inne

Urządzenie do obróbki ryb dorszowatych po filetowaniu PL 2009-08-03

Wiatrak o osi obrotu poprzecznej do kierunku wiatru Gdańsk 2009-08-03 Numer_BUP 04/2011 Data publikacji BUP 2011-02-14 Data wydania 2009-08-03 Numer WUP 05/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-05-29 Uprawnieni INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK Miasto twórcy PL Status sprawy „PL” Symbol planu PL Numer prawa wyłącznego 219489 dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia […]

Read More

Sposób udrażniania instalacji płynnych przez zastosowanie jako środka udrażniającego serwatki powstałej z mleka C23F14/02 F28G9/00 2007-03-29

Iniekcyjna kotew prętowo-rurowa GOŁASZEWSKI ANTONI 2007-03-29 Numer_BUP 21/2008 Data publikacji BUP 2008-10-13 Data wydania 2007-03-29 Numer WUP 09/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-09-28 Uprawnieni EMES MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy KOZŁOWSKI NORBERT Status sprawy ” GOŁASZEWSKI ARKADIUSZ” Symbol planu KOZŁOWSKI NORBERT Numer prawa wyłącznego 212363 dwieście dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy Numer zgłoszenia 382088 trzysta […]

Read More

Urządzenie do utylizacji jednorazowych naczyń z materiałów biodegradowalnych oraz jego zastosowanie do utylizacji materiałów biodegradowalnych B09B3/00 2011-07-08

Pojemnik wiszący DE 2009-12-07 Numer_BUP 25/2011 Data publikacji BUP 2011-12-05 Data wydania 2009-12-07 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni Esselte Leitz GmbH & Co. KG Miasto twórcy KRAUSS MARKUS Status sprawy ” DE” Symbol planu KRAUSS MARKUS Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395574 trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery Sposób prowadzenia sprzedaży elektronicznej G06Q30/00 2011-07-08 […]

Read More

Pirymidynony jako antagoniści receptora 1 hormonu zwiększającego stężenie melaniny HYMAN CLIFTON E. 2002-10-15

Inhibitory czynnika Xa i innych proteaz serynowych zaangażowanych w kaskadę koagulacji CASIMIRO-GARCIA AGUSTIN 2002-11-14 Numer_BUP 10/2005 Data publikacji BUP 2005-05-16 Data wydania 2002-11-14 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni WARNER-LAMBERT COMPANY LLC Miasto twórcy DUDLEY DANETTE ANDREA Status sprawy ” FILIPSKI KEVIN JAMES” Symbol planu DUDLEY DANETTE ANDREA Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370134 trzysta siedemdziesiąt […]

Read More

Biokomposter WELMAN ARTUR 2011-07-06

Sposób otrzymywania modyfikowanych oligosilseskwioksanów klatkowych Swarzędz 2011-07-08 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-08 Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29 Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Miasto twórcy MACIEJEWSKI HIERONIM Status sprawy ” Poznań” Symbol planu MACIEJEWSKI HIERONIM Numer prawa wyłącznego 217834 dwieście siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery Numer zgłoszenia 395546 trzysta dziewięćdziesiąt […]

Read More

Syfon zwłaszcza do systemów odwodnień liniowych A47K3/40 E03C1/22 E03F5/04 2009-06-30

Sposób suszenia rozpyłowego PL 2009-06-30 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-30 Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29 Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA Miasto twórcy ZBICIŃSKI IRENEUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu ZBICIŃSKI IRENEUSZ Numer prawa wyłącznego 213458 dwieście trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 388423 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy Sposób […]

Read More

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV metodą polikondensacji PL 2009-07-01

Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do benzyn silnikowych PL 2009-07-01 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-07-01 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni INSTYTUT NAFTY I GAZU Miasto twórcy Kędzierzyn-Koźle Status sprawy ” PL” Symbol planu Kędzierzyn-Koźle Numer prawa wyłącznego 214575 dwieście czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 388433 trzysta […]

Read More

Urządzenie zamknięcia luku statku CYDZIK TOMASZ 2007-03-22

Komora kriogeniczna F25D23/00 A61H33/06 2007-03-21 Numer_BUP 19/2007 Data publikacji BUP 2007-09-17 Data wydania 2007-03-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382028 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem System użytkowania bezgotówkowych automatów do sprzedaży G07F11/00 G06Q30/00 2007-03-21 Numer_BUP […]

Read More

Sposób i palnik do spalania paliwa stałego CHARLAK SEBASTIAN 2015-12-22

Sposób otrzymywania prepregów epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym oraz laminator do jego realizacji CIEPLAK MARIUSZ 2015-12-22 Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03 Data wydania 2015-12-22 Numer WUP 09/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-09-28 Uprawnieni POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Miasto twórcy OLIWA RAFAŁ Status sprawy „Rzeszów” Symbol planu OLIWA RAFAŁ Numer prawa wyłącznego 230104 dwieście trzydzieści tysięcy […]

Read More

Układ sterowania samolotem B64C13/02 B64C39/12 B64C9/00 2015-03-20

Układ do wychwytu dwutlenku węgla CO2 ze spalin z procesu tlenowego spalania paliw stałych w kotłach fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną Częstochowa 2015-03-20 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-20 Numer WUP 02/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-02-28 Uprawnieni POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Miasto twórcy CZAKIERT TOMASZ Status sprawy ” Częstochowa” Symbol planu CZAKIERT TOMASZ Numer prawa wyłącznego 231254 […]

Read More