Województwo łódzkie

Sposób zwiększania zawartości glutationu w komórkach 2001-09-14

Sposób i urządzenie w sieci do przygotowania zwłaszcza osobistych usług komunikacyjnych w systemie komunikacyjnym H04Q3/00 2001-12-04 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2001-12-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NOKIA SIEMENS NETWORKS GmbH & Co.KG Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia […]

Read More

Łańcuch przeciwpoślizgowy B60C27/10 2003-01-27

Pochodne laktamowe jako antagoniści ludzkich receptorów 11CBY AL-BARAZANJI KAMAL A. 2002-10-15 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-10-15 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SMITHKLINE BEECHAM PLC Miasto twórcy HAMPRECHT DIETER WOLFGANG Status sprawy ” TADAYYON MOHAMMAD” Symbol planu HAMPRECHT DIETER WOLFGANG Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370587 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem […]

Read More

Sposób magnetooptyczny zmiany stanu polaryzacji światła i urządzenie do jego realizacji G02F1/00 G02F1/09 G02F1/01 2003-02-12

Filtr paliwa z urządzeniem samopodgrzewającym się F02M37/22 2003-03-03 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-03-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UFI FILTERS S.P.A. Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370577 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem Sposób i układ do kondycjonowania ciekłego […]

Read More

Futerał na samochód HAMMER-ŚLAZYK JOANNA 2007-05-23

Zastosowanie preparatów aktywnej substancji szkliwa SLABY IVAN 1999-02-26 Numer_BUP 17/2001 Data publikacji BUP 2001-08-13 Data wydania 1999-02-26 Numer WUP 02/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-02-26 Uprawnieni Straumann Holding AG Miasto twórcy HAMMARSTRÖM LARS Status sprawy ” HAMMARGREN TOMAS” Symbol planu HAMMARSTRÖM LARS Numer prawa wyłącznego 204797 dwieście cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 382480 trzysta osiemdziesiąt dwa […]

Read More

Pompa strumieniowa B01F5/02 2007-05-17

Przyrząd do jednoosiowego ściskania próbek Mączka Stanisław 2007-05-17 Numer_BUP 23/2007 Data publikacji BUP 2007-11-12 Data wydania 2007-05-17 Numer WUP 05/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-05-31 Uprawnieni zwłaszcza z suszonych warzyw i owoców Miasto twórcy CZACHOR GABRIEL Status sprawy „G01N33/02 G01N3/08” Symbol planu CZACHOR GABRIEL Numer prawa wyłącznego 208499 dwieście osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 382447 trzysta […]

Read More

Filtr składnikowej zerowej prądu SKRZYNKI 2007-05-16

Blok filtrujący dla filtracji cząstek zawartych w gazach spalinowych silnika spalinowego i korpus filtrujący do filtrowania cząstek zawierający wiele bloków filtrujących FR 2005-08-22 Numer_BUP 19/2007 Data publikacji BUP 2007-09-17 Data wydania 2005-08-22 Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30 Uprawnieni SAINT-GOBAIN CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES EUROPEEN Miasto twórcy BOUTEILLER BERNARD Status sprawy ” FR” Symbol planu […]

Read More

Podajnik narzędzi B23Q3/152 B23Q16/06 2009-09-07

Kształtka osadnika E02D29/12 E03F5/02 2009-09-04 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-04 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BUDOKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Grodzisk Mazowiecki Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Grodzisk Mazowiecki Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388966 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć Pneumatyczna linia zasilająca F15B1/00 […]

Read More

Silnik wiatrowy o pionowej osi wirnika F03D3/06 F03D3/00 F03D11/04 2009-09-03

Mikrofalowe urządzenie do sterylizacji ziół Świdnik 2009-09-03 Numer_BUP 06/2011 Data publikacji BUP 2011-03-14 Data wydania 2009-09-03 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni przypraw Miasto twórcy PL Status sprawy ” Wrocław” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388955 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć Sposób jednoczesnego pomiaru jednorodności i parametrów rekombinacyjnych materiału półprzewodnikowego oraz […]

Read More

Synergiczne mieszaniny owadobójcze LEICHLINGEN 2003-02-10

Podstawione piperazyny oraz sposoby zastosowania GOLDBERG MARTIN H. 2002-07-25 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-07-25 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni AMGEN INC. Miasto twórcy ARASASINGHAM PREMILLA Status sprawy ” HAN NIANHE” Symbol planu ARASASINGHAM PREMILLA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370381 trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden Kompozycja zawierająca gips o zwiększonej […]

Read More

Pochodne mocznika LAPIERRE JEAN-MARC 2002-09-11

Układ kolektora słonecznego oraz sposób wytwarzania i ogrzewania strumienia powietrza przeznaczonego do wentylacji i ogrzewania pomieszczenia za pomocą takiego układu kolektora słonecznego F24J2/28 2002-11-26 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-26 Numer WUP 06/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-06-30 Uprawnieni Christensen Hans Jorgen Miasto twórcy Hadsten Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Hadsten Numer prawa […]

Read More