Województwo mazowieckie

1′-(3 NIEZGODA NATALIA 2016-11-28

Peptydomimetyki i ich zastosowanie w terapii nowotworowej jelit oraz w zapewnieniu ich prawidłowej perystaltyki PUSZKO ANNA KATARZYNA 2016-11-28 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INSTYTUT HOMEOSTAZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy MISICKA-KĘSIK ALEKSANDRA Status sprawy ” LASKOWSKA ANNA” Symbol planu MISICKA-KĘSIK ALEKSANDRA Numer prawa wyłącznego zero Numer […]

Read More

Przybór do miski toaletowej Montvale 2002-10-10

Sposób rozdzielania mieszaniny racemicznej amlodypiny ZLOTA ANDREI A. 2002-10-23 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-10-23 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SEPRACOR INC. Miasto twórcy TANOURY GERALD J. Status sprawy ” SARANTEAS KOSTAS” Symbol planu TANOURY GERALD J. Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369406 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć Arkusz papieru GB […]

Read More

Sposób walcowania poprzecznego dwoma walcami wyrobów typu kula B21H1/14 B21B27/02 2011-05-11

Prowadnica B21J13/04 B30B15/04 2011-05-11 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-11 Numer WUP 04/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-04-30 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 219303 dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta trzy Numer zgłoszenia 394829 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć […]

Read More

Sposób mocowania w gruncie smukłych pali gruntowych Rogozińska Alicja 2004-08-02

Sposób zwiększania skuteczności usuwania SO₂ w absorberach natryskowych i absorber natryskowy BRONOWICKA AGNIESZKA 2004-08-02 Numer_BUP 03/2006 Data publikacji BUP 2006-02-06 Data wydania 2004-08-02 Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy PL Status sprawy „Wrocław” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 201812 dwieście jeden tysięcy osiemset dwanaście Numer zgłoszenia 369385 trzysta sześćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Agregat strugowy i sposób zasterowywania agregatu strugowego DE 2006-04-24

Pasta do zdobienia PL 2006-04-24 Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29 Data wydania 2006-04-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MENNICA METALE SZLACHETNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy KASPRZAK MAŁGORZATA Status sprawy ” PL” Symbol planu KASPRZAK MAŁGORZATA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 379520 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia Wykładzina dna reaktora i sposób […]

Read More

Bluebox o kształcie sferycznym w realizacji dwu- i trójwymiarowych zdjęć filmowych H04N5/222 H04N5/272 2009-03-31

Aparat udojowy A01J5/04 A01J5/08 2009-03-31 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-03-31 Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29 Uprawnieni KROPIŃSKI RYSZARD Miasto twórcy Przeźmierowo Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Przeźmierowo Numer prawa wyłącznego 213460 dwieście trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt Numer zgłoszenia 387660 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt Interfejs do komunikacji czujników […]

Read More

Fotochromowe pochodne N-(2 Kędzierzyn-Koźle 2011-05-04

Fotochromowa azowa pochodna 4-amino-N-(6-metoksypirydazyn-3-ilo)benzenosulfonamidu i sposób jej otrzymywania Wrocław 2011-05-04 Numer_BUP 25/2011 Data publikacji BUP 2011-12-05 Data wydania 2011-05-04 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy LARKOWSKA MARIA Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu LARKOWSKA MARIA Numer prawa wyłącznego 214521 dwieście czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden Numer zgłoszenia 394755 trzysta dziewięćdziesiąt cztery […]

Read More

Sposób otrzymywania półproduktów stopowych GARBACZ HALINA 2009-03-30

Kocioł rusztowy Adamczyk Piotr 2009-03-30 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-03-30 Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29 Uprawnieni sposób modernizacji kotła rusztowego oraz sposób zmniejszania emisji pyłów w procesie spalania paliw stałych w kotle rusztowym Miasto twórcy KOWALEWSKI WITOLD Status sprawy „F23L1/02 F23J1/00 F23L1/00 F24H1/22” Symbol planu KOWALEWSKI WITOLD Numer prawa wyłącznego 215271 […]

Read More

Stelaż do urządzeń sanitarnych E03C1/326 E03D11/14 E03C1/01 E03D9/05 2009-03-30

Nowy chiralny octan (+ )-(1R)-1-[(1S LOCHYŃSKI STANISŁAW 2009-03-30 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-03-30 Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29 Uprawnieni 5R Miasto twórcy Wrocław Status sprawy ” KURIATA RENATA” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 211581 dwieście jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 387627 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem […]

Read More

Sposób zapewniania jakości papierosów z filtrami segmentowymi DE 2002-11-23

Opatrunek chłonny do ran bd 2002-11-22 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-11-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zawierający warstwę hydrożelową Miasto twórcy SILCOCK DEREK Status sprawy „GB” Symbol planu SILCOCK DEREK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369096 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć Szkło float Grosse Ile 2003-01-28 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji […]

Read More