inne

Biokomposter WELMAN ARTUR 2011-07-06

Sposób otrzymywania modyfikowanych oligosilseskwioksanów klatkowych Swarzędz 2011-07-08 Numer_BUP 02/2013 Data publikacji BUP 2013-01-21 Data wydania 2011-07-08 Numer WUP 08/2014 Data_Publikacji_WUP 2014-08-29 Uprawnieni UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Miasto twórcy MACIEJEWSKI HIERONIM Status sprawy ” Poznań” Symbol planu MACIEJEWSKI HIERONIM Numer prawa wyłącznego 217834 dwieście siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery Numer zgłoszenia 395546 trzysta dziewięćdziesiąt […]

Read More

Syfon zwłaszcza do systemów odwodnień liniowych A47K3/40 E03C1/22 E03F5/04 2009-06-30

Sposób suszenia rozpyłowego PL 2009-06-30 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-30 Numer WUP 03/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-03-29 Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA Miasto twórcy ZBICIŃSKI IRENEUSZ Status sprawy ” PL” Symbol planu ZBICIŃSKI IRENEUSZ Numer prawa wyłącznego 213458 dwieście trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem Numer zgłoszenia 388423 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy Sposób […]

Read More

Sposób otrzymywania wodorozcieńczalnych nienasyconych żywic poliestrowych utwardzanych promieniowaniem UV metodą polikondensacji PL 2009-07-01

Pakiet dodatków detergentowo-dyspergujących o wysokiej stabilności termicznej do benzyn silnikowych PL 2009-07-01 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-07-01 Numer WUP 08/2013 Data_Publikacji_WUP 2013-08-30 Uprawnieni INSTYTUT NAFTY I GAZU Miasto twórcy Kędzierzyn-Koźle Status sprawy ” PL” Symbol planu Kędzierzyn-Koźle Numer prawa wyłącznego 214575 dwieście czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć Numer zgłoszenia 388433 trzysta […]

Read More

Sposób i palnik do spalania paliwa stałego CHARLAK SEBASTIAN 2015-12-22

Sposób otrzymywania prepregów epoksydowych zbrojonych włóknem szklanym lub węglowym oraz laminator do jego realizacji CIEPLAK MARIUSZ 2015-12-22 Numer_BUP 14/2017 Data publikacji BUP 2017-07-03 Data wydania 2015-12-22 Numer WUP 09/2018 Data_Publikacji_WUP 2018-09-28 Uprawnieni POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Miasto twórcy OLIWA RAFAŁ Status sprawy „Rzeszów” Symbol planu OLIWA RAFAŁ Numer prawa wyłącznego 230104 dwieście trzydzieści tysięcy […]

Read More

Urządzenie zamknięcia luku statku CYDZIK TOMASZ 2007-03-22

Komora kriogeniczna F25D23/00 A61H33/06 2007-03-21 Numer_BUP 19/2007 Data publikacji BUP 2007-09-17 Data wydania 2007-03-21 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni CREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Miasto twórcy Wrocław Status sprawy „” Symbol planu Wrocław Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382028 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem System użytkowania bezgotówkowych automatów do sprzedaży G07F11/00 G06Q30/00 2007-03-21 Numer_BUP […]

Read More

Układ sterowania samolotem B64C13/02 B64C39/12 B64C9/00 2015-03-20

Układ do wychwytu dwutlenku węgla CO2 ze spalin z procesu tlenowego spalania paliw stałych w kotłach fluidalnych z warstwą cyrkulacyjną Częstochowa 2015-03-20 Numer_BUP 20/2016 Data publikacji BUP 2016-09-26 Data wydania 2015-03-20 Numer WUP 02/2019 Data_Publikacji_WUP 2019-02-28 Uprawnieni POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Miasto twórcy CZAKIERT TOMASZ Status sprawy ” Częstochowa” Symbol planu CZAKIERT TOMASZ Numer prawa wyłącznego 231254 […]

Read More

Układ automatycznego zraszania źródeł zapylenia na kopalnianych drogach transportowych Wilcza 2009-06-22

Naprężacz nici igłowej w maszynie szwalniczej ściegu czółenkowego D05B47/02 2009-06-22 Numer_BUP 01/2011 Data publikacji BUP 2011-01-03 Data wydania 2009-06-22 Numer WUP 11/2017 Data_Publikacji_WUP 2017-11-30 Uprawnieni POLITECHNIKA ŁÓDZKA Miasto twórcy Zgierz Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Zgierz Numer prawa wyłącznego 227153 dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy […]

Read More

Profil aluminiowy systemu ciepłego PL 2009-06-19

Szelki mocujące oporządzenie A41F3/06 A62B35/00 A45F3/14 B64D17/30 B64D25/00 2009-04-30 Numer_BUP 23/2010 Data publikacji BUP 2010-11-08 Data wydania 2009-04-30 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni MICHALIK RENATA MIWO MILITARY Miasto twórcy Lubliniec Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Lubliniec Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 388320 trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia Sposób ogrzewania […]

Read More

Sposób łączenia spawaniem wiązką lasera elementów konstrukcyjnych ze stali wysokowytrzymałej o gwarantowanej granicy plastyczności 1300 Mpa po obróbce cieplnej PL 2017-01-12

System do TORZILLI CHARLES C. 2015-06-17 Numer_BUP 20/2017 Data publikacji BUP 2017-09-25 Data wydania 2015-06-17 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni i sposób Miasto twórcy Nowy Jork Status sprawy „Bellport” Symbol planu Nowy Jork Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 420168 czterysta dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt osiem N-Guanylowe pochodne 9-amino-5 KACZMARSKA MONIKA 2015-03-27 Numer_BUP 16/2017 Data publikacji […]

Read More

Sposób i urządzenie do sterowania i monitorowania urządzenia do generowania aerozolu przy podawaniu dawki substancji metodą inhalacji Sieradz 2011-06-22

Sposób pozyskiwania naturalnych aromatów cytrusowych z naturalnych olejków cytrusowych A23L1/222 A23L1/221 C11B9/00 C11B9/02 A23L2/00 A23L2/56 2011-06-22 Numer_BUP 01/2013 Data publikacji BUP 2013-01-07 Data wydania 2011-06-22 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni DŁUTEK MAREK Miasto twórcy Piastów Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Piastów Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 395397 trzysta dziewięćdziesiąt pięć […]

Read More