Województwo opolskie

Pochodne chinuklidyny MIOSKOWSKI CHARLES 2002-09-23

Liofilizowana kompozycja farmaceutyczna zawierająca związek cefalosporynowy i jej zastosowanie do leczenia bakteryjnych infekcji u kotów i psów BRONK BRIAN SCOTT 2002-11-13 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-13 Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30 Uprawnieni Zoetis Services LLC Miasto twórcy REDDY RENUKA DEVI Status sprawy „Groton” Symbol planu REDDY RENUKA DEVI Numer prawa wyłącznego […]

Read More

Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe 2011-07-04

Szczepionka wirusowa przeciwko infekcji wirusowej lub wielonarządowemu poodsadzeniowemu zespołowi wyniszczającemu wywoływanemu przez PCV2 oraz jej zastosowania US 2002-12-11 Numer_BUP 26/2011 Data publikacji BUP 2011-12-19 Data wydania 2002-12-11 Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31 Uprawnieni IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION Miasto twórcy Ames Status sprawy „MENG XIANG-JIN” Symbol planu Ames Numer prawa wyłącznego 215058 dwieście piętnaście tysięcy […]

Read More

Amoniowe ciecze jonowe z kationem alkoksymetylotrialkiloamoniowym i anionem diwodoroortofosforanowym (V) Poznań 2011-07-01

Układ klimatyzacji centralnej wyrobisk górniczych HELBIK ŁUKASZ 2011-07-02 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-02 Numer WUP 10/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-10-30 Uprawnieni WONAM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PŁONECZKA RYSZARD Status sprawy ” KOZA HENRYK” Symbol planu PŁONECZKA RYSZARD Numer prawa wyłącznego 220378 dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 395484 […]

Read More

Lek zawierający roztwór soli fentanylu i spray donosowy do dostarczania kompozycji farmaceutycznej zawierającej roztwór soli fentanylu DK 2001-07-31

Wieloepitopowy antygen fuzyjny TANDESKE LAURA 2001-06-14 Numer_BUP 01/2005 Data publikacji BUP 2005-01-10 Data wydania 2001-06-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni polinukleotyd Miasto twórcy Inc. Status sprawy ” GEORGE NASCIEMENTO CARLOS” Symbol planu Inc. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388367 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem Sposób otrzymywania solanki oraz wody odsolonej z wody zasolonej […]

Read More

Uniwersalne mieszadło turbinowe Poznań 2009-06-23

Śrutownik tarczowo-bijakowy ssąco-tłoczący B02C7/18 2009-06-22 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-22 Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30 Uprawnieni ZUPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Gostyń Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Gostyń Numer prawa wyłącznego 214776 dwieście czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 388355 […]

Read More

Stopa robota kroczącego B25J9/10 B25J17/00 2009-06-18

Sposób monitorowania pomieszczeń oraz podzespół systemu monitorowania pomieszczeń G08B13/00 2009-06-18 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BIGAJ ZBIGNIEW Miasto twórcy Poznań Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Poznań Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388309 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć Sposób monitorowania pomieszczeń […]

Read More

Głowica drukująca B41J2/085 B41J2/14 B41J2/04 2015-03-17

Sposób sterowania silnikiem prądu stałego G05D3/14 G05B11/28 G05B11/42 2015-03-15 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-15 Numer WUP 04/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-04-28 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy Gorlice Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Gorlice Numer prawa wyłącznego 225492 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 411601 […]

Read More

Nowy sposób wytwarzania stałych nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą polimerową o właściwościach katalitycznych HOŁYST ROBERT 2015-03-13

Układ i sposób podnoszenia ramy wydechowej maszyny turbinowej Warszawa 2015-03-13 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GENERAL ELECTRIC COMPANY Miasto twórcy GAWŁOWSKI SEBASTIAN DARIUSZ Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu GAWŁOWSKI SEBASTIAN DARIUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411550 czterysta jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt Magnetyczny agregat prądotwórczy […]

Read More

Uszczelka wielokrawędziowa PL 2009-06-12

Kompozytowe struktury filtracyjne i sposób otrzymywania kompozytowych struktur filtracyjnych Warszawa 2009-06-09 Numer_BUP 25/2009 Data publikacji BUP 2009-12-07 Data wydania 2009-06-09 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MICROSPUN PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy RUMIŃSKI WITALIS Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu RUMIŃSKI WITALIS Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388235 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści […]

Read More

Strzemię do obudowy górniczej E21D11/22 2006-09-07

Membrana poliolefinowa do immunoizolacji mikroorganizmów i sposób jej wytwarzania PL 2006-09-07 Numer_BUP 06/2008 Data publikacji BUP 2008-03-17 Data wydania 2006-09-07 Numer WUP 10/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-10-31 Uprawnieni POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Miasto twórcy KAWIAK JERZY Status sprawy ” PL” Symbol planu KAWIAK JERZY Numer prawa wyłącznego 209660 dwieście dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt […]

Read More