Województwo małopolskie

Nowy inhibitor korozji SZCZEPANIAK REMIGIUSZ 2007-05-04

Rama samojezdnej maszyny ciężkiej Lubin 2007-05-04 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-05-04 Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30 Uprawnieni RUDA JACEK BIURO HANDLOWE RUDA TRADING INTERNATIONAL Miasto twórcy STREUBEL MARCIN Status sprawy ” Lubin” Symbol planu STREUBEL MARCIN Numer prawa wyłącznego 209512 dwieście dziewięć tysięcy pięćset dwanaście Numer zgłoszenia 382361 trzysta osiemdziesiąt dwa […]

Read More

Zastosowanie peptydu tymozyny α 1 (TA1) Menlo Park 2002-11-01

Sposób wytwarzania granulatów lub proszków zawierających substancje czynne Darmstadt 2003-01-30 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-01-30 Numer WUP 01/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-01-29 Uprawnieni granulaty lub proszek wytwarzane tym sposobem oraz zastosowanie tych granulatów lub proszków Miasto twórcy PETEREIT HANS-ULRICH Status sprawy ” Darmstadt” Symbol planu PETEREIT HANS-ULRICH Numer prawa wyłącznego 204465 dwieście cztery […]

Read More

Zawór Młodkowski Maciej 2009-09-01

Magnetyczna turbina grzewcza do centralnego ogrzewania i ciepłej wody FILIPIAK WŁODZIMIERZ 2009-09-01 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-01 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MONAWAR DAVOUD Miasto twórcy PL Status sprawy „Lublin” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388939 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć Platforma transportowa 2009-09-01 Numer_BUP 06/2011 […]

Read More

Układ do regulacji obciążania materiału PL 2007-04-26

Sposób liofilizacji wodnego preparatu farmaceutycznego CH 2000-02-22 Numer_BUP 13/2004 Data publikacji BUP 2004-06-28 Data wydania 2000-02-22 Numer WUP 09/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-09-30 Uprawnieni UNIVERSITY OF CONNECTICUT Miasto twórcy Glattpark Opfikon Status sprawy ” US” Symbol planu Glattpark Opfikon Numer prawa wyłącznego 203177 dwieście trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 382288 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście […]

Read More

Komórki zrębowe pochodzące z tkanki tłuszczowej do naprawy ubytków rogówkowych i wewnątrzoczodołowych i ich zastosowanie bd 2002-11-08

Opakowanie i sposób otwierania nieodpakowanego opakowania B65D77/04 B65D75/62 B65D85/10 2003-02-17 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-02-17 Numer WUP 11/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-11-30 Uprawnieni Rath Josef Miasto twórcy ILZTAL Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu ILZTAL Numer prawa wyłącznego 203987 dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem Numer […]

Read More

Stylisko do czekana i doczepiana rączka do czekana A63B29/08 2007-04-04

Sposób wytwarzania pojemnika do uprawy roślin oraz zastosowanie pojemnika do uprawy roślin A01G9/10 A01G9/02 2007-04-03 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-04-03 Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30 Uprawnieni ROBIN PEPINIERES Miasto twórcy Sain-Laurent-Du-Cros Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Sain-Laurent-Du-Cros Numer prawa wyłącznego 214698 dwieście czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia […]

Read More

Stojak do pojemnika i pojemnik SZYMAŃSKI WOJCIECH 2009-08-06

Sposób nakładania zewnętrznej powłoki ogniochronnej na kasetę rejestratora katastroficznego C23F15/00 C09D5/18 B05D5/00 C09K21/00 2009-07-13 Numer_BUP 02/2011 Data publikacji BUP 2011-01-17 Data wydania 2009-07-13 Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29 Uprawnieni INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 213463 dwieście trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy Numer […]

Read More

Urządzenie do rozsypywania materiału uszorstniającego Donaueschingen 2004-06-22

Urządzenie do rehabilitacji wzroku PL 2007-03-28 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy PILAT ZBIGNIEW Status sprawy ” PL” Symbol planu PILAT ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382081 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt jeden Amorficzny fosforan carvedilolu i sposób […]

Read More

Serwomotor do zaworu Poznań 2009-08-03

Sposób wzmocnienia narożnika odgałęzienia wyrobisk korytarzowych Wieszowa 2009-08-03 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Miasto twórcy KOWALSKI EDWARD Status sprawy ” Kalety” Symbol planu KOWALSKI EDWARD Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388699 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć Sposób pojedynczego pakowania sztućców jednorazowego […]

Read More

Siłownia spalinowo-gazowa i sposób sterowania jej pracą F01K13/00 2007-03-23

Preparat zawierający walsartan HUBINOVA VIERA 2004-11-02 Numer_BUP 16/2007 Data publikacji BUP 2007-08-06 Data wydania 2004-11-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ZENTIVA Miasto twórcy VLADOVICOVA BEATA Status sprawy „bd” Symbol planu VLADOVICOVA BEATA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382044 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery Sposób ochrony brzegu przed falami morskimi i zespół tłumiący energię fal […]

Read More