Województwo dolnośląskie

Antena H01Q21/06 H01Q15/14 H01Q1/52 H01Q1/38 H01Q19/02 2002-03-06

Architektura połączeń z metalowym dostępem testowym dla sieci xDSL H04Q11/00 H04Q1/14 2003-09-25 Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13 Data wydania 2003-09-25 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni TYCO ELECTRONICS RAYCHEM SA Miasto twórcy Status sprawy „Decyzja o umorzeniu postępowania” Symbol planu Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 371015 trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy piętnaście Inhibitory peptydowej deformylazy LIAO […]

Read More

Pochodne piperydyny i ich zastosowanie jako modulatorów aktywności receptorów chemokin (zwłaszcza CCR5) GB 2002-11-12

Modyfikowane elastomerem kompozycje epoksydowo-siloksanowe Surmiak Jan 2003-01-29 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-01-29 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PPG INDUSTRIES OHIO Miasto twórcy HARUJI SAKUGAWA Status sprawy „C08L63/02 C08L63/04 C08L63/10 C08L83/04 C08L83/10 C08L101/02 C08K5/17 C08J3/24” Symbol planu HARUJI SAKUGAWA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370906 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześć Kompozycje farmaceutyczne […]

Read More

Usprawnienie sygnalizacji sterowania zasobem radiowym w przypadku zmian konfiguracji warstwy fizycznej H04L12/56 H04W76/02 H04W28/18 2003-02-28

Sposób wytwarzania wyrobu uzyskiwanego przez formowanie rolkami taśmy wykonanej ze stopu aluminium DE 2002-11-21 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-21 Numer WUP 01/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-01-30 Uprawnieni HYDRO ALUMINIUM DEUTSCHLAND GMBH Miasto twórcy HASENCLEVER JOCHEN Status sprawy ” DE” Symbol planu HASENCLEVER JOCHEN Numer prawa wyłącznego 200434 dwieście tysięcy czterysta trzydzieści cztery Numer […]

Read More

Szczepionka przeciw Streptococcus pneumoniae BE 2002-12-18

Zamknięcie z wewnętrznym regulatorem przepływu do ciśnieniowo otwieranego zaworu w przedłużalnej /wciąganej dyszy Rachubik Irena 2002-11-08 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-08 Numer WUP 12/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-12-31 Uprawnieni SEAQUIST CLOSURES FOREIGN Miasto twórcy GROSS RICHARD A. Status sprawy „B65D35/00” Symbol planu GROSS RICHARD A. Numer prawa wyłącznego 200286 dwieście tysięcy dwieście osiemdziesiąt […]

Read More

Podstawione benzoksazole i analogi jako środki estrogenne COLLINI MICHAEL DAVID 2002-12-03

Podstawione pochodne fenylowe AULER THOMAS 2002-11-25 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-25 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni BAYER CROPSCIENCE GMBH Miasto twórcy HOFFMANN MICHAEL GERHARD Status sprawy ” BIERINGER HERMANN” Symbol planu HOFFMANN MICHAEL GERHARD Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370767 trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem Zastosowanie epotilonu w leczeniu chorób […]

Read More

Inhalator do podawania leków proszkowych PIROŻYŃSKI MICHAŁ 2007-06-18

Sposób kodowania stanów wewnętrznych samokorekcyjnych układów sekwencyjnych realizowanych w strukturach programowalnych z wysokim i niskim poziomem aktywności wyjść PL 2007-06-18 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-18 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni POLITECHNIKA ŚLĄSKA Miasto twórcy KANIA DARIUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu KANIA DARIUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382680 trzysta […]

Read More

Szczelna konstrukcja ściany oraz zbiornik Balińska Ewa 2004-10-14

Układ środków powierzchniowo czynnych oraz kompozycja wspomagająca do modyfikowania właściwości reologicznych układu środków powierzchniowo czynnych i jej zastosowanie US 2002-05-03 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-05-03 Numer WUP 02/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-02-27 Uprawnieni CRODA UNIQEMA INC Miasto twórcy QUEEN CRAIG B. Status sprawy ” US” Symbol planu QUEEN CRAIG B. Numer prawa wyłącznego […]

Read More

Osobisty system bezpieczeństwa górnika SZOT MARIUSZ 2007-06-04

Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłowe Wiry 2007-06-04 Numer_BUP 25/2008 Data publikacji BUP 2008-12-08 Data wydania 2007-06-04 Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30 Uprawnieni MAŁKOWSKI-MARTECH SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy MAŁKOWSKA MAGDALENA Status sprawy ” Wiry” Symbol planu MAŁKOWSKA MAGDALENA Numer prawa wyłącznego 210827 dwieście dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem Numer zgłoszenia 382573 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy […]

Read More

Układ katalityczny PL 2004-10-11

Kompozycja poliacetalowa o doskonałej odporności na zużycie i o własności zapobiegania braku spójności Yongin 2003-02-21 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-02-21 Numer WUP 12/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-12-30 Uprawnieni KOREA ENGINEERING PLASTICS CO. Miasto twórcy KIM TAK-KYU Status sprawy ” Anyang” Symbol planu KIM TAK-KYU Numer prawa wyłącznego 210250 dwieście dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt […]

Read More

Inhibitory cytosolowej fosfolipazy A2 HU BAIHUA 2002-12-02

Zoptymalizowany system generowania mocy zawierający zespół komory spalania tlenowego zintegrowany z zespołem rozdziału powietrza Laramie 2003-02-14 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-02-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni L’AIR LIQUIDE-SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE Miasto twórcy MACADAM SCOTT Status sprawy „” Symbol planu […]

Read More