inne

Lokal gastronomiczny i system obsługi klientów lokalu gastronomicznego CZAPLA ANDRZEJ 2007-04-24

Potokowy przetwornik analogowo-cyfrowy PL 2007-04-24 Numer_BUP 22/2008 Data publikacji BUP 2008-10-27 Data wydania 2007-04-24 Numer WUP 01/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-01-31 Uprawnieni POLITECHNIKA WARSZAWSKA Miasto twórcy JĘDRZEJEWSKI KONRAD Status sprawy ” PL” Symbol planu JĘDRZEJEWSKI KONRAD Numer prawa wyłącznego 213117 dwieście trzynaście tysięcy sto siedemnaście Numer zgłoszenia 382268 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem Dwusuwowy silnik […]

Read More

Urządzenie do mieszania Walidrogi 2009-08-26

Stop aluminium C22C21/02 2009-08-26 Numer_BUP 05/2011 Data publikacji BUP 2011-02-28 Data wydania 2009-08-26 Numer WUP 06/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-06-28 Uprawnieni ŚLIWAKOWSKI JAROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EKO-ŚWIAT Miasto twórcy Kłomnice Status sprawy „Prawo wyłączne udzielone” Symbol planu Kłomnice Numer prawa wyłącznego 214175 dwieście czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 388880 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt Miniwczep […]

Read More

Układ do monitorowania czynności oddechowych PL 2011-07-18

Nawóz cynkowy w formie zawiesiny zawierającej tlenek cynku PAWLAK PIOTR 2011-07-18 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-18 Numer WUP 03/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-03-31 Uprawnieni sposób wytwarzania nawozu cynkowego w formie zawiesiny zawierającej tlenek cynku oraz zastosowanie nawozu cynkowego w formie zawiesiny zawierającej tlenek cynku Miasto twórcy GRZEBISZ WITOLD Status sprawy ” LUBASZKA PIOTR” […]

Read More

Sposób wytwarzania alkoksylatów i urządzenie do realizacji tego sposobu US 2007-04-06

Sposób otrzymywania tekstyliów modyfikowanych powierzchniowo pochodnymi chityny bd 2007-04-05 Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13 Data wydania 2007-04-05 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA Miasto twórcy BINIAŚ DOROTA Status sprawy „” Symbol planu BINIAŚ DOROTA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382149 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć Sposób wytwarzania alkilo 3-(acyloamino)-1H- pirazolo-5- karboksylanu […]

Read More

Urządzenie do przestawiania iglic zwrotnic CH 2002-04-02

2-Oksazoloaminy HYND GEORGE 2003-02-11 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2003-02-11 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni kompozycja farmaceutyczna zawierająca 2-oksazoloaminy oraz ich zastosowanie Miasto twórcy OXFORD ALEXANDER WILLIAM Status sprawy ” ARCHER JANET ANN” Symbol planu OXFORD ALEXANDER WILLIAM Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370221 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden Pierścień lutowniczy […]

Read More

Sposób indywidualnego projektowania i aranżacji pomieszczeń oraz jednoczesnej realizacji zakupu za pośrednictwem elektrycznych sieci transmisji danych G06T15/00 G06T17/00 G06Q30/00 2009-08-07

Modułowa osłona pasa zwłaszcza biodrowego A62B35/00 A41F3/04 A41F9/00 2009-05-08 Numer_BUP 24/2010 Data publikacji BUP 2010-11-22 Data wydania 2009-05-08 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MICHALIK RENATA MIWO MILITARY Miasto twórcy Lubliniec Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu decyzji warunkowej” Symbol planu Lubliniec Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388740 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści Sposób wyznaczania optymalnej […]

Read More

Sposób oceny skuteczności zewnętrznej osłony termicznej zwłaszcza modułu elektronicznego kasety rejestratora katastroficznego na działanie pożaru PL 2009-07-13

Panel Warszawa 2009-08-05 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-05 Numer WUP 08/2016 Data_Publikacji_WUP 2016-08-31 Uprawnieni zwłaszcza grzewczy Miasto twórcy BARTOSZEWSKI KRZYSZTOF Status sprawy „PL” Symbol planu BARTOSZEWSKI KRZYSZTOF Numer prawa wyłącznego 222522 dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa Numer zgłoszenia 388724 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery Sposób wytwarzania monohydratu […]

Read More

Urządzenie do obróbki ryb dorszowatych po filetowaniu PL 2009-08-03

Wiatrak o osi obrotu poprzecznej do kierunku wiatru Gdańsk 2009-08-03 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-03 Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29 Uprawnieni INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Miasto twórcy PL Status sprawy „PL” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 219489 dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia […]

Read More

Sposób udrażniania instalacji płynnych przez zastosowanie jako środka udrażniającego serwatki powstałej z mleka C23F14/02 F28G9/00 2007-03-29

Iniekcyjna kotew prętowo-rurowa GOŁASZEWSKI ANTONI 2007-03-29 Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13 Data wydania 2007-03-29 Numer WUP 09/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-09-28 Uprawnieni EMES MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy KOZŁOWSKI NORBERT Status sprawy ” GOŁASZEWSKI ARKADIUSZ” Symbol planu KOZŁOWSKI NORBERT Numer prawa wyłącznego 212363 dwieście dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 382088 trzysta […]

Read More

Urządzenie do utylizacji jednorazowych naczyń z materiałów biodegradowalnych oraz jego zastosowanie do utylizacji materiałów biodegradowalnych B09B3/00 2011-07-08

Pojemnik wiszący DE 2009-12-07 Numer_BUP 25/2011 Data publikacji BUP 2011-12-05 Data wydania 2009-12-07 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Esselte Leitz GmbH & Co. KG Miasto twórcy KRAUSS MARKUS Status sprawy ” DE” Symbol planu KRAUSS MARKUS Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395574 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery Sposób prowadzenia sprzedaży elektronicznej G06Q30/00 2011-07-08 […]

Read More