Województwo podlaskie

Sposób wytwarzania taśmy z teksturowaną powierzchnią Kamiński Zbigniew 2003-02-28

Sposób oczyszczania gruntu poza miejscem jego występowania – ex situ PL 2004-10-08 Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18 Data wydania 2004-10-08 Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29 Uprawnieni HYDROGEOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy BOREK AGNIESZKA Status sprawy ” PL” Symbol planu BOREK AGNIESZKA Numer prawa wyłącznego 201990 dwieście jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt Numer zgłoszenia […]

Read More

Sole walsartanu C07D257/04 A61K31/41 2003-02-03

Aktywny korpus czynny do różnego rodzaju pocisków F42B12/20 2002-11-21 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-21 Numer WUP 01/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-01-30 Uprawnieni RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH Miasto twórcy Schramberg Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Schramberg Numer prawa wyłącznego 200470 dwieście tysięcy czterysta siedemdziesiąt Numer zgłoszenia 370477 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt […]

Read More

Silos i sposób udrożniania silosu PL 2007-05-15

Odstraszacz 2007-05-14 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza ptaków Miasto twórcy KABAT LECH Status sprawy „A01M29/00 A01M29/02” Symbol planu KABAT LECH Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382412 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście Sposób konfekcjonowania wyrobów spożywczych w tuby i butelki z tworzyw sztucznych B65B3/16 B65B7/14 […]

Read More

Kompozycja tuszu do drukarek atramentowych obejmująca płynny tusz i płynny utrwalacz kwasowy ANDERSON RICHARD 2005-10-12

Urządzenie do wyznaczania stopnia anizotropii oporu przepływu powietrza w złożu materiału ziarnistego Lublin 2007-05-10 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-10 Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29 Uprawnieni INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK Miasto twórcy MOLENDA MAREK Status sprawy ” Lublin” Symbol planu MOLENDA MAREK Numer prawa wyłącznego 210639 dwieście dziesięć […]

Read More

Zwijany kalenicowy element wentylacyjny E04D1/36 E04D13/17 F24F7/02 E04B7/00 2004-10-11

Preparat smarowy PL 2007-04-26 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-26 Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30 Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE ADWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ Miasto twórcy PIOTROWSKI ARTUR Status sprawy ” PL” Symbol planu PIOTROWSKI ARTUR Numer prawa wyłącznego 206278 dwieście sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem Numer […]

Read More

Sposób wytwarzania wyrobu cukierniczego A23G1/54 A23G3/02 A23G3/20 A23G3/36 2009-08-27

Sposób na zdalną obsługę graczy LOTTO poprzez Internet i system do realizacji tego sposobu G06Q30/00 2009-08-27 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ABRAMOWICZ ZBIGNIEW Miasto twórcy Poznań Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Poznań Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388891 trzysta osiemdziesiąt osiem […]

Read More

Sposoby stabilizowania prędkości obrotowej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu 2007-04-24

Urządzenie do wspomagania rehabilitacji ruchowej PL 2007-04-23 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-23 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy PILAT ZBIGNIEW Status sprawy ” PL” Symbol planu PILAT ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego 212834 dwieście dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery Numer zgłoszenia 382258 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Blacha ze stopu aluminium i folia ze stopu aluminium B21B3/00 C22C21/02 C22F1/04 2009-08-26

Zespół mocowania kompaktowego panela świetlnego LED F21V21/00 F21V21/10 F21V21/112 F21V21/116 2009-08-24 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-24 Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31 Uprawnieni NYK BOGUSŁAW Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 216165 dwieście szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć […]

Read More

Układ do uruchamiania drzwi pojazdu Sulechów 2004-09-27

Zastosowanie pochodnych 2-amino-4-heteroaryloetylotiazoliny jako inhibitorów indukcyjnej syntazy NO Gif sur Yvette 2002-11-07 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-07 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni AVENTIS PHARMA S.A. Miasto twórcy BIGOT ANTONY Status sprawy ” Massy” Symbol planu BIGOT ANTONY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370322 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa Sposób zaklejania […]

Read More

Urządzenie do diagnostyki i leczenia chorób odbytu PL 2009-08-21

Aparat sprzęgowy do łączenia naczep drogowych na wózku szynowym Poznań 2009-08-20 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-20 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR Miasto twórcy MERKISZ JERZY Status sprawy ” Poznań” Symbol planu MERKISZ JERZY Numer prawa wyłącznego 214594 dwieście czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 388845 […]

Read More