Województwo lubuskie

Lampa sygnalizacyjna B60Q1/46 B60Q1/26 2016-11-28

Biustonosz PL 2016-11-28 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-28 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni AXAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Miasto twórcy SKUTNICKA EDYTA Status sprawy ” PL” Symbol planu SKUTNICKA EDYTA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419618 czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemnaście Biustonosz PL 2016-11-28 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP […]

Read More

Sposób i system sterowania odbiornikami energii elektrycznej w obiektach PL 2015-01-27

Podparcie kolumny siedziska Śrem 2015-01-27 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-27 Numer WUP 09/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-09-28 Uprawnieni zwłaszcza krzesła biurowego lub fotela gabinetowego Miasto twórcy WILK DARIUSZ Status sprawy „PL” Symbol planu WILK DARIUSZ Numer prawa wyłącznego 230132 dwieście trzydzieści tysięcy sto trzydzieści dwa Numer zgłoszenia 411072 czterysta jedenaście tysięcy siedemdziesiąt dwa […]

Read More

Mobilne urządzenie solarne H02B1/48 F03D9/00 H01L31/053 H01L31/042 2016-11-23

Kurtyna rolowana zwłaszcza przeciwpożarowa Cieszkowski Antoni 2016-11-24 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-24 Numer WUP 01/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-01-31 Uprawnieni MAŁKOWSKI ZENON BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ Miasto twórcy MAŁKOWSKI ZENON Status sprawy „E06B9/08 E06B5/16 A62C2/10” Symbol planu MAŁKOWSKI ZENON Numer prawa wyłącznego 230926 dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć Numer zgłoszenia […]

Read More

Multiwarstwowa nanokapsuła i sposób jej wytwarzania Gromadka 2011-05-10

Sposób wytwarzania kryształu tlenkowego będącego szafirem lub granatem itrowo-glinowym PL 2011-05-10 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-10 Numer WUP 11/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-11-30 Uprawnieni JUROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy SHKULKOV ANATOLY Status sprawy ” RU” Symbol planu SHKULKOV ANATOLY Numer prawa wyłącznego 224042 dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści dwa Numer zgłoszenia […]

Read More

Oczyszczanie białek z zastosowaniem kationowego środka powierzchniowo czynnego IL 2006-04-12

Sposób nakładania na rurociąg warstwy ochronnej przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi F16L58/10 C23F15/00 B05D1/02 2006-01-13 Numer_BUP 19/2009 Data publikacji BUP 2009-09-14 Data wydania 2006-01-13 Numer WUP 03/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-03-31 Uprawnieni BERRY PLASTICS CORPORATION Miasto twórcy Marlborough Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Marlborough Numer prawa wyłącznego 208218 dwieście […]

Read More

Nadrozgałęziona amylopektyna i jej nadrozgałęzione pochodne C08B35/00 C08B30/20 A61K47/36 A61K31/718 A01N1/02 A61P7/08 2002-08-06

Dysza do spryskiwania powierzchni B05B1/26 2004-07-30 Numer_BUP 03/2005 Data publikacji BUP 2005-02-07 Data wydania 2004-07-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Lechler GmbH Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369359 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć Pojemnik ze sprężyną elastomerową pokrywki bd 2004-07-30 […]

Read More

Sposoby oczyszczania wyższych diamondoidów i kompozycje zawierające takie diamondoidy 2002-01-17

17α-Alkilo-17ß-oksy-estratrieny KROLL JORG 2002-11-27 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-11-27 Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28 Uprawnieni ich zastosowanie oraz preparaty farmaceutyczne je zawierające Miasto twórcy BOHLMANN ROLF Status sprawy ” PETROV ORLIN” Symbol planu BOHLMANN ROLF Numer prawa wyłącznego 207955 dwieście siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 369171 trzysta sześćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Kompozyt ceramika-węgiel i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-węgiel SKUBISZEWSKA-ZIĘBA JADWIGA 2006-04-24

Sposób i urządzenie do redukowania związków metalu i tlenu C22B5/10 2004-10-01 Numer_BUP 20/2006 Data publikacji BUP 2006-10-02 Data wydania 2004-10-01 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni CORUS TECHNOLOGY BV Miasto twórcy Alkmaar Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Alkmaar Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 379514 trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czternaście Kompozycje farmaceutyczne i […]

Read More

9 ŚWIST AGNIESZKA 2011-05-02

Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego PL 2011-05-02 Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05 Data wydania 2011-05-02 Numer WUP 01/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-01-31 Uprawnieni POLITECHNIKA LUBELSKA Miasto twórcy TOMCZAK JANUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu TOMCZAK JANUSZ Numer prawa wyłącznego 215635 dwieście piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć Numer zgłoszenia 394735 […]

Read More

Sposób wytwarzania etykiet IML o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych B41M5/26 B41M1/30 2009-03-31

Sposób odzyskiwania metali ANYSZKIEWICZ KRYSTYNA 2009-03-30 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-03-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza lantanowców i niklu z frakcji zużytych akumulatorów niklowo-wodorkowych Ni-MH w procesie hydrometalurgicznego przetwarzania Miasto twórcy BECKER KSAWERY Status sprawy ” SZOŁOMICKI ZBIGNIEW” Symbol planu BECKER KSAWERY Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387650 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More