Województwo opolskie

Wytwarzanie pochodnych cis-skondensowanych 3 Beerse 2002-12-02

Kompozycja farby i urządzenie do natryskiwania wstępnie ogrzanej farby Forden 2002-12-19 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SIGMAKALON GROUP Miasto twórcy GILL DAVID GEORGE Status sprawy „” Symbol planu GILL DAVID GEORGE Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370436 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć Stabilizowana kompozycja żywicy […]

Read More

Tabletka farmaceutyczna zawierająca telmisartan i hydrochlorotiazyd oraz sposób jej wytwarzania DE 2002-01-16

Obudowa urządzenia gospodarstwa domowego oraz sposób umieszczania wzorów ozdobnych na urządzeniu gospodarstwa domowego F25D23/06 2003-02-12 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-02-12 Numer WUP 04/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-04-30 Uprawnieni BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Miasto twórcy München Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu München Numer prawa […]

Read More

Zastosowanie ekstraktów z roślin rodzaju Cimicifuga do wytwarzania organoselektywnych środków leczniczych typu estrogenu do leczenia chorób układu moczowo-płciowego zależnych od hormonów płciowych Bovenden 2002-09-16

6 DE BISWANATH 2002-09-20 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-09-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 7-Dihydro-5H-pirazolo[1 Miasto twórcy US Status sprawy ” CLARK MICHAEL PHILLIP” Symbol planu US Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370362 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa Antagoniści V receptora CCR-3 C07C233/41 C07C233/79 C07C275/32 C07C317/48 C07D239/04 A61K31/165 A61K31/225 A61K31/506 […]

Read More

Spirocykliczne 6 DJUNG JANE FAR-JINE 2002-09-20

Katalizator do syntezy amoniaku Milano 2002-10-18 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-10-18 Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29 Uprawnieni sposób jego wytwarzania Miasto twórcy CH Status sprawy ” Milano” Symbol planu CH Numer prawa wyłącznego 213569 dwieście trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 370347 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem Wytwarzanie inhibitorów […]

Read More

Korbowód dwuczęściowy skręcany 2009-08-17

Siodełko do roweru B62J1/04 B62J1/06 2009-08-17 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ZADORA PIOTR ZENON Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388816 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście Ruchomy peron do transportu pasażerskiego E01C15/00 E01F1/00 […]

Read More

Sposób kontrolowanej regulacji chłonności plastyfikatorów przez mineralne napełniacze tworzyw sztucznych FOLTYNOWICZ ZENON 1998-12-31

Rotacyjna rakieta do tenisa ziemnego z przegubową kulą bd 2007-04-16 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni eliptyczną rekojeścią Miasto twórcy PL Status sprawy ” bd” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382205 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięć Wzmacniacz siłowni wodnej F03B1/00 2007-11-06 Numer_BUP 10/2009 […]

Read More

Sposób polepszania przewodności gruntów w otoczeniu uziomu Lubliniec 2009-08-14

Wzmocniona uniwersalna rama narzędzia rolniczego PL 2009-08-14 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-14 Numer WUP 04/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-04-30 Uprawnieni zwłaszcza głębosza Miasto twórcy PL Status sprawy „Rumpel Alicja” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 213743 dwieście trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy Numer zgłoszenia 388800 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset Głowica kotwi rozprężnej […]

Read More

Niskotemperaturowe palenisko wirowe LURIJ WALERIJ GRIGORIEVICZ 2009-08-07

Sposób sterowania ruchem układu wykonawczego w przestrzeni dwuwymiarowej Warszawa 2009-08-07 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-07 Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29 Uprawnieni zwłaszcza dla znakowarek laserowych i układ do stosowania tego sposobu Miasto twórcy SZCZEPANIAK WALDEMAR Status sprawy „PL” Symbol planu SZCZEPANIAK WALDEMAR Numer prawa wyłącznego 217790 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt […]

Read More

Wielobiegunowa maszyna z magnesami trwałymi o zredukowanym momencie zaczepowym Radom 2011-07-15

Sposób wytwarzania ręcznych kompozytowych narzędzi ortopedycznych MOLL STEFAN 2011-07-15 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-15 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GROCHOCKI ALEKSANDER Miasto twórcy PL Status sprawy „Szczecin” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395659 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć Izolowane polinukleotydy NL 2003-12-18 Numer_BUP 19/2011 Data publikacji […]

Read More

Pontonowy most kasetowy Warszawa 2009-05-06

Układ zasilania pomocniczego w zasilaczu świetlówki Toruń 2009-08-06 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-06 Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29 Uprawnieni GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy WIELICH WŁADYSŁAW Status sprawy ” Toruń” Symbol planu WIELICH WŁADYSŁAW Numer prawa wyłącznego 215282 dwieście piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 388735 trzysta osiemdziesiąt osiem […]

Read More