Województwo podkarpackie

System do wspomagania rozwoju percepcyjno-poznawczego niemowląt i małych dzieci DUCH WODZISŁAW 2015-03-19

Kompozycja powłokowa w postaci termoutwardzalnego proszku C09D5/03 C09D167/02 C09D177/00 2015-03-18 Numer_BUP 19/2016 Data publikacji BUP 2016-09-12 Data wydania 2015-03-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PULVERIT S.P.A. Miasto twórcy Mediolan Status sprawy „” Symbol planu Mediolan Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411644 czterysta jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery Sposób wytwarzania poli(tlenku fenylenu) metodą ciągłą FIRLIK SEBASTIAN […]

Read More

Koloidalna barwna dyspersja zawierająca karboksyhemoglobinę PL 2011-06-27

Dwuwalcowa klatka walcownicza PL 2011-06-24 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-24 Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31 Uprawnieni zwłaszcza do walcowania poprzecznego Miasto twórcy Lublin Status sprawy „TOFIL ARKADIUSZ” Symbol planu Lublin Numer prawa wyłącznego 215512 dwieście piętnaście tysięcy pięćset dwanaście Numer zgłoszenia 395433 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy Przekładnia redukcyjna […]

Read More

Zespół ogławiacza warzyw korzeniowych A23N15/04 A01D17/00 A01D23/00 A01D27/00 2007-03-05

Urządzenie do oczyszczania taśm czepnych B08B1/04 B24B53/10 2007-03-05 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-03-05 Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31 Uprawnieni SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA ELEKTROTECHNIKA Miasto twórcy Kraków Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Kraków Numer prawa wyłącznego 206501 dwieście sześć tysięcy pięćset jeden Numer zgłoszenia 381905 […]

Read More

Sposób wytwarzania siłowni wodnej F03B13/08 F03B13/10 2002-11-26

Sposób wytwarzania eterów alkilowo-tert-amylowych SAŁACKI WIESŁAW 2004-09-08 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-08 Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29 Uprawnieni WARTER FUELS SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy GRZECZKOWSKI STANISŁAW Status sprawy ” CIOK JAROSŁAW” Symbol planu GRZECZKOWSKI STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 201743 dwieście jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy Numer zgłoszenia 369951 trzysta sześćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Środek do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni PL 2009-06-15

Sposób rozdziału racemicznego 5 Wrocław 2009-06-15 Numer_BUP 25/2009 Data publikacji BUP 2009-12-07 Data wydania 2009-06-15 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni 5-dimetylocykloheks-2-en-1-olu na optycznie czynne alkohole Miasto twórcy WIŃSKA KATARZYNA Status sprawy „PL” Symbol planu WIŃSKA KATARZYNA Numer prawa wyłącznego 212824 dwieście dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery Numer zgłoszenia 388268 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście […]

Read More

Sposób i układ  do wytwarzania biometanu i ekometanu oraz energii elektrycznej i cieplnej PL 2015-03-12

Mieszanka wypiekowa o podwyższonym potencjale przeciwutleniającym SAMOJLUK KAZIMIERZ 2015-03-12 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Miasto twórcy WRONKOWSKA MAŁGORZATA Status sprawy ” NARWOJSZ DAMIAN” Symbol planu WRONKOWSKA MAŁGORZATA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411555 czterysta jedenaście tysięcy pięćset […]

Read More

Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych i ogólnospławnych Rzeszów 2017-01-04

Skrzydło drzwiowe E06B3/58 E06B3/70 2017-01-04 Numer_BUP 15/2018 Data publikacji BUP 2018-07-16 Data wydania 2017-01-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni LITWIŃSKI ARTUR Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 420112 czterysta dwadzieścia tysięcy sto dwanaście (Chinolino lub izochinolino) sulfonamidy amin cyklicznych jako leki przeciwpsychotyczne MARCINIEC KRZYSZTOF 2014-07-04 Numer_BUP 22/2017 […]

Read More

Piezoelektryczny czujnik nacisku zwłaszcza do odwzorowania periodycznych sygnałów biomedycznych oraz sposób detekcji periodycznych sygnałów biomedycznych PL 2011-06-20

Mieszanka do przygotowania bezalkoholowego napoju rozpuszczalnego na bazie ekstraktu z winogron CZ 2011-06-20 Numer_BUP 17/2012 Data publikacji BUP 2012-08-13 Data wydania 2011-06-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ASP CZECH s.r.o. Miasto twórcy PILAŘ STANISLAV Status sprawy ” CZ” Symbol planu PILAŘ STANISLAV Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395365 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć […]

Read More

Element złączny z zakończeniem części gwintowej oraz sposób wykonania zakończenia elementu złącznego PL 2017-01-04

Sposób utleniania limonenu GAWARECKA ALICJA 2017-01-03 Numer_BUP 15/2018 Data publikacji BUP 2018-07-16 Data wydania 2017-01-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Miasto twórcy MICHALKIEWICZ BEATA Status sprawy ” MIĄDLICKI PIOTR” Symbol planu MICHALKIEWICZ BEATA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 420101 czterysta dwadzieścia tysięcy sto jeden Drzwi tymczasowe wewnętrzne PL 2017-01-04 Numer_BUP […]

Read More

Rejestrator matczyno-płodowy do pozyskiwania i analizy danych oraz sposób pozyskiwania i analizy danych przy pomocy rejestratora matczyno-płodowego Kraków 2015-03-10

Dodatek cetanowo-detergentowy do energooszczędnych olejów napędowych SIKORA KRZYSZTOF 2015-03-12 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Miasto twórcy JANECZEK MICHAŁ Status sprawy „Kraków” Symbol planu JANECZEK MICHAŁ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411532 czterysta jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa Układ […]

Read More