Województwo mazowieckie

Sposób i urządzenie do wygładzania narożników ram okiennych Nowy Bedoń 2009-09-09

Zestaw modułowy kościelnego wielofunkcyjnego rzutnika WITAS EDWARD 2009-09-07 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-07 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KĄTNIK LESZEK Miasto twórcy PL Status sprawy „Gdańsk” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388981 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden Sposób wytwarzania drobnokrystalicznego renianu (VII) srebra MACHELSKA GRAŻYNA 2009-09-07 […]

Read More

Sposób wytwarzania farmaceutycznej kompozycji w postaci szybko dyspergującej dawki i stała BRZOZOWSKI ANDRZEJ JAN 2005-06-03

Środki filtrujące wodę i filtry US 2005-03-04 Numer_BUP 16/2007 Data publikacji BUP 2007-08-06 Data wydania 2005-03-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Freeman Jon J. Miasto twórcy Channelview Status sprawy ” US” Symbol planu Channelview Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382303 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzy Stosowanie filtracji wgłębnej sekwencyjnie z wirowaniem ciągłym do oczyszczania […]

Read More

Zespół przeniesienia napędu Czabajski Jacek 2009-09-01

Nowe pigmenty na bazie indygo oraz sposób otrzymywania pigmentów PL 2009-09-01 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-01 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Miasto twórcy ZYWERT ANNA Status sprawy ” PL” Symbol planu ZYWERT ANNA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388934 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści […]

Read More

Atramenty do drukarek zapewniające lepszą ochronę przed rozmazywaniem pod wpływem wilgoci na porowatych nośnikach druku San Diego 2005-08-31

Piła tarczowa z nacięciami między ostrzami ORŁOWSKI KAZIMIERZ 2007-04-24 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-24 Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30 Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA Miasto twórcy PL Status sprawy ” SZYSZKOWSKI STANISŁAW” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 216536 dwieście szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć Numer zgłoszenia 382273 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście […]

Read More

Okno VIGENBERG STIG FLEMMING 2002-12-02

Estry analogów 3-dezoksy-witaminy D 3 C07C401/00 A61K31/59 A61P3/14 2002-09-12 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-09-12 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370352 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa Owadobójcze i roztoczobójcze 3-podstawione […]

Read More

Związek chinolinowy SUZUKI NOBUHIRO 2002-10-24

Sposób otrzymywania modyfikowanej żywicy fenolowo-formaldehydowej WOLSKI STANISŁAW 2004-09-23 Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03 Data wydania 2004-09-23 Numer WUP 09/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-09-30 Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA Miasto twórcy PL Status sprawy ” WILASZEK STANISŁAW” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 199347 sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem Numer zgłoszenia 370287 trzysta siedemdziesiąt […]

Read More

Urządzenie do wytwarzania paliwa stałego w postaci uformowanych kształtek i sposób wytwarzania paliwa stałego C10L5/06 B30B11/20 2011-07-18

Układ do spoofingu realizowanego w systemach nawigacji satelitarnej Gdańsk 2011-07-18 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA GDAŃSKA Miasto twórcy MAGIERA JAROSŁAW Status sprawy ” Gdańsk” Symbol planu MAGIERA JAROSŁAW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395689 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć Urządzenie do oczyszczania powierzchni […]

Read More

Odłącznik Pabijan-Zawadzka Agnieszka 2007-04-10

Opakowanie B65D5/32 B65D5/54 2007-04-06 Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13 Data wydania 2007-04-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SCA POZNAŃ DISPLAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382155 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć Sposób epoksydacji 1 […]

Read More

Sposób ogrzewania domków jednorodzinnych i układ instalacji do ogrzewania domków jednorodzinnych F24B1/185 F24F12/00 F24D5/02 2007-04-10

Materiał na poduszki do pieczątek automatycznych oraz sposób wytwarzania materiału na poduszki do pieczątek automatycznych 2007-04-10 Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13 Data wydania 2007-04-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy JÓZEFOWICZ ROBERT Status sprawy ” „ Symbol planu JÓZEFOWICZ ROBERT Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382166 trzysta […]

Read More

Elektroniczny licznik energii elektrycznej PL 2007-04-03

Powłoka uniepalniająca do papy SYLLA CEZARY 2007-04-02 Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13 Data wydania 2007-04-02 Numer WUP 10/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-10-31 Uprawnieni ICOPAL SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy THIEL ALOJZY Status sprawy „Oświęcim” Symbol planu THIEL ALOJZY Numer prawa wyłącznego 212585 dwieście dwanaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 382119 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewiętnaście […]

Read More