Województwo kujawsko-pomorskie

Koniugaty typu lipid-polimer OUSSOREN CHRISTIEN 2002-06-03

Sposób oczyszczania polipeptydu 2002-09-17 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-09-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni THE UNIVERSITY OF BRISTOL Miasto twórcy ALLEN SHELLEY JANE Status sprawy ” bd” Symbol planu ALLEN SHELLEY JANE Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369451 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden Siłownia wiatrowa z generatorem synchronicznym albo […]

Read More

Żerdź kotwi E21D21/00 E21B17/00 2009-04-09

Nowa 7 Wrocław 2009-04-09 Numer_BUP 20/2009 Data publikacji BUP 2009-09-28 Data wydania 2009-04-09 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni 4′-di-O-acetylo-5-O-metylo-8-prenylonaringenina oraz sposób jej otrzymywania Miasto twórcy ANIOŁ MIROSŁAW Status sprawy ” Meszna Opacka” Symbol planu ANIOŁ MIROSŁAW Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387756 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć Nowa 7 Wrocław 2009-04-09 Numer_BUP 20/2009 […]

Read More

Podnośnik deski sedesowej Drelichowski Henryk 2015-01-28

Sposób i urządzenie do kontroli i sterowania automatycznymi procesami lutowania H05K13/00 B23K3/00 B23K1/00 2015-01-28 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-28 Numer WUP 03/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-03-30 Uprawnieni ALNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Gdańsk Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Gdańsk Numer prawa wyłącznego 228384 dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Nowy chiralny (+)-(1R)-1-[(1S KURIATA RENATA 2009-04-06

Układ generacji impulsów prądu o dużej wartości Warszawa 2009-04-06 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-06 Numer WUP 07/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-07-31 Uprawnieni WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Miasto twórcy JANISZEWSKI JACEK Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu JANISZEWSKI JACEK Numer prawa wyłącznego 217438 dwieście siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem Numer zgłoszenia 387718 trzysta osiemdziesiąt siedem […]

Read More

Sposób fotokatalitycznej redukcji ditlenku węgla do metanolu PL 2009-04-03

Sterowane sprzęgło hydrokinetyczne z cieczą magnetoreologiczną F16D33/02 F16D27/02 2009-04-03 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-03 Numer WUP 10/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-10-31 Uprawnieni UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU Miasto twórcy Radom Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Radom Numer prawa wyłącznego 215102 dwieście piętnaście tysięcy […]

Read More

Granulat energetyczny z drewna lub odpadów przemysłu drzewnego z dodatkiem haloizytu oraz sposób jego wytwarzania C10L5/12 2011-05-06

Zamknięcie pojemnika B65D41/62 B65D41/34 B65D51/18 2011-05-05 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-05 Numer WUP 12/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-12-31 Uprawnieni GUALA CLOSURES DGS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy Gdynia Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Gdynia Numer prawa wyłącznego 220697 dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 394791 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące […]

Read More

Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej PL 2015-01-22

Sposób i układ do kotwienia skał Örebro 2013-08-26 Numer_BUP 05/2016 Data publikacji BUP 2016-02-29 Data wydania 2013-08-26 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni pojazd zaopatrzony w układ do kotwienia skał oraz programowy produkt komputerowy Miasto twórcy NYSTRÖM SVEN-OLOV Status sprawy „SE” Symbol planu NYSTRÖM SVEN-OLOV Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411020 czterysta jedenaście tysięcy dwadzieścia Urządzenie […]

Read More

Rozpinacz do zawieszania tusz zwierząt Klonowa 2011-05-02

N-heksadecylo-3 ZAJĄC DOROTA 2011-05-02 Numer_BUP 24/2011 Data publikacji BUP 2011-11-21 Data wydania 2011-05-02 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni 6-bis(tiantreno)karbazol Miasto twórcy PL Status sprawy „Wrocław” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 214512 dwieście czternaście tysięcy pięćset dwanaście Numer zgłoszenia 394740 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści Sposób wytwarzania wielościennych nanorurek węglowych Poznań 2011-05-02 Numer_BUP […]

Read More

Okno dachowe lub wyłaz dachowy ze skrzydłem rozwieranym na zewnątrz z zamiennym położeniem zawiasów E05D15/50 E04D13/035 2015-01-19

Zintegrowany budynkowy system instalacji teleradioinformatycznej SZABUŃKO LESZEK 2015-01-16 Numer_BUP 15/2016 Data publikacji BUP 2016-07-18 Data wydania 2015-01-16 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni SROŚLAK LESZEK Miasto twórcy PL Status sprawy „Ożarów Mazowiecki” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 410985 czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć Sposób zwiększania wydajności zbierania popiołu lotnego B03C3/013 2013-07-18 Numer_BUP […]

Read More

Listwa wykończeniowo-dekoracyjna JANIGA JAROSŁAW 2009-03-27

Stacja poboru dużych próbek aerozolowych zanieczyszczeń powietrza Koczargi Stare 2009-03-26 Numer_BUP 20/2010 Data publikacji BUP 2010-09-27 Data wydania 2009-03-26 Numer WUP 06/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-06-30 Uprawnieni CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Miasto twórcy BORATYŃSKI ANDRZEJ Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu BORATYŃSKI ANDRZEJ Numer prawa wyłącznego 216990 dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt Numer zgłoszenia 387609 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More