Grubowarstwowy elektrochemiczny detektor gazu o zróżnicowanym potencjale G01N27/12 G01N33/00 2007-05-02

Grubowarstwowy elektrochemiczny detektor gazu o zróżnicowanym potencjale G01N27/12 G01N33/00 2007-05-02

Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną Kraków 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

Miasto twórcy RYCHLICKI STANISŁAW

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu RYCHLICKI STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 212724 dwieście dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery

Numer zgłoszenia 382349 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć

Mieszanka proszkowa do otrzymywania powłok ogniotrwałych i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych Gliwice 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31

Uprawnieni INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Miasto twórcy GRĄDALSKA JANINA

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu GRĄDALSKA JANINA

Numer prawa wyłącznego 210509 dwieście dziesięć tysięcy pięćset dziewięć

Numer zgłoszenia 382350 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt

Ścienna wkładka termoizolacyjna E04B1/78 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STERNOWSKI JACEK

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382352 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa

Układ napędowy parowo-spalinowo-elektryczny F02G5/00 F02G3/02 F02B37/10 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 212993 dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 382353 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy

Grubowarstwowy elektrochemiczny detektor gazu o zróżnicowanym potencjale G01N27/12 G01N33/00 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 05/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 208455 dwieście osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382354 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery

Sposób określania składu materiałów stałych metodą elektryczną Kraków 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 11/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-11-30

Uprawnieni AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

Miasto twórcy RYCHLICKI STANISŁAW

Status sprawy ” Kraków”

Symbol planu RYCHLICKI STANISŁAW

Numer prawa wyłącznego 212724 dwieście dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery

Numer zgłoszenia 382349 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć

Mieszanka proszkowa do otrzymywania powłok ogniotrwałych i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych Gliwice 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 01/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-01-31

Uprawnieni INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Miasto twórcy GRĄDALSKA JANINA

Status sprawy ” Gliwice”

Symbol planu GRĄDALSKA JANINA

Numer prawa wyłącznego 210509 dwieście dziesięć tysięcy pięćset dziewięć

Numer zgłoszenia 382350 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt

Ścienna wkładka termoizolacyjna E04B1/78 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP Data_Publikacji_WUP

Uprawnieni STERNOWSKI JACEK

Miasto twórcy bd

Status sprawy „Decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego”

Symbol planu bd

Numer prawa wyłącznego zero

Numer zgłoszenia 382352 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa

Układ napędowy parowo-spalinowo-elektryczny F02G5/00 F02G3/02 F02B37/10 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 12/2012 Data_Publikacji_WUP 2012-12-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 212993 dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy

Numer zgłoszenia 382353 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy

Grubowarstwowy elektrochemiczny detektor gazu o zróżnicowanym potencjale G01N27/12 G01N33/00 2007-05-02

Numer_BUP 23/2008 Data publikacji BUP 2008-11-10

Data wydania 2007-05-02

Numer WUP 05/2011 Data_Publikacji_WUP 2011-05-31

Uprawnieni POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Miasto twórcy Wrocław

Status sprawy „Decyzja o wygaśnięciu prawa wyłącznego (brak opłaty za ochronę)”

Symbol planu Wrocław

Numer prawa wyłącznego 208455 dwieście osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć

Numer zgłoszenia 382354 trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery

żaluzje fasadowe poznań