Województwo podlaskie

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki i dikambę Hochheim 2003-02-20

Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki i diflufenikan Hochheim 2003-02-20 Numer_BUP 23/2011 Data publikacji BUP 2011-11-07 Data wydania 2003-02-20 Numer WUP 10/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-10-31 Uprawnieni sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów do zwalczania szkodliwych roślin Miasto twórcy HACKER ERWIN Status sprawy ” Eppstein” Symbol planu HACKER ERWIN Numer prawa wyłącznego 218236 dwieście osiemnaście tysięcy […]

Read More

Sposób otrzymywania modyfikowanych oligosilseskwioksanów klatkowych Swarzędz 2011-07-08

Pojemnik na świece z wewnętrzną cyrkulacją powietrza F21V35/00 2011-07-06 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KORONA SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy Wieluń Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Wieluń Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395541 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden Jednostka nawodna do […]

Read More

Sposób zgrzewania blach o wysokiej wytrzymałości zwłaszcza TRIP i DP Wrocław 2011-07-05

Regulator kotła zasypowego z kontrolowanym dopalaniem paliwa w fazie wygasania PL 2011-07-04 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PLUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PURTA RAFAŁ Status sprawy ” PL” Symbol planu PURTA RAFAŁ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395521 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia […]

Read More

Kompozycja chemiczna do bibułowych testów ureazowych G01N31/22 G01N33/48 2011-07-04

Programowalny układ do ciągłej oceny zużycia urządzeń G08C17/00 2011-07-04 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-04 Numer WUP 07/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-07-31 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 219859 dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 395504 trzysta […]

Read More

Sposób oczyszczania gazu ziemnego od siarkowodoru oraz preparat do tego sposobu LEŃSKI WITOLD 2015-03-23

Segment zabudowy ZACHURA ADAM 2015-03-23 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-23 Numer WUP 04/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-04-30 Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG Miasto twórcy TARKOWSKI ARTUR Status sprawy „Katowice” Symbol planu TARKOWSKI ARTUR Numer prawa wyłącznego 228652 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 411697 czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem […]

Read More

Układ do komunikowania się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi G09B21/04 G10L13/00 G10L21/00 2009-06-25

Worek papierowy do pakowania materiałów sypkich Orlińska Dorota 2009-06-24 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-24 Numer WUP 02/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-02-28 Uprawnieni zwłaszcza worek wentylowy Miasto twórcy BIWALD ROBERT Status sprawy „B65D30/10 B65D33/01” Symbol planu BIWALD ROBERT Numer prawa wyłącznego 215992 dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 388377 trzysta osiemdziesiąt osiem […]

Read More

Układ napinania gąsienicy z opuszczaniem koła napinającego pojazdu gąsienicowego KRZYSTAŁA EDYTA 2015-03-23

Wysokowydajny silnik rakietowy F02C3/30 F02K9/82 2015-03-22 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KARNOWSKI KAROL Miasto twórcy Chojniczki Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Chojniczki Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411687 czterysta jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem Spoiwo hybrydowe do narzędzi ściernych BĄBKA JAN […]

Read More

Sposób otrzymywania poli(tlenku propylenu) Katowice 2011-07-01

Sposób modyfikacji żelu krzemionkowego NOWACKA MAGDALENA 2011-07-01 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-01 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA Miasto twórcy PL Status sprawy ” JELEŃ HENRYK” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395489 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć Amoniowe ciecze jonowe z kationem alkoksymetylotrialkiloamoniowym i anionem […]

Read More

Pojazd do niszczenia min morskich F42D5/02 F42D5/04 F42D5/00 F42C14/00 2009-04-14

Sposób wytwarzania brykietów z rozdrobnionej słomy i urządzenie do wytwarzania brykietów B30B11/24 B30B9/12 2009-06-18 Numer_BUP 13/2010 Data publikacji BUP 2010-06-21 Data wydania 2009-06-18 Numer WUP 01/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-01-30 Uprawnieni JUNCZYK ADAM PIOTR Miasto twórcy Biała Podlaska Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Biała Podlaska Numer prawa wyłącznego 218588 dwieście osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem […]

Read More

Sposób wytwarzania pierścienia szybowego i tuleja górna urządzenia do wytwarzania pierścienia szybowego DE 2003-01-15

Ogniotrwała kształtka ceramiczna Mödling 2003-08-01 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2003-08-01 Numer WUP 10/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-10-31 Uprawnieni REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GmbH & CO. KG Miasto twórcy LONGIN BERNHARD Status sprawy ” Leoben” Symbol planu LONGIN BERNHARD Numer prawa wyłącznego 199731 sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden Numer zgłoszenia 369961 trzysta sześćdziesiąt […]

Read More