Województwo opolskie

Kompozycja szklana przeznaczona do wytwarzania oszklenia FR 2003-03-19

Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej NAKWASKI WŁODZIMIERZ 2004-10-25 Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02 Data wydania 2004-10-25 Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31 Uprawnieni z pionową wnęką optyczną Miasto twórcy MAĆKOWIAK PAWEŁ Status sprawy „Kraków” Symbol planu MAĆKOWIAK PAWEŁ Numer prawa wyłącznego 210401 dwieście dziesięć tysięcy czterysta jeden Numer zgłoszenia 370877 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt […]

Read More

Leczenie glejaka tymozyną-Ó1 US 2002-12-10

Urządzenie oświetleniowe z matrycą o wielu diodach LED H05B33/00 F21S8/00 F21V5/00 F21W111/00 2004-10-21 Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02 Data wydania 2004-10-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MAJCHROWICZ ALEKSANDER Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370825 trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia pięć […]

Read More

Odlewany element zużywalny oraz sposób wytwarzania takiego elementu BE 2002-09-30

Związek NARA FUTOSHI 2003-01-09 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-01-09 Numer WUP 07/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-07-31 Uprawnieni kompozycja farmaceutyczna oraz zastosowanie kompozycji farmaceutycznej Miasto twórcy JP Status sprawy ” MIYAZAKI SHOJIRO” Symbol planu JP Numer prawa wyłącznego 211954 dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 370790 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt Kaseta […]

Read More

Pochodne imidazochinoliny BOER KINGA 2002-12-17

Dozownik do ręcznego aplikowania krajanki papierosowej do gilzy papierosowej A24C5/42 2004-10-18 Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02 Data wydania 2004-10-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PRAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Kamienna Góra Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Kamienna Góra Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370757 trzysta siedemdziesiąt tysięcy […]

Read More

Wyrób piekarniczy PL 2007-06-12

Pojemnik antybakteryjny A61L2/10 A61L9/20 A46B17/04 2007-06-12 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PIOTROWICZ KAZIMIERZ Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382640 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści Strzykawka lekarska z zabezpieczeniem przeciw samoczynnym cofaniom się tłoka […]

Read More

Fenylopirymidynoaminy jako inhibitory IgE 2003-01-31

Sposób przygotowania poliwalentnych preparatów fagowych do leczenia zakażeń bakteryjnych ŁUSIAK-SZELACHOWSKA MARZANNA 2002-07-18 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-07-18 Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29 Uprawnieni INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN Miasto twórcy MULCZYK MARIAN Status sprawy ” SYPER DANUTA” Symbol planu MULCZYK MARIAN Numer prawa wyłącznego 201750 dwieście jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt […]

Read More

Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego F16J15/53 2004-10-11

Sposób podziemnej eksploatacji złóż mineralnych z zastosowaniem mechanicznego urabiania skał WALCZAK PIOTR 2004-10-11 Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18 Data wydania 2004-10-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE Miasto twórcy MARKOWSKI PAWEŁ Status sprawy ” MATUSZ CZESŁAW” Symbol planu MARKOWSKI PAWEŁ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370607 trzysta […]

Read More

Elektroniczna okładka do książki G09G3/36 G09B5/00 G06F3/147 2007-05-21

Farba do znakowania dróg PIERTOWICZ TOMASZ 2007-05-21 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MAŃKOWSKI MICHAŁ Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382468 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem Sposób otrzymywania glicydolu z monochlorohydryny glicerynowej Szczecin 2007-05-21 Numer_BUP 24/2008 […]

Read More

Kompozycja zawierająca mieszaninę izomerów analogu cyklosporyny i zastosowanie tej mieszaniny Edmonton 2002-10-17

Komora kriogeniczna 2004-10-05 Numer_BUP 08/2006 Data publikacji BUP 2006-04-18 Data wydania 2004-10-05 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KRIO TECHNIKA MEDYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy RACZKOWSKI ZBIGNIEW Status sprawy „” Symbol planu RACZKOWSKI ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370497 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem Warstwowy ognioodporny materiał o ograniczonym dymieniu i emisji […]

Read More

Filtr przeznaczony do wyrobów tytoniowych Neuchâtel 2002-12-10

Izolujące tworzywo spienione i zastosowanie izolującego tworzywa Walluf 2003-10-02 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-10-02 Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31 Uprawnieni DAW SE Miasto twórcy WAGNER FRANK Status sprawy ” Wald-Michelbach” Symbol planu WAGNER FRANK Numer prawa wyłącznego 216205 dwieście szesnaście tysięcy dwieście pięć Numer zgłoszenia 370492 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt […]

Read More