Województwo łódzkie

Narzędzie do podnoszenia pokryw włazów studzienek Konin 2011-05-16

Kulowy popychacz obrotowy Łódź 2011-05-14 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-14 Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29 Uprawnieni INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Miasto twórcy PODSIEDLIK WŁADYSŁAW Status sprawy ” Łódź” Symbol planu PODSIEDLIK WŁADYSŁAW Numer prawa wyłącznego 219557 dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 394865 trzysta dziewięćdziesiąt cztery […]

Read More

Złącze cierne do podatnych połączeń elementów górniczej obudowy odrzwiowej E21D11/22 2009-04-07

Przejezdna kabina ochronna PILAT ZBIGNIEW 2009-04-07 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-07 Numer WUP 12/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-12-31 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy LUDWIŃSKI MAREK Status sprawy ” SOŚNICA JOACHIM” Symbol planu LUDWIŃSKI MAREK Numer prawa wyłącznego 215596 dwieście piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 387729 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Autologiczne bd 2004-01-09

Podłoże do stosowania dla urządzeń opto-elektrycznych lub elektrycznych  oraz sposób jego wytwarzania SIERZPUTOWSKI LESZEK 2003-12-11 Numer_BUP 20/2006 Data publikacji BUP 2006-10-02 Data wydania 2003-12-11 Numer WUP 02/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-02-28 Uprawnieni AMMONO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Miasto twórcy PL Status sprawy ” KANBARA YASUO” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 224991 dwieście dwadzieścia cztery tysiące […]

Read More

Sposób wytwarzania granulatu i mikrogranulatu z udziałem tworzyw sztucznych oraz urządzenie do wytwarzania granulatu i mikrogranulatu z udziałem tworzyw sztucznych Toruń 2015-01-23

Zawór zasuwowy klinowy F16K3/316 F16K3/28 2015-01-22 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-22 Numer WUP 07/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-07-31 Uprawnieni ZETKAMA R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Piława Górna Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Piława Górna Numer prawa wyłącznego 226326 dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć Numer zgłoszenia 411031 czterysta […]

Read More

Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową Kaczur-Kaczyńska Ewa 2009-04-02

Panel akustyczny Poznań 2009-04-02 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-02 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni EKOBEL SCHALLSCHUTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy PL Status sprawy „PL” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387677 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem Panel akustyczny Poznań 2009-04-02 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP […]

Read More

Sposób wykonywania wzmocnienia dziurkowanej części kieszeni foliowej na dokumenty B42F5/04 B42F7/02 2016-11-18

Uchylny dach pojazdu samochodowego lub przyczepy B60J7/08 B60J10/90 B60P3/32 2016-11-18 Numer_BUP 11/2018 Data publikacji BUP 2018-05-21 Data wydania 2016-11-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni KARPIK TOMASZ Miasto twórcy Kłodawa Status sprawy „” Symbol planu Kłodawa Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419508 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset osiem Bisamoniowe sole z kationem alkilo-1 KLEJDYSZ TOMASZ 2016-11-18 Numer_BUP […]

Read More

Układ do generowania specjalizowanego multisterownika PLC w języku opisu sprzętu dla układu reprogramowalnego G05B19/05 G05B19/042 2011-05-04

Systemowy fundament zespolony E02D27/32 2011-05-02 Numer_BUP 23/2012 Data publikacji BUP 2012-11-05 Data wydania 2011-05-02 Numer WUP 06/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-06-30 Uprawnieni RĘBIELAK JANUSZ Miasto twórcy Bierutów Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Bierutów Numer prawa wyłącznego 221971 dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 394745 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć Fotel […]

Read More

Stanowisko do badań udarowych TOMCZAK JANUSZ 2015-01-16

Sposób suszenia i sterylizacji w celu ograniczenia strat składowania i ograniczania niekontrolowanej emisji gazów cieplarnianych na drodze wykorzystania synergii między procesami oraz urządzenia do realizacji tego sposobu B09B3/00 2015-01-16 Numer_BUP 15/2016 Data publikacji BUP 2016-07-18 Data wydania 2015-01-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ROGUT ALEKSANDRA JOLANTA Miasto twórcy Pyrzyce Status sprawy „” Symbol planu Pyrzyce Numer […]

Read More

Sposób wytwarzania diuranianu amonu z roztworów o niskiej zawartości uranu ŁADA WIESŁAWA 2015-01-15

Regał ekspozycyjny Józefosław 2015-01-15 Numer_BUP 15/2016 Data publikacji BUP 2016-07-18 Data wydania 2015-01-15 Numer WUP 08/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-08-31 Uprawnieni zwłaszcza sklepowy Miasto twórcy FASZCZEWSKI BOGDAN Status sprawy „PL” Symbol planu FASZCZEWSKI BOGDAN Numer prawa wyłącznego 229767 dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 410952 czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa Regał Józefosław 2015-01-15 […]

Read More

Urządzenie do wytwarzania kruszonego lodu F25C1/14 A23L3/36 2002-10-19

Wieża elektrowni wiatrowej F03D11/04 E04H12/12 F03D1/00 F03D11/00 H05B3/02 H05B3/06 2002-12-06 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-12-06 Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30 Uprawnieni Wobben Aloys Miasto twórcy Aurich Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Aurich Numer prawa wyłącznego 206696 dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 369136 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy […]

Read More