Województwo małopolskie

Sposób otrzymywania kompozytów typu węgiel – węgiel bd 1989-01-21

Układ mocowania papieru do drukarek mikrokomputerowych G06K 1989-01-20 Numer_BUP 15/1990 Data publikacji BUP 1990-07-23 Data wydania 1989-01-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni CZAPSKI WŁADYSŁAW Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277307 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedem Sposób ciągłej kontroli pracy noszonego mikrodozownika infuzyjnego Warszawa 1989-01-20 […]

Read More

Kurtyna urządzenia ekranującego zwłaszcza do obiektów szklarniowych PIĄTKOWSKI RYSZARD 1989-01-27

Układ elektroniczny sterujący pracą urządzeń elektrycznych 1989-01-24 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1989-01-24 Numer WUP 01/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-01-31 Uprawnieni zwłaszcza dzwonkiem szkolnym Miasto twórcy TOTON STANISŁAW Status sprawy „G04C21/30 G04G15/00” Symbol planu TOTON STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 152697 sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 277412 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy […]

Read More

Urządzenie do chłodzenie pasma mieszanek gumowych — 1989-01-30

Urządzenie do odpylania gazów przemysłowych bd 1989-01-31 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-01-31 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy NOWICKI JERZY Status sprawy ” bd” Symbol planu NOWICKI JERZY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277471 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden Przedłużacz-rozgałęziacz do pakietów — 1989-01-30 Numer_BUP 23/1989 […]

Read More

Urządzenie do pomiaru współosiowości otworów 1989-02-03

Sposób wytwarzania wstępnie naprężonego korpusu prasy i korpus prasy wstępnie naprężony WEŁNOWSKI JANUSZ 1989-02-01 Numer_BUP 16/1990 Data publikacji BUP 1990-08-06 Data wydania 1989-02-01 Numer WUP 07/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-07-31 Uprawnieni JASIŃSKI RAFAŁ Miasto twórcy PL Status sprawy „Bydgoszcz” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 157978 sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 277542 dwieście […]

Read More

Sposób wzbogacania rud KALINOWSKI ANDRZEJ 1989-02-02

Zespół napędowy zabawki ruchowej 1989-02-02 Numer_BUP 23/1989 Data publikacji BUP 1989-11-13 Data wydania 1989-02-02 Numer WUP 04/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-04-30 Uprawnieni szczególnie w postaci helikoptera Miasto twórcy BULIKOWSKI JERZY Status sprawy „A63G31/00 A63H27/04” Symbol planu BULIKOWSKI JERZY Numer prawa wyłącznego 153433 sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy Numer zgłoszenia 277567 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset […]

Read More

Pasmo łańcucha przegubowego DE 1989-01-24

Sposób umocnienia brzegów 1989-01-24 Numer_BUP 16/1989 Data publikacji BUP 1989-08-07 Data wydania 1989-01-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO „HYDROBUDOWA” Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277346 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści sześć Sposób stabilizacji ścian gruntowych i element stabilizujący MIŁOSZEWSKI […]

Read More

Sposób oczyszczania ścieków technologicznych powstałych w procesie obróbki oraz przetwórstwa mięsa i drobiu 1989-01-23

Dodatek do paliw C10L1/14 1987-12-22 Numer_BUP 15/1989 Data publikacji BUP 1989-07-24 Data wydania 1987-12-22 Numer WUP 03/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-03-31 Uprawnieni Exxon Chemical Patents Inc. Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Numer prawa wyłącznego 156387 sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 277351 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More

Sposób wytwarzania podstawionych bromków benzylu Mannheim 1998-07-20

Kompozycja kosmetyczna i sposób wytwarzania poliamidu CAI HENG 1998-07-30 Numer_BUP 23/2000 Data publikacji BUP 2000-11-06 Data wydania 1998-07-30 Numer WUP 07/2007 Data_Publikacji_WUP 2007-07-31 Uprawnieni COLGATE-PALMOLIVE COMPANY Miasto twórcy US Status sprawy ” ESPOSITO ANTHONY” Symbol planu US Numer prawa wyłącznego 194820 sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia Numer zgłoszenia 338438 trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterysta […]

Read More

Mieszanka węglowa do produkcji koksu wielkopiecowego w ubijanym systemie obsadzania komór koksowniczych ZAWISTOWSKI JACEK 1989-01-24

Wibroizolator 1989-01-26 Numer_BUP 16/1989 Data publikacji BUP 1989-08-07 Data wydania 1989-01-26 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GÓRBIEL CZESŁAW Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277382 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa Sposób wytwarzania końcówki pisaka oraz końcówka pisaka B43K8/12 1989-01-26 Numer_BUP 16/1990 Data […]

Read More

Urządzenie do usuwania ciekłych zanieczyszczeń z powierzchni wody 1989-02-01

Sterownik czasowo-sekwencyjny — 1989-02-01 Numer_BUP 18/1989 Data publikacji BUP 1989-09-04 Data wydania 1989-02-01 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „UNIWERSITAS” Miasto twórcy KOZŁOWSKI ANDRZEJ Status sprawy ” –„ Symbol planu KOZŁOWSKI ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277490 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt Emulsja lepiszcza bitumicznego w wodzie i sposób jej wytwarzania […]

Read More