Województwo mazowieckie

Sposób utylizacji materiałów zawierających azbest i urządzenie do utylizacji materiałów zawierających azbest A62D3/178 A62D3/36 A62D101/41 B09B3/00 2005-11-03

Mała elektrownia wodna PL 2005-11-03 Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP 2007-05-14 Data wydania 2005-11-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KUŚ STANISŁAW Miasto twórcy Targowiska Status sprawy ” PL” Symbol planu Targowiska Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 377953 trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy Zespolony strop stalowo-betonowy E04B5/40 E04B5/23 2005-11-03 Numer_BUP 10/2007 Data publikacji BUP […]

Read More

Sposób usuwania z powietrza pyłu rozpuszczalnego w wodzie WÓJCIK ZDZISŁAW 1989-02-17

Absorber do mokrego odsiarczania spalin i oczyszczania ich z pyłów lotnych B01D 1989-02-17 Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20 Data wydania 1989-02-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „MIASTOPROJEKT” Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277790 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset […]

Read More

Winianowe sole pochodnej tiazolidynodionu O’KEEFFE DEIRDRE 2001-08-03

Sposób wytwarzania kwasu N-arylo-antranilowego i jego pochodnych WINKLE DERICK DALE 2001-07-20 Numer_BUP 19/2004 Data publikacji BUP 2004-09-20 Data wydania 2001-07-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WARNER-LAMBERT COMPANY LLC. Miasto twórcy DAVIS EDWARD MARK Status sprawy „” Symbol planu DAVIS EDWARD MARK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 360699 trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć Samonośny element […]

Read More

Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania ANCZOK HUBERT 1989-02-10

Sygnalizator zagrożenia stateczności pojazdu 1989-02-08 Numer_BUP 23/1989 Data publikacji BUP 1989-11-13 Data wydania 1989-02-08 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza ciągnika lub samobieżnej maszyny rolniczej Miasto twórcy KACZOROWSKI BOGUSLAW Status sprawy „–„ Symbol planu KACZOROWSKI BOGUSLAW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277660 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt Zawór kulowy F16K 1989-02-08 Numer_BUP 17/1990 Data […]

Read More

Środek piorący BYRSKA ANNA 1989-02-17

Sposób i urządzenie do spalania paliw płynnych i drobnoziarnistych paliw stałych F23D 1989-02-17 Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20 Data wydania 1989-02-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ODDZIAŁ PROJEKTOWO-TECHNICZNY „PROTECH” USPOŁECZNIONEGO PRZEDSIĘBIORSTWA DORADCZEGO „CONSULTING” Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277800 dwieście siedemdziesiąt siedem […]

Read More

Poidło dla lisów 1989-02-21

Układ elektryczny i elektroniczny analogowego korektora falowych błędów dynamicznych G01L1/00 1989-02-21 Numer_BUP 18/1990 Data publikacji BUP 1990-09-03 Data wydania 1989-02-21 Numer WUP 11/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-11-30 Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA IM. W. PSTROWSKIEGO Miasto twórcy Gliwice Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Gliwice Numer prawa wyłącznego 159079 sto pięćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Filtr do oczyszczania powietrza z pyłów Warszawa 1989-02-21

Układ elektroniczny wielowejściowy do generowania pojedyńczego impulsu H03K G04C 1989-02-21 Numer_BUP 18/1990 Data publikacji BUP 1990-09-03 Data wydania 1989-02-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SZYKOWNY JANUSZ Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277832 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dwa Sposób zwiększania puszystości włóczki […]

Read More

Membranowa pompa wysokociśnieniowa F04B43/14 F04F1/00 1989-02-22

Urządzenie do brykietowania materiałów lignocelulozowych KASPRZAK JERZY 1989-02-21 Numer_BUP 23/1989 Data publikacji BUP 1989-11-13 Data wydania 1989-02-21 Numer WUP 12/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-12-31 Uprawnieni zwłaszcza trocin Miasto twórcy MALUJDA IRENEUSZ Status sprawy ” MAZGUŁA ZDZISŁAW” Symbol planu MALUJDA IRENEUSZ Numer prawa wyłącznego 155600 sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset Numer zgłoszenia 277892 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset […]

Read More

Poidło dla lisów 1989-02-21

Układ elektryczny i elektroniczny analogowego korektora falowych błędów dynamicznych G01L1/00 1989-02-21 Numer_BUP 18/1990 Data publikacji BUP 1990-09-03 Data wydania 1989-02-21 Numer WUP 11/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-11-30 Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA IM. W. PSTROWSKIEGO Miasto twórcy Gliwice Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Gliwice Numer prawa wyłącznego 159079 sto pięćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Manipulator Kraków 1989-02-22

Tarcza strzelecka CIEŚLIŃSKI TADEUSZ 1989-02-22 Numer_BUP 18/1990 Data publikacji BUP 1990-09-03 Data wydania 1989-02-22 Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30 Uprawnieni zwłaszcza do biathlonu Miasto twórcy STONAWSKI PAWEŁ Status sprawy ” GRAJDEK RYSZARD” Symbol planu STONAWSKI PAWEŁ Numer prawa wyłącznego 158869 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 277897 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset […]

Read More