Województwo mazowieckie

Drogowa balustrada bezpieczeństwa Wollescote 2004-09-16

Zespół mocujący zaczep elektromagnetyczny E05B15/02 E05B47/00 2004-09-16 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-16 Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30 Uprawnieni GAWRON WOJCIECH Miasto twórcy Rudniki Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Rudniki Numer prawa wyłącznego 210836 dwieście dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć Numer zgłoszenia 370129 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia dziewięć Zapalnik […]

Read More

Chiralne chlorki 1-alkoksymetylo-3-[(1R Poznań 2009-07-02

Sposób i urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw Bogucin 2009-07-02 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-07-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza jabłek Miasto twórcy ZDUNEK ARTUR Status sprawy ” Lublin” Symbol planu ZDUNEK ARTUR Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388443 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy Głowica […]

Read More

Kompozycja farmaceutyczna Pietruszyńska-Dajewska Elżbieta 2002-11-05

Antagonisty receptora wazopresyny na bazie mostkowej dwucyklicznej [1 MARYANOFF BRUCE E. 2002-10-11 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-10-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 4] benzodwuazepiny pochodzenia aminokwasowego Miasto twórcy US Status sprawy „Landsdale” Symbol planu US Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370114 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście Rozrusznik elektryczny z ogranicznikiem amortyzującym […]

Read More

Pasek pędny 2002-04-10

Wyłącznik ograniczający do ochrony przeciwzwarciowej w obwodach prądu przemiennego wyłączający bez przepięć H02H3/08 H02H9/02 2004-09-20 Numer_BUP 07/2006 Data publikacji BUP 2006-04-03 Data wydania 2004-09-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni HEMPOWICZ PAWEŁ Miasto twórcy SOPOT Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu SOPOT Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370104 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto cztery […]

Read More

Sposób redukcji ciśnienia oraz reduktor-parownik w samochodowych instalacjach wtrysku LPG F02M21/06 2007-03-19

Kompozycja i jej zastosowanie w leczeniu nadciśnienia w gałce ocznej 1998-03-13 Numer_BUP 08/2000 Data publikacji BUP 2000-04-10 Data wydania 1998-03-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NOVARTIS AG Miasto twórcy YEN SHAU-FONG Status sprawy ” Atlanta” Symbol planu YEN SHAU-FONG Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 381996 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć Balustrada poręczowa E04H17/00 […]

Read More

Instalacja do ciągłej przeróbki odpadów politereftalanu etylenu PET C08J11/08 2015-03-20

Urządzenie do monitorowania odczuwanego bólu Opole 2015-03-20 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni HEART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy RULEWICZ MATEUSZ Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu RULEWICZ MATEUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411674 czterysta jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery Przenośne urządzenie diagnostyczne do oceny […]

Read More

Rozjazd kolejki spągowej JANAS SEBASTIAN 2007-03-09

Frezujący kombajn ścianowy PL 2007-03-09 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-03-09 Numer WUP 09/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-09-28 Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA Miasto twórcy WYDRO TOMASZ Status sprawy ” PL” Symbol planu WYDRO TOMASZ Numer prawa wyłącznego 212413 dwieście dwanaście tysięcy czterysta trzynaście Numer zgłoszenia 381944 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści […]

Read More

Sposób stabilizacji wyższego stanu ładunkowego (n+1)+ jonu lantanowca (RE) w układzie matryca nieorganiczna – REn+ /RE(n+1)+ w warunkach redukcji w celu otrzymania liminoforu i sposób kontroli stężenia jonu lantanowca (RE) na danym stopniu utlenienia [(n+1)+ lub n+] w układzie matryca nieorganiczna- REn+/RE(n+1)+w luminoforze Gdańsk 2015-03-16

Sposób wytwarzania zeolitów na bazie filipowickiego tufu wulkanicznego Kraków 2015-03-16 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Miasto twórcy ŁACH MICHAŁ Status sprawy ” Zembrzyce” Symbol planu ŁACH MICHAŁ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411616 czterysta jedenaście tysięcy sześćset szesnaście Referencyjne szerokopasmowe źródło […]

Read More

Słuchawki nauszne Sanok 2009-06-18

Urządzenie do uzdatniania paliw Konin 2009-06-17 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-17 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni zwłaszcza komponentów paliw ciekłych Miasto twórcy PALKA STANISŁAW Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu PALKA STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 214537 dwieście czternaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem Numer zgłoszenia 388302 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta […]

Read More

Syntetyczny smar plastyczny zwłaszcza do maszyn i urządzeń pracujących w niskich temperaturach Radom 2006-12-27

Nowe poli(3-alkenotiofeny) oraz sposób ich wytwarzania Raciążek 2006-12-14 Numer_BUP 13/2008 Data publikacji BUP 2008-06-23 Data wydania 2006-12-14 Numer WUP 06/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-06-30 Uprawnieni UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Miasto twórcy MALINOWSKI RAFAŁ Status sprawy ” Toruń” Symbol planu MALINOWSKI RAFAŁ Numer prawa wyłącznego 208917 dwieście osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście Numer zgłoszenia 381294 trzysta osiemdziesiąt jeden […]

Read More