inne

Przeciwbakteryjne ciekłe kompozycje do czyszczenia naczyń US 2003-03-19

Kumaryny użyteczne jako biomarkery C07D471/04 C07D413/04 C07D405/04 G01N33/53 C07D417/04 2003-03-05 Numer_BUP 12/2005 Data publikacji BUP 2005-06-13 Data wydania 2003-03-05 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni NOVARTIS AG Miasto twórcy Allschwill Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu Allschwill Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370916 trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset szesnaście Zastosowanie kompozycji oftalmicznej zawierającej […]

Read More

Laser półprzewodnikowy o emisji powierzchniowej Łódź 2004-10-25

Narzędzie do wytwarzania głębokich cylindrów B21C23/14 2004-10-25 Numer_BUP 09/2006 Data publikacji BUP 2006-05-02 Data wydania 2004-10-25 Numer WUP 08/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-08-31 Uprawnieni POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Miasto twórcy Częstochowa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Częstochowa Numer prawa wyłącznego 206469 dwieście sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć Numer zgłoszenia 370872 trzysta […]

Read More

Urządzenie do bieżącego pomiaru jakościowych parametrów gazu palnego w rurociągach dostawczych MIRONOWICZ WŁADYSŁAW 2007-06-13

Sposób konwersji ciężkich surowców węglowodorowych lub węglowych MONTANARI ROMOLO 2005-12-19 Numer_BUP 22/2007 Data publikacji BUP 2007-10-29 Data wydania 2005-12-19 Numer WUP 09/2010 Data_Publikacji_WUP 2010-09-30 Uprawnieni ENI S.p.A. Miasto twórcy IT Status sprawy ” MARCHIONNA MARIO” Symbol planu IT Numer prawa wyłącznego 206827 dwieście sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem Numer zgłoszenia 382651 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące […]

Read More

Geny i białka oraz ich stosowanie DOBSON RICHARD JAMES 1999-12-22

Sposób badania sterowników programowalnych i urządzenie do badania sterowników programowalnych G05B23/02 2007-06-11 Numer_BUP 26/2008 Data publikacji BUP 2008-12-22 Data wydania 2007-06-11 Numer WUP 03/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-03-30 Uprawnieni PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP Miasto twórcy Warszawa Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)” Symbol planu Warszawa Numer prawa wyłącznego 210832 dwieście […]

Read More

Zapobieganie lub powstrzymywanie choroby Alzheimera lub inhibitory włóknienia skrobiawiczego białka MARUMOTO SHINJI 2002-11-25

Element/sekcja mieszająca ślimaka w urządzeniu do uplastyczniania B29C47/64 B29C45/47 2002-11-20 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-11-20 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY Miasto twórcy bd Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego” Symbol planu bd Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 370527 trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset […]

Read More

Kompozycja w postaci roztworu wodnego do leczenia przeziębienia oraz zastosowanie połączenia ipratropium lub jego soli i ksylometazoliny lub jej soli DK 2002-09-18

Sposób wytwarzania płyt na bazie spoiwa hydraulicznego SOLOMUT JEAN PAUL 2003-02-25 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2003-02-25 Numer WUP 05/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-05-29 Uprawnieni linia produkcyjna do wytwarzania takich płyt i urządzenie w szczególności do wykonania odcisku oraz zastosowanie takiego urządzenia w linii produkcyjnej Miasto twórcy JALLON PAUL Status sprawy „Bordeaux” Symbol planu […]

Read More

Urządzenie do dynamicznego wyważania wirujących elementów maszynowych Wieliczka 2004-10-04

Urządzenie sterujące dla elektromagnesu Lünen 2004-10-04 Numer_BUP 08/2005 Data publikacji BUP 2005-04-18 Data wydania 2004-10-04 Numer WUP 12/2009 Data_Publikacji_WUP 2009-12-31 Uprawnieni zwłaszcza do górniczych układów sterowania Miasto twórcy RHEINER HANS-UDO Status sprawy „DE” Symbol planu RHEINER HANS-UDO Numer prawa wyłącznego 204248 dwieście cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem Numer zgłoszenia 370461 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt […]

Read More

Nowe postacie krystaliczne meloksikamu i sposoby ich wytarzania i przekształcania 2002-11-19

Zespół zaworu NL 2002-12-12 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-12-12 Numer WUP 05/2008 Data_Publikacji_WUP 2008-05-30 Uprawnieni zespół obejmujący zespół zaworu i element łączący Miasto twórcy NL Status sprawy „Balińska Ewa” Symbol planu NL Numer prawa wyłącznego 198160 sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt Numer zgłoszenia 370431 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden […]

Read More

Dozujący układ zamykania pojemnika posiadającego otwór do wnętrza Essexville 2002-11-12

Krystaliczny hydrat 2-chloro-N-(4′-chlorobifenyl-2-ilo)-amidu  kwasu nikotynowego ERK PETER 2002-09-14 Numer_BUP 11/2005 Data publikacji BUP 2005-05-30 Data wydania 2002-09-14 Numer WUP 08/2015 Data_Publikacji_WUP 2015-08-31 Uprawnieni sposób jego wytwarzania Miasto twórcy DE Status sprawy ” ZIEGLER HANS” Symbol planu DE Numer prawa wyłącznego 220091 dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt jeden Numer zgłoszenia 370406 trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześć Sposoby […]

Read More

Płyn do kąpieli A61K8/03 A61K8/19 A61K8/25 A61Q19/10 2007-04-27

Preparat w postaci pasty do czyszczenia 2007-04-27 Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10 Data wydania 2007-04-27 Numer WUP Data_Publikacji_WUP Uprawnieni zwłaszcza twardych powierzchni Miasto twórcy SUŁEK MARIAN WŁODZIMIERZ Status sprawy „PL” Symbol planu SUŁEK MARIAN WŁODZIMIERZ Numer prawa wyłącznego zero Numer zgłoszenia 382318 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemnaście Urządzenie do izolowania rur PL 2007-04-27 […]

Read More