Województwo łódzkie

Czujnik do pomiaru ciśnień i sił impulsowych G01L23/06 G01L1/24 2004-09-22

Sposób wytwarzania 1 SEO TATEO 2002-06-20 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-06-20 Numer WUP 05/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-05-31 Uprawnieni 2-dichloroetanu Miasto twórcy JP Status sprawy „Chiba-shi” Symbol planu JP Numer prawa wyłącznego 205828 dwieście pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem Numer zgłoszenia 370226 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć Kompozycja przeciw robakom NANBA TOSHIHIKO […]

Read More

Sposób transmisji światłowodowej z kluczowaniem stanów polaryzacji światła na tej samej długości fali i z odbiorem wykorzystującym skrętność i krzywiznę układu odbieranych stanów polaryzacji i układ do stosowania tego sposobu PL 2009-08-07

Sposób przemiału i separacji kruszywa Katowice 2009-08-07 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-07 Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30 Uprawnieni zwłaszcza węgla w młynie kulowo-misowym i młyn kulowo-misowy Miasto twórcy GRUCZA GINTER Status sprawy „PL” Symbol planu GRUCZA GINTER Numer prawa wyłącznego 214737 dwieście czternaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem Numer zgłoszenia 388745 trzysta […]

Read More

Uniepalniona kompozycja na bazie nienasyconej bezhalogenowej żywicy poliestrowej i sposób jej otrzymania BŁONIARCZYK MAŁGORZATA 2011-07-12

Sposób wytwarzania papierowej taśmy samoprzylepnej i urządzenie do wytwarzania papierowej taśmy samoprzylepnej D21H19/00 2011-07-13 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Płock Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Płock Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395630 trzysta dziewięćdziesiąt […]

Read More

Tafla przegubowa do deskowania ścian Słomczyńska Elżbieta 2009-07-04

Sposób otrzymywania rozpuszczalników z solwentnafty karbochemicznej GARBACIAK JERZY 2009-07-03 Numer_BUP 02/2011 Data publikacji BUP 2011-01-17 Data wydania 2009-07-03 Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30 Uprawnieni INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA Miasto twórcy DULA JANUSZ Status sprawy ” ZWIERZ KRYSTYNA” Symbol planu DULA JANUSZ Numer prawa wyłącznego 211029 dwieście jedenaście tysięcy dwadzieścia dziewięć Numer zgłoszenia 388453 trzysta […]

Read More

Statyw pulpitu operatorskiego B25H1/00 2007-03-22

Sposób destylacji z przepływem gazów BINIAŚ DOROTA 2007-03-22 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BINIAŚ WŁODZIMIERZ Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382034 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery Ziołowy odświeżacz 2007-03-22 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data […]

Read More

Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania Bydgoszcz 2009-06-30

Czipsy topinamburowe i sposób wytwarzania czipsów topinamburowych A23L1/214 A23L1/217 A23L3/40 2009-06-29 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-29 Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30 Uprawnieni FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „PAULA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Miasto twórcy Kolonia Skarszewek Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Kolonia Skarszewek Numer prawa wyłącznego 216777 dwieście szesnaście tysięcy […]

Read More

Mieszanka wypiekowa o podwyższonej wartości żywieniowej SAMOJLUK KAZIMIERZ 2015-03-24

Biokompatybilne nanonośniki polimerowe oraz sposób ich otrzymywania Wrocław 2015-03-27 Numer_BUP 02/2016 Data publikacji BUP 2016-01-18 Data wydania 2015-03-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy WAWRZYŃCZYK DOMINIKA Status sprawy ” Pisanowice” Symbol planu WAWRZYŃCZYK DOMINIKA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411728 czterysta jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem Kaseta owadobójcza A01M1/20 A01M13/00 2013-06-24 Numer_BUP […]

Read More

Sposób wykonania ściany budynku energooszczędnego w szalunku traconym i szalunek tracony do wykonania ściany budynku E04G17/06 E04G11/06 E04G13/00 E04B2/86 E04B1/76 2011-07-01

Sposób pokrywania powierzchni drewnianych Tomaszewska Grażyna 2011-07-01 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-01 Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31 Uprawnieni zwłaszcza powierzchni elementów urządzeń wyposażenia placów zabaw Miasto twórcy KUBIAK WALDEMAR Status sprawy „E01C13/00 D21J1/08 E04C2/10 E04F13/10” Symbol planu KUBIAK WALDEMAR Numer prawa wyłącznego 222493 dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy Numer […]

Read More

Moduł kapilarny do destylacji membranowej Szczecin 2000-03-08

Zespolony osadnik do cieczy 2007-03-15 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-15 Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29 Uprawnieni zwłaszcza do soku buraczanego po saturacji pierwszej Miasto twórcy MURAWSKI STANISŁAW Status sprawy „B01D21/06 C13B20/00” Symbol planu MURAWSKI STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 211749 dwieście jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć Numer zgłoszenia 381980 trzysta osiemdziesiąt jeden […]

Read More

Sposób oznaczania zawartości etanolu w syropach G01N33/15 G01N30/06 2009-06-24

Szczep bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii KO17 SKORUPSKA ANNA 2009-06-24 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-24 Numer WUP 09/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-09-28 Uprawnieni bionawóz dla roślin motylkowatych na bazie metabolitów tego szczepu oraz sposób otrzymywania tego bionawozu Miasto twórcy WIELBO JERZY Status sprawy „Janów” Symbol planu WIELBO JERZY Numer prawa wyłącznego 212250 dwieście […]

Read More