikowego E02D35/00 E04G1/24 E04G1/18 E04G23/06 2002-12-13 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-12-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Lofthus Bjarne Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370206 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześć Antagoniści receptora A2B […]

Read More