Województwo podkarpackie

Zastosowanie inhibitorów pompy protonowej do leczenia zaburzeń dróg oddechowych A61K31/454 A61P11/00 2003-03-11

Pochodne awermektyny B1 mające podstawnik aminosulfonyloksylowy w pozycji 4” C07H17/08 A01N43/90 2002-12-20 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Miasto twórcy Bazylea Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Bazylea Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370835 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści pięć […]

Read More

Sposób spalania roślinnych paliw ciekłych i urządzenie do spalania roślinnych paliw ciekłych KROL BERNARD 2007-06-19

Suport skrętny do wykonywania pochylonych rowków pierścieniowych bd 2007-06-18 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza w tłokach i sposób wykonywania pochylonych rowków pierścieniowych Miasto twórcy KRUPIŃSKI WŁODZIMIERZ Status sprawy „PL” Symbol planu KRUPIŃSKI WŁODZIMIERZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382692 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt […]

Read More

Kompozycje farmaceutyczne zawierające 3 Kiciak Krzysztof 2002-11-14

Gąsienicowe urządzenie trakcyjne do obróbki liniowego elementu i sposób obróbki liniowego elementu GB 2003-01-24 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-01-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MINIFLEX LIMITED Miasto twórcy JENKINS DANIEL OWEN Status sprawy ” GB” Symbol planu JENKINS DANIEL OWEN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370682 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt […]

Read More

Sposób i urządzenie do zdejmowania warstw włókien z bananowców do wytwarzania artykułów papierniczych D21B1/00 D21H11/12 D21F13/00 2005-09-15

Materiał węglowy do elektrochemicznego magazynowania wodoru oraz sposób wytwarzania materiału węglowego do elektrochemicznego magazynowania wodoru JUREWICZ KRZYSZTOF 2007-06-12 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA POZNAŃSKA Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382646 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści […]

Read More

Transformator obrotowy sygnałów i energii elektrycznej Częstochowa 2004-10-12

Zastosowanie związków pierwiastków ziem rzadkich do zapobiegania kamieniom nerkowym 2002-04-22 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-04-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SHIRE INTERNATIONAL LICENSING BV Miasto twórcy BRIDGER GARY J. Status sprawy ” bd” Symbol planu BRIDGER GARY J. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370642 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dwa System […]

Read More

Pochodne piperydyn-2-onu i farmaceutyczna kompozycja zawierająca te związki jako aktywny składnik Mishima-gun 2002-11-21

Częściowy agonista receptora dopaminowego-D2 VAN SCHARRENBURG GUSTAAF 2003-02-11 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-02-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni także o aktywności hamującej serotoninę i/lub noradrenalinę Miasto twórcy BRONZOVA JULIANA B. Status sprawy ” GLENNON JEFFREY C.” Symbol planu BRONZOVA JULIANA B. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370632 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset […]

Read More

Kąpiel do galwanicznego nakładania cynku i jego stopów SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-06-06

Sposób formowania ciasta A21C3/02 2007-06-06 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-06-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WIECZOREK MACIEJ FIRMA WIECZOREK Miasto twórcy Łomianki Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Łomianki Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382595 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć Stojak hydrauliczny KACZMARCZYK MICHAŁ 2007-06-06 Numer_BUP […]

Read More

Licznik energii elektrycznej PL 2004-10-11

Sposób generacji widma wielofalowego lasera światłowodowego H01S3/067 H01S3/09 2004-10-11 Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18 Data wydania 2004-10-11 Numer WUP 05/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-05-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 213929 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć Numer zgłoszenia […]

Read More

Przyrząd do pomiaru różnicy odległości pomiędzy płaszczyzną czołową zewnętrzną pierścienia wewnętrznego łożyska i płaszczyzną czołową wewnętrzną obręczy lub wieńca koła bezobręczowego po jednej i po drugiej stronie zestawu kołowego z zamontowanymi pierścieniami wewnętrznymi łożysk G01B5/00 G01M17/10 B61K9/12 2007-05-31

Sposób zwiększenia sprawności suszarki Karcz Katarzyna 2007-05-30 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-05-30 Numer WUP 05/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-05-31 Uprawnieni zwłaszcza suszarki strumieniowej Miasto twórcy SIEREDZIŃSKI MAREK Status sprawy „A24B3/04” Symbol planu SIEREDZIŃSKI MAREK Numer prawa wyłącznego 211481 dwieście jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 382542 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści […]

Read More

Destylarka PL 2007-05-31

Przyrząd do pomiaru różnicy odległości pomiędzy płaszczyzną czołową czopa osi i płaszczyzną czołową wewnętrzną obręczy lub wieńca koła bezobręczowego po jednej i po drugiej stronie zestawu kołowego z zamontowanymi lub bez zamontowanych pierścieni wewnętrznych łożysk G01B5/00 G01M17/10 B61K9/12 2007-05-31 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-05-31 Numer WUP 04/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-04-30 Uprawnieni INSTYTUT […]

Read More