Województwo dolnośląskie

Górnicza siatka okładzinowa łańcuchowa dwuzaczepowa PL 2009-07-01

Sposób pirolizy odpadowych tworzyw sztucznych LEWANDOWSKI STANISŁAW 2009-06-30 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-30 Numer WUP 04/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-04-30 Uprawnieni BOGACKA IZABELLA Miasto twórcy PL Status sprawy „Warszawa” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 216590 dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt Numer zgłoszenia 388428 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem Sposób wytwarzania […]

Read More

Stacja pokarmowa do zwalczania owadów A01M1/02 A01M1/20 2004-09-15

Urządzenie terapeutyczne PACOCHA HENRYK 2004-09-15 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 Data wydania 2004-09-15 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni JAROSZYK FELIKS Miasto twórcy PL Status sprawy „bd” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370099 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć Sposób wytwarzania termotopliwej masy wypełniającej GRITTNER JOLANTA 2004-09-15 Numer_BUP 06/2006 Data publikacji BUP 2006-03-20 […]

Read More

Wielostanowiskowe urządzenie do obróbki termicznej żywności Krosno Odrzańskie 2007-03-20

Sposób otrzymywania kwasu cytrynowego MUSIAŁ IZABELA 2007-03-19 Numer_BUP 19/2007 Data publikacji BUP 2007-09-17 Data wydania 2007-03-19 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Miasto twórcy RYWIŃSKA ANITA Status sprawy ” ROBAK MAŁGORZATA” Symbol planu RYWIŃSKA ANITA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382013 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzynaście Ekran elektromagnetyczny Wrocław 2007-03-19 Numer_BUP 20/2008 […]

Read More

Sposób wytwarzania nanocząstek srebra na modyfikowanej chemicznie chitynie Tarnowskie Góry 2007-03-15

Sposób bezkontaktowego transferu energii elektrycznej i układ bezkontaktowego transferu energii elektrycznej H02M7/537 2007-03-14 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-03-14 Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28 Uprawnieni WOREK CEZARY Miasto twórcy Kraków Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Kraków Numer prawa wyłącznego 214172 dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa Numer zgłoszenia 381975 trzysta […]

Read More

Sposób wytwarzania warstwy osłonowej paneli akustycznych E01F8/00 E04B1/86 2007-03-13

Preparat do kondycjonowania nawozów mineralnych Sater Ewa 2007-03-12 Numer_BUP 19/2008 Data publikacji BUP 2008-09-15 Data wydania 2007-03-12 Numer WUP 02/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-02-28 Uprawnieni zwłaszcza nawozów fosforowych i azotowych Miasto twórcy KOZIOŁ BOLESŁAW Status sprawy „C05G3/00 C05C1/02” Symbol planu KOZIOŁ BOLESŁAW Numer prawa wyłącznego 207846 dwieście siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć Numer zgłoszenia 381960 trzysta osiemdziesiąt […]

Read More

Lotion do skóry zawierający wodną dyspersję bardzo drobnych cząstek metalu szlachetnego SUZUKI KAZUAKI 2002-11-01

Narzędzie skrawające z wymienną płytką skrawającą B23B27/16 2003-02-10 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-02-10 Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30 Uprawnieni ISCAR LTD. Miasto twórcy Nahariya Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Nahariya Numer prawa wyłącznego 206739 dwieście sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć Numer zgłoszenia 370028 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia osiem Pochodne […]

Read More

Sposób otrzymywania bakteriocyn wytwarzanych przez bakterie z rodzaju Carnobacterium PL 2004-09-09

Sposób ochrony propaguli lub wyrosłej z niej rośliny przed szkodnikiem będącym bezkręgowcem i środek zwalczający tego szkodnika FLEXNER JOHN LINDSEY 2002-09-10 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-09-10 Numer WUP 07/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-07-30 Uprawnieni FMC Agro Singapore Pte. Ltd. Miasto twórcy SG Status sprawy „Claymont” Symbol planu SG Numer prawa wyłącznego 206331 dwieście […]

Read More

Pierścień centrujący F16L15/02 F16L23/18 F16L17/06 2009-06-17

Mechanizm przegubowy A47C7/38 A47C20/04 A47C17/86 2009-06-15 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-15 Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31 Uprawnieni STALMOT & WOLMET SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy Bartoszyce Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Bartoszyce Numer prawa wyłącznego 216240 dwieście szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści Numer zgłoszenia 388284 […]

Read More

Wybijak do szyb A62B99/00 2015-03-15

Wypełnienie i sposób konstrukcji przegród zwłaszcza ścian LIGOCKI WIESŁAW 2015-03-13 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-13 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni podłóg i dachów szczególnie dla zabudów modułowych jednostek pływających Miasto twórcy GIEWONT BARTEK Status sprawy „Zakopane” Symbol planu GIEWONT BARTEK Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 411591 czterysta jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt […]

Read More

Sposób wytwarzania 6 Wrocław 2009-06-15

Sposób wytwarzania włóknin bezpośrednio z polimeru PL 2009-06-15 Numer_BUP 26/2010 Data publikacji BUP 2010-12-20 Data wydania 2009-06-15 Numer WUP 10/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-10-31 Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA Miasto twórcy KOMISARCZYK AGNIESZKA Status sprawy ” PL” Symbol planu KOMISARCZYK AGNIESZKA Numer prawa wyłącznego 223159 dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 388262 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy […]

Read More