Województwo lubuskie

Zastosowanie związków bis-α-aminoalkanofosfinowych DRĄG MARCIN 2004-09-15

Substancja wypełniająca PL 2004-09-15 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-15 Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29 Uprawnieni STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S. A. Miasto twórcy CZAJA MAREK Status sprawy ” PL” Symbol planu CZAJA MAREK Numer prawa wyłącznego 201862 dwieście jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 370093 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt trzy […]

Read More

Analizator jakości spalania w kotłach na paliwo stałe PL 2015-03-23

Sposób otrzymywania egzo-poligalakturonazy podczas prowadzenia hodowli pleśni Penicillium chrysogenum PL 2015-03-26 Numer_BUP 02/2016 Data publikacji BUP 2016-01-18 Data wydania 2015-03-26 Numer WUP 08/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-08-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy MANIAK HALINA Status sprawy ” PL” Symbol planu MANIAK HALINA Numer prawa wyłącznego 226729 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć Numer zgłoszenia 411702 czterysta […]

Read More

Narzędzie do usuwania zgrubiałego naskórka A61B17/54 A45D29/00 2009-06-25

Otwarte odrzwia obudowy górniczej dla chodników przyścianowych Lublin 2009-06-25 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-25 Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29 Uprawnieni LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy CHMIELEWSKI JANUSZ Status sprawy ” Lublin” Symbol planu CHMIELEWSKI JANUSZ Numer prawa wyłącznego 219492 dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 388383 trzysta […]

Read More

Sposób rejestrowania przebiegu Tomaszewska Grażyna 2011-07-01

Sposób otrzymywania nośnika z unieruchomionymi drobnoustrojami PL 2011-07-01 Numer_BUP 26/2011 Data publikacji BUP 2011-12-19 Data wydania 2011-07-01 Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31 Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Miasto twórcy NEJMAN MARIUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu NEJMAN MARIUSZ Numer prawa wyłącznego 219972 dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 395494 trzysta dziewięćdziesiąt pięć […]

Read More

Maszyna piorąca D06F39/04 D06F39/02 2015-03-21

Urządzenie do lakierowania i nanoszenia farb ozdobnych na spersonalizowaną kartkę papieru B44C3/02 2015-03-20 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-20 Numer WUP 07/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-07-31 Uprawnieni ABA PAPIER INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Szczecin Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Szczecin Numer prawa wyłącznego 226456 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta […]

Read More

Wieloprzedziałowy przyrząd do przygotowywania emulsji WILLIAMS MARTIN ALEXANDER KEITH 2002-11-25

Lecznicze związki izochinolinowe ANGST CHRISTOF 2002-11-01 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-01 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ASTRAZENECA AB Miasto twórcy MOORE GARY Status sprawy ” HAEBERLEIN MARKUS” Symbol planu MOORE GARY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370058 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt osiem Urządzenie łączące F16B12/12 F16B5/00 2002-08-23 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji […]

Read More

Amid kwasu 8-amino[1 SCHMITT SEBASTIEN 2002-10-04

Grzyby wytwarzane metodą inżynierii genetycznej stosowane do wykorzystywania L-arabinozy 2002-02-15 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-02-15 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS VTT Miasto twórcy PENTTILÄ MERJA Status sprawy „” Symbol planu PENTTILÄ MERJA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370063 trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt trzy Nieprzetrwalnikujący szczep Bacillus subtilis HELSINKI […]

Read More

Broń pneumatyczna F41B11/00 F41B11/32 2011-06-30

Pochodne indoloamin do leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego KAZEK GRZEGORZ 2011-06-29 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy JAGODZIŃSKA MONIKA Status sprawy ” BEDNARSKI MAREK” Symbol planu JAGODZIŃSKA MONIKA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395469 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt […]

Read More

Ruszt żelbetowy i sposób wykonania rusztu żelbetowego E04B5/14 E04C2/42 E04B5/28 2011-07-01

Kompozycje polietylenu wysokiej gęstości o obniżonej palności Knurów 2011-06-30 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Miasto twórcy LENŻA JOANNA Status sprawy ” Katowice” Symbol planu LENŻA JOANNA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395479 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć Matryca do wytłaczania zakrywek […]

Read More

Światłowodowy przetwornik prędkości PL 2004-09-10

Sposób pomiaru częstotliwości dopplerowskiej echa radarowego G01R23/10 G01R23/12 2004-09-10 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-10 Numer WUP 08/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-08-31 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 203040 dwieście trzy tysiące czterdzieści Numer […]

Read More