Województwo dolnośląskie

Ruchome połączenie z kilkoma położeniami stabilnymi Ludwicka Izabela 2003-01-06

Rekombinowane przeciwciało przeciwko osteopontynie i jego zastosowanie TORIKAI MASAHARU 2002-09-25 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2002-09-25 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ASTELLAS PHARMA INC. Miasto twórcy KON SHIGEYUKI Status sprawy ” TOKIEDA YOSHIYUKI” Symbol planu KON SHIGEYUKI Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 369446 trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć Sposób wytwarzania […]

Read More

Mikrofalowe urządzenie nagrzewające do prefabrykatów zwłaszcza betonowych Borkowy Katarzyna 2016-11-29

Sposób otrzymywania kompozycji elastomerowych zawierających kauczuk butadienowo-styrenowy SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA 2016-11-29 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-29 Numer WUP 03/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-03-29 Uprawnieni o zwiększonej odporności na palenie Miasto twórcy KOBĘDZA PIOTR Status sprawy „Bogusławice” Symbol planu KOBĘDZA PIOTR Numer prawa wyłącznego 231634 dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści cztery Numer zgłoszenia 419628 […]

Read More

Nowy kompleks rutenu Warszawa 2016-11-30

Zestaw cewnika do dializy LETACHOWICZ KRZYSZTOF 2016-11-30 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Miasto twórcy BIAŁY DARIUSZ Status sprawy ” KLINGER MARIAN” Symbol planu BIAŁY DARIUSZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419633 czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy Sposób i […]

Read More

Układ hybrydowy MgO·SiO₂/wielościenne oligomeryczne silseskwioksany oraz sposób jego otrzymywania na drodze wstępnej funkcjonalizacji chemicznej alkoksysilanami Poznań 2011-05-17

Komora spektrometru ruchliwości jonowej Warszawa 2011-05-17 Numer_BUP 24/2012 Data publikacji BUP 2012-11-19 Data wydania 2011-05-17 Numer WUP 11/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-11-28 Uprawnieni WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII Miasto twórcy GALLEWICZ WIESŁAW Status sprawy ” Warszawa” Symbol planu GALLEWICZ WIESŁAW Numer prawa wyłącznego 218395 dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 394898 trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące […]

Read More

Przekładnia dwudrożna z kasowaniem luzu międzyzębnego PL 2015-01-28

Turbina wysokich prędkości poddźwiękowych i naddźwiękowych F01D1/26 F01D1/34 F01D1/38 F03B3/12 2015-01-28 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-28 Numer WUP 11/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-11-30 Uprawnieni TREYWASZ ERNEST Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 230606 dwieście trzydzieści tysięcy sześćset sześć Numer zgłoszenia 411089 czterysta jedenaście tysięcy osiemdziesiąt […]

Read More

Urządzenie mocujące do łączenia bagażnika na rower z kulą zaczepu na pojeździe B62J7/02 B62J7/04 B62J9/02 2009-04-09

Sposób i urządzenie do oznaczania i identyfikacji cyfrowego materiału multimedialnego przez Internet G06F17/30 G06F17/40 2009-04-09 Numer_BUP 21/2010 Data publikacji BUP 2010-10-11 Data wydania 2009-04-09 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni PIOTROWSKA AGNIESZKA Miasto twórcy Latchorzew Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Latchorzew Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 387765 trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy […]

Read More

Urządzenie do produkcji sztabek wielosegmentowych w wyrobach przemysłu tytoniowego oraz zespół transportujący do transferowania ciągu elementów prętopodobnych A24C5/32 A24C5/33 A24C5/35 A24D3/00 2015-01-29

Stanowisko do eksperymentalnej symulacji nastawiania złamań kręgów kręgosłupa PL 2015-01-27 Numer_BUP 16/2016 Data publikacji BUP 2016-08-01 Data wydania 2015-01-27 Numer WUP 02/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-02-28 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy SKALSKI KONSTANTY RYSZARD Status sprawy ” PL” Symbol planu SKALSKI KONSTANTY RYSZARD Numer prawa wyłącznego 225083 dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 411077 czterysta […]

Read More

Chroniące oddech mikrokapsułki US 2002-04-26

Filtr do rozdziału zawiesiny krystalicznej B01D9/02 B01D35/18 2004-08-04 Numer_BUP 03/2006 Data publikacji BUP 2006-02-06 Data wydania 2004-08-04 Numer WUP 08/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-08-31 Uprawnieni WEST TECHNOLOGY & TRADING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego 203026 dwieście trzy […]

Read More

Kartridż paliwowy do ogniw paliwowych H01M8/04 2004-01-26

Sposób synchronizacji segmentów impulsów sondujących z kątem położenia anteny w radarach z obracającymi się antenami PL 2006-04-28 Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29 Data wydania 2006-04-28 Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31 Uprawnieni PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA Miasto twórcy KŁOSIŃSKI JANUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu KŁOSIŃSKI JANUSZ Numer prawa wyłącznego 212992 dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset […]

Read More

Silnik cieplny Kielce 2016-11-24

Metoda realizacji zamówień w branży TSL (transport-spedycja-logistyka) G06Q50/28 2016-11-24 Numer_BUP 12/2018 Data publikacji BUP 2018-06-04 Data wydania 2016-11-24 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni ROSZYK MICHAŁ ROSHI TRANS Miasto twórcy Witkowo Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Witkowo Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 419579 czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć Kurtyna dymowa […]

Read More