Województwo podkarpackie

Urządzenie do chłodzenia maszyn PL 2004-09-30

Pocztowa skrzynka oddawcza Lublin 2004-09-30 Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03 Data wydania 2004-09-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni DZWONKOWSKI WŁODZIMIERZ Miasto twórcy Świdnik Status sprawy „PL” Symbol planu Świdnik Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370396 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć Szczoteczka czyszcząca 2004-09-30 Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03 Data wydania 2004-09-30 Numer […]

Read More

Zespół napędu obrotu listewek żaluzji E06B9/76 E06B9/78 2007-04-26

Tęczowy układ optyczny F21S10/00 2007-04-26 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-26 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni JAŻDŻYK JANUSZ EUGENIUSZ Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382293 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy Sposób sterowania dopływem pożywki w hodowli drobnoustrojów Wrocław […]

Read More

Sposób hodowli komórek macierzystych wyprowadzonych z rosnącego poroża jeleniowatych Wrocław 2007-04-25

Ekstrudowane chrupki kukurydziane PL 2007-04-25 Numer_BUP 21/2007 Data publikacji BUP 2007-10-15 Data wydania 2007-04-25 Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28 Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Miasto twórcy PĘKSA ANNA Status sprawy ” PL” Symbol planu PĘKSA ANNA Numer prawa wyłącznego 214001 dwieście czternaście tysięcy jeden Numer zgłoszenia 382283 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy Chwytak […]

Read More

Wtryskowy układ zasilania silnika spalinowego bd 2002-05-18

Doustna kompozycja farmaceutyczna Wanze 2003-01-14 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-01-14 Numer WUP 08/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-08-31 Uprawnieni UCB FARCHIM S.A. Miasto twórcy BERWAER MONIQUE Status sprawy ” Ham-Sur-Heure-Nalinnes” Symbol planu BERWAER MONIQUE Numer prawa wyłącznego 212123 dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia trzy Numer zgłoszenia 370292 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa Wysokochromowy […]

Read More

Kabina do elektrostatycznego nanoszenia farb proszkowych PL 2007-04-16

Sposób i urządzenie do badania zużycia udarowo-ściernego Lublin 2007-04-16 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-16 Numer WUP 02/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-02-29 Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA Miasto twórcy WEROŃSKI ANDRZEJ Status sprawy ” Lublin” Symbol planu WEROŃSKI ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 210732 dwieście dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa Numer zgłoszenia 382195 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące […]

Read More

Sposób naświetlania materiału światłoczułego PL 2004-09-23

Głowica cylindra do silnika spalania wewnętrznego IT 2003-01-20 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-01-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni TEKSID ALUMINUM S.R.L. Miasto twórcy VALZAN DAVIDE Status sprawy ” IT” Symbol planu VALZAN DAVIDE Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370277 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem Półogniwo elektrochemiczne bd 2003-01-20 Numer_BUP 10/2005 […]

Read More

Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą MIKSCH KORNELIUSZ 2007-04-11

Płyta MIANOWSKI ANDRZEJ 2007-04-10 Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13 Data wydania 2007-04-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza kartonowa Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Gliwice” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382171 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden Zastosowanie fluorowanych triazoli do wytwarzania leku do leczenia zaburzeń afektywnych i zaburzeń koncentracji […]

Read More

Aplikator doglebowy Kościan 2004-09-22

Zasuwnica do drzwi dwuskrzydłowych PL 2004-09-22 Numer_BUP 06/2005 Data publikacji BUP 2005-03-21 Data wydania 2004-09-22 Numer WUP 07/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-07-31 Uprawnieni FURMANIAK ZYGMUNT Miasto twórcy Rostarzewo Status sprawy ” PL” Symbol planu Rostarzewo Numer prawa wyłącznego 211879 dwieście jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 370232 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa Przyrząd do badania […]

Read More

Ciecze jonowe z kationem trimetylowinyloamoniowym i anionem organicznym oraz sposób ich otrzymywania PL 2011-07-13

Sposób sterowania obudową ścianową i zawór regulujący ciśnienie E21D23/12 E21D23/26 F16K17/04 2011-07-13 Numer_BUP 02/2012 Data publikacji BUP 2012-01-16 Data wydania 2011-07-13 Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30 Uprawnieni Marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH Miasto twórcy Dachau Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Dachau Numer prawa wyłącznego 213628 dwieście trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem Numer zgłoszenia […]

Read More

Miejscowa kompozycja kosmetyczna zawierająca naturalny roślinny składnik aktywny i sposób jej stosowania Wayne 2002-12-20

Zespół sondy do monitorowania stanu płynu oraz sposób wytwarzania sondy bd 2003-01-31 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-01-31 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni EATON CORPORATION Miasto twórcy HANSEN JAMES EDWARD Status sprawy „” Symbol planu HANSEN JAMES EDWARD Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370196 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć Stabilne sole […]

Read More