Województwo podlaskie

Środek chwastobójczy i sposób zwalczania szkodliwych roślin w uprawach roślin użytkowych BIERINGER HERMANN 2002-11-13

Pochodna sulfonylowa DE WINTER HANS LOUIS JOS 2003-03-11 Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13 Data wydania 2003-03-11 Numer WUP 01/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-01-29 Uprawnieni jej zastosowanie  i sposób wytwarzania oraz kompozycja farmaceutyczna Miasto twórcy VAN EMELEN KRISTOF Status sprawy ” VAN BRANDT SVEN FRANCISCUS ANNA” Symbol planu VAN EMELEN KRISTOF Numer prawa wyłącznego 220783 dwieście dwadzieścia […]

Read More

Wielootworowa bd 2002-11-12

Wspornik lampy dla szafki BR 2003-03-14 Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13 Data wydania 2003-03-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MULTIBRAS S.A. ELEKTRODOMESTICOS Miasto twórcy IOKOMIZO MASSAO MAURO Status sprawy ” BR” Symbol planu IOKOMIZO MASSAO MAURO Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370975 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć Przeciwbakteryjne ciekłe kompozycje do czyszczenia naczyń […]

Read More

Utrzymywanie połączenia/przenośność terminala w sieciach H. 323/ISUP-BICC-SIP DE 2003-04-01

Konstrukcja pływająca do transportu pojedynczego kontenera w żegludze śródlądowej po płytkich akwenach PL 2004-10-20 Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02 Data wydania 2004-10-20 Numer WUP 05/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-05-31 Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA Miasto twórcy NOWACZEWSKI JAKUB Status sprawy ” PL” Symbol planu NOWACZEWSKI JAKUB Numer prawa wyłącznego 208702 dwieście osiem tysięcy siedemset dwa Numer zgłoszenia 370810 […]

Read More

Pochodne aminotetraliny jako antagoniści receptorów muskarynowych US 2002-11-25

Kompozycja linolinianu etylu i cytrynianu trietylu do leczenia łojotoku i trądziku A61K31/202 A61K31/23 A61P17/08 A61P17/10 2002-12-13 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-13 Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30 Uprawnieni GENERAL TOPICS S.R.L. Miasto twórcy Saló Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Saló Numer prawa wyłącznego 210279 dwieście dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć […]

Read More

Łatwotopliwy element szybkiego bezpiecznika dla ochrony instalacji niskiego prądu zakłóceniowego H01H85/10 2003-02-21

Sposób wytwarzania mieszaniny izomerów (E) i (Z) ISATX247 JAYARAMAN SEETHARAMAN 2002-10-17 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-10-17 Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30 Uprawnieni AURINIA PHARMACEUTICALS INC Miasto twórcy YATSCOFF RANDALL W. Status sprawy ” MAIR HANS-JURGEN” Symbol planu YATSCOFF RANDALL W. Numer prawa wyłącznego 210841 dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden Numer […]

Read More

Sposób wytwarzania taśmy z teksturowaną powierzchnią Kamiński Zbigniew 2003-02-28

Sposób oczyszczania gruntu poza miejscem jego występowania – ex situ PL 2004-10-08 Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18 Data wydania 2004-10-08 Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29 Uprawnieni HYDROGEOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy BOREK AGNIESZKA Status sprawy ” PL” Symbol planu BOREK AGNIESZKA Numer prawa wyłącznego 201990 dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt Numer zgłoszenia […]

Read More

Sole walsartanu C07D257/04 A61K31/41 2003-02-03

Aktywny korpus czynny do różnego rodzaju pocisków F42B12/20 2002-11-21 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-21 Numer WUP 01/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-01-30 Uprawnieni RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH Miasto twórcy Schramberg Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Schramberg Numer prawa wyłącznego 200470 dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt Numer zgłoszenia 370477 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt […]

Read More

Silos i sposób udrożniania silosu PL 2007-05-15

Odstraszacz 2007-05-14 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza ptaków Miasto twórcy KABAT LECH Status sprawy „A01M29/00 A01M29/02” Symbol planu KABAT LECH Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382412 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście Sposób konfekcjonowania wyrobów spożywczych w tuby i butelki z tworzyw sztucznych B65B3/16 B65B7/14 […]

Read More

Kompozycja tuszu do drukarek atramentowych obejmująca płynny tusz i płynny utrwalacz kwasowy ANDERSON RICHARD 2005-10-12

Urządzenie do wyznaczania stopnia anizotropii oporu przepływu powietrza w złożu materiału ziarnistego Lublin 2007-05-10 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-10 Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29 Uprawnieni INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK Miasto twórcy MOLENDA MAREK Status sprawy ” Lublin” Symbol planu MOLENDA MAREK Numer prawa wyłącznego 210639 dwieście dziesięć […]

Read More

Zwijany kalenicowy element wentylacyjny E04D1/36 E04D13/17 F24F7/02 E04B7/00 2004-10-11

Preparat smarowy PL 2007-04-26 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-26 Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30 Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE ADWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ Miasto twórcy PIOTROWSKI ARTUR Status sprawy ” PL” Symbol planu PIOTROWSKI ARTUR Numer prawa wyłącznego 206278 dwieście sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem Numer […]

Read More