Województwo podlaskie

Wózek dziecięcy B62B7/00 B62B9/00 B60K26/02 2011-05-16

Zawór upustowy do obciążeń quasidynamicznych Piekary Śląskie 2011-05-16 Numer_BUP 24/2011 Data publikacji BUP 2011-11-21 Data wydania 2011-05-16 Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30 Uprawnieni FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH FAZOS SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy DREWNIAK ADOLF Status sprawy ” Tarnowskie Góry” Symbol planu DREWNIAK ADOLF Numer prawa wyłącznego 214739 dwieście czternaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć Numer zgłoszenia […]

Read More

Osłona oczu WÓJCIK JANINA 2006-05-04

Przyrząd do badania hamowania indukcyjnego G09B23/18 2006-05-04 Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12 Data wydania 2006-05-04 Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30 Uprawnieni UNIWERSYTET ŁÓDZKI Miasto twórcy Łódź Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Łódź Numer prawa wyłącznego 211192 dwieście jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 379597 trzysta […]

Read More

Sposób wytwarzania nanokompozytów z poli(chlorku winylu) i kopolimerów chlorku winylu z nanorurkami węglowymi C08L27/06 C08K7/24 C08K3/04 B82Y30/00 2009-04-08

Układ hydrauliczny F15B13/02 F16K11/06 F16K31/14 2009-04-07 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-07 Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29 Uprawnieni SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN Miasto twórcy Katowice Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Katowice Numer prawa wyłącznego 215212 dwieście piętnaście tysięcy dwieście dwanaście Numer zgłoszenia 387735 trzysta […]

Read More

Elektroniczny układ ograniczania iskrzenia styków przekaźnika H01H47/32 2009-04-06

Sposób składowania śniegu i urządzenie do składowania śniegu E01H5/00 2009-04-06 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni RAK PIOTR Miasto twórcy Wąchock Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Wąchock Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387713 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście Urządzenie do usuwania dwutlenku węgla […]

Read More

Lampa zwłaszcza do pomieszczeń pozbawionych okien F21S4/00 F21V19/00 A47F11/10 2011-05-10

Sposób wytwarzania nanoemulsji typu olej w wodzie Nysa 2011-05-10 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-10 Numer WUP 09/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-09-29 Uprawnieni PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy WILK KAZIMIERA A. Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu WILK KAZIMIERA A. Numer prawa wyłącznego 226873 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy […]

Read More

Sposób utrzymywania obniżonej temperatury we wnętrzu lodówki turystycznej SOROKA KRYSTYNA 2004-07-19

Przetwornik do pomiaru szumów Barkhausena PL 2004-07-19 Numer_BUP 02/2006 Data publikacji BUP 2006-01-23 Data wydania 2004-07-19 Numer WUP 12/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-12-31 Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Miasto twórcy PSUJ GRZEGORZ Status sprawy ” PL” Symbol planu PSUJ GRZEGORZ Numer prawa wyłącznego 207324 dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery Numer zgłoszenia 369156 trzysta sześćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Spienione tworzywo kompozytowe z matrycą ze spienionego polichlorku winylu lub HDPE lub LDPE eliminującego mostki cieplne i napełniacza włóknistego w postaci sproszkowanego odpadu tekstylnego zawierający elementy zbrojące z ciągłych włókien szklanych GARBAL ZBIGNIEW 2016-11-17

Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania NOWAK MICHAŁ 2016-11-17 Numer_BUP 11/2018 Data publikacji BUP 2018-05-21 Data wydania 2016-11-17 Numer WUP 12/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-12-31 Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE Miasto twórcy SZCZERBA HUBERT Status sprawy ” MUSZYŃSKA MARTA” Symbol planu SZCZERBA HUBERT Numer prawa wyłącznego 230742 dwieście trzydzieści tysięcy […]

Read More

Układ urządzeń do obróbki zanieczyszczonej wody obiegowej z procesu odsiarczania spalin metodą wapienno-gipsową na mokro Czechowice-Dziedzice 2015-01-16

Szafka rozdzielcza zewnętrzna światłowodowa PL 2015-01-14 Numer_BUP 15/2016 Data publikacji BUP 2016-07-18 Data wydania 2015-01-14 Numer WUP 05/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-05-30 Uprawnieni BROWARSKI ANDRZEJ MANTAR Miasto twórcy PSUJ IRENEUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu PSUJ IRENEUSZ Numer prawa wyłącznego 228795 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 410936 czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści […]

Read More

Sposób oczyszczania z chlorofili ekstraktów roślinnych zawierających metabolity wtórne Puck 2013-09-30

Zawór zwrotny F16K15/14 2013-09-27 Numer_BUP 07/2015 Data publikacji BUP 2015-03-30 Data wydania 2013-09-27 Numer WUP 05/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-05-31 Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH Miasto twórcy Budy Grzybek Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Budy Grzybek Numer prawa wyłącznego 221613 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzynaście Numer zgłoszenia 405469 czterysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Deser mrożony i sposób jego wytwarzania PL 2009-03-20

Układ sterowania układem elektromechanicznym H01F7/06 F16K31/06 F15B13/044 G05F1/10 2009-03-20 Numer_BUP 20/2010 Data publikacji BUP 2010-09-27 Data wydania 2009-03-20 Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30 Uprawnieni SKROBOTOWICZ PIOTR AUTO POWER ELECTRONIC Miasto twórcy Opole Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Opole Numer prawa wyłącznego 216849 dwieście szesnaście tysięcy osiemset czterdzieści […]

Read More