Województwo opolskie

Wahadło chaotyczne G09B23/18 G09B23/06 2006-05-04

Segment izolacji termicznej BĄKIEWICZ MIROSŁAW 2006-04-30 Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12 Data wydania 2006-04-30 Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30 Uprawnieni zwłaszcza rurociągów ciepłowniczych i chłodniczych Miasto twórcy Poznań Status sprawy ” SZYGENDA ZDZISŁAW” Symbol planu Poznań Numer prawa wyłącznego 205914 dwieście pięć tysięcy dziewięćset czternaście Numer zgłoszenia 379587 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt […]

Read More

Wózek jezdny Więckowska-Lazanowicz Grażyna 2015-01-27

Sposób wytwarzania dwuskładnikowej zaprawy cementowej do hydroizolacji Gdynia 2015-01-27 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni IZOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy HORBACZEWSKI ANDRZEJ Status sprawy ” Skarszewy” Symbol planu HORBACZEWSKI ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411067 czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt siedem Sposób przerywanego hartowania gazowego […]

Read More

Stacjonarny system ochrony osób przed kolizją drogową G08G1/16 2011-05-14

Sposób do zdalnego przekazywania informacji i układ do zdalnego przekazywania informacji Zajączkowski Wojciech 2011-05-13 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni FARMAP PAWEŁ KEMPFI Miasto twórcy JAGUCZAŃSKI JAKUB Status sprawy „G09F27/00 H04W4/02 G06Q30/00” Symbol planu JAGUCZAŃSKI JAKUB Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 394860 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset […]

Read More

1 ZHANG DAWEI 2003-09-08

Urządzenie myjące i sposób sterowania urządzeniem myjącym DE 2004-10-14 Numer_BUP 20/2006 Data publikacji BUP 2006-10-02 Data wydania 2004-10-14 Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31 Uprawnieni WHIRLPOOL CORPORATION Miasto twórcy HUETTNER ROBERT Status sprawy ” DE” Symbol planu HUETTNER ROBERT Numer prawa wyłącznego 213096 dwieście trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 379540 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset […]

Read More

Układ sterowania silnika indukcyjnego z kondensatorem rozruchowym H02P1/44 2015-01-15

Mieszanka na silikonowy kompozyt ceramizujący ZARZECKA-NAPIERAŁA MAGDALENA 2015-01-21 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-21 Numer WUP 02/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-02-28 Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA Miasto twórcy BIELIŃSKI DARIUSZ M. Status sprawy „Łódź” Symbol planu BIELIŃSKI DARIUSZ M. Numer prawa wyłącznego 228088 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 411011 czterysta jedenaście tysięcy jedenaście […]

Read More

Ścienny element dekoracyjny z podświetleniem F21S8/00 2016-11-17

Moduł do lutowania płytek obwodów drukowanych Wieliczka 2016-11-17 Numer_BUP 22/2017 Data publikacji BUP 2017-10-23 Data wydania 2016-11-17 Numer WUP 12/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-12-31 Uprawnieni INSTYTUT ODLEWNICTWA Miasto twórcy SOBCZAK NATALIA Status sprawy ” Golkowice” Symbol planu SOBCZAK NATALIA Numer prawa wyłącznego 230766 dwieście trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 419498 czterysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt […]

Read More

Sposób określania zawartości frakcji ziarnowych materiałów sypkich KAMIŃSKI STANISŁAW 2006-04-20

Wieloczynnościowe narzędzie chirurgiczne do precyzyjnych operacji Grodzisk Mazowiecki 2006-04-19 Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29 Data wydania 2006-04-19 Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31 Uprawnieni zwłaszcza operacji laryngologicznych i neurochirurgicznych Miasto twórcy KUKWA ANDRZEJ Status sprawy „PL” Symbol planu KUKWA ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 212935 dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć Numer zgłoszenia 379492 trzysta siedemdziesiąt […]

Read More

Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem Lublin 2011-05-02

Głowica skanująca urządzenia do badania skrawalności skał WRANA ALEKSANDER 2011-05-02 Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05 Data wydania 2011-05-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Miasto twórcy RAJWA SYLWESTER Status sprawy „Wieszowa” Symbol planu RAJWA SYLWESTER Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 394730 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści Głowica skrawająca urządzenia do badania […]

Read More

Sposób wykonania powłoki ochronnej na wewnętrznej powierzchni cylindrycznego korpusu siłownika hydraulicznego PŁONKA ZBIGNIEW 2006-04-18

Sposób odzysku epichlorohydryny i rozpuszczalników z gazów odlotowych BRZEZICKI ANDRZEJ 2006-04-18 Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29 Data wydania 2006-04-18 Numer WUP 08/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-08-31 Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA Miasto twórcy PL Status sprawy ” IWAŃSKI LECH” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 209314 dwieście dziewięć tysięcy trzysta czternaście Numer zgłoszenia 379482 trzysta […]

Read More

Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania MUZYKA PAWEŁ 2016-11-17

Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania MUZYKA PAWEŁ 2016-11-17 Numer_BUP 11/2018 Data publikacji BUP 2018-05-21 Data wydania 2016-11-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP 2019-05-31 Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE Miasto twórcy KOT ANNA Status sprawy ” LECHOWSKI MICHAŁ” Symbol planu KOT ANNA Numer prawa wyłącznego 232070 dwieście trzydzieści dwa tysiące […]

Read More