Województwo łódzkie

Statyw pulpitu operatorskiego B25H1/00 2007-03-22

Sposób destylacji z przepływem gazów BINIAŚ DOROTA 2007-03-22 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BINIAŚ WŁODZIMIERZ Miasto twórcy PL Status sprawy „” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382034 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery Ziołowy odświeżacz 2007-03-22 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data […]

Read More

Mieszanka wypiekowa o podwyższonej wartości żywieniowej SAMOJLUK KAZIMIERZ 2015-03-24

Biokompatybilne nanonośniki polimerowe oraz sposób ich otrzymywania Wrocław 2015-03-27 Numer_BUP 02/2016 Data publikacji BUP 2016-01-18 Data wydania 2015-03-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Miasto twórcy WAWRZYŃCZYK DOMINIKA Status sprawy ” Pisanowice” Symbol planu WAWRZYŃCZYK DOMINIKA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411728 czterysta jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem Kaseta owadobójcza A01M1/20 A01M13/00 2013-06-24 Numer_BUP […]

Read More

Sposób kondycjonowania nieczystości ciekłych oczyszczalni ścieków i instalacja do jego stosowania Bydgoszcz 2009-06-30

Czipsy topinamburowe i sposób wytwarzania czipsów topinamburowych A23L1/214 A23L1/217 A23L3/40 2009-06-29 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-29 Numer WUP 05/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-05-30 Uprawnieni FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA „PAULA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Miasto twórcy Kolonia Skarszewek Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Kolonia Skarszewek Numer prawa wyłącznego 216777 dwieście szesnaście tysięcy […]

Read More

Sposób wykonania ściany budynku energooszczędnego w szalunku traconym i szalunek tracony do wykonania ściany budynku E04G17/06 E04G11/06 E04G13/00 E04B2/86 E04B1/76 2011-07-01

Sposób pokrywania powierzchni drewnianych Tomaszewska Grażyna 2011-07-01 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-01 Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31 Uprawnieni zwłaszcza powierzchni elementów urządzeń wyposażenia placów zabaw Miasto twórcy KUBIAK WALDEMAR Status sprawy „E01C13/00 D21J1/08 E04C2/10 E04F13/10” Symbol planu KUBIAK WALDEMAR Numer prawa wyłącznego 222493 dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy Numer […]

Read More

Sposób oznaczania zawartości etanolu w syropach G01N33/15 G01N30/06 2009-06-24

Szczep bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii KO17 SKORUPSKA ANNA 2009-06-24 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-24 Numer WUP 09/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-09-28 Uprawnieni bionawóz dla roślin motylkowatych na bazie metabolitów tego szczepu oraz sposób otrzymywania tego bionawozu Miasto twórcy WIELBO JERZY Status sprawy „Janów” Symbol planu WIELBO JERZY Numer prawa wyłącznego 212250 dwieście […]

Read More

Moduł kapilarny do destylacji membranowej Szczecin 2000-03-08

Zespolony osadnik do cieczy 2007-03-15 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-15 Numer WUP 06/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-06-29 Uprawnieni zwłaszcza do soku buraczanego po saturacji pierwszej Miasto twórcy MURAWSKI STANISŁAW Status sprawy „B01D21/06 C13B20/00” Symbol planu MURAWSKI STANISŁAW Numer prawa wyłącznego 211749 dwieście jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć Numer zgłoszenia 381980 trzysta osiemdziesiąt jeden […]

Read More

Sposób obróbki surowej gliceryny z produkcji biodiesla BALCEROWIAK WOJCIECH 2011-06-24

Sposób otrzymywania powłok konwersyjnych chromianowych dekoracyjno-ochronnych na odlewniczych stopach magnezu Kępa 2011-06-24 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy WIECZOREK REMIGIUSZ Status sprawy ” Kędzierzyn-Koźle” Symbol planu WIECZOREK REMIGIUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395423 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia […]

Read More

Reaktor plazmowy Legionowo 2009-06-17

Sposób wytwarzania paneli akustycznych Poznań 2009-06-17 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni EKOBEL SCHALLSCHUTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PL Status sprawy „PL” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388297 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem Sposób wytwarzania polimerycznego materiału budowlanego na bazie […]

Read More

Sposób prowadzenia pojazdu do obiektu docelowego za pomocą zdalnego ośrodka sterowania HAIFA 2002-12-23

Sposoby wytwarzania zawiesiny CD8⁺ do stosowania w leczeniu podmiotu z rakiem lub czerniakiem LETURCQ DIDIER J. 2002-02-19 Numer_BUP 09/2005 Data publikacji BUP 2005-05-02 Data wydania 2002-02-19 Numer WUP 10/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-10-29 Uprawnieni sposób produkcji nie występującej naturalnie komórki i nie występująca naturalnie linia komórkowa Miasto twórcy US Status sprawy ” JACKSON MICHAEL R.” Symbol planu […]

Read More

Wiertnia E02F5/20 E21B15/00 E21B7/00 2011-06-21

Wykonywanie PL 2011-06-22 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni po stronie klienta Miasto twórcy US Status sprawy „Bury Lech” Symbol planu US Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395376 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć Sposób zgazowania biomasy PL 2011-06-22 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data […]

Read More