Województwo lubuskie

Sposób otrzymywania gazów inertnych oraz układ urządzeń dla stosowania gazów inertnych w podziemnych wyrobiskach kopalni Katowice 2007-05-04

Sposób wytwarzania kompozycji ceramicznej do czujników elektrochemicznych o zróżnicowanym potencjale i kompozycja ceramiczna do czujników elektrochemicznych o zróżnicowanym potencjale C04B35/50 2007-05-02 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-05-02 Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław […]

Read More

Sposób i układ do wyławiania krótkich zaszumionych sygnałów lokacyjnych Bydgoszcz 2009-09-02

Krystaliczna pochodna dibenzotiazepiny i jej zastosowanie jako środka przeciwpsychotycznego C07D281/16 C07D417/04 A61K31/55 A61K31/554 A61P25/18 1998-07-28 Numer_BUP 21/2009 Data publikacji BUP 2009-10-12 Data wydania 1998-07-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ASTRAZENECA UK LIMITED Miasto twórcy Bristol Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Bristol Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388944 trzysta osiemdziesiąt osiem […]

Read More

Zespół radiacyjno-konwekcyjny grzejnika centralnego ogrzewania F24D19/06 2004-09-29

Środek chwastobójczy Hochheim 2002-11-25 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-25 Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30 Uprawnieni sposób zwalczania niepożądanego wzrostu roślin i zastosowanie kompozycji Miasto twórcy HACKER ERWIN Status sprawy ” Eppstein” Symbol planu HACKER ERWIN Numer prawa wyłącznego 206313 dwieście sześć tysięcy trzysta trzynaście Numer zgłoszenia 370386 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta […]

Read More

Sposób wytwarzania jednorodnych 2009-08-31

Sposób skanowania wewnątrzwiązkowego wykorzystujący wir optyczny PL 2009-08-31 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-08-31 Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy LENIEC MONIKA Status sprawy ” PL” Symbol planu LENIEC MONIKA Numer prawa wyłącznego 220022 dwieście dwadzieścia tysięcy dwadzieścia dwa Numer zgłoszenia 388918 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemnaście […]

Read More

Pipeta mechaniczna z nastawianą wartością objętości pobieranej cieczy BALA JAN 2009-08-28

Układ zabezpieczenia generatora chłodzonego powietrzem przed nadmiernym wzrostem wilgotności Staszów 2009-08-28 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-08-28 Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30 Uprawnieni ETHOSENERGY POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy KARWOT JÓZEF Status sprawy ” Rybnik” Symbol planu KARWOT JÓZEF Numer prawa wyłącznego 216832 dwieście szesnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa Numer zgłoszenia 388908 […]

Read More

Robot do rehabilitacji ruchowej osób o upośledzonych ruchowo kończynach A61H1/02 A63B23/12 B25J13/08 2007-04-23

Metoda wykrywania i ustalania stopnia płaskostopia bd 2007-04-23 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-23 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Miasto twórcy PATEJUK ALEKSY Status sprawy ” bd” Symbol planu PATEJUK ALEKSY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382252 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa Metoda analizy sygnału efektu Barkhausena umożliwiająca […]

Read More

Złącze przewodu pneumatycznego PL 2007-04-13

Sposób obróbki serwatki A23C21/00 A23C21/10 2007-04-12 Numer_BUP 20/2007 Data publikacji BUP 2007-10-01 Data wydania 2007-04-12 Numer WUP 10/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-10-31 Uprawnieni NILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Miechów Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Miechów Numer prawa wyłącznego 209819 dwieście dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście Numer zgłoszenia 382188 […]

Read More

Urządzenie do przygotowywania napoju przez zaparzanie FR 2003-04-29

Szczep bakterii Streptococcus thermophilus Witek Rafał 2002-12-19 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-12-19 Numer WUP 12/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-12-31 Uprawnieni zawierająca go kompozycja oraz jego zastosowanie Miasto twórcy DE SIMONE CLAUDIO Status sprawy „C12N1/20 A61K35/74 A61K31/56 A61K31/34 A61K31/685” Symbol planu DE SIMONE CLAUDIO Numer prawa wyłącznego 207395 dwieście siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć […]

Read More

Kompozycja farmaceutyczna zawierająca rosuwastatynę Augustyniak Magdalena 2009-08-12

Ścielarko-paszowóz A01D90/00 2009-08-12 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-12 Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29 Uprawnieni SZORC KRZYSZTOF Miasto twórcy Piłatowszczyzna Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Piłatowszczyzna Numer prawa wyłącznego 211781 dwieście jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 388785 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć Wideo-rejestrator zdarzeń drogowych G07C5/08 […]

Read More

Zespół łożyskowy Basa Grażyna 2007-04-05

Układ anemometru stałotemperaturowego z regulacją właściwości dynamicznych G01F1/698 G01P5/12 2007-04-04 Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13 Data wydania 2007-04-04 Numer WUP 09/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-09-30 Uprawnieni INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK Miasto twórcy Kraków Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Kraków Numer prawa wyłącznego 209493 dwieście dziewięć tysięcy […]

Read More