Województwo dolnośląskie

Rura ssąca teleskopowa do odkurzacza DE 2000-02-18

Sposób kształtowania profilu prędkości gazu w komorze roboczej aparatu pulsofluidyzacyjnego PL 2000-02-17 Numer_BUP 18/2001 Data publikacji BUP 2001-08-27 Data wydania 2000-02-17 Numer WUP 12/2006 Data_Publikacji_WUP 2006-12-29 Uprawnieni AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO Miasto twórcy GAWRZYŃSKI ZBIGNIEW Status sprawy ” PL” Symbol planu GAWRZYŃSKI ZBIGNIEW Numer prawa wyłącznego 192749 sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści dziewięć […]

Read More

Sposób termicznego magazynowania i urządzenie do termicznego magazynowania SCHINNER EDWARD N. 1989-02-16

Spoiwo wiążące do mas formierskich i rdzeniowych 1989-02-14 Numer_BUP 17/1990 Data publikacji BUP 1990-08-20 Data wydania 1989-02-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Miasto twórcy MISIEK MARIAN Status sprawy ” bd” Symbol planu MISIEK MARIAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277735 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć Układ elektryczny kombajnu z kontrolą rezystancji […]

Read More

Kompozycja zawierająca materiał palny z wiązaniami poliuretanowymi oraz środek tłumiący wytwarzanie dymu i toksycznych gazów C08L75/04 C08J9/00 1989-01-20

Zamek bezsprężynowy do zabezpieczania pomieszczeń HAŚ MIECZYSŁAW 1989-01-20 Numer_BUP 16/1989 Data publikacji BUP 1989-08-07 Data wydania 1989-01-20 Numer WUP 10/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-10-30 Uprawnieni MĘCIŃSKI ZBIGNIEW Miasto twórcy PL Status sprawy „Warszawa” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 158833 sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy Numer zgłoszenia 277276 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć […]

Read More

Łopatki wirnika pomp 1997-04-11

Łatwotopliwy brykiet żelazochromu Katowice 1997-04-10 Numer_BUP 21/1998 Data publikacji BUP 1998-10-12 Data wydania 1997-04-10 Numer WUP 10/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-10-31 Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA Miasto twórcy SMOLIŃSKI ALEKSANDER Status sprawy ” Oświęcim” Symbol planu SMOLIŃSKI ALEKSANDER Numer prawa wyłącznego 181994 sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery Numer zgłoszenia 319462 trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa Nowe […]

Read More

Palnik do cięcia łukowo-tlenowego zwłaszcza pod wodą 1989-01-20

Sposób wykonania chłodnicy płytowej — 1989-01-19 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1989-01-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-WSK-KRAKÓW” Miasto twórcy ŚWIERZOWSKI ROMAN Status sprawy ” –„ Symbol planu ŚWIERZOWSKI ROMAN Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277297 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem Sposób mocowania modelu wlewu głównego do […]

Read More

Sygnalizator brania ryb A01K85/00 1997-04-16

Urządzenie blokujące do wkładek bezpiecznikowych w odłącznikach Eltville 1997-04-17 Numer_BUP 22/1997 Data publikacji BUP 1997-10-27 Data wydania 1997-04-17 Numer WUP 11/2001 Data_Publikacji_WUP 2001-11-30 Uprawnieni EFEN GmbH Miasto twórcy KÖLBEL CHRISTIAN Status sprawy ” Geisenheim” Symbol planu KÖLBEL CHRISTIAN Numer prawa wyłącznego 182231 sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden Numer zgłoszenia 319530 trzysta dziewiętnaście tysięcy […]

Read More

Kondensator monolityczny z dielektrykiem o niskiej temperaturze spiekania MARIAŃSKI RYSZARD 1989-01-23

Zestawiany tor symulowanych wyścigów pojazdów oraz sposób symulowanego odtwarzania rzeczywistych warunków jazdy 1989-01-23 Numer_BUP 08/1991 Data publikacji BUP 1991-04-22 Data wydania 1989-01-23 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WARDĘCKI ANDRZEJ Miasto twórcy bd Status sprawy „Konwersja zgłoszenia wynalazku na zgłoszenie wzoru użytkowego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 277318 dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta […]

Read More

Sposób oczyszczania ścieków technologicznych powstałych w procesie obróbki oraz przetwórstwa mięsa i drobiu 1989-01-23

Dodatek do paliw C10L1/14 1987-12-22 Numer_BUP 15/1989 Data publikacji BUP 1989-07-24 Data wydania 1987-12-22 Numer WUP 03/1992 Data_Publikacji_WUP 1992-03-31 Uprawnieni Exxon Chemical Patents Inc. Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Numer prawa wyłącznego 156387 sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem Numer zgłoszenia 277351 dwieście siedemdziesiąt […]

Read More

Polimery kondensacyjne i addycyjne z N bd 1995-01-20

Sposób wytwarzania elektrody dla chemicznego źródła energii elektrycznej Saratow 1995-08-14 Numer_BUP 17/1997 Data publikacji BUP 1997-08-10 Data wydania 1995-08-14 Numer WUP 02/2004 Data_Publikacji_WUP 2004-02-27 Uprawnieni Universal Resources AG Miasto twórcy STEPANOV ALEKSEI BORISOVICH Status sprawy ” Saratow” Symbol planu STEPANOV ALEKSEI BORISOVICH Numer prawa wyłącznego 186751 sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia […]

Read More

Układ do przyspieszenia pracy komputerowego systemu zbierania i przetwarzania danych G06F15/74 1989-01-26

Układ do pomiarów napięcia kontaktowego metodą kondensatora dynamicznego G01R19/18 1989-01-26 Numer_BUP 22/1989 Data publikacji BUP 1989-10-30 Data wydania 1989-01-26 Numer WUP 04/1991 Data_Publikacji_WUP 1991-04-30 Uprawnieni UNIWERSYTET ŁÓDZKI Miasto twórcy Łódź Status sprawy „Prawo wyłączne wygasło po okresie” Symbol planu Łódź Numer prawa wyłącznego 153372 sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 277377 dwieście […]

Read More