Województwo kujawsko-pomorskie

Kompozycja herbicydów na bazie sulfonylomoczników Hochheim 2003-02-20

Sposób działania mechanizmu klastra energooszczędnego PL 2011-07-06 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-07-06 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni INTERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy GĄSIORSKI ADAM Status sprawy ” PL” Symbol planu GĄSIORSKI ADAM Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395553 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy System do prowadzenia reklamy audiowizualnej G09F27/00 […]

Read More

Przeciwodblaskowy foliowy laminat polaryzacyjny i zawierający go wyświetlacz ciekłokrystaliczny bd 2007-03-22

Sposób otrzymywania preparatu do impregnacji elementów budowlanych w postaci wodnej dyspersji krzemionki koloidalnej KUKIELSKA BARBARA 2007-03-22 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-22 Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31 Uprawnieni INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO Miasto twórcy GÓRALCZYK STEFAN Status sprawy „Topolin” Symbol planu GÓRALCZYK STEFAN Numer prawa wyłącznego 210487 dwieście dziesięć tysięcy […]

Read More

Sposób pobierania próbek materiałów sypkich i urządzenie do pobierania próbek materiałów sypkich PL 2007-03-21

Spalinowy silnik płytowy F02B53/00 2007-06-19 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NAWROT KAZIMIERZ Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382023 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy Sposób wytwarzania dyfuzora światłowodowego i dyfuzor światłowodowy G02B6/00 G02B6/02 A61N5/06 […]

Read More

Sposób wytwarzania mikroemulsji stabilizowanych surfaktantami cukrowymi Wrocław 2007-03-19

Sposób i urządzenie do odolejania mieszanin wodno-olejowych 2007-03-19 Numer_BUP 20/2008 Data publikacji BUP 2008-09-29 Data wydania 2007-03-19 Numer WUP 07/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-07-29 Uprawnieni zwłaszcza na statkach Miasto twórcy GUTTETER-GRUDZIŃSKI JERZY Status sprawy „C10G33/06” Symbol planu GUTTETER-GRUDZIŃSKI JERZY Numer prawa wyłącznego 209090 dwieście dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt Numer zgłoszenia 382007 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedem Kompozytowa pokrywa […]

Read More

Nowe immunogenne mimetyki białek multimerowych MOURITSEN SÖREN 2002-11-15

Kompozycje tuszu zawierające kompleksy lantanowców Ramlinsburg 2003-02-18 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-02-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC. Miasto twórcy KOLLER STEFAN Status sprawy „” Symbol planu KOLLER STEFAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370078 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt osiem Papier zabezpieczający DE 2002-12-17 Numer_BUP 10/2005 Data […]

Read More

Pochodne indolu Reims 2000-02-08

Zespół mocujący dławnicę w cylindrze siłownika hydraulicznego SUDOŁ STANISŁAW 2007-03-16 Numer_BUP 18/2007 Data publikacji BUP 2007-09-03 Data wydania 2007-03-16 Numer WUP 09/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-09-30 Uprawnieni FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy KOCIUMAKA MAREK Status sprawy ” WENCEL HENRYK” Symbol planu KOCIUMAKA MAREK Numer prawa wyłącznego 214697 dwieście czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 381991 trzysta […]

Read More

Sposób wytwarzania proszku ren-nikiel z zastosowaniem renianu (VII) tetraaminaniklu (II) PL 2015-03-19

Układ do przetwarzania popiołów lotnych z energetycznego wykorzystania paliw kopalnych BAJERSKI ANDRZEJ 2015-03-19 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Miasto twórcy GOGOLA KRZYSZTOF Status sprawy ” IWASZENKO SEBASTIAN” Symbol planu GOGOLA KRZYSZTOF Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411659 czterysta jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Układ do miksowania dźwięku Gdynia 2011-06-28

Sposób wytwarzania rury z tworzywa termoplastycznego PL 2011-06-30 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-30 Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29 Uprawnieni S PLASTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy WARCHOLIŃSKI MAREK Status sprawy ” PL” Symbol planu WARCHOLIŃSKI MAREK Numer prawa wyłącznego 217756 dwieście siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć Numer zgłoszenia 395454 trzysta […]

Read More

Zintegrowane hydroponiczne i hydrobotaniczne systemy uzdatniania ścieków oraz sposoby uzdatniania ścieków bd 2002-11-14

Kompozycja żywnościowa dla ludzi i zwierząt domowych zawierająca wyciąg roślinny dla zdrowia kości bd 2002-12-10 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-12-10 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Miasto twórcy FEDERICI ERMANNO Status sprawy ” bd” Symbol planu FEDERICI ERMANNO Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369998 trzysta sześćdziesiąt dziewięć […]

Read More

Sposób mocowania i element mocujący korpus zawiasu do profilu aluminiowego PL 2009-06-16

Sposób łączenia linek lub taśm bezpieczeństwa z włókienniczym amortyzatorem bezpieczeństwa i zespół bezpieczeństwa w postaci amortyzatora bezpieczeństwa z linkami lub taśmami bezpieczeństwa PL 2009-06-16 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-16 Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31 Uprawnieni ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ PROTEKT Miasto twórcy ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ Status sprawy ” PL” Symbol planu ŁASZKIEWICZ GRZEGORZ Numer […]

Read More