Województwo mazowieckie

Rozrywalny artykuł klejowy B32B7/00 B32B7/12 C09J7/00 C09J7/02 2002-07-11

Czujnik do pomiaru odległości i sposób pomiaru odległości G01B11/00 G01C3/06 G01S7/481 2004-10-27 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2004-10-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BEA s.a. Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370901 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset jeden Sposób wytwarzania biomimetycznych KACZMARCZYK […]

Read More

Konserwowany preparat ziół aromatycznych i sposób wytwarzania konserwowanego preparatu ziół aromatycznych A23L1/221 A23B7/14 2002-12-03

Urządzenie do suszenia i/lub kalcynacji gipsu Grabowska Małgorzata Karcz Katarzyna 2003-03-04 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-03-04 Numer WUP 11/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-11-30 Uprawnieni proces kalcynacji gipsu i gips kalcynowany Miasto twórcy FALINOWER CHARLES Status sprawy „C04B11/028 F27D3/08 F27B17/00 B01F3/06 B01F15/06” Symbol planu FALINOWER CHARLES Numer prawa wyłącznego 207215 dwieście siedem tysięcy dwieście […]

Read More

Wieczko z żywicy syntetycznej HISANO MASATAKA 2003-03-03

Głowica wiertnicza do wiercenia płynem E21B7/18 E21B10/60 2002-11-14 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-14 Numer WUP 08/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-08-29 Uprawnieni CMTE DEVELOPMENT LIMITED Miasto twórcy Highgate hill Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Highgate hill Numer prawa wyłącznego 199155 sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt […]

Read More

Podstawione 2-aminocykloalkanokarboksyamidy i ich zastosowanie jako inhibitorów proteaz cysteinowych SMITH DAVID BERNARD 2002-11-25

Benzamid i heteroaryloamid jako antagoniści receptora P2X7 US 2002-11-04 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PFIZER PRODUCTS INC. Miasto twórcy SUBRAMANYAM CHAKRAPANI Status sprawy ” US” Symbol planu SUBRAMANYAM CHAKRAPANI Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370762 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa Zastosowanie pochodnych 2-indanyloaminowych do wytwarzania […]

Read More

1 BISSERY MARIE-CHRISTINE 2002-12-03

Pochodne podstawionego kwasu fenylopropionowego jako agonisty ludzkiego aktywowanego przez proliferator peroksysomów receptora alfa (PPAR) bd 2002-12-18 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ASTRAZENECA AB Miasto twórcy OLSSON ANNA CHRISTINA Status sprawy „” Symbol planu OLSSON ANNA CHRISTINA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370672 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset […]

Read More

Cewnik do elektrostymulacji serca z miękką distalną końcówką PL 2007-06-11

Pasta do mycia C11D3/48 C11D9/50 C11D3/14 C11D17/00 2007-06-11 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-11 Numer WUP 07/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-07-29 Uprawnieni MUSIALIK KATARZYNA Miasto twórcy Dąbrowa Górnicza Status sprawy „” Symbol planu Dąbrowa Górnicza Numer prawa wyłącznego 209087 dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 382625 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć […]

Read More

Mechanizm przesuwno-blokujący belki dociskowej maszyny do cięcia materiałów B26D7/04 D06H7/00 2007-06-06

Preparat drożdżowy Wrocław 2007-06-05 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-06-05 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni RYSZKA FLORIAN BIOCHEFA FARMACEUTYCZNY ZAKŁAD NAUKOWO-PRODUKCYJNY Miasto twórcy RYSZKA FLORIAN Status sprawy ” Sosnowiec” Symbol planu RYSZKA FLORIAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382589 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć Górnicza kolejka podwieszona RYBNIK 2007-06-05 Numer_BUP […]

Read More

Arkusz blachy dla celów budowlanych oraz sposób i urządzenie do jego wytwarzania 2003-01-17

Sposób sterowania środkami do oczyszczania filtra cząstek stałych FR 2003-02-05 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-02-05 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES EUROPEEN Miasto twórcy MUSTEL WILLIAM PIERRE Status sprawy ” FR” Symbol planu MUSTEL WILLIAM PIERRE Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370627 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset […]

Read More

Przegroda ognioodporna PL 2007-06-04

System do widmowej analizy promieniowania widzialnego MACIAK ERWIN 2007-06-06 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-06-06 Numer WUP 11/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-11-29 Uprawnieni INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM Miasto twórcy KUBICA WINCENTY Status sprawy ” URBAŃCZYK MARIAN” Symbol planu KUBICA WINCENTY Numer prawa wyłącznego 215334 dwieście piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery Numer zgłoszenia […]

Read More

Urządzenie do rozdrabniania Budner Stanisław 2007-05-20

Hybrydowy układ napędowy Nowy Dwór Mazowiecki 2007-05-18 Numer_BUP 24/2008 Data publikacji BUP 2008-11-24 Data wydania 2007-05-18 Numer WUP 11/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-11-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy HAJDUGA ARKADIUSZ Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu HAJDUGA ARKADIUSZ Numer prawa wyłącznego 210004 dwieście dziesięć tysięcy cztery Numer zgłoszenia 382457 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem Zamek […]

Read More