Województwo mazowieckie

Strukturyzowany element wypełnienia kolumny PILLARELLA MARK ROBERT 1997-05-05

Sposób uzyskiwania żeliwa w stanie ciekłym Rygiel Andrzej 1997-05-02 Numer_BUP 22/1997 Data publikacji BUP 1997-10-27 Data wydania 1997-05-02 Numer WUP 01/2007 Data_Publikacji_WUP 2007-01-31 Uprawnieni wytwarzanego w piecach elektrycznych na wyroby bezpieczeństwa Miasto twórcy CATTANEO RINALDO Status sprawy „C21C1/08” Symbol planu CATTANEO RINALDO Numer prawa wyłącznego 193290 sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt Numer zgłoszenia 319807 […]

Read More

Sposób zmniejszania ilości tlenku azotu w odlotowych gazach spalinowych i urządzenie do zmniejszania ilości tlenku azotu w odlotowych gazach spalinowych 1997-05-06

Sposób automatycznego odczytywania wartości transakcji z kasy elektronicznej i przekazywania jej do urządzenia peryferyjnego WOSIK ARTUR 1997-05-06 Numer_BUP 23/1998 Data publikacji BUP 1998-11-09 Data wydania 1997-05-06 Numer WUP 05/2002 Data_Publikacji_WUP 2002-05-31 Uprawnieni a zwłaszcza addomatu Miasto twórcy LING EUGENIUSZ Status sprawy „Otwock” Symbol planu LING EUGENIUSZ Numer prawa wyłącznego 183043 sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści […]

Read More

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza PL 2013-05-23

Sposób prowadzenia procesu toryfikacji biomasy Warszawa 2013-05-22 Numer_BUP 24/2014 Data publikacji BUP 2014-11-24 Data wydania 2013-05-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni instalacja do prowadzenia procesu toryfikacji biomasy Miasto twórcy PL Status sprawy ” Saltsjö-Duvnäs” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 404037 czterysta cztery tysiące trzydzieści siedem Urządzenie do mikroformowania i sposób mikroformowania B21D22/20 […]

Read More

Urządzenie do wysokotemperaturowej krystalizacji B01D9/02 1989-01-24

Hydrauliczna przerzutnica podsadzkowa PL 1989-01-23 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1989-01-23 Numer WUP 11/1990 Data_Publikacji_WUP 1990-11-30 Uprawnieni MICHALIK ANDRZEJ Miasto twórcy Ruda Śląska Status sprawy ” PL” Symbol planu Ruda Śląska Numer prawa wyłącznego 152072 sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 277387 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem Układ […]

Read More

Urządzenie do chirurgicznego leczenia ametropii TJURIN VLADIMIR STEPANOVICH 1989-01-30

Sposób wytwarzania szczepionki do odczulania chorych na pyłkowicę CIBOROWSKI PAWEŁ 1989-01-30 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-01-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ROSZKOWSKI WALDEMAR Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277460 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt Układ przetwornicy 1989-01-30 Numer_BUP 23/1989 Data publikacji […]

Read More

Urządzenie do chirurgicznego leczenia ametropii TJURIN VLADIMIR STEPANOVICH 1989-01-30

Sposób wytwarzania szczepionki do odczulania chorych na pyłkowicę CIBOROWSKI PAWEŁ 1989-01-30 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-01-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ROSZKOWSKI WALDEMAR Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277460 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt Układ przetwornicy 1989-01-30 Numer_BUP 23/1989 Data publikacji […]

Read More

Warstwowa szczotka o obniżonej indukcyjności do maszyn elektrycznych — 1989-02-01

Urządzenie zabezpieczające przewód oponowy zasilający maszynę samobieżną CZAPLA RYSZARD 1989-02-01 Numer_BUP 19/1989 Data publikacji BUP 1989-09-18 Data wydania 1989-02-01 Numer WUP 10/1990 Data_Publikacji_WUP 1990-10-31 Uprawnieni zwłaszcza kombajn węglowy Miasto twórcy WOLAK MARIAN Status sprawy ” JASIK JERZY” Symbol planu WOLAK MARIAN Numer prawa wyłącznego 151808 sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem Numer zgłoszenia 277532 dwieście […]

Read More

Końcówka narzędzia kriochirurgicznego PL 1989-01-31

Zbiornik elastyczny 1989-02-01 Numer_BUP 23/1989 Data publikacji BUP 1989-11-13 Data wydania 1989-02-01 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ESTETYZACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA „ESTIA” Miasto twórcy MAŁACZYŃSKI MAREK Status sprawy „” Symbol planu MAŁACZYŃSKI MAREK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277495 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć Przeciwolejowa zapora pływająca 1989-02-01 Numer_BUP 16/1990 Data […]

Read More

Urządzenie dopalające F23L 1989-02-03

Stabilna doustna kompozycja farmaceutyczna zawierająca farmaceutycznie dopuszczalną sól kwsu [(E)-7-[4-(4-fluorofenylo)-6-izopropylo-2-[metylo(metylosulfonylo)amino]pirymidyn-5-ylo] (3R GÓRZYŃSKI WITOLD 1989-02-03 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-02-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 5S)-3 Miasto twórcy PL Status sprawy ” SAKOWSKA JADWIGA” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277552 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa Nadajnik przemieszczeń […]

Read More

Nowe heterocyklicznie podstawione imidazolochinoksalinony HOFMANN HANS PETER 1995-09-19

Zespół klocków do układania A63H33/08 1995-09-28 Numer_BUP 16/1997 Data publikacji BUP 1997-08-04 Data wydania 1995-09-28 Numer WUP 05/2000 Data_Publikacji_WUP 2000-05-31 Uprawnieni LEGO A/S Miasto twórcy Nykobing Falster Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Nykobing Falster Numer prawa wyłącznego 178501 sto siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset jeden Numer zgłoszenia 319402 […]

Read More